MENU GŁÓWNE
POGODA
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Aktualności MPEC Przemyśl-2019

15 stycznia
2019

Co prawda w kalendarzu sam środek sezonu grzewczego 2018/2019, jednak we wszystkich komórkach organizacyjnych naszej Spółki trwają już

PRZYGOTOWANIA DO KOLEJNEGO SEZONU GRZEWCZEGO

Inwestycje 2019

obejmujące zarówno prace remontowe i modernizacyjne funkcjonujących węzłów cieplnych (urządzeń i pomieszczeń), prowadzenie analiz i pomiarów, pozwalających zoptymalizować pracę systemu ciepłowniczego, jak również prace przygotowawcze i projektowe zmierzające do rozbudowy sieci ciepłowniczej i przyłączenia do niej kolejnych budynków.

Już w ubiegłym tygodniu przystąpiliśmy do zaplanowanych na rok 2019 prac remontowych pomieszczeń węzłów cieplnych przy ul. 3-go Maja i Kasprowicza. W kolejnych miesiącach wyremontowane zostaną pomieszczenia i urządzenia co najmniej kilkunastu kolejnych węzłów.

W najbliższym czasie zatwierdzony zostanie przez organy Spółki Plan Inwestycyjny MPEC na rok 2019, o szczegółach którego niezwłocznie poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej. Uchwalenie wspomnianego Planu uruchomi kolejny etap procedur związanych z opracowywaniem warunków technicznych, przygotowywaniem umów przyłączeniowych, uzyskiwaniem zgód i pozwoleń oraz pozostałych prac przedinwestycyjnych, które z reguły są o wiele bardziej czasochłonne niż fizyczne wykonanie inwestycji, czyli ten etap prac inwestycyjnych, który jest widoczny dla postronnych obserwatorów.

11 stycznia
2019

Co prawda do zawodów zostało jeszcze kilka dni, jednak nasza Spółka chciałaby już dzisiaj Państwa zaprosić i gorąco zachęcić do kibicowania przemyskim badmintonistom podczas drugiego już rozgrywanego w naszym mieście

TURNIEJU BADMINTONA VICTOR POLISH JUNIOR

Plakat zawodów

który odbędzie się w dniach 17-20 stycznia b.r. a mecze rozgrywane będą tradycyjnie w przemyskiej hali POSiR przy ul. Mickiewicza 30.

Równolegle w dniach 17-19 stycznia b.r. w hali sportowej w Medyce rozgrywany będzie satelitarny turniej Victor Polish Youth.

Podczas wspomnianego turnieju nasze miasto będzie gościło absolutną światową czołówkę juniorskiego badmintona. Łącznie w zawodach weźmie udział ok. 400 zawodników z 21 państw całego świata.

Dzisiaj to jeszcze juniorzy, jednak jak zapewnia dyrektor zawodów Dariusz Stańko, „część z tych zawodników już za kilka lat będziemy mogli oglądać za rok na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio a już na pewno za 5 lat na olimpiadzie w Paryżu.” Dlatego też warto już dzisiaj zobaczyć jak grają i obserwować kariery tych utalentowanych sportowców, w tym m.in. naszego najlepszego zawodnika Patryka Kordka.

Wstęp na wszystkie mecze turnieju jest bezpłatny.

W ramach realizacji idei "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego w naszym mieście, MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wsparł organizację imprezy.

9 stycznia
2019

Przypominamy wszystkim, że jutro, tj. 10 stycznia, jak co roku, obchodzimy

ŚWIATOWY DZIEŃ OBNIŻANIA KOSZTÓW ENERGII

Na pomysł obchodzenie tego nietypowego święta wpadła funkcjonująca od 1995r. niezależna organizacja Canadian Energy Efficiency Alliance, zaś jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na możliwość, a biorąc pod uwagę zaostrzane środowiskowo-klimatyczne regulacje prawne i w ślad za nimi rosnące koszty energii, nawet konieczność racjonalnego i oszczędnego z niej korzystania.

Oszczędzamy energię

Jest to również dobra okazja do prowadzenia działań edukacyjnych, ukazujących powiązania pomiędzy racjonalnym korzystaniem z energii, domowymi budżetami i możliwymi do uzyskania tą drogą oszczędnościami, związanymi z wytwarzaniem energii kwestiami ekologicznymi oraz prawami konsumentów.

Wspomniane działania powinny być prowadzone szczególnie w naszym kraju, zarówno ze względów ekologicznych i zanieczyszczenia powietrza, jak i ekonomicznych, gdyż już dzisiaj ceny energii i gazu, mierzone siłą nabywczą Polaków, należą do jednych z najwyższych w Unii Europejskiej.

Jak wynika z prowadzonych badań, (np. raportu CBOS “Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska”, którego lekturę polecamy) zdecydowana większość Polaków deklaruje, wyłączanie światła przy wychodzeniu z pomieszczenia (95%), używanie energooszczędnego oświetlenia (87%), czy też sprzętu AGD i RTV energooszczędnego, o wysokich klasach efektywności energetycznej (A+ do A+++).

Badani wykazują się również świadomością i wiedzą dotyczącą oszczędzania nie tylko energii elektrycznej, ale i cieplnej. Docieplenie budynku i wymiana okien na nowoczesne - szczelne o dużej izolacyjności termicznej, to najczęściej wskazywane i preferowane sposoby zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie kosztów ogrzewania.

Warto przy tej okazji budować świadomość, że oszczędzać energię należy na co dzień a nie tylko od święta!

8 stycznia
2019

W związku z ostatnimi zawirowaniami wokół energii elektrycznej i regulacjami prawnymi mającymi na celu zablokowanie wzrostu ich ceny (Dz.U. 2018 poz. 2538), coraz bardziej słyszalny staje się głos branży ciepłowniczej, dotyczący

WZROSTU CEN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

Trudno oczywiście porównywać funkcjonowanie koncernów elektroenergetycznych do firm ciepłowniczych, których skala działalności, stopień rozdrobnienia oraz zróżnicowanie technologiczne i prawne jest nieporównywalnie większe.

Ciepło Systemowe

Jednak branża ciepłownicza, w tym i przemyski MPEC, borykają się z analogicznymi problemami jak elektroenergetyka: wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 w ciągu 1 roku z 5 do 23 euro za 1 szt. (tj. z 21,50 zł do 98,90 zł), utrzymujących się wysokich cen węgla, czy też wzrostem koszów materiałów i usług zewnętrznych. A to jedynie największe pozycje kosztowe.

W odróżnieniu od elektroenergetyki, branża ciepłownicza a właściwie odbiorcy ciepła systemowego, pomimo kierowanych do władz apeli i przedstawianych wyliczeń, nie otrzymali jednak żadnego wsparcia, czy to w postaci obniżonej stawki VAT, czy też w innej formie.

Jak policzyli eksperci z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, gdyby przenieść wprost w cenie ciepła wzrost kosztów jego wytworzenia i dystrybucji, to podwyżki w roku 2018 w stosunku do 2017 musiałyby wynieść ponad 30% !!!

Przypominamy, że ciepło dostarczane przez naszą Spółkę w roku 2018 podrożało średnio o ok. 8,6%, co przy „przemyskiej szczupłości portfeli”, dla wielu naszych odbiorców już stanowiło znaczny wzrost kosztów ogrzewania. Jednak pomimo wprowadzenia restrykcyjnych działań oszczędnościowych ograniczających koszty, na które przedsiębiorstwo ma wpływ, nie mogło to zapewnić Spółce dodatniego wyniku finansowego za rok 2018.

Niestety, analitycy dosyć zgodnie przewidują, że w roku 2019 i w najbliższych latach, koszty a w ślad za nimi ceny energii, w tym ciepła, będą coraz wyższe.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury dwóch artykułów przedstawiających sytuację branży ciepłowniczej na progu roku 2019. Po wojnie o prąd czas na ciepło. Opłaty za ogrzewanie też pójdą w górę oraz Prąd to dopiero preludium. Za ciepło też zapłacimy więcej

4 stycznia
2019

Styczeń to z reguły czas podsumowań i rozliczeń całego ubiegłego roku. Wpisując się w ten trend, także i nasza Spółka przedstawia sporządzone na gorąco, krótkie

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI MPEC W ROKU 2018

Działalność MPEC w roku 2018

Długość i temperatura sezonu grzewczego:
W roku 2018 sezon grzewczy trwał 218 dni (01.01 – 30.04 i 25.09 – 31.12) i był o 11 dni krótszy od sezonu grzewczego w roku 2017 i o 13 dni w stosunku do roku 2016.

Średnia temperatura sezonu grzewczego wyniosła 5,0oC i była porównywalna z latami 2014-2017.

Zamówiona moc i sprzedaż ciepła:
W roku 2018 sprzedaż ciepła wyniosła 453,7 tys. GJ i był wyższa od planu o 21,2 tys. GJ oraz najwyższa od roku 2003, gdy wyniosła 482,1 tys. GJ (przy średniej temp zewnętrznej sezonu +0,9oC).

Wielkość zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej wyniosła 73,86 MW (stan na 31.12.2018r.) i była najwyższa od roku 1999.

Więcej informacji, zarówno z roku 2018, jak i danych porównawczych z lat 2010 – 2017 znajdziecie Państwo w Tabeli.

Szczegółowe informacje dotyczące naszej działalności w roku 2018 znajdziecie Państwo w Raporcie z działalności Spółki za rok 2018, którego publikację planujemy podobnie jak w latach ubiegłych ok. połowy maja b.r.

Raporty z lat ubiegłych dostępne są dla Państwa w formacie pdf w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

3 stycznia
2019

Od 1 stycznia 2019r., oprócz wielu innych zmian prawnych, weszła w życie ustawa z 9 listopada 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018 poz. 2246) wprowadzająca

NOWĄ ULGĘ TERMOMODERNIZACYJNĄ

Działalność MPEC w roku 2018

Umożliwiającą odliczenie od dochodu (przychodu) nawet 53 tys. zł.

Z ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, które poniosą wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Odliczeniu będzie podlegać 23 proc. wydatków, przy czym niezależnie od liczby realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć wspomnianej kwoty 53 tys. zł.

Nowe przepisy pozwalają odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, których wykaz został opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2018 poz. 2489).

Wspomniany wykaz obejmuje m.in. zakup węzła cieplnego wraz z programatorem temperatury, wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej, czy też wykonanie lub wymianę instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Oprócz kwoty, ustawa przewiduje również inne ograniczenia. Pierwszym jest limit czasowy – przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być zakończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym poniesiono pierwszy związany z tym wydatek. Ulga nie przysługuje, gdy wydatki na wspomniane przedsięwzięcia zostały sfinansowane lub dofinansowane z NFOŚ lub wojewódzkich FOŚ.

Z ulgi będą mogły również skorzystać osoby, które termomodernizacje budynku rozpoczęły przed 1 stycznia 2019r., jednak odliczeniu podlegać będą jedynie wydatki poniesione po dacie wejścia w życie nowego prawa.

Nowe prawo stanowi kolejny element pakietu działań antysmogowych.

Nasza Spółka oczywiście wspiera każde rozwiązanie ograniczające zanieczyszczenie powietrza oraz poprawiające efektywność termiczną budynków.


AKTUALNOŚCI 2019

Archiwum aktualności >>> 
2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009  


DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84
43302851

E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna:
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 9613
Od początku: 1380690
« powrót | drukuj
Do góry