MENU GŁÓWNE
POGODA
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Aktualności MPEC Przemyśl-2017

2017

14 lutego
2017

Pomimo, że to już połowa lutego, zima i mróz nie odpuszczają. Widać to także po

ZWIĘKSZONYM ZUŻYCIU CIEPŁA

przez naszych odbiorców.

Przez 13 dni lutego w zasańskiej ciepłowni, zasilającej miejską sieć ciepłowniczą, wytworzono niemal 42 tys. GJ ciepła, czyli mniej więcej tyle, ile łącznie w okresie czerwiec-wrzesień 2016r. (43,4 tys. GJ) i niewiele mniej niż w dosyć chłodnym październiku 2016r. (46,3 tys. GJ).
W lutym ub. r. produkcja ciepła wyniosła 58,7 tys. GJ.

Przez ostatnich kilka mroźniejszych dni, cały układ wytwarzania pracował przy obciążeniu ok. 42 - 45 MW, wytwarzając ok. 3500 - 3800 GJ ciepła na dobę. Do wytworzenia takiej ilości ciepła zużywanych było ok. 200 ton opału.

13 lutego
2017

W ubiegłym tygodniu ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna prowadzona w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego pn.

Nie traktuj smogu jak powietrza

zwracająca uwagę na problem smogu w polskich miastach, jego przyczyn i skutków.

Jak podaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, za emisję rakotwórczego benzo(a)pirenu w 86 proc. odpowiada indywidualne ogrzewanie budynków. Dzieje się tak dlatego, że obok nieefektywnie (w złej temperaturze) spalanych węgla i drewna, palone są także śmieci oraz paliwa niskiej jakości. Nie ma także żadnych norm związanych z emisją zanieczyszczeń. Natomiast w zawodowych ciepłowniach i elektrociepłowniach temperatura pieca jest zawsze optymalna, a dodatkowo emisja spalin podlega surowym normom prawnym z zakresu ochrony środowiska.

Jednym z najskuteczniejszych i najefektywniejszych sposobów na ograniczenie smogu jest Ciepło Systemowe
i podłączanie nieruchomości do systemu ciepłowniczego. Dzieje się tak, ponieważ dzięki produkcji ciepła w jednym miejscu - ciepłowni można uwolnić miasto od tysięcy małych dymiących kominów i wylatujących z nich trujących substancji.

Jeśli porównamy zanieczyszczenia produkowane przez indywidualne piece z tymi z ciepłowni, to okazuje się, że zawodowa produkcja ciepła emituje znaczniej mniej szkodliwych substancji.

Jak obliczyli specjaliści z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków, dzięki produkcji ciepła w ciepłowni możemy całkowicie zlikwidować emisję rakotwórczego bezno(a)pirenu oraz wyemitować 35 razy (3500 proc.) mniej pyłów do atmosfery w porównaniu do indywidualnego kotła na węgiel, produkującego taką samą ilość ciepła.

Dlatego warto wybierać mieszkania ogrzewane ciepłem systemowym, a tam gdzie jest to możliwe korzystać z programów wymiany ogrzewania indywidualnego na systemowe. Nie chcemy przecież traktować smogu jak powietrza!


Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat smogu i związanych z nim zagrożeń, zajrzyj do MIASTA BEZ SMOGU

10 lutego
2017

Już w najbliższa niedzielę od godz. 10.15 na przemyskim stoku narciarskim rozegrane zostaną

Zawody w Narciarstwie Alpejskim
o puchar Prezydenta Przemyśla

organizowane przez Przemyskie Towarzystwo Narciarskie, Stowarzyszenie Regia Civitas w Przemyślu oraz Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wspomniane zawody zostały przeniesione z ubiegłej niedzieli 5 lutego z powodu panujących tego dnia niekorzystnych warunków atmosferycznych. W poprzednich edycjach Zawodów brało udział nawet kilkuset zawodników, startujących w kilku grupach wiekowych. W bieżącym roku do startu w zawodach zostało zapisanych na chwilę obecną 216 osób, których listę można podejrzeć TUTAJ.

W ramach realizacji idei CRS zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego oraz sportowego Przemyśla, udzieliliśmy wsparcia organizatorom imprezy.

8 lutego
2017

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, tegoroczna styczniowa aura zaowocowała

SPORYM ZUŻYCIEM CIEPŁA

przez naszych odbiorców, które zaledwie po jednym zimowym miesiącu wyniosło niemal ¼ ilości zaplanowanej na cały rok 2017.

Przeprowadzenie pogłębionej analizy zużycia ciepła w kilkudziesięciu obiektach o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania a następnie porównanie tych wyników do stycznia i grudnia roku 2016 oraz stycznia 2010r. w którym to miesiącu średniomiesięczna temperatura była na porównywalnym poziomie (I/2017 – 4,8oC; I/2010 – 5,9oC) wykazało, że zużycie ciepła w styczniu 2017r. było na poziomie zbliżonym do stycznia 2010r. (± 5%) oraz znacznie wyższe niż w grudniu 2016r. (30-50%) i styczniu 2016r. (10-25%). Te różnice przełożyły się na wyższe opłaty za ciepło w stosunku do porównywanych okresów nawet o kilkadziesiąt procent.

Sprzedaż ciepła w styczniu 2017r. była natomiast zdecydowanie wyższa od wielkości planowanych. Przy porównywalnej wielkości zamówionej mocy cieplnej (plan – 71,54 MW, wykonanie – 71,86 MW – różnica 0,44%) różnica w ilości zużytego przez odbiorców ciepła wyniosła 26,9 tys. GJ, czyli była wyższa w stosunku do planu o ok. 36% (plan – 75 tys. GJ; wykonanie – 101,9 tys. GJ).

Porównanie powyższych wielkości do planu w skali całego przemyskiego systemu ciepłowniczego jest o tyle miarodajne, że wspomniany plan sporządzany jest na bazie analogicznych parametrów z ostatnich trzech lat, z uwzględnieniem korekt mocy, struktury poboru ciepła i średnich temperatur w dłuższym horyzoncie czasowym.

Szczegółowe analizy i porównania najważniejszych wielkości i wskaźników zostały przedstawione na poniższym wykresie.

Czytaj dalej >>>

Często spotykamy się z sytuacją, gdy nasi odbiorcy intuicyjnie wręcz porównują koszty ogrzewania i ilość zużytego ciepła do miesiąca poprzedniego oraz analogicznego miesiąca roku ubiegłego i na tej tylko podstawie wyciągają zbyt daleko idące wnioski. Tymczasem bez uwzględnienia czynników pogodowych, (nie tylko temperatury średniomiesięcznej ale i dobowego jej rozkładu, kierunku i prędkości wiatru, wilgotności powietrza, itd.), ilości dni rozliczanego okresu oraz różnic w sposobie użytkowania mieszkań w porównywanych okresach (więcej dni wolnych, święta, terminy ferii, itd.) takie proste zestawienia są obarczone dużym błędem.

Różnica średniomiesięcznej temperatury wynosząca zaledwie 1oC powoduje, że aby utrzymać w mieszkaniu ten sam poziom komfortu termicznego trzeba zużyć kilka a nawet kilkanaście procent więcej ciepła. Podobny skutek będą miały 1-2 dniowe przesunięcia terminów odczytów licznika ciepła a więc ilości dni objętych rozliczeniem w danym okresie rozliczeniowym. Podobnie jest z kilkoma innymi czynnikami, na które najczęściej nie zwracamy nawet uwagi.

<<< Zwiń

6 lutego
2017

W piątek 3 lutego b.r. Prezes Zarządu Kazimierz Stec, Kinga Kramarczyk i Marek Król mieli przyjemność reprezentować MPEC na

I Przemyskiej Gali Szlachetnej Paczki

która została zorganizowana w Villi Bolestraszyce, w podziękowaniu dla darczyńców i przyjaciół angażujących się we wspomniany projekt w Przemyślu.

Prowadzący Galę przedstawili m.in. informacje dotyczące przebiegu akcji w Przemyślu, ilości rodzin, którym udało się tą drogą pomóc, podziękowali również wszystkim osobom, firmom i instytucjom zaangażowanym w akcję „Szlachetna Paczka”, bez pomocy których, nie mogła by się ona odbyć w tak sprawny i skoordynowany sposób.

Jedną z zaproszonych na Galę firm było Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o., które pod koniec ubiegłego roku po raz kolejny włączyło się w akcję. Dzięki ofiarności pracowników i przy wsparciu inicjatywy przez Zarząd Spółki, udało się pomóc jednej z potrzebujących rodzin.

1 lutego
2017

W styczniu 2017r. po raz pierwszy od co najmniej kilkunastu lat,

Miesięczna sprzedaż ciepła przekroczyła 100 tysięcy GJ

i wyniosła dokładnie 101,9 tys. GJ.

Wielkość sprzedaży to wypadkowa kilku czynników: „długiego” miesiąca, niskiej temperatury średniomiesięcznej, która w styczniu wyniosła -4,8oC i wysokiej wielkości zamówionej mocy cieplnej - 71,86 MW, będącej efektem rozbudowy systemu ciepłowniczego i przyłączania do niego coraz to nowych obiektów.

Średniodobowa produkcja ciepła w ciepłowni Zasanie wynosiła w styczniu b.r. ok. 3,5 tys. GJ i wahała się w zależności od temperatury zewnętrznej w przedziale 2,8 – 5,1 tys. GJ/dobę.
Łącznie wytworzono w tym okresie 109,3 tys. GJ ciepła
(po odliczeniu potrzeb własnych ciepłowni), do czego zostało zużytych niemal 5,8 tys. ton miału węglowego.

Powyższe informacje nie są niestety zbyt optymistyczne dla naszych odbiorców. Wysoka globalna sprzedaż z całą pewnością znajdzie swoje odzwierciedlenie w indywidualnych fakturach za ciepło, które mogą być wyższe od grudniowych średnio o ok. 20%.

Informacja ws. faktur za ciepło
W związku z opóźnieniami jakie miały miejsce przy doręczaniu faktur za ciepło za miesiąc grudzień, o czym pisaliśmy TUTAJ , informujemy wszystkich odbiorców, że faktury za miesiąc styczeń zostaną wysłane jutro, tj. w czwartek 2 lutego.

W przypadku, gdy faktura nie zostanie Państwu doręczona do piątku 10 lutego, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub 245, lub drogą e-mailową na adres: mpec@mpec.przemysl.pl

Równocześnie przypominamy, że każdy odbiorca pod podanym wyżej numerem telefonu lub udając się osobiście do kasy MPEC uzyska wszelkie informacje o wystawionej fakturze, łącznie z kwotą do zapłaty za ciepło, zaległościach w opłatach, itp.

25 stycznia
2017

Co prawda sezon grzewczy w pełni i wciąż jeszcze nie wszystkie inwestycje prowadzone w roku ubiegłym zostały zakończone, a już

TRWAJĄ PRACE NAD ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI

przewidzianymi do realizacji w roku bieżącym.

Zanim jakakolwiek inwestycja wkroczy w widoczną dla postronnych osób fazę realizacji, przez kilka miesięcy trwają prace przedinwestycyjne, w tym: opracowanie warunków technicznych, podpisanie umowy przyłączeniowej a następnie przygotowywanie dokumentacji, uzgadnianie trasy przebiegu ciepłociągu i lokalizacji węzła, uzyskiwanie niezbędnych zgód i pozwoleń, itd.

Już na początku stycznia b.r. każdemu pracownikowi Działu Rozwoju i Inwestycji MPEC zostały przydzielone konkretne zadania inwestycyjne, co umożliwia nie tylko równoległe ich prowadzenie, ale i harmonizację i koordynację realizacji całego programu inwestycyjnego.

Obecnie zleciliśmy jednostkom geodezyjnym wykonanie map do celów projektowych oraz występujemy o wydanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, po czym na podstawie opracowanej koncepcji występujemy do właścicieli nieruchomości gruntowych przez które przebiegał będzie projektowany ciepłociąg o zgodę na wejście w teren i prowadzenie robót związanych z jego budową. Potem „jeszcze tylko” uzgodnienia dokumentacji projektowej, opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, projektów organizacji ruchu, projektów odtworzenia nawierzchni, uzgodnienia inwestycji i uzyskanie stosownych pozwoleń i decyzji w tej sprawie Zarządu Dróg Miejskich, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Prezydenta Miasta Przemyśla, po czym można przystąpić do opracowywania specyfikacji i przeprowadzania postępowania ofertowego na wykonanie przyłączy i węzłów cieplnych.

Do tego dochodzą uzgodnienia z odbiorcami dotyczące lokalizacji węzła cieplnego i przygotowania pomieszczenia do jego zamontowania, wykonania instalacji odbiorczej w budynku, ustalenia zasad rozliczeń, itd.

Co istotne, z reguły poszczególne etapy procesu inwestycyjnego muszą być realizowane kolejno po sobie, co znacznie wydłuża czas przygotowania inwestycji.

I dopiero po załatwieniu wszystkich tych, opisanych w dużym skrócie formalności, MPEC może przystąpić do fizycznej realizacji inwestycji, układania przyłącza ciepłowniczego, montażu węzła, itd., czyli prac, które dla wielu osób są "właściwym etapem" realizacji inwestycji.

24 stycznia
2017

16 stycznia b.r. Zarząd MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. zatwierdził uchwałą nr 2/2017

PLAN INWESTYCYJNY MPEC NA ROK 2017

o projekcie którego informowaliśmy już Państwa na naszej stronie internetowej w listopadzie ub.r.

Jak wynika z powyższego dokumentu, w 2017r. do systemu ciepłowniczego planujemy przyłączyć 23 budynki, z czego 5 ma zostać dopiero wybudowanych.

Największą inwestycją rozwojową będzie rozbudowa sieci ciepłowniczej w okolicach ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i doprowadzenie Ciepła Systemowego do Pałacu Lubomirskich, Kolegium Wschodniego i Kolegium Nowego - obiektów użytkowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. Do sieci ciepłowniczej planujemy przyłączyć również inne obiekty szkolne: I LO przy ul. Słowackiego i sąsiedni ZSO Nr 2 przy ul. Smolki.

Łączną wielkość zamówionej mocy cieplnej dla wszystkich obiektów, które planujemy przyłączyć w bieżącym roku do systemu ciepłowniczego szacujemy na 1,9 MW.

Oprócz inwestycji rozwojowych przeprowadzona zostanie także modernizacja 6 węzłów cieplnych oraz przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wróblewskiego 13. Ponad 0,5 mln. zł pochłonie modernizacja układu wytwarzania ciepła – ciepłowni Zasanie i jego dostosowanie do wymogów ochrony środowiska.
Przygotowana zostanie także dokumentacja dotycząca budowy sieci ciepłowniczej w moście Brama Przemyska oraz do osiedla wojskowego przy ul. Lwowskiej, które to inwestycje będą realizowane w roku 2018 i kolejnych latach.

Ogółem nakłady na inwestycje w roku 2017 wyniosą zgodnie z planem ok. 3,5 mln zł.

Więcej szczegółowych informacji nt. Planu Inwestycyjnego na rok 2017 znajdziecie Państwo TUTAJ

20 stycznia
2017

Uprzejmie informujemy wszystkich odbiorców Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo, że nadal istnieje możliwość

REGULOWANIA FAKTUR ZA CIEPŁO BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

w przemyskiej placówce banku BGŻ BNP Paribas S.A. przy ul. Kamienny Most 6.

W wyniku zmiany umowy pomiędzy naszą Spółką a wspomnianym bankiem, w pierwszej połowie stycznia b.r. bank pobierał od wpłat za ciepło dokonywanych przez naszych odbiorców dodatkową prowizję.

Po otrzymaniu pierwszych sygnałów w tej sprawie, MPEC natychmiast podjął interwencję, w wyniku której bank zaprzestał pobierania dodatkowej prowizji od wpłat za ciepło.

Równocześnie informujemy, że nasza Spółka zwróci kwotę równą pobranej przez bank prowizji wszystkim odbiorcom, którzy w pierwszej połowie stycznia b.r. dokonali wpłat za ciepło w przemyskiej placówce BGŻ BNP Paribas S.A przy ul. Kamienny Most 6 i od których została przez bank pobrana dodatkowa opłata. W tym celu prosimy o zgłoszenie się z odcinkiem wpłaty do kasy MPEC, mieszczącej się w siedzibie naszej Spółki przy ul. Płowieckiej 8 (I piętro).

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

16 stycznia
2017

Po „wysypie” tekstów publicystycznych, dotyczących smogu tworzącego się w dużych i mniejszych miastach wraz z nastaniem mrozów, połączonych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, warto zwrócić uwagę na opublikowany w ostatnim czasie analityczny

raport Najwyższej Izby Kontroli

„Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim”.

Co prawda, wspomniany raport powstał w oparciu o działania kontrolne obejmujące swoim zasięgiem aglomerację śląską, jednak zawarte w nim wnioski, spostrzeżenia i analizy mają dosyć uniwersalny charakter.


Wspomniana kontrola obejmowała skuteczność działań na rzecz ograniczania zanieczyszczeń, efektywność nakładów oraz sposób kontroli nad źródłami niskiej emisji, realizowanej przez straż miejską lub gminną.

Poza dosyć oczywistą konstatacją, że „zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją ma charakter ponadlokalny i ponadregionalny, dlatego rozwiązanie problemu przekracza możliwości samorządów i wymaga rozwiązań systemowych w skali kraju”, uwagę zwraca pozbawione ideologicznych naleciałości, racjonalne i pragmatyczne podejście NIK-u do sposobów rozwiązania tego problemu.

Porównując efektywność poszczególnych działań, określającą wartość nakładów potrzebnych dla osiągnięcia redukcji emisji jednej tony pyłu zawieszonego PM10, NIK wykazał, że dla instalacji kolektorów słonecznych średni koszt wynosi 3,98 mln zł, dla termomodernizacji (bez wymiany kotła) - 2,76 mln zł, dla wymiany kotła - 102-347 tys. zł, a dla podłączenia do sieci ciepłowniczej - 245 tys. zł.

Źródło:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ograniczaniu-niskiej-emisji-z-kotlowni-przydomowych-i-gminnych-w-wojewodztwie-slaskim.html


NIK zaapelowała więc do samorządów o kierowanie środków służących ograniczaniu niskiej emisji głównie na najefektywniejsze w tym zakresie wymiany starych kotłów oraz na podłączenia do sieci ciepłowniczych.

Czytaj dalej >>>

Ustalenia kontroli wskazują, że dla uzyskania jak najszybszej poprawy jakości powietrza należy zrezygnować z finansowania projektów o niskiej efektywności ekonomiczno-ekologicznej i skoncentrować się na projektach pozwalających na jak najszybszą wymianę maksymalnej liczby przestarzałych kotłów na nowoczesne źródła ciepła, przy zapewnieniu stabilnych źródeł finansowania.

Przeprowadzone przez NIK kontrole wykazały, że większość środków przeznaczonych na ograniczanie niskiej emisji wydatkowano na projekty uzasadnione ekonomicznie  ekologicznie, takie jak wymiana źródeł ciepła, przyłączenie nieruchomości do sieci czy kompleksowa termomodernizacja budynków. Część środków publicznych (ponad 3 mln zł) została jednak wykorzystana na finansowanie inwestycji niezapewniających znaczącego efektu ekologicznego, w tym przede wszystkim na montaż instalacji solarnych, których stosowanie przynosi - w zakresie ograniczania niskiej emisji - efekty niewspółmiernie niskie w stosunku do zaangażowanych środków. Dla uzyskania jak najszybszej poprawy jakości powietrza należy zrezygnować z finansowania projektów o niskiej efektywności ekonomicznej i ekologicznej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie NiK oraz m.in. na stronach internetowych Interii czy też Środowisko ABC

<<< Zwiń

12 stycznia
2017

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, w dniach 6-8 stycznia b.r. w przemyskiej hali POSiR został rozegrany turniej badmintona

GRAND PRIX GOLD „CARPATIA BAD”

Impreza zgromadziła najlepszych badmintonistów z naszego kraju w dwóch kategoriach wiekowych: młodzik młodszy U-13 oraz junior młodszy U-17. Największym sukcesem przemyskiej drużyny UKS „Aktywna Piątka” było trzecie miejsce w singlu mężczyzn dla Patryka Kordka.
Dekoracja zwycięzców


Wyniki wszystkich rozegranych meczy można sprawdzić pod tym adresem.

Wszystkim zwycięzcom oczywiście serdecznie gratulujemy i życzymy jak najlepszych wyników na kolejnych zawodach.

Turniej został objęty patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Przemyśla, Starostę Przemyskiego oraz Wójta Gminy Medyka, zaś patronatem medialnym przez TK „TOYA” i Życie Podkarpackie. Organizację imprezy wsparło także liczne grono sponsorów, wśród których nie zabrakło także naszej Spółki.

W ramach realizacji idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wsparł organizację wspomnianego turnieju.

11 stycznia
2017

W związku z docierającymi do nas licznymi sygnałami o

niedoręczonych fakturach za ciepło

za miesiąc grudzień ub. r., MPEC podjął natychmiastową interwencję w tej sprawie.

Ponieważ faktury zostały wysłane przez nasze przedsiębiorstwo w środę 4 stycznia i do 10 stycznia nie dotarły do wielu naszych odbiorców, poprosiliśmy o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji Krzysztofa Dobrowolskiego – Naczelnika Urzędu Pocztowego Przemyśl 2.

Z uzyskanych od pana Dobrowolskiego informacji wynika, że faktury wysyłane przez naszą Spółkę jako listy ekonomiczne, powinny zostać doręczone adresatom w ciągu 7 dni roboczych, czyli w praktyce do końca bieżącego tygodnia. Niestety, zarówno w styczniu, jak i do końca I kwartału b.r. mogą występować niewielkie opóźnienia, wynikające z kilku przyczyn. Przede wszystkim w styczniu pracownicy Poczty Polskiej muszą dostarczyć adresatom kilka milionów listów z ZUS-u oraz urzędów skarbowych, które to przesyłki traktowane są jako priorytetowe. A wszystko to przy stosunkowo wysokiej absencji chorobowej listonoszy.

Ze swojej strony przepraszamy wszystkich naszych odbiorców za opóźnienia oraz prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Równocześnie informujemy, że każdy odbiorca może otrzymać informacje o wystawionej fakturze, łącznie z kwotą do zapłaty - telefonicznie, pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub 245, lub osobiście w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 – I piętro, pok. nr 22. Aby otrzymać takie informacje prosimy podać imię i nazwisko, adres obiektu do którego dostarczane jest ciepło oraz nr kontrahenta, który widnieje w każdej fakturze za ciepło.

Zachęcamy wszystkich do skorzystania z usługi e-faktura, dzięki której faktury w formie elektronicznej przesyłane są na podaną przez odbiorcę elektroniczną skrzynkę pocztową, niemal natychmiast po jej wystawieniu.

11 stycznia
2017

Z prognoz pogody na najbliższych kilkanaście dni wynika, że noc z 10/11 stycznia to już ostatnia, przynajmniej na razie, z tak niskimi temperaturami, spadającymi nawet do -20oC. Jednak trwające przez ostatnich kilka dni siarczyste mrozy to również

sprawdzian dla systemu ciepłowniczego

eksploatowanego przez MPEC, zarówno układu wytwarzania, jak i przesyłu i dystrybucji ciepła.

Na szczęście cały system ciepłowniczy, poza drobnymi usterkami, które są na bieżąco usuwane, pracował i pracuje bezawaryjnie.

W okresie 6 - 10 stycznia, przy temperaturach średniodobowych od -10oC do -17,2oC, moc średniodobowa pobierana przez odbiorców ciepła wahała się w przedziale 55 - 60 MW, zaś dobowe zużycie ciepła wynosiło ok. 4500 - 5000 GJ. Do wytworzenia takiej ilości ciepła zużywane było ok. 250 - 270 ton miału węglowego.

Przez cały czas na sieć ciepłowniczą pracowały dwa kotły WR 25 (K3 i K4) o mocy cieplnej 29 MW każdy, zaś w godzinach nocnych, przy najniższych temperaturach zewnętrznych i zwiększonym poborze mocy, dodatkowo jeden z dwóch pozostałych kotłów – WR 12 (K2/1) lub WR 10 (K2/2).

Łącznie przez 5 dób stycznia (6-10) ciepłownia Zasanie dostarczyła do miejskiej sieci ciepłowniczej ok. 23,2 tys. GJ ciepła, czyli tyle ile łącznie przez dwa miesiące - sierpień i wrzesień ub.r.

10 stycznia
2017

Utrzymująca się od kilku dni mroźna i bezwietrzna pogoda połączona ze stosunkowo dużą wilgotnością powietrza sprawiły, że zarówno Przemyśl, jak i inne miasta o podobnym położeniu topograficznym mają

POWAŻNE PROBLEMY ZE SMOGIEM

Co prawda w Przemyślu sytuacja nie jest jeszcze alarmująca a dobowe stężenia tworzących smog pyłów PM10 i PM2,5 (w których znajduje się cała tablica Mendelejewa, m.in.: siarka, rtęć, metale ciężkie, amoniak, związki azotu, ołów oraz najbardziej rakotwórcze dioksyny i furany) odbiegają od wielkości notowanych w najbardziej zanieczyszczonych miastach, jednak związanych z tym zjawiskiem zagrożeń nie można lekceważyć
Dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego i układu krążenia, nawet kilkugodzinny wzrost zanieczyszczeń powietrza może być przyczyną znacznego pogorszenia samopoczucia.

Dzięki jednej z kilku dostępnych aplikacji mobilnych (m.in.: „Jakość powietrza w Polsce”, „Kanarek”, „Zanieczyszczenie powietrza”, „SmokSmog”), bazujących na danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, każdy użytkownik smartphona lub tableta może na bieżąco śledzić stan powietrza w danej miejscowości i stopień jego zanieczyszczenia poszczególnymi związkami chemicznymi.

Mieszkańcom Przemyśla polecamy również strony internetowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na których można na bieżąco śledzić wyniki pomiarów powietrza (w sumie kilkanaście parametrów) ze stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Przemyślu oraz krótkoterminowe prognozy stanu jakości powietrza w poszczególnych dzielnicach naszego miasta.

Dane pomiarowe ze stacji Przemyśl - Grunwaldzka
Indeks jakości powietrza - Przemyśl

10 stycznia
2017

W czwartek 5 stycznia

MPEC rozpoczął ogrzewanie budynku Rynek 19

Obecnie z ogrzewania systemowego oraz ciepłej wody użytkowej korzystają użytkownicy 4 mieszkań, zaś docelowo (po wykonaniu instalacji w lokalach) 9 mieszkań i 1 lokalu usługowego.

W ciągu najbliższych kilkunasty dni ogrzewanie systemowe powinno zostać uruchomione w kolejnym ogrzewanym dotychczas piecami węglowymi budynku przy Pl. Legionów 11
Plac Legionów 11


Pomimo, że zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia wspomniane włączenia mają niewielki potencjał, jednak dla poprawy jakości powietrza w naszym mieście, każdy dymiący komin mniej, każde wyłączone z użytkowania źródło niskiej emisji, szczególnie w ścisłym centrum miasta, mają ogromne znaczenie.

W wyniku realizacji ubiegłorocznego programu inwestycyjnego, Ciepło Systemowe zostało doprowadzone m.in. do ok 35 mieszkań ogrzewanych dotychczas piecami węglowymi, co oznacza likwidację ok. 70 palenisk węglowych i 70 dymiących kominów mniej. Oprócz tego zlikwidowana została średniej wielkości kotłownia węglowa zlokalizowana w samym centrum Przemyśla. A to efekt zaledwie jednego roku prac inwestycyjnych.

Wg założeń tegorocznego planu inwestycyjnego, do sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych m.in. łącznie ok. 70 mieszkań w 9 budynkach, ogrzewanych dotychczas w przeważającej większości piecami kaflowymi, kotłami węglowymi i kominkami. To co najmniej kolejne 100 dymiących kominów mniej w pejzażu naszego miasta.

4 stycznia
2017

Na portalu internetowym INTERIA ukazał się bardzo interesujący artykuł dotyczący

popularności poszczególnych sposobów ogrzewania
domów i mieszkań

oraz związanych z tym kosztów.

Co prawda, przedstawione w artykule wielkości (dane GUS) zostały statystycznie uśrednione, gdyż ceny ciepła z sieci ciepłowniczej (ciepła systemowego) podobnie jak węgla i drewna opałowego mogą się znacznie różnić w poszczególnych miastach, jednakże warte zauważenia i odnotowania są trendy i relacje cenowe wspomnianych nośników energii.

link to artykułu w portalu Interia
Pomiędzy rokiem 2006 i 2015 koszty związane z zakupem opału w przeliczeniu na osobę w przeciętnym polskim gospodarstwie domowym wzrosły o 43%, natomiast ciepła systemowego jedynie o 15%, co po uwzględnieniu wskaźnika inflacji za ten okres (ok 30%) oznacza ich rzeczywisty spadek o ok. 15%.

W efekcie, w roku 2015 koszty ogrzewania systemowego były niższe niż tradycyjnego i przedstawiały się następująco: 28,85 zł/osobę w ramach kosztów związanych z opałem i 24,51 zł/osobę z tytułu kupna energii cieplnej (ciepła systemowego).

Ponadto, jak wynika z artykułu ok 60% rodzin żyjących w miastach ogrzewa swoje lokum ciepłem systemowym, jednak aż 70% budynków cechuje się wysoką energochłonnością - rocznym zapotrzebowaniem na nieodnawialną energie pierwotną powyżej 160 kWh/m2 (klasa energetyczna E i F), co znacznie a zarazem niepotrzebnie podnosi koszty ich ogrzewania.

Zachęcamy do lektury artykułu.

3 stycznia
2017

Co prawda, na razie średniodobowe temperatury oscylują wokół zera, jednak jak ostrzegają synoptycy, już w nocy z czwartku na piątkek (5/6 stycznia) przyjdą do nas

SIARCZYSTE MROZY

z temperaturą spadającą w dzień do -15oC, zaś w nocy nawet do -18oC. Podczas takich mrozów, koszt ogrzania średniej wielkości mieszkania (średnio i wysoko energochłonnego o klasie energetycznej D-F) może wynieść nawet kilkadziesiąt złotych za dobę.

Aby niepotrzebnie nie zawyżać rachunków za ogrzewanie oraz nie narażać na uszkodzenia urządzeń i instalacji wodociągowych i grzewczych, zwracajmy uwagę i zamykajmy drzwi wejściowe do budynków, okna na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych (suszarniach, piwnicach, itd.). Zwracajmy również uwagę na stan techniczny, regulację i prawidłowość pracy urządzeń grzewczych i instalacji, zarówno w mieszkaniach, jak i w częściach wspólnych budynków.

W razie niedogrzewania pomieszczeń, nieszczelności instalacji odbiorczej lub wystąpienia innych problemów związanych z systemem grzewczym, prosimy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie osoby odpowiedzialne za eksploatację instalacji grzewczej w Państwa budynku, administratora (zarządcę) budynku lub Pogotowie Ciepłownicze MPEC nr tel. - 993

Jednocześnie prosimy wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców Przemyśla o informowanie Pogotowia Ciepłowniczego MPEC o jakichkolwiek niepokojących Państwa zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii sieci ciepłowniczej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.

Prognozy pogody dla Przemyśla i ostrzeżenia meteorologiczne z kilkunastu wybranych serwisów pogodowych.

3 stycznia
2017

Zakończył się rok 2016 i czas na

pierwsze podsumowania działalności MPEC

za ten okres, a przynajmniej najważniejszych wskaźników.

Sezon grzewczy w roku 2016 trwał 231 dni i był dłuższy o 15 dni w stosunku do roku poprzedniego i o 12 dni w stosunku do roku 2014. Średnia temperatura w sezonie grzewczym wynosiła w roku 2016 +5,5oC przy 5,6 i 5,8oC odpowiednio w latach poprzednich.

Dłuższy sezon grzewczy przy zbliżonym poziomie temperatur zaowocował zwiększoną sprzedażą ciepła w stosunku do lat ubiegłych.

W roku 2016 sprzedaż ciepła wyniosła 432,5 tys. GJ i była wyższa nie tylko w stosunku do lat ubiegłych (400,3 tys. GJ w 2015r. i 385,9 tys. GJ w 2014r.) ale i w stosunku do planu na rok 2016. I to pomimo, że faktyczna wielkość zamówionej mocy cieplnej była o wiele niższa niż założona w planie.

Szczegółowe analizy kwartalne tych dwóch wielkości zostały przedstawione na poniższych wykresach:
Sprzedaż ciepła - plan i wykonanie    Zamówiona moc cieplna – plan i wykonanie.

Dosyć chłodnym miesiącem okazał się grudzień ubiegłego roku. Niska temperatura (+0,6oC) oraz niekorzystne warunki atmosferyczne (wiatr, ciśnienie, wilgotność) przyczyniły się do wzrostu zużycia ciepła, zarówno w stosunku do planu (wzrost o ok. 7%), jak i analogicznych miesięcy z lat ubiegłych.

Więcej szczegółowych informacji dostarczy Państwu wykres porównawczy temperatur i sprzedaży ciepła z lat 2010-2016.

Przedstawione na wykresie wielkości i wskaźniki obliczane są w skali całego przedsiębiorstwa i mogą się one istotnie różnić od analogicznych wskaźników obliczonych dla poszczególnych obiektów.


AKTUALNOŚCI 2017

Archiwum aktualności >>> 
2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008


DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84
43302851

E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.680.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna:
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 601
Od początku: 845375
« powrót | drukuj | powiadom znajomego
Do góry