MENU GŁÓWNE
POGODA
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Aktualności MPEC Przemyśl-2017

2017

20 stycznia
2017

Uprzejmie informujemy wszystkich odbiorców Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo, że nadal istnieje możliwość

REGULOWANIA FAKTUR ZA CIEPŁO BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

w przemyskiej placówce banku BGŻ BNP Paribas S.A przy ul. Kamienny Most 6.

W wyniku zmiany umowy pomiędzy naszą Spółką a wspomnianym bankiem, w pierwszej połowie stycznia b.r. bank pobierał od wpłat za ciepło dokonywanych przez naszych odbiorców dodatkową prowizję.

Po otrzymaniu pierwszych sygnałów w tej sprawie, MPEC natychmiast podjął interwencję, w wyniku której bank zaprzestał pobierania dodatkowej prowizji od wpłat za ciepło.

Równocześnie informujemy, że nasza Spółka zwróci kwotę równą pobranej przez bank prowizji wszystkim odbiorcom, którzy w pierwszej połowie stycznia b.r. dokonali wpłat za ciepło w przemyskiej placówce BGŻ BNP Paribas S.A przy ul. Kamienny Most 6 i od których została przez bank pobrana dodatkowa opłata. W tym celu prosimy o zgłoszenie się z odcinkiem wpłaty do kasy MPEC, mieszczącej się w siedzibie naszej Spółki przy ul. Płowieckiej 8 (I piętro).

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

16 stycznia
2017

Po „wysypie” tekstów publicystycznych, dotyczących smogu tworzącego się w dużych i mniejszych miastach wraz z nastaniem mrozów, połączonych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, warto zwrócić uwagę na opublikowany w ostatnim czasie analityczny

raport Najwyższej Izby Kontroli

„Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim”.

Co prawda, wspomniany raport powstał w oparciu o działania kontrolne obejmujące swoim zasięgiem aglomerację śląską, jednak zawarte w nim wnioski, spostrzeżenia i analizy mają dosyć uniwersalny charakter.


Wspomniana kontrola obejmowała skuteczność działań na rzecz ograniczania zanieczyszczeń, efektywność nakładów oraz sposób kontroli nad źródłami niskiej emisji, realizowanej przez straż miejską lub gminną.

Poza dosyć oczywistą konstatacją, że „zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją ma charakter ponadlokalny i ponadregionalny, dlatego rozwiązanie problemu przekracza możliwości samorządów i wymaga rozwiązań systemowych w skali kraju”, uwagę zwraca pozbawione ideologicznych naleciałości, racjonalne i pragmatyczne podejście NIK-u do sposobów rozwiązania tego problemu.

Porównując efektywność poszczególnych działań, określającą wartość nakładów potrzebnych dla osiągnięcia redukcji emisji jednej tony pyłu zawieszonego PM10, NIK wykazał, że dla instalacji kolektorów słonecznych średni koszt wynosi 3,98 mln zł, dla termomodernizacji (bez wymiany kotła) - 2,76 mln zł, dla wymiany kotła - 102-347 tys. zł, a dla podłączenia do sieci ciepłowniczej - 245 tys. zł.

Źródło:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ograniczaniu-niskiej-emisji-z-kotlowni-przydomowych-i-gminnych-w-wojewodztwie-slaskim.html


NIK zaapelowała więc do samorządów o kierowanie środków służących ograniczaniu niskiej emisji głównie na najefektywniejsze w tym zakresie wymiany starych kotłów oraz na podłączenia do sieci ciepłowniczych.

Czytaj dalej >>>

Ustalenia kontroli wskazują, że dla uzyskania jak najszybszej poprawy jakości powietrza należy zrezygnować z finansowania projektów o niskiej efektywności ekonomiczno-ekologicznej i skoncentrować się na projektach pozwalających na jak najszybszą wymianę maksymalnej liczby przestarzałych kotłów na nowoczesne źródła ciepła, przy zapewnieniu stabilnych źródeł finansowania.

Przeprowadzone przez NIK kontrole wykazały, że większość środków przeznaczonych na ograniczanie niskiej emisji wydatkowano na projekty uzasadnione ekonomicznie  ekologicznie, takie jak wymiana źródeł ciepła, przyłączenie nieruchomości do sieci czy kompleksowa termomodernizacja budynków. Część środków publicznych (ponad 3 mln zł) została jednak wykorzystana na finansowanie inwestycji niezapewniających znaczącego efektu ekologicznego, w tym przede wszystkim na montaż instalacji solarnych, których stosowanie przynosi - w zakresie ograniczania niskiej emisji - efekty niewspółmiernie niskie w stosunku do zaangażowanych środków. Dla uzyskania jak najszybszej poprawy jakości powietrza należy zrezygnować z finansowania projektów o niskiej efektywności ekonomicznej i ekologicznej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie NiK oraz m.in. na stronach internetowych Interii czy też Środowisko ABC

<<< Zwiń

12 stycznia
2017

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, w dniach 6-8 stycznia b.r. w przemyskiej hali POSiR został rozegrany turniej badmintona

GRAND PRIX GOLD „CARPATIA BAD”

Impreza zgromadziła najlepszych badmintonistów z naszego kraju w dwóch kategoriach wiekowych: młodzik młodszy U-13 oraz junior młodszy U-17. Największym sukcesem przemyskiej drużyny UKS „Aktywna Piątka” było trzecie miejsce w singlu mężczyzn dla Patryka Kordka.
Dekoracja zwycięzców


Wyniki wszystkich rozegranych meczy można sprawdzić pod tym adresem.

Wszystkim zwycięzcom oczywiście serdecznie gratulujemy i życzymy jak najlepszych wyników na kolejnych zawodach.

Turniej został objęty patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Przemyśla, Starostę Przemyskiego oraz Wójta Gminy Medyka, zaś patronatem medialnym przez TK „TOYA” i Życie Podkarpackie. Organizację imprezy wsparło także liczne grono sponsorów, wśród których nie zabrakło także naszej Spółki.

W ramach realizacji idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wsparł organizację wspomnianego turnieju.

11 stycznia
2017

W związku z docierającymi do nas licznymi sygnałami o

niedoręczonych fakturach za ciepło

za miesiąc grudzień ub. r., MPEC podjął natychmiastową interwencję w tej sprawie.

Ponieważ faktury zostały wysłane przez nasze przedsiębiorstwo w środę 4 stycznia i do 10 stycznia nie dotarły do wielu naszych odbiorców, poprosiliśmy o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji Krzysztofa Dobrowolskiego – Naczelnika Urzędu Pocztowego Przemyśl 2.

Z uzyskanych od pana Dobrowolskiego informacji wynika, że faktury wysyłane przez naszą Spółkę jako listy ekonomiczne, powinny zostać doręczone adresatom w ciągu 7 dni roboczych, czyli w praktyce do końca bieżącego tygodnia. Niestety, zarówno w styczniu, jak i do końca I kwartału b.r. mogą występować niewielkie opóźnienia, wynikające z kilku przyczyn. Przede wszystkim w styczniu pracownicy Poczty Polskiej muszą dostarczyć adresatom kilka milionów listów z ZUS-u oraz urzędów skarbowych, które to przesyłki traktowane są jako priorytetowe. A wszystko to przy stosunkowo wysokiej absencji chorobowej listonoszy.

Ze swojej strony przepraszamy wszystkich naszych odbiorców za opóźnienia oraz prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Równocześnie informujemy, że każdy odbiorca może otrzymać informacje o wystawionej fakturze, łącznie z kwotą do zapłaty - telefonicznie, pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub 245, lub osobiście w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 – I piętro, pok. nr 22. Aby otrzymać takie informacje prosimy podać imię i nazwisko, adres obiektu do którego dostarczane jest ciepło oraz nr kontrahenta, który widnieje w każdej fakturze za ciepło.

Zachęcamy wszystkich do skorzystania z usługi e-faktura, dzięki której faktury w formie elektronicznej przesyłane są na podaną przez odbiorcę elektroniczną skrzynkę pocztową, niemal natychmiast po jej wystawieniu.

11 stycznia
2017

Z prognoz pogody na najbliższych kilkanaście dni wynika, że noc z 10/11 stycznia to już ostatnia, przynajmniej na razie, z tak niskimi temperaturami, spadającymi nawet do -20oC. Jednak trwające przez ostatnich kilka dni siarczyste mrozy to również

sprawdzian dla systemu ciepłowniczego

eksploatowanego przez MPEC, zarówno układu wytwarzania, jak i przesyłu i dystrybucji ciepła.

Na szczęście cały system ciepłowniczy, poza drobnymi usterkami, które są na bieżąco usuwane, pracował i pracuje bezawaryjnie.

W okresie 6 - 10 stycznia, przy temperaturach średniodobowych od -10oC do -17,2oC, moc średniodobowa pobierana przez odbiorców ciepła wahała się w przedziale 55 - 60 MW, zaś dobowe zużycie ciepła wynosiło ok. 4500 - 5000 GJ. Do wytworzenia takiej ilości ciepła zużywane było ok. 250 - 270 ton miału węglowego.

Przez cały czas na sieć ciepłowniczą pracowały dwa kotły WR 25 (K3 i K4) o mocy cieplnej 29 MW każdy, zaś w godzinach nocnych, przy najniższych temperaturach zewnętrznych i zwiększonym poborze mocy, dodatkowo jeden z dwóch pozostałych kotłów – WR 12 (K2/1) lub WR 10 (K2/2).

Łącznie przez 5 dób stycznia (6-10) ciepłownia Zasanie dostarczyła do miejskiej sieci ciepłowniczej ok. 23,2 tys. GJ ciepła, czyli tyle ile łącznie przez dwa miesiące - sierpień i wrzesień ub.r.

10 stycznia
2017

Utrzymująca się od kilku dni mroźna i bezwietrzna pogoda połączona ze stosunkowo dużą wilgotnością powietrza sprawiły, że zarówno Przemyśl, jak i inne miasta o podobnym położeniu topograficznym mają

POWAŻNE PROBLEMY ZE SMOGIEM

Co prawda w Przemyślu sytuacja nie jest jeszcze alarmująca a dobowe stężenia tworzących smog pyłów PM10 i PM2,5 (w których znajduje się cała tablica Mendelejewa, m.in.: siarka, rtęć, metale ciężkie, amoniak, związki azotu, ołów oraz najbardziej rakotwórcze dioksyny i furany) odbiegają od wielkości notowanych w najbardziej zanieczyszczonych miastach, jednak związanych z tym zjawiskiem zagrożeń nie można lekceważyć
Dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego i układu krążenia, nawet kilkugodzinny wzrost zanieczyszczeń powietrza może być przyczyną znacznego pogorszenia samopoczucia.

Dzięki jednej z kilku dostępnych aplikacji mobilnych (m.in.: „Jakość powietrza w Polsce”, „Kanarek”, „Zanieczyszczenie powietrza”, „SmokSmog”), bazujących na danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, każdy użytkownik smartphona lub tableta może na bieżąco śledzić stan powietrza w danej miejscowości i stopień jego zanieczyszczenia poszczególnymi związkami chemicznymi.

Mieszkańcom Przemyśla polecamy również strony internetowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na których można na bieżąco śledzić wyniki pomiarów powietrza (w sumie kilkanaście parametrów) ze stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Przemyślu oraz krótkoterminowe prognozy stanu jakości powietrza w poszczególnych dzielnicach naszego miasta.

Dane pomiarowe ze stacji Przemyśl - Grunwaldzka
Indeks jakości powietrza - Przemyśl

10 stycznia
2017

W czwartek 5 stycznia

MPEC rozpoczął ogrzewanie budynku Rynek 19

Obecnie z ogrzewania systemowego oraz ciepłej wody użytkowej korzystają użytkownicy 4 mieszkań, zaś docelowo (po wykonaniu instalacji w lokalach) 9 mieszkań i 1 lokalu usługowego.

W ciągu najbliższych kilkunasty dni ogrzewanie systemowe powinno zostać uruchomione w kolejnym ogrzewanym dotychczas piecami węglowymi budynku przy Pl. Legionów 11
Plac Legionów 11


Pomimo, że zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia wspomniane włączenia mają niewielki potencjał, jednak dla poprawy jakości powietrza w naszym mieście, każdy dymiący komin mniej, każde wyłączone z użytkowania źródło niskiej emisji, szczególnie w ścisłym centrum miasta, mają ogromne znaczenie.

W wyniku realizacji ubiegłorocznego programu inwestycyjnego, Ciepło Systemowe zostało doprowadzone m.in. do ok 35 mieszkań ogrzewanych dotychczas piecami węglowymi, co oznacza likwidację ok. 70 palenisk węglowych i 70 dymiących kominów mniej. Oprócz tego zlikwidowana została średniej wielkości kotłownia węglowa zlokalizowana w samym centrum Przemyśla. A to efekt zaledwie jednego roku prac inwestycyjnych.

Wg założeń tegorocznego planu inwestycyjnego, do sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych m.in. łącznie ok. 70 mieszkań w 9 budynkach, ogrzewanych dotychczas w przeważającej większości piecami kaflowymi, kotłami węglowymi i kominkami. To co najmniej kolejne 100 dymiących kominów mniej w pejzażu naszego miasta.

4 stycznia
2017

Na portalu internetowym INTERIA ukazał się bardzo interesujący artykuł dotyczący

popularności poszczególnych sposobów ogrzewania
domów i mieszkań

oraz związanych z tym kosztów.

Co prawda, przedstawione w artykule wielkości (dane GUS) zostały statystycznie uśrednione, gdyż ceny ciepła z sieci ciepłowniczej (ciepła systemowego) podobnie jak węgla i drewna opałowego mogą się znacznie różnić w poszczególnych miastach, jednakże warte zauważenia i odnotowania są trendy i relacje cenowe wspomnianych nośników energii.

link to artykułu w portalu Interia
Pomiędzy rokiem 2006 i 2015 koszty związane z zakupem opału w przeliczeniu na osobę w przeciętnym polskim gospodarstwie domowym wzrosły o 43%, natomiast ciepła systemowego jedynie o 15%, co po uwzględnieniu wskaźnika inflacji za ten okres (ok 30%) oznacza ich rzeczywisty spadek o ok. 15%.

W efekcie, w roku 2015 koszty ogrzewania systemowego były niższe niż tradycyjnego i przedstawiały się następująco: 28,85 zł/osobę w ramach kosztów związanych z opałem i 24,51 zł/osobę z tytułu kupna energii cieplnej (ciepła systemowego).

Ponadto, jak wynika z artykułu ok 60% rodzin żyjących w miastach ogrzewa swoje lokum ciepłem systemowym, jednak aż 70% budynków cechuje się wysoką energochłonnością - rocznym zapotrzebowaniem na nieodnawialną energie pierwotną powyżej 160 kWh/m2 (klasa energetyczna E i F), co znacznie a zarazem niepotrzebnie podnosi koszty ich ogrzewania.

Zachęcamy do lektury artykułu.

3 stycznia
2017

Co prawda, na razie średniodobowe temperatury oscylują wokół zera, jednak jak ostrzegają synoptycy, już w nocy z czwartku na piątkek (5/6 stycznia) przyjdą do nas

SIARCZYSTE MROZY

z temperaturą spadającą w dzień do -15oC, zaś w nocy nawet do -18oC. Podczas takich mrozów, koszt ogrzania średniej wielkości mieszkania (średnio i wysoko energochłonnego o klasie energetycznej D-F) może wynieść nawet kilkadziesiąt złotych za dobę.

Aby niepotrzebnie nie zawyżać rachunków za ogrzewanie oraz nie narażać na uszkodzenia urządzeń i instalacji wodociągowych i grzewczych, zwracajmy uwagę i zamykajmy drzwi wejściowe do budynków, okna na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych (suszarniach, piwnicach, itd.). Zwracajmy również uwagę na stan techniczny, regulację i prawidłowość pracy urządzeń grzewczych i instalacji, zarówno w mieszkaniach, jak i w częściach wspólnych budynków.

W razie niedogrzewania pomieszczeń, nieszczelności instalacji odbiorczej lub wystąpienia innych problemów związanych z systemem grzewczym, prosimy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie osoby odpowiedzialne za eksploatację instalacji grzewczej w Państwa budynku, administratora (zarządcę) budynku lub Pogotowie Ciepłownicze MPEC nr tel. - 993

Jednocześnie prosimy wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców Przemyśla o informowanie Pogotowia Ciepłowniczego MPEC o jakichkolwiek niepokojących Państwa zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii sieci ciepłowniczej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.

Prognozy pogody dla Przemyśla i ostrzeżenia meteorologiczne z kilkunastu wybranych serwisów pogodowych.

3 stycznia
2017

Zakończył się rok 2016 i czas na

pierwsze podsumowania działalności MPEC

za ten okres, a przynajmniej najważniejszych wskaźników.

Sezon grzewczy w roku 2016 trwał 231 dni i był dłuższy o 15 dni w stosunku do roku poprzedniego i o 12 dni w stosunku do roku 2014. Średnia temperatura w sezonie grzewczym wynosiła w roku 2016 +5,5oC przy 5,6 i 5,8oC odpowiednio w latach poprzednich.

Dłuższy sezon grzewczy przy zbliżonym poziomie temperatur zaowocował zwiększoną sprzedażą ciepła w stosunku do lat ubiegłych.

W roku 2016 sprzedaż ciepła wyniosła 432,5 tys. GJ i była wyższa nie tylko w stosunku do lat ubiegłych (400,3 tys. GJ w 2015r. i 385,9 tys. GJ w 2014r.) ale i w stosunku do planu na rok 2016. I to pomimo, że faktyczna wielkość zamówionej mocy cieplnej była o wiele niższa niż założona w planie.

Szczegółowe analizy kwartalne tych dwóch wielkości zostały przedstawione na poniższych wykresach:
Sprzedaż ciepła - plan i wykonanie    Zamówiona moc cieplna – plan i wykonanie.

Dosyć chłodnym miesiącem okazał się grudzień ubiegłego roku. Niska temperatura (+0,6oC) oraz niekorzystne warunki atmosferyczne (wiatr, ciśnienie, wilgotność) przyczyniły się do wzrostu zużycia ciepła, zarówno w stosunku do planu (wzrost o ok. 7%), jak i analogicznych miesięcy z lat ubiegłych.

Więcej szczegółowych informacji dostarczy Państwu wykres porównawczy temperatur i sprzedaży ciepła z lat 2010-2016.

Przedstawione na wykresie wielkości i wskaźniki obliczane są w skali całego przedsiębiorstwa i mogą się one istotnie różnić od analogicznych wskaźników obliczonych dla poszczególnych obiektów.


AKTUALNOŚCI 2017

Archiwum aktualności >>> 
2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008


DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84
43302851

E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.680.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna:
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 77
Od początku: 830759
« powrót | drukuj | powiadom znajomego
Do góry