MENU GŁÓWNE
POGODA

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Aktualności MPEC Przemyśl-2014 2014


26.11.2014na górę strony

Obecnie w kilku obiektach trwają jeszcze

KOŃCOWE PRACE INWESTYCYJNE

zaplanowane na rok 2014, związane z przyłączeniem kolejnych budynków do miejskiego systemu ciepłowniczego.

Grunwaldzka 19
Grunwaldzka 19

Dzisiaj planujemy uruchomić dostarczanie Ciepła Systemowego do pierwszych mieszkań, których użytkownicy zawarli z naszym przedsiębiorstwem stosowne umowy. Kolejne lokale będą włączane sukcesywnie. W dniu dzisiejszym planujemy również rozpoczęcie ogrzewania kolejnych obiektów: przy ul. Katedralnej 6
Katedralna 6
oraz kompleksu budynków Poczty Polskiej przy ul. Mickiewicza
Mickiewicza 13-15 - Poczta Polska
.

W dniu dzisiejszym odbywają się również odbiory końcowe węzła i instalacji w budynku przy ul. 3-go Maja 28
3-go Maja 28
. Po zakończeniu procedur odbiorowych i zawarciu umów sprzedaży ciepła, MPEC rozpocznie ogrzewanie wspomnianego obiektu w terminie uzgodnionym z poszczególnymi odbiorcami.

Czytaj dalej >>>

<<< Zwiń

W budynkach przy ul. Pl. Legionów 1
Pl. Legionów 1
,    Sowińskiego 5
Sowińskiego 5
  i   Mickiewicza 3
Mickiewicza 3
trwają prace montażowe węzłów cieplnych, które zgodnie z planem zostaną zakończone w przeciągu najbliższych kilka dni. Po zakończeniu prowadzonych przez właścicieli nieruchomości prac przy instalacjach odbiorczych, na początku grudnia b.r. możliwe będzie rozpoczęcie dostarczania ciepła do poszczególnych obiektów.

Równolegle prowadzone są prace przy budowie przyłącza ciepłowniczego do nowo budowanego budynku mieszkalnego przy ul. Bieszczadzkiej
Budowany budynek przy ul. Bieszczadzkiej
. Po zakończeniu tej inwestycji i rozpoczęciu ogrzewania obiektu, możliwe będzie prowadzenie przez wykonawcę prac wykończeniowych wewnątrz budynku.

<<< Zwiń
25.11.2014na górę strony

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zarówno naszych Odbiorców jak i pozostałych kontrahentów, dotyczącym usprawnienia i przyspieszenia komunikacji z naszym przedsiębiorstwem, z dniem 1 grudnia b.r. wprowadzamy

NOWY REGULAMIN

PROWADZENIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ


określający m.in. zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz zasady wymiany e-korespondencji i jej uwierzytelniania.

W formie elektronicznej można przesyłać do nas wszelkie wnioski, (np. wniosek o zmianę zamówionej mocy cieplnej, wniosek o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej, itp), zlecenia (np. włączenie i wyłączenie ciepła w obiekcie odbiorcy), jak również pisma w każdej innej sprawie. W takiej samej formie korespondencja będzie wysyłana do naszych kontrahentów.

Taka forma znacznie ułatwia i przyspiesza proces wymiany korespondencji i uzyskania informacji a przede wszystkim ogranicza do minimum zarówno koszty, czas i pozostałe niedogodności związane z prowadzeniem korespondencji w formie tradycyjnej. Równocześnie forma e-korespondencji w żaden sposób nie ogranicza naszym kontrahentom korzystania z innych, tradycyjnych form prowadzenia korespondencji, składania wniosków itd.

Aby umożliwić jak największej grupie naszych kontrahentów korzystanie z tej formy komunikacji, ograniczyliśmy do niezbędnego minimum wymogi techniczne i formalne. Jedynym wymogiem jest posiadanie przez kontrahenta adresu elektronicznej skrzynki pocztowej (adresu e-mail), złożenie w naszym przedsiębiorstwie "wniosku o przesyłanie faktur i innej korespondencji w formie elektronicznej" oraz zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości e-mail od naszego przedsiębiorstwa. Do prowadzenia e-korespondencji nie jest wymagane posiadanie przez naszych kontrahentów tzw. podpisu elektronicznego.

Jeszcze raz gorąco zachęcamy do korzystania z tej formy prowadzenia korespondencji z naszym przedsiębiorstwem.

Regulamin prowadzenia korespondencji w formie elektronicznej
24.11.2014na górę strony

W dniach 21-22 listopada 18 pracowników kadry kierowniczej naszego przedsiębiorstwa uczestniczyło w

Wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym


który został zorganizowany w Dworze Kombornia k. Krosna.

Podczas pierwszego bloku szkoleniowego, Prezes Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierz Stec omówił i podsumował wyniki przeprowadzanej przez kilka ostatnich tygodni oceny pracowników przedsiębiorstwa w zestawieniu z analogicznymi danymi z roku ubiegłego. Następnie podczas krótkiej prezentacji przedstawił i przeanalizował zarówno style jak i etapy procesu zarządzania zespołami pracowników w kontekście struktury i zasad funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych naszej Spółki. Na zakończenie pierwszego bloku szkoleniowego Prezes Kazimierz Stec naszkicował sytuację ekonomiczną oraz organizacyjną przedsiębiorstwa w kontekście gorszych od planowanych wyników finansowych za rok 2014, zwracając równocześnie uwagę na ograniczone możliwości inwestycyjno-rozwojowych w latach następnych.
Wspomniana sytuacja oraz przewidywane warunki funkcjonowania Spółki w najbliższej przyszłości wymagają pilnego dostosowania, uelastycznienia oraz optymalizacji struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Podczas drugiego bloku szkoleniowego główny nacisk został położony na kształtowanie i podnoszenie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, werbalizacji przekazu informacji, szczególnie w warunkach stresogennych.

Zarówno „luźna” koleżeńska kolacja jak i spotkania w mniejszym, bardziej kameralnym gronie były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, przemyśleń oraz pomysłów na lepszą współpracę i koordynację pracy poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.
21.11.2014na górę strony

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. uprzejmie informuje wszystkich Odbiorców i użytkowników ciepła, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OKR-4210-31(12)/2014/277/XIII/HH z dnia 7 listopada 2014r. zatwierdził

nową taryfę dla ciepła


dla naszego przedsiębiorstwa, która będzie obowiązywała od dnia 1 grudnia 2014r. do dnia 30 czerwca 2016r.

Taryfa wraz z zatwierdzającą ją decyzją Prezesa URE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 10 listopada 2014r. poz. 2920.

Przeciętny wskaźnik wzrostu cen i stawek opłat za ciepło ustalonych w nowej taryfie w porównaniu z taryfą obowiązującą do dnia 30.11.2014r. wynosi średnio -0,14 %, co oznacza obniżenie cen i stawek opłat liczonych globalnie dla całego przedsiębiorstwa o 0,14%.

Na naszej witrynie internetowej w części Strefa Odbiorcy Ciepła przedstawiliśmy szczegółowe informacje o skutkach finansowych wprowadzenia nowej taryfy dla ciepłą w porównaniu z taryfą obowiązującą do dnia 30.11.2014r., wskaźniki dla poszczególnych rodzajów opłat w ramach określonych grup taryfowych, jak również informacje dotyczące tzw. „opłaty zastępczej”.

Taryfa dla Ciepła + Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu taryfy
Szczegółowe informacje o skutkach wprowadzanej taryfy
i tzw. "opłacie zastępczej"
18.11.2014na górę strony

W dniach 10 i 12 listopada rozpoczęliśmy dostarczanie Ciepła Systemowego do kolejnych budynków podłączonych w bieżącym roku do miejskiego systemu ciepłowniczego przy ul:

Mickiewicza 36 , Rynek 15 i Rynek 14/Asnyka 2


Od początku listopada b.r. Ciepło Systemowe ogrzewa również Muzeum Historii Miasta zlokalizowane w budynkach przy ul. Rynek 9 i Serbańska 7, do których przyłącze ciepłownicze wybudowaliśmy jeszcze pod koniec ubiegłego roku. O tej inwestycji informowaliśmy Państwa TUTAJ.

W budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 19 i Wieniawskiego 8 trwają prowadzone przez odbiorców prace wykończeniowe przy instalacjach odbiorczych w częściach wspólnych budynków. Po ich zakończeniu oraz przeprowadzeniu procedur odbiorowych, MPEC rozpocznie dostarczanie ciepła do poszczególnych mieszkań we wskazanym przez odbiorców terminie.

Ostatnie prace przygotowawcze instalacji odbiorczej prowadzone są również w obiektach Poczty Polskiej przy ul. Mickiewicza. Po ich zakończeniu, jeszcze w bieżącym miesiącu ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego popłynie do grzejników wspomnianego kompleksu.

Czytaj dalej >>>
Położone w południowej pierzei Rynku kamienice o nr 14 i 15, to kolejne zabytkowe obiekty wpisane w historię naszego miasta ogrzewane Ciepłem Systemowym.

Pierwsza z wymienionych kamienic - Rynek 14, zwana "Pod Krzysztofory" (prawdopodobnie z tytułu posiadania figury św. Krzysztofa) została wzniesiona na początku XVI wieku jako własność kupca szkockiego Jana Elesza. W XVII wieku kamienica uległa zniszczeniu, jednak na początku wieku XIX została odbudowana, zyskując dodatkowe piętro. Zmieniali się również jej właściciele. Derśniakowie, Wojakowscy Helcnerowie oraz konwent Jezuitów, to tylko niektórzy spośród nich.
Początkowo, podobnie jak pozostałe kamienice okalające Rynek posiadała ona obszerną sklepioną sień, tworzącą z podobnymi budowlami w sąsiednich budynkach podcienia. Do II wojny światowej były one jednak zabudowane, pełniąc rolę punktów handlowych i usługowych. Podcienia zostały ponownie odsłonięte dopiero pod koniec lat 50 XX przy okazji remontu kamienic tworzących południową pierzeję Rynku. W latach międzywojennych w kamienicy tej zlokalizowany był m.in. Magazyn Towarów Bławatnych B. Górskiego.
Od 1969r. kamienica figuruje w rejestrze zabytków nieruchomych pod nr A-323.

Kamienica Rynek 15, znana jako "Dom Hildów" (Mrazów) lub "Stramszewiczowska" to jeden z najcenniejszych zabytków przemyskiej architektury z renesansową, bogato zdobioną fasadą z pilastrami i sgraffitową dekoracją. Została ona wybudowana w XVI w., później wielokrotnie przebudowywana. W XVII w. kamienica zyskała drugie piętro, zaś w XVIII w. trzecie. W XVIII w. mieściła się w niej bursa prowadzona przez O.O. Jezuitów.
W piwnicach, na parterze i I piętrze budynku zachowały się charakterystyczne sklepienia. W 1961r. odsłonięto umieszczoną na niej pamiątkową tablicę
z okazji Obchodów Tysiąclecia Przemyśla. W latach 2008-2009 kamienica została odremontowana. Jeszcze w 1968r. kamienica Rynek 15 została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-316.

Poniżej kilka historycznych fotografii tej części południowej pierzei Rynku.
<<< Zwiń


14.11.2014na górę strony

W związku z trwającą realizacją zadania inwestycyjnego - przyłączenia do systemu ciepłowniczego budynku przy ul.

MICKIEWICZA 3

oraz związaną z tym koniecznością ułożenia przyłącza ciepłowniczego w poprzek ulicy Sowińskiego, począwszy od dnia 17 listopada b.r. nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego w ciągu ulicy Sowińskiego.

Wspomniana zmiana może spowodować utrudnienia, zarówno w ruchu pieszym jak i drogowym.
Wspomniane roboty prowadzone w pasie drogowym i związana z nimi tymczasowa organizacja ruchu zostaną zakończone do dnia 30 listopada b.r.

Na stronie internetowej BiP naszego przedsiębiorstwa zostały zamieszczone skany najważniejszych dokumentów dotyczących tej inwestycji.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
05.11.2014na górę strony

W dniu 4 listopada b.r. pomiędzy PGNiG TERMIKA, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. oraz Miastem Przemyśl zostało

PODPISANE POROZUMIENIE

w sprawie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Przemyśla w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła


Na mocy wspomnianego porozumienia firmy będą wspierać Miasto we wdrażaniu ogłoszonego we wrześniu bieżącego roku Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, którego celem jest poprawa jakości powietrza w mieście.

Porozumienie przewiduje również m.in. wybudowanie na terenie ciepłowni Zasanie jednostki kogeneracyjnej   mocy ok. 5 MWe/5MWt zasilanej gazem ziemnym, produkującej ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu oraz wsparcie przez PGNiG Termika rozbudowy systemu ciepłowniczego na terenie Przemyśla. Takie rozwiązanie pozwoli na znaczne zmniejszenie poziomu emitowanych przez ciepłownię zanieczyszczeń, skrócenie do niezbędnego minimum przerw remontowych, zaś wykorzystanie paliwa z lokalnych złóż zapewni bezpieczeństwo dostaw ciepła i utrzymanie jego cen na konkurencyjnym poziomie.

Wg planu, uruchomienie jednostki kogeneracyjnej i jej przekazanie do eksploatacji powinno nastąpić w połowie 2017 roku.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo
na witrynie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.04.11.2014na górę strony

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 24.09.2014r. Rady Nadzorczej MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. dotyczącego składania ofert na

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

ZA ROK 2014


informujemy, że Rada Nadzorcza MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Uchwałą nr 14/2014 z dnia 27.10.2014r. dokonała wyboru oferty na biegłego rewidenta do przeprowadzenia sprawozdania finansowego Spółki złożonej przez MM Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Arkuszewska 52.03.11.2014na górę strony

Informujemy, że w związku z przedłużającym się procesem zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy dla ciepła stosowanej w naszym przedsiębiorstwie, na podstawie art. 47 ust. 2c pkt 1 ustawy Prawo energetyczne, został

przedłużony termin obowiązywania
dotychczasowej taryfy dla ciepła


co najmniej do dnia 30 listopada b.r.

Tekst nowej taryfy dla ciepła wraz z informacją o terminie jej wprowadzenia zostanie doręczony Odbiorcom ciepła niezwłocznie po otrzymaniu przez nasze przedsiębiorstwo stosownej decyzji Prezesa URE.

Tekst nowej taryfy po jej zatwierdzeniu zostanie również udostępniony na oficjalnej stronie internetowej przedsiębiorstwa oraz stronie internetowej BiP.
30.10.2014na górę strony

Informujemy, że dzień 31 października 2014r. (piątek) jest

DNIEM WOLNYM OD PRACY


w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. w zamian za święto przypadające w sobotę 1 listopada 2014r.

Za wszelkie spowodowane tym utrudnienia przepraszamy


28.10.2014na górę strony

Chociaż to dopiero początek sezonu grzewczego, to już przemyska straż pożarna odnotowuje pierwsze przypadki

PODTRUCIA TLENKIEM WĘGLA


którego źródłem były nieprawidłowo działające urządzenia grzewcze oraz niedrożna wentylacja.


Na szczęście tym razem wszystko skończyło się dobrze, jednak „czadu” – niebezpiecznego cichego zabójcy nie należy lekceważyć. Co roku jego ofiarą pada kilkaset osób, w tym kilkadziesiąt ze skutkiem śmiertelnym.

Podczas ostatniego sezonu grzewczego 2013/2014 wspólnie z naszymi partnerami prowadziliśmy akcję pn. "Nie dla czadu", której głównym celem było budowanie wśród mieszkańców naszego miasta świadomości istniejącego zagrożenia oraz przekazywanie najważniejszych informacji dotyczących zapobiegania zagrożeniu, wykrywania obecności tlenku węgla i reagowania w przypadku, gdy mamy do czynienia z taką sytuacją.

Ponieważ życie, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta uznajemy za wartości najważniejsze, dlatego też podczas obecnego sezonu grzewczego będziemy prowadzić podobną akcję informacyjno-edukacyjną, starając się przekazać Państwu najważniejsze informacje dotyczące wspomnianego zagrożenia, źródeł jego powstawania oraz działań zapobiegawczych.27.10.2014na górę strony

18 października b.r. uczniowie z koła przyrodniczego działającego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

ZWIEDZILI CIEPŁOWNIĘ ZASANIE


Ze względów bezpieczeństwa każdy ze zwiedzających został wyposażony w kask i kamizelkę odblaskową.

Podczas wycieczki, którą oprowadzał osobiście kierownik ciepłowni Paweł Olejko, jej uczestnicy obejrzeli urządzenia ciepłownicze, w tym niedostępny dla postronnych osób system taśmociągów transportujących miał węglowy z placu składowego do kotłów, kotły w których następuje proces spalania paliwa i wytwarzania ciepła, układ pompowy zapewniający „transport” nośnika ciepła z ciepłowni do najdalszych zakątków miasta oraz szereg innych urządzeń i instalacji tworzących ciąg technologiczny służący do wytwarzania Ciepła Systemowego.

Informację o wycieczce wraz z fotografiami została zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

        Fotorelacja ze zwiedzania ciepłowni
24.10.2014na górę strony

Latem b.r. znany przemyski fotograf Marek Horwat nakręcił na zlecenie naszego przedsiębiorstwa 11 minutowy

FILM "CIEPŁOWNIA ZASANIE"

Ujęcia przedstawiające teren ciepłowni przy ul. E. Plater kręcone były przy użyciu latającego drona, co dało bardzo interesujące efekty. "Wędrówka" wzdłuż liczącego 120 m wysokości komina ciepłowni, przedstawiony z tej wysokości most Brama Przemyska oraz malownicza panorama naszego miasta, to z pewnością ujęcia które warto obejrzeć. Filmowany z wysokości ok. 150-160m teren ciepłowni czy też wylot z komina pozwala inaczej spojrzeć na obiekty oglądane na co dzień z zupełnie innej perspektywy.

Równie malowniczo prezentuje się kompleks ciepłowni filmowany z różnych stron o zachodzie słońca.

Poniżej zamieściliśmy wspomniany film w formacie flv i wielkości ok. 45 MB.

Dla osób preferujących lepszą jakość oglądanych ujęć zamieściliśmy również link do filmu w formacie mp4 i rozdzielczości full HD (1920x1080). Wielkość pliku ok. 835 MB

Rozwiń >>>
16.10.2014na górę strony

Połowa października, to najwyższy czas na finalizowanie zaplanowanych na bieżący rok

PRAC INWESTYCYJNYCH

związanych z rozbudową systemu ciepłowniczego i podłączaniem do sieci ciepłowniczej nowych obiektów.

Aktualnie prowadzone są prace przy poniższych zadaniach inwestycyjnych:

Grunwaldzka 19
Grunwaldzka 19

Na początku przyszłego tygodnia zostaną zainstalowane urządzenia węzła cieplnego. Po wykonaniu przez wspólnotę mieszkaniową instalacji odbiorczej i przyłączeniu jej do węzła, możliwe będzie podpisywanie umów z odbiorcami a następnie rozpoczęcie dostarczania Ciepła Systemowego do poszczególnych lokali.

Mickiewicza 36
Mickiewicza 36

Obecnie trwają prace przy montażu węzła cieplnego oraz prace wykończeniowe. Po przyłączeniu instalacji odbiorczej do węzła cieplnego i zawarciu stosownych umów, planujemy rozpoczęcie dostarczania ciepła do poszczególnych lokali do końca października b.r.

Czytaj dalej >>>
Wieniawskiego 8
Wieniawskiego 8

Prace wykonywane przez MPEC, tzn budowa przyłącza ciepłowniczego oraz montaż węzła cieplnego zostały zakończone. Po wykonaniu instalacji w budynku i podłączeniu jej do węzła, MPEC rozpocznie dostarczanie ciepła w terminie wskazanym przez Odbiorcę.

Katedralna 6
Katedralna 6
,   Rynek 14/Asnyka 2
Rynek 14/Asnyka 2
  i   Rynek 15
Rynek 15

W przyszłym tygodniu rozpoczynamy montaż urządzeń węzłów cieplnych. Po przygotowaniu przez Odbiorców instalacji odbiorczych oraz przyłączeniu ich do węzła cieplnego, możliwe będzie rozpoczęcie dostarczanie ciepła do obiektów. Planowany termin zakończenia inwestycji i włączenia ciepła - do 31 października b.r.

Mickiewicza 13-15
Mickiewicza 13-15 - Poczta Polska

Trwają prace przy budowie przyłącza ciepłowniczego do obiektów. Prace te planujemy zakończyć do 25 października. Do końca b.m. zostaną zainstalowane urządzenia węzła cieplnego i po zawarciu stosownych umów, rozpoczniemy ogrzewanie budynków Poczty Polskiej Ciepłem Systemowym.

Pl. Legionów 1
Pl. Legionów 1
,   Sowińskiego 5
Sowińskiego 5
  i   Mickiewicza 3
Mickiewicza 3

Obecnie prowadzone są roboty ziemne przy budowie przyłączy ciepłowniczych do wspomnianych budynków oraz prace przy instalacjach w budynkach prowadzone przez właścicieli i wspólnotę mieszkaniową.

Planowany przebieg sieci ciepłowniczej i obiekty podłączane do MPEC w rejonie Pl. Legionów, Sowińskiego i Mickiewicza

Równolegle trwają końcowe prace przy montażu węzłów cieplnych dla budynków przy ul. Rynek 9Serbańska 7.

W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace przy budowie przyłącza ciepłowniczego do nowo budowanego budynku mieszkalnego przy ul. Bieszczadzkiej.

<<< Zwiń

08.10.2014na górę strony

Gorąco Państwa zachęcamy do udziału w dwóch wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych, które zostaną zorganizowane w najbliższym czasie w Przemyślu.

Chłodna jesienna aura powoduje, że wszelkie imprezy sportowe przenoszą się z pleneru „pod dach”. Dlatego też chcielibyśmy Państwa zachęcić do

udziału w wydarzeniach sportowych


meczach rozgrywanych na parkiecie Hali POSiR przy ul. Mickiewicza 30 oraz kibicowania przemyskim drużynom szczypiornistów i koszykarzy w  ich sportowej rywalizacji z drużynami z całej Polski.

Już w najbliższą sobotę 11 października o godz. 18.00 odbędzie się mecz drugoligowych drużyn – przemyskiej MCS Daniel GIM BASKETS 2 oraz warszawskiej MKS POLONIA.

11 października mecz z KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski rozegra SRS Czuwaj Przemyśl, natomiast tydzień później – 19 października o godz. 15.00 zostanie rozegrany mecz pomiędzy SRS Czuwaj PrzemyślKU AZS UZ Zielona Góra.

Więcej bieżących informacji na temat rozgrywek przemyskich drużyn znajdziecie Państwo na stronach internetowych:
http://www.gimbaskets2.pl/
https://www.facebook.com/pages/UKS-GIM-BASKETS-2-Przemy%C5%9Bl/266907816664253
http://reczna.przemysl.pl/
https://www.facebook.com/recznaprzemysl

W ramach realizacji idei "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego Przemyśla, MPEC w Przemyślu Sp. z o. o. udzieliło wsparcia wspomnianym przemyskim klubom sportowym.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.07.10.2014na górę strony

27 września b.r. na przemyskim Rynku została zorganizowana impreza plenerowa w ramach obchodzonego corocznie w tym dniu

ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI


adresowana głównie do miłośników aktywnego wypoczynku i turystyki, jak również do wszystkich osób, organizacji, instytucji i podmiotów gospodarczych, które w szczególny sposób propagują i wspierają działania zmierzające do rozwoju turystyki w naszym mieście.

Uczestnicy imprezy mieli do wyboru szereg atrakcji. M.in. mogli wziąć udział w Rajdzie im. Dra Mieczysława Orłowicza (4 trasy piesze i rowerowe), Zwiadzie Szlakiem Szwejkowskim, grze miejskiej "Poznajemy Miasto Przemyśl" oraz licznych konkursach krajoznawczych, spotkaniach z przedstawicielami środowisk turystycznych, prezentacjach, spotkaniach, targach książki i wielu innych przygotowanych przez organizatorów atrakcjach.

Podczas obchodów zostały wręczone wyróżnienia Prezydenta Miasta Przemyśla za szczególną działalność na rzecz promocji i rozwoju turystyki w naszym mieście. Dyplomy otrzymali:
Marek Stacharski - za realizację widowiska pt. "Zdarzyło się sto lat temu czyli opowieść o miłości, wojnie, tęsknocie i nadziei" z okazji obchodów 100-lecia walk o Twierdzę Przemyśl;
Jan Miszczak - za realizację filmu "Wolne Królewskie Miasto Przemyśl";
Grzegorz Karnas - za realizację pasji podróżniczych podczas samotnych wypraw do niezwykłych zakątków świata;
Fundacja Azymut - za inicjatywę organizacji imprezy "Biketown Przemyśl Festiwal 2014";
Kawiarnia Cuda Wianki - za stylową aranżację wnętrza i efektowny ogródek kawiarniany;
Kawiarnia Kardamon - za wysoką jakość i markę ciast produkcji własnej.

Miło jest nam Państwa poinformować, że w tak doborowym towarzystwie znalazło się również nasze przedsiębiorstwo, gdyż na ręce Prezesa Zarządu Kazimierza Steca został przekazany Dyplom dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. "za wspieranie w roku 2014 przedsięwzięć służących promocji turystycznej Przemyśla".

Za wyróżnienie oczywiście serdecznie dziękujemy, deklarując równocześnie dalsze wspieranie w ramach posiadanych możliwości wszelkich przedsięwzięć przyczyniających się do wzrostu atrakcyjności turystycznej naszego miasta.

Więcej informacji nt. przemyskich obchodów "Światowego Dnia Turystyki" znajdziecie Państwo na stronie http://www.przemysl.pl/nasze_miasto/29012.html.06.10.2014na górę strony

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. oferuje Odbiorcom ciepłą na cele ciepłej wody użytkowej nieodpłatną usługę - okresowego podwyższenia temperatury ciepłej wody użytkowej, którego celem jest

ZWALCZANIE LEGIONELLI

poprzez przeprowadzenie dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. z zasobnikiem.

Okresowe podwyższenie parametrów ciepłej wody od temperatury nominalnej (55oC) do temperatury 70oC umożliwia przeprowadzenie dezynfekcji instalacji oraz eliminację bytujących w niej bakterii Legionella Pneumophila, wywołującej legionellozowe zapalenie płuc.

Wspomniana usługa przeprowadzana jest na wniosek Odbiorców ciepła. Ze względów technicznych, termiczna dezynfekcja instalacji c.w.u. może być przeprowadzona wyłącznie w miesiącach od listopada do marca.

Powyższa oferta nie dotyczy instalacji w których ciepła woda użytkowa przygotowywana jest za pomocą przepływowych podgrzewaczy - tzw. mieszkaniowych stacji cieplnych.

Dowiedz się więcej o legionellozie oraz o zasadach i warunkach przeprowadzania termicznej dezynfekcji instalacji c.w.u.

Więcej informacji >>>
01.10.2014na górę strony

Duża różnica temperatur pomiędzy dniem i nocą oraz wysoka wilgotność powietrza zwiększająca uczucie nieprzyjemnego chłodu, to niewątpliwy znak, że czas na

ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy dostawę ciepła do obiektów największego naszego Odbiorcy - Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oprócz tego, na życzenie naszych Odbiorców uruchomiliśmy już dostarczanie ciepła do kilkudziesięciu obiektów, głównie wspólnot mieszkaniowych, szkół i przedszkoli.

Prognozy pogody na najbliższe dni nie pozostawiają złudzeń. Co prawda w ciągu dnia będzie stosunkowo ciepło, gdyż temperatura przekraczała będzie 15oC, jednak noce będą już dosyć chłodne, z temperaturą poniżej 5oC.

Odbiorcy, którzy opóźniają rozpoczęcie ogrzewania swoich nieruchomości w obawie, że w ciągu dnia, gdy temperatura zbliża się nawet do 20oC grzejniki będą niepotrzebnie emitowały ciepło, zwiększając tym samym koszty ogrzewania powinni pamiętać, że praktycznie wszystkie węzły eksploatowane przez nasze przedsiębiorstwo wyposażone są w pogodowe układy automatycznej regulacji temperatury zasilania obiegu wodnego centralnego ogrzewania. Dzięki tym rozwiązaniom, wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej następuje ograniczenie ilości dostarczanego ciepła, zaś w chwili, gdy temperatura zewnętrzna przekroczy zadaną wielkość (z reguły 12oC) dostarczanie ciepła do grzejników zostaje w sposób automatyczny całkowicie wstrzymane. Zapobiega to poborowi ciepła, którego odbiorca nie potrzebuje i generowaniu związanych z tym niepotrzebnych kosztów.

Należy również pamiętać, że zbyt późne włączanie ogrzewania, to tylko pozorne oszczędności. Gdy budynki się zbytnio wychłodzą, to później trzeba je zdecydowanie mocniej ogrzewać, żeby osiągnąć odpowiednią temperaturę. A im większy pobór ciepła tym rachunki są wyższe.

W wydanym przez nasze przedsiębiorstwo w ubiegłym roku Poradniku Odbiorcy Ciepła Systemowego znajdziecie Państwo wiele cennych porad dotyczących przygotowania instalacji do sezonu grzewczego oraz optymalnego korzystania z Ciepła Systemowego.

Przypominamy również, że zgodnie z umową sprzedaży ciepłą wnioski o rozpoczęcie dostarczania ciepła do obiektu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie przedsiębiorstwa.
Odbiorcy, którzy złożyli „Wniosek o przesyłanie faktur oraz innej korespondencji drogą elektroniczną” wniosek o rozpoczęcie dostawy ciepłą mogą przesyłać w formie elektronicznej na adres mpec@mpec.przemysl.pl29.09.2014 na górę strony

Jednym z ostatnich akcentów obchodów XXX-lecia funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu była

UROCZYSTA GALA JUBILEUSZOWA

zorganizowana 26 września b.r. w przemyskim Zamku Kazimierzowskim.

Na uroczystości, oprócz pracowników MPEC, przybyli również zaproszeni goście: przedstawiciele przemyskich parlamentarzystów, władz samorządowych, spółek komunalnych, partnerów biznesowych oraz największych i najważniejszych odbiorców ciepła systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo.

Całą uroczystość prowadził Kazimierz Stec - Prezes Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o., który na początku przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość, po czym w krótkiej prelekcji przedstawił historię przemyskiego ciepłownictwa systemowego, liczącą bez mała 40 lat.

Po wystąpieniu Prezesa MPEC, przedstawiciele biur parlamentarnych Senatora RP Andrzeja Matusiewicza oraz Posła na Sejm RP Marka Rząsy odczytali wystosowane przez wspomnianych parlamentarzystów listy okolicznościowe. List okolicznościowy na ręce Prezesa Zarządu MPEC Kazimierza Steca złożył również Poseł na Sejm RP Piotr Tomański.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Zastępca Prezydenta Przemyśla Grzegorz Hayder, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Adam Łoziński, Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Władysław Bukowski, Prezes Zarządu Przemyskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Andrzej Ziemniak oraz reprezentant największego odbiorcy ciepła dostarczanego przez MPEC - Wiceprezes Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Tadeusz Sobol. W krótkich wystąpieniach gratulowali oni Zarządowi i  pracownikom MPEC obchodzonego jubileuszu oraz w ciepłych słowach przedstawiali swoje doświadczenia i wnioski z dotychczasowej współpracy z naszym przedsiębiorstwem.

Czytaj dalej >>>
Następnie Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec zaprosił na scenę najbardziej zasłużonych pracowników MPEC, którzy z rąk Prezesa Kazimierza Steca oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorza Haydera odebrali gratulacje, Podziękowania za długoletnią pracę na rzecz przedsiębiorstwa i okolicznościowe statuetki.

Decyzją Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wyróżnieni zostali (kolejność alfabetyczna):

1. Augustyn Leszek
2. Bober Andrzej
3. Bublewicz Marek
4. Charchan Małgorzata
5. Dranka Krzysztof
6. Figiela Ryszard
7. Górniak Leszek
8. Grabiec Henryk
9. Hołota Zbigniew
10. Jurkowski Andrzej
11. Korytko Andrzej
12. Laska Henryk
13. Lipiec Piotr
14. Mühln Lucyna
15. Nowak Alicja
16. Pałka Wiesław
17. Panek Małgorzata
18. Patoczka Maciej
19. Pawłowski Tomasz
20. Pelc Tadeusz
21. Piejko Wojciech
22. Pudło Zbigniew
23. Sawecki Zbigniew
24. Skórka Ewa
25. Szafran Jan
26. Szmyd Ryszard
27. Trybała Wacław
28. Wajda Stanisław
29. Wojakowski Marek


Po tych uroczystych akcentach, na scenę wkroczyły zespoły taneczne z Przemyskiej Szkoły Tańca A-Z, które w kilkunastominutowym programie przedstawiły cały przekrój układów tanecznych z różnych stron świata i różnych epok.

Występ popularnych "azetek" spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem przez zgromadzonych na sali uczestników uroczystości.

Po programie artystycznym nadszedł czas na "słodką niespodziankę" - tort w kształcie dobrze znanym wszystkim pracownikom MPEC - budynku zasańskiej ciepłowni. Tradycji musiało stac się zadość, gdyż na prośbę Prezesa MPEC Kazimierza Steca, ciepłownię "odpaliła" a następnie "pokroiła" Alicja Matysiak - osoba najdłużej pracująca w przedsiębiorstwie, uczestnicząca w procesie jego tworzenia, pełniąca przez minione 30 lat do chwili obecnej funkcję Głównego Księgowego MPEC.

Uroczysty toast urodzinowy oraz degustacja "słodkiej ciepłowni", która jak się okazało smakowała równie dobrze jak wyglądała, zakończyły oficjalną część piątkowych uroczystości urodzinowych MPEC.

Nie zapomnieliśmy również o duchowym wymiarze naszego święta.
W niedzielę 28 września o godz. 12.15 w kościele parafialnym Matki Bożej Królowej Polski Przemyśl - Kmiecie została odprawiona msza święta w intencji byłych i obecnych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu.


<<< ZwińPoniżej zamieszczamy skany artykułów z przemyskich tygodników: Gazety PrzemyskiejŻycia Podkarpackiego - relacje z Jubileuszowej Gali MPEC        Fotorelacja z Gali Jubileuszowej MPEC
25.09.2014na górę strony

W ramach obchodów Jubileuszu XXX-lecia przedsiębiorstwa, w dniu wczorajszym (24.09) w siedzibie Spółki zostało zorganizowane

SPOTKANIE EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW MPEC


Na spotkanie przybyło 25 byłych pracowników naszego przedsiębiorstwa.

Na początku Prezes Zarządu MPEC - Kazimierz Stec przywitał wszystkich zaproszonych gości i podziękował im za przybycie. Następnie przy filiżance kawy i ciastkach goście mieli okazję wysłuchać zwięzłej, kilkunastominutowej prezentacji obrazującej rozwój ciepłownictwa systemowego w Przemyślu na przestrzeni ostatnich 30 lat oraz plany MPEC na bliższą i dalszą przyszłość, którą przedstawił Kazimierz Stec. Po prezentacji rozpoczęła się mniej oficjalna część spotkania, która była doskonałą okazją do wspominków i rozmów z dawno niewidzianymi kolegami i koleżankami jak również z obecnymi pracownikami przedsiębiorstwa.

Na zakończenie spotkania, każdy z zaproszonych gości otrzymał od Prezesa MPEC Kazimierza Steca pamiątkowy "jubileuszowy zestaw upominkowy".

        Fotorelacja ze Spotkania Pokoleń Przemyskich Ciepłowników
25.09.2014na górę strony

W ramach obchodów Jubileuszu XXX-lecia Spółki, w dniach 17-20 września b.r. została zorganizowana dla pracowników MPEC

WYCIECZKA DO WARSZAWY


w trakcie której jej uczestnicy mieli okazję zwiedzić i obejrzeć wiele warszawskich zabytków, interesujących miejsc i innych atrakcji, wśród których najważniejsze to: Stare Miasto z przepięknym, osiemnastowiecznym zespołem architektonicznym, Plac Zamkowy, z Kolumną Zygmunta, Zamek Królewski, Rynek Starego Miasta z Warszawską Syrenką, mury obronneBarbakan, Łazienki Królewskie z Pałacem na Wyspie, Białym Domkiem i pozostałymi zabudowaniami, pomniki A. Mickiewicza, M. Kopernika, F. Chopina, Pałac Prezydencki, Rynek Nowego Miasta, Plac Teatralny, Plac Piłsudskiego i Grób Nieznanego Żołnierza, kościoły: św. Jana Chrzciciela, św. Anny, św. Krzyża, Wizytek, Karmelitów Bosych, Pałac Kultury i Nauki oraz kompleks pałacowo-parkowy w Wilanowie.

Największe wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobiły bez wątpienia wizyta na zabytkowej nekropolii – Cmentarzu Powązkowskim oraz w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Z pozostałych atrakcji wycieczki można jeszcze wymienić: Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego, Centrum Nauki Kopernik, Planetarium, ogrody na dachu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, multimedialny pokaz fontann oraz spektakl teatralny pt. „Bóg mordu” z doborową obsadą aktorską (A. Dereszowska, J. Fraszyńska, C. Pazura, M. Żebrowski), Teatru 6 Piętro.

Ostatnim "rozrywkowym" akcentem wycieczki była możliwość obejrzenia i zrobienia zakupów w największej warszawskiej galerii handlowej - "Złote Tarasy". 24.09.2014na górę strony

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK 2014


Oferta winna zawierać:

1. Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych;
2. Aktualny odpis z rejestru sądowego;
3. Informację o przeprowadzonych badaniach;
4. Proponowaną cenę usługi.


Oferty należy przesłać na adres siedziby Spółki - 37-700 Przemyśl ul. Płowiecka 8 lub złożyć w sekretariacie przedsiębiorstwa (ul. Płowiecka 8 - I piętro) w terminie do dnia 06.10.2014r. z dopiskiem na kopercie

"OFERTA NA BADANIE BILANSU".

Termin zakończenia badania i dostarczenia opinii wraz z raportem - do dnia 31.03.2015r.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert.
23.09.2014na górę strony

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, w ramach obchodów jubileuszu 30-lecia funkcjonowania przemyskiego MPEC-u, w sobotę 20 września b.r. został zorganizowany

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
CIEPŁOWNI ZASANIE


W tym dniu, w godzinach od 10 do 17 pracownicy przemyskiej ciepłowni oprowadzali wszystkich chętnych po jej terenie oraz omawiali technologię i poszczególne etapy procesu wytwarzania ciepła systemowego. Trwające właśnie prace przy jednym z kotłów umożliwiły również obejrzenie z bezpiecznej odległości jak wygląda wnętrze kotła.
Chętni mogli również obejrzeć funkcjonujące przy ciepłowni laboratorium, wyposażone w najnowsze urządzenia służące m.in. do badania jakości dostarczanego do ciepłowni paliwa - miału węglowego.

Co prawda, deszczowa aura skutecznie zniechęciła wielu przemyślan do wyprawy na teren ciepłowni, jednak najwytrwalsi nie odpuścili tej jakże rzadkiej okazji do obejrzenia ciepłowni od środka.

W sumie z naszego zaproszenia skorzystało ok 60 osób.
Każdy z naszych gości po zakończeniu zwiedzania ciepłowni otrzymał materiały informacyjne oraz drobne upominki – gadżety reklamowe przedsiębiorstwa.

Wspomniana akcja została we współpracy z ogólnopolską kampanią informacyjno-edukacyjną na rzecz przeciwdziałania niskiej emisji „Misja-emisja”

Na stronie internetowej gazety Nowiny24 został zamieszczony krótki, 2 minutowy film z tego wydarzenia.
Zapraszamy do obejrzenia.

        Fotorelacja z Dnia Otwartych Drzwi Ciepłowni Zasanie

16.09.2014na górę strony

W dzisiejszym wydaniu Gazety Codziennej Nowiny ukazał się artykuł Norberta Ziętala pt.

„Zobacz, skąd bierze się ciepło
w domu”


przedstawiający pokrótce historię naszego przedsiębiorstwa oraz informujący o organizowanym w najbliższa sobotę Dniu Otwartych Drzwi Ciepłowni Zasanie. Więcej o tym wydarzeniu możecie Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej.

Akcja pn. "Ciepło, cieplej... ciepłownia" wpisana jest zarówno w szerszą, ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz przeciwdziałania niskiej emisji "Misja-emisja", jak również lokalny, opracowywany dla naszego miasta program ograniczenia niskiej emisji.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do zwiedzania ciepłowni
w najbliższą sobotę 20 września w godzinach 10.00 – 17.00

15.09.2014 na górę strony

Jak już Państwa wcześniej informowaliśmy, w niedzielę 14 września, podczas tegorocznego Przemyskiego Święta Ulic Franciszkańskiej i Kazimierzowskiej, przy pl. ul. Franciszkańskiej wystawiliśmy

STOISKO INFORMACYJNO-PROMOCYJNE MPEC


na którym każdy zainteresowany mógł otrzymać nie tylko materiały promocyjno-reklamowe informujące o naszej działalności i oferowanych usługach ale również firmowe gadżety: długopisy, smycze, podstawki pod gorące kubki, opaski odblaskowe, bajki o czerwonym kapturku w mieście oraz wydawnictwa ogólnopolskiej kampanii "Misja emisja" - Walcz z nami... z Dymonami i komiksy o komisarzu Dymskim, dzielnie zwalczającym dymony powstające w wyniku tzw. niskiej emisji.

Ten proekologiczny aspekt działalności Spółki akcentowały nasze przemiłe "kominiarki - Dymonki", częstujące przechodniów na przemyskich ulicach energetycznymi krówkami, rozdające kalendarze i baloniki oraz zapraszające na Dzień Otwartych Drzwi Ciepłowni Zasanie.

Wśród starszych mieszkańców naszego miasta największym powodzeniem cieszyły się estetyczne dwustronne kalendarze MPEC z panoramą Przemyśla, których rozdaliśmy ok. 3000 szt. Najmłodsi przemyślanie natomiast dumnie paradowali ulicami miasta z zestawem czerwonych i niebieskich balonów z logo naszego przedsiębiorstwa i dostarczanego produktu - Ciepła Systemowego, których rozdaliśmy w sumie 1000 szt.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko firmowe.
Zainteresowanych usługą dostawy Ciepła Systemowego, zapraszamy do siedziby naszego przedsiębiorstwa przy ul. Płowieckiej 8.


        Stoisko MPEC na Przemyskim Święcie Ulic
10.09.2014na górę strony

Jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, że w dniu 9 września b.r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, dwoje pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.: Małgorzata Panek i Małgorzata Charchan zostało

ODZNACZONych
Złotymi Medalami
za Długoletnią Służbę


Wspomniane odznaczenia państwowe, które wręczała Wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik, zostały przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego postanowieniem z dnia 30 maja 2014r. "za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej".

SERDECZNIE GRATULUJEMY!
fotografie pochodzą ze strony internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dziękujemy za wyrażenie zgody na ich publikację.08.09.2014 na górę strony

Jak już Państwa wcześniej informowaliśmy, od początku bieżącego roku prowadzona jest ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz przeciwdziałania niskiej emisji

„Misja-emisja”

zorganizowana przez firmę Abrys, pod patronatem m.in. Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa GospodarkiIGCP, przy współpracy wielu innych partnerów.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest walka z niską emisją poprzez zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja. W ramach akcji promowane są również ekologiczne sposoby ogrzewania.

Wiodącym elementem całej kampanii jest postać komisarza Dymskiego, który edukuje, doradza oraz dzielnie walczy z dymonami.

Oprócz działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa, akcja prowadzona jest także na wielu innych płaszczyznach i skierowana do różnych podmiotów. Jednostki samorządu terytorialnego (gminy i miasta) mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie „Gmina z misją”, w którym oceniane będą podejmowane przez samorządy działania (informacyjne, edukacyjne i inwestycyjne), zmierzające do likwidacji niskiej emisji na ich terenie.
Do przedsiębiorstw ciepłowniczych skierowana została natomiast propozycja zorganizowania dni otwartych ciepłowni, realizowanych pod wspólnych hasłem "Ciepło, cieplej... ciepłownia". Do wspomnianej inicjatywy przyłączyło się również nasze przedsiębiorstwo, organizując w dniu 20 września b.r. w godz. 10.00 – 17.00 po raz pierwszy w swojej 30-letniej historii "Dzień Otwartch Drzwi Ciepłowni Zasanie".

Czytaj dalej >>>
Wszystkich zainteresowanych problemem niskiej emisji zapraszamy również do naszego stoiska firmowego, które zostanie wystawione podczas "Przemyskiego Święta Ulic Franciszkańskiej i Kazimierzowskiej" w najbliższą niedzielę – 14 września, na którym będzie można otrzymać materiały informacyjne akcji "Misja-emisja"

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej akcji oraz obejrzenia krótkich spotów reklamowych na kanale Misja-emisja serwisu YouTube, promujących wspomnianą inicjatywę.

Poniżej do pobrania w formacie pdf biuletyn informacyjny Walcz z nami z Dymonami oraz komiks o przygodach komisarza Dymskiego - "Dymski kontra dymony".MPEC Przemyśl Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo wspierające wszelkie proekologiczne inicjatywy i przedsięwzięcia, popiera również kampanię "Misja-Emisja", zachęcając Państwa do udziału i aktywnego zaangażowania się w ten projekt.


<<< Zwiń
04.09.2014na górę strony

MPEC NAD SOLINĄ


Przemyślanie wypoczywający latem b.r. nad Zalewem Solińskim mogli dostrzec na żaglu jednego z jachtów pływających po zalewie znajomy znak graficzny - logo naszego przedsiębiorstwa oraz dostarczanego przez spółkę produktu - Ciepła Systemowego.
Jest to efekt współpracy jaką podjęliśmy w bieżącym roku z Uczniowskim Klubem Sportowym „ISKRA” działającym przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, w zakresie promocji działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

W ten sposób, MPEC „będzie obecny” nad solińskim akwenem jeszcze przez co najmniej kilka najbliższych lat.

Załogom jachtu życzymy samych sukcesów i udanych startów w regatach.
04.09.2014na górę strony

Obecnie nasze przedsiębiorstwo kontynuuje

PRACE INWESTYCYJNE

związane z budową przyłączy i węzłów cieplnych, zgodnie z Planem Inwestycyjnym na rok 2014 i dołączonym do planu harmonogramem.

Aktualnie prowadzone są prace przy poniższych obiektach:

Grunwaldzka 19
Grunwaldzka 19

Prace ziemne związane z układaniem przyłącza ciepłowniczego do budynku zostały zakończone. Zakończono również prace odtworzeniowe. W chwili obecnej przygotowywane jest pomieszczenie w którym zostaną zainstalowane urządzenia węzła cieplnego. Po wykonaniu przez wspólnotę mieszkaniową instalacji odbiorczej, zainstalowaniu mieszkaniowych stacji i indywidualnego opomiarowania, już od najbliższego sezonu grzewczego co najmniej 7 mieszkań w budynku będzie ogrzewane Ciepłem Systemowym.

Czytaj dalej >>>
Siemiradzkiego 11
Siemiradzkiego 11
Siemiradzkiego 15
Siemiradzkiego 15

Roboty ziemne związane z układaniem sieci ciepłowniczej zasilającej powyższe budynki są aktualnie na ukończeniu. W ciągu najbliższych kilku dni zostaną zakończone również prace odtworzeniowe. Do końca września w obu budynkach zostaną zainstalowane węzły cieplne i połączone z istniejącymi instalacjami odbiorczymi.

Mickiewicza 36
Mickiewicza 36

Obecnie trwają prace przy mufowaniu przyłącza oraz zasypywaniu wykopu po w którym zostały ułożone rurociągi po "nieparzystej" stronie ulicy. Jeszcze w bieżącym tygodniu planujemy rozpocząć po tej stronie ulicy prace odtworzeniowe - układanie chodnika. Do końca przyszłego tygodnia planujemy zakończyć roboty ziemne po "parzystej" stronie ulicy Mickiewicza - przy wjeździe na teren podłączanego do systemu ciepłowniczego budynku.
Po wykonaniu przez wspólnotę mieszkaniową instalacji odbiorczej, początkowo co najmniej 8 mieszkań w ww budynku będzie korzystało z Ciepła Systemowego na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Katedralna 6
Katedralna 6
,   Rynek 14/Asnyka 2
Rynek 14/Asnyka 2
  i   Rynek 15
Rynek 15

Prace ziemne związane z budową przyłączy ciepłowniczych do ww budynków zostały zakończone zgodnie z harmonogramem. Obecnie trwają końcowe prace spawalnicze i prace przygotowawcze w pomieszczeniach w których zostaną zainstalowane węzły cieplne wraz z licznikami ciepła dla poszczególnych odbiorców.

Równolegle trwają prace przy wymianie ok. 30 m odcinka przyłącza do budynku Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom przy ul. Św. Brata Alberta 10.

W drugiej dekadzie września rozpoczną się prace przy budowie przyłączy ciepłowniczych do budynków przy Pl. Legionów 1, Sowińskiego 5Mickiewicza 3 oraz do kompleksu budynków Poczty Polskiej przy ul. Mickiewicza 13-15.

O szczegółach związanych z realizacją kolejnych inwestycji będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej witrynie internetowej.

<<< Zwiń

02.09.2014na górę strony

20 września b.r. MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. we współpracy z ogólnopolską kampanią informacyjno-edukacyjną na rzecz przeciwdziałania niskiej emisji „Misja-emisja” organizuje akcję pn.”

CIEPŁO, CIEPLEJ… CIEPŁOWNIA

Dzień Otwartych Drzwi
Ciepłowni Zasanie


W tym dniu w godzinach 10.00 - 17.00 każdy chętny będzie miał możliwość zwiedzenia ciepłowni, obejrzenia pracujących w niej maszyn i urządzeń oraz prześledzenia poszczególnych etapów procesu produkcji Ciepła Systemowego.

Niejako „przy okazji” będziemy się starali zwrócić Państwa uwagę na bardzo poważny problem występujący m.in. w naszym mieście, a mianowicie zanieczyszczenia powietrza spowodowanego tzw. niską emisją i sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.

14 września, współpracujący z naszą Spółką Komisarz Dymski będzie rozdawał na przemyskim rynku i przyległych ulicach ulotki informujące o tej inicjatywie oraz zachęcające do odwiedzenia ciepłowni.

        Informacja o akcji na stronie Misja-Emisja

Więcej informacji na ten temat >>>02.09.2014na górę strony

W dniach 26-28 sierpnia b.r. w miejscowości Czarna k/Ustrzyk Dolnych odbyła się

XVII Konferencja Ekonomiczno-Techniczna
Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni


organizowana wspólnie przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, MPEC Rzeszów i MPEC Przemyśl.

W Konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników z 53 podmiotów – przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz firm kooperujących z sektorem energetycznym, zaś specjalnym gościem Konferencji był Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

Istotnym akcentem konferencji był jubileusz 30-lecia jakie obchodzi w bieżącym roku nasze przedsiębiorstwo. Dlatego też cykl prelekcji otworzył Kazimierz Stec - Prezes Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. retrospektywną prezentacją pt. „XXX lat zorganizowanego ciepłownictwa w Przemyślu. Osiągnięcia i wyzwania na przyszłość”.

Więcej informacji na ten temat >>>01.09.2014na górę strony

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje wszystkich odbiorców ciepła zasilanych z sieci ciepłowniczej nr 2 - przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu, o wprowadzeniu od dnia dzisiejszego (tj. 1 września 2014r.) przez wytwórcę ciepłą - FIBRIS Spółkę Akcyjną w Przemyślu

NOWEJ TARYFY DLA CIEPŁA


Średni wzrost cen i stawek opłat w stosunku do poprzedniej taryfy (obowiązującej od 1 stycznia 2013r. do 31 sierpnia 2014r.) wynosi średnio 71% (opłata zmienna - wzrost o 87,5%, opłata stała - wzrost o 22,6%).

Taryfa dystrybutora ciepła, tj. MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. pozostaje bez zmian.

        Taryfa dla ciepła Fibris S.A. (2 MB)
14.08.2014na górę strony

W czwartek 21 sierpnia b.r. rozpoczynamy roboty ziemne przy realizacji kolejnej tegorocznej inwestycji - budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul.

WIENIAWSKIEGO 8

Jak widać na zamieszczonym schemacie, przyłącze do wspomnianego obiektu układane będzie od komory ciepłowniczej przy ulicy Przybyszewskiego, pod ulicą Grunwaldzką i Wieniawskiego. Dzięki wykorzystaniu metody horyzontalnego przewiertu sterowanego, uczestnicy ruchu drogowego na tym odcinku ulicy Grunwaldzkiej nie odczują praktycznie żadnych ograniczeń czy innych utrudnień spowodowanych prowadzonymi robotami. Tą metodą zostanie ułożony odcinek przyłącza o długości 163 m.
Niewielkie utrudnienia mogą wystąpić jedynie na ul. Przybyszewskiego.

Prace te wykonywała będzie spółka Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok, zaś całość robót związanych z budową przyłącza wykona na zlecenie naszego przedsiębiorstwa spółka Brugg Systemy Rurowe Oddział Katowice.

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, wspomnianą inwestycję planujemy zakończyć w pierwszej dekadzie września b.r.

Na stronie internetowej BiP naszego przedsiębiorstwa zostały zamieszczone skany najważniejszych dokumentów dotyczących tej inwestycji.
Za wszelkie utrudnienia spowodowane prowadzonymi pracami - przepraszamy.
07.08.2014na górę strony

11 sierpnia b.r. rozpoczynamy realizację kolejnego zadania inwestycyjnego - przyłączenia do systemu ciepłowniczego budynku przy ul.

GRUNWALDZKA 19

Przyłącze ciepłownicze do wspomnianego budynku układane będzie w chodniku, co spowoduje utrudnienia w ruchu pieszym (zwężenie przejścia do ok. 1,5 m), jednak nie powinno spowodować żadnych utrudnień w ruchu drogowym.
Zgodnie z obowiązującym planem, wspomnianą inwestycję planujemy zakończyć do 29 sierpnia b.r.

Na stronie internetowej BiP naszego przedsiębiorstwa zostały zamieszczone skany najważniejszych dokumentów dotyczących tej inwestycji.
Za wszelkie spowodowane tym utrudnienia przepraszamy.

Czytaj dalej >>>
Kamienica przy ul. Grunwaldzkiej 19 została wybudowana na przełomie XIX/XX w. W 2008r. została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod nr A-274. Przy okazji warto zwrócić uwagę na piękną, secesyjną fasadę kamienicy, którą jej budowniczowie ozdobili mnóstwem kunsztownych detali architektonicznych.
<<< Zwiń
31.07.2014na górę strony

Lipiec i sierpień to w naszym przedsiębiorstwie tradycyjnie już czas intensywnej

REALIZACJI PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

związanego z budową przyłączy i podłączeniem do systemu ciepłowniczego nowych obiektów, jak również modernizacją i przebudową istniejących węzłów cieplnych.

Obecnie prowadzone są prace przy poniższych obiektach:

Borelowskiego 7
Borelowskiego 7

Borelowskiego 12 (SP Nr 14)
Borelowskiego 12

Trwa wymiana "wysłużonych" węzłów cieplnych na nowoczesne węzły kompaktowe, których moc oraz zakres regulacji zostały dostosowane do parametrów wymaganych przez odbiorców. Prace przy wymianie wspomnianych węzłów planujemy zakończyć do 11 sierpnia b.r.

Siemiradzkiego 11
Siemiradzkiego 11
Siemiradzkiego 15
Siemiradzkiego 15

Pod ulicą Siemiradzkiego został ułożony fragment przyłącza przy zastosowaniu metody tzw. "podwiertu", co znacznie ograniczyło uciążliwości (szczególnie dla kierowców) związane z prowadzonymi pracami. W chwili obecnej trwają prace ziemne na terenie wspólnot mieszkaniowych Siemiradzkiego 6 i Siemiradzkiego 11 oraz placu - parkingu.
Prace przy budowie wspomnianego przyłącza wykonuje na zlecenie naszego przedsiębiorstwa Energotechnik Sp. z o.o. z Rzeszowa. Realizacja tej inwestycji powinna zgodnie z planem zakończyć się do 30 września b.r.

Czytaj dalej >>>
Mickiewicza 36
Mickiewicza 36

Budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Mickiewicza 36 wykonuje na zlecenie naszego przedsiębiorstwa spółka Energoterm o/Kraków.
W chwili obecnej trwają roboty ziemne oraz układanie odcinka sieci ciepłowniczej od skrzyżowania z ul. Staszica. Podobnie jak przy budowie przyłącza do budynku przy ul. Siemiradzkiego 11, również w tym przypadku zostanie zastosowana metoda podwiertu, co w żaden sposób nie powinno utrudniać ruchu kołowego ulicą Mickiewicza w rejonie prowadzonych prac.
Zakończenie tej inwestycji, łącznie z montażem węzła cieplnego nastąpi do 30 września b.r.

Katedralna 6
Katedralna 6
,   Rynek 14/Asnyka 2
Rynek 14/Asnyka 2
  i   Rynek 15
Rynek 15

Realizacja inwestycji, która rozpoczęła się w bieżącym tygodniu, potrwa zgodnie z planem do końca sierpnia b.r. W tym terminie zostaną zakończone roboty ziemne i prace odtworzeniowe. Ponadto w budynkach przy ul. Katedralnej 6 i Rynek 15 zostaną zainstalowane węzły cieplne i liczniki ciepła dla każdego z obiektów.

Równolegle z realizacją powyższych inwestycji prowadzona jest przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie siedziby MPEC przy ul. Płowieckiej, która powinna się zakończyć w pierwszej dekadzie sierpnia.

O szczegółach związanych z realizacją kolejnych inwestycji będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej witrynie internetowej.

<<< Zwiń

30.07.2014na górę strony

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. o uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Wojewodę Podkarpackiego


PLANU WPROWADZANIA OGRANICZEŃ
W DOSTAWIE CIEPŁA

na lata 2014 - 2017


Obowiązek opracowania i uzgodnienia wspomnianego planu nakłada na MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. jako na przedsiębiorstwo wykonujące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. Nr 133, poz. 924).

W oficjalnej stronie BiP naszej Spółki zamieściliśmy zarówno "Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła na lata 2014 – 2017" jak i pismo Wojewody Podkarpackiego w tej sprawie.

        Informacje dotyczące Planu wprowadzania ograniczeń na stronie BiP
17.07.2014na górę strony

Jak już Państwa wcześniej informowaliśmy, na początku lipca b.r. koloniści z organizowanej przez przemyski MDK letniej półkolonii

zwiedzili ciepłownię Zasanie

Podczas krótkiej wycieczki po zakamarkach ciepłowni, uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć cały proces technologiczny wytwarzania ciepła, począwszy od wyładunku miału węglowego z wagonów aż do transportu żużla na plac składowy.

W ostatnim numerze tygodnika Życie Podkarpackie z dnia 16.07.2014r. ukazał się krótki artykuł na ten temat autorstwa Jacka Szwica pt. „Skąd się bierze ciepło?”. Wzmiankę na ten temat
zamieściła na swoich łamach również Gazeta Przemyska w numerze z dnia 15.07.2014r.

Po wakacjach, w ramach pilotażowego programu nasze przedsiębiorstwo wystąpi do niektórych przemyskich szkół z propozycją zorganizowania "Lekcji Ciepła" na terenie zasańskiej ciepłowni.
11.07.2014na górę strony

MPEC NAD ADRIATYKIEM

Co prawda działalność naszej Spółki z uwagi na jej specyfikę ma charakter lokalny, jednak jak można dostrzec na zamieszczonych obok fotografiach, gadżety promocyjno-reklamowe wydane z okazji jubileuszu 30-lecia funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa "zawędrowały" aż do Chorwacji nad Adriatyk.

Serdecznie dziękujemy za zdjęcie i ciepło pozdrawiamy wszystkich, którzy pamiętają o nas nie tylko podczas zimowych mrozów.

Życzymy również wszystkim naszym odbiorcom i konsumentom Ciepła Systemowego przyjemnego letniego wypoczynku.
10.07.2014na górę strony

W połowie czerwca b.r. kolejny już raz ukazał się

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2013


zawierający najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa w 2013 roku, m.in. jego organizacji, przeprowadzonych inwestycji, wielkości sprzedaży ciepła, struktury odbiorców, działań z zakresu CSR oraz planów na najbliższe lata.

Warto zwrócić również uwagę na informacje techniczne dotyczące pracy systemu ciepłowniczego oraz ekonomiczno-finansowe, przedstawiające m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz procentową strukturę kosztów przedsiębiorstwa. Szczególnie interesujące dla odbiorców i konsumentów Ciepła Systemowego będzie z pewnością przedstawienie kosztów składowych ceny 1 GJ ciepła.
Dla porównania i lepszego zobrazowania omawianych zagadnień, w folderze przedstawiliśmy również analogiczne dane z lat ubiegłych.

W jubileuszowym folderze nie zabrakło również części historycznej przedstawiającej rozwój przedsiębiorstwa na przestrzeni ostatnich 30 lat.

Czytaj dalej >>>07.07.2014na górę strony

W związku z upływem kadencji, w piątek 27 czerwca b.r. w siedzibie MPEC zostało zorganizowane zabranie pracowników Spółki, podczas którego zostały przeprowadzone

wybory do Rady Pracowników MPEC

działającej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 550 z późn. zm.).

Zebranie prowadził P. Mariusz Miszczyszyn, który poinformował zebranych pracowników o celu zebrania, przedstawił zasady wyboru członków Rady Pracowników oraz sposób głosowania. Następnie zebranym zaprezentowali się poszczególni kandydaci do Rady Pracowników: Joanna Mazur, Wiesław Pałka, Zbigniew Pudło oraz Marek Niklewicz. Po prezentacji kandydatów komisja wyborcza przeprowadziła głosowanie i policzyła głosy.

W wyniku głosowania, 108 osób biorących udział w wyborach oddało 106 głosów ważnych, z czego poszczególni kandydaci uzyskali:

>>> Czytaj dalej >>>
<<< Zwiń <<<

Joanna Mazur - 94 głosy
Wiesław Pałka - 95 głosów
Marek Niklewicz - 40 głosów
Zbigniew Pudło - 40 głosów
(Protokół komisji wyborczej z dnia 27.06.2014r.).

W powyższej sytuacji, zgodnie z "Regulaminem w sprawie składu i zasad powołania oraz trybu działania komisji wyborczej", konieczne było przeprowadzenie ponownych wyborów spośród kandydatów, którzy uzyskali równą ilość głosów.

Druga tura głosowania odbyła się w piątek 4 lipca b.r.
Tym razem w głosowaniu wzięło udział 90 uprawnionych pracowników Spółki, którzy oddali 88 głosów ważnych. W wyniku głosowania Marek Niklewicz uzyskał 60 głosów, natomiast Zbigniew Pudło - 28 głosów.
(Protokół komisji wyborczej z dnia 04.07.2014r.).

W wyniku przeprowadzonych wyborów skład Rady Pracowników tworzą:
 • Joanna Mazur
 • Wiesław Pałka
 • Marek Niklewicz

 • Wybrani przedstawiciele będą pełnili swoje funkcje przez okres czteroletniej kadencji.

  Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!
  04.07.2014 na górę strony

  W piątek 4 lipca b.r. ponad 40 dzieci z organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu letniej półkolonii

  ZWIEDZIŁO CIEPŁOWNIĘ ZASANIE


  zapoznając się z poszczególnymi etapami procesu technologicznego, podczas którego wytwarzane jest czyste, ekologiczne i bezpieczne Ciepło Systemowe.

  Zwiedzających przywitał Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec, który króciutko opowiedział o przedsiębiorstwie a następnie zaprosił dzieci do zwiedzania ciepłowni. Ze względów bezpieczeństwa odbywało się ono w 20 osobowych grupach pod opieką 2-3 pracowników MPEC. Każdy ze zwiedzających został również wyposażony w kask i kamizelkę odblaskową.

  Na początek pracownicy ciepłowni - Tomasz Gołąb i Jacek Łukasiński pokazali zwiedzającym plac składowy opału oraz podziemne taśmociągi, którymi węgiel transportowany jest do zasobników nad kotłami. Duże zainteresowanie wzbudził pracujący kocioł wodny WR-10 oraz zachodzący w nim proces spalania miału węglowego. Po tym pokazie, dzieci mogły obejrzeć kocioł ze wszystkich stron a Tomasz Gołąb opowiedział w jaki sposób odbywa się w takim kotle wytwarzanie ciepła i jak dalej jest ono przesyłane. Następnie zwiedzający zobaczyli co dalej dzieje się z żużlem ze spalonego węgla i obejrzeli urządzenia za pomocą których jest on transportowany na plac składowy żużla.
  Równie duże zainteresowanie wśród zwiedzających wzbudził system monitoringu wizyjnego terenu ciepłowni oraz monitoring pracy ciepłowni a chyba największą frajdę stanowiła możliwość wcielenia się w laboranta pod czujnym okiem Małgorzaty Charchan - pracownika laboratorium MPEC.

  Dla wszystkich uczestników wycieczki, którzy dowiedzieli się już "skąd się bierze ciepło", na terenie położonych przy ciepłowni stawów czekała już pieczona kiełbasa, którą przygotowywał osobiście kierownik ciepłowni - Paweł Olejko. Każdy z uczestników otrzymał również od pracowników MPEC drobne upominki.

          Fotorelacja ze zwiedzania ciepłowni
  03.07.2014na górę strony

  Przedterminowe wykonanie planowanych prac na sieci ciepłowniczej oraz urządzeniach układu wytwarzania ciepła umożliwiło nam

  SKRÓCENIE PRZERWY REMONTOWEJ  która została zaplanowana na okres 30 czerwca - 6 lipca b.r.

  Dzisiaj (tj. czwartek 03.07) w godzinach przedpołudniowych przeprowadziliśmy uzupełnianie układu wytwarzania oraz rozpoczęliśmy napełnianie nośnikiem ciepła niektórych odcinków sieci ciepłowniczej. W godzinach popołudniowych zostanie włączony układ pompowy i rozpocznie się stopniowe podnoszenie temperatury czynnika grzewczego w sieci ciepłowniczej.

  W godzinach wieczornych ciepła woda użytkowa przygotowywana przez MPEC powinna być już dostępna w obiektach położonych najbliżej ciepłowni, zaś w ciągu następnych kilkunastu godzin docierała będzie sukcesywnie do kolejnych dzielnic.
  Jutro, tj w piątek 4 lipca w godzinach rannych ciepła woda użytkowa powinna być już dostępna we wszystkich obiektach na terenie Przemyśla obsługiwanych przez nasze przedsiębiorstwo.

  W trakcie przerwy remontowej wymienione zostały przepustnice na sieci DN 200 przy ul. Sportowej, zawory odcinające i spustowe oraz izolacja i armatura kontrolno-pomiarowa w kilku komorach ciepłowniczych. Przeprowadzono również "wpalenia" do sieci przy ul. 3-go Maja, Wieniawskiego i Płowieckiej umożliwiając przyłączenie nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w późniejszym terminie, bez konieczności wstrzymywania dostawy ciepła. Ponadto zarówno na sieci ciepłowniczej jak i urządzeniach układu wytwarzania ciepła przeprowadzono prace przeglądowe, regulacyjne oraz konserwacyjno-remontowe.  01.07.2014na górę strony

  W ostatnich dniach czerwca b.r. ukazał się nowy, 23 numer kwartalnika

  MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO


  W najnowszym numerze znalazło się jak zwykle wiele interesujących artykułów, wykraczających tematycznie poza wąskie ramy sugerowane przez tytuł periodyku.

  Bezpieczeństwo energetyczne Polski na tle innych krajów europejskich, struktura surowców energetycznych wykorzystywanych w procesie produkcji energii oraz stopień uzależnienia różnych krajów od importu paliw a także istota projektu tzw. Wspólnoty Energetycznej w ramach UE, to najważniejsze zagadnienia poruszone w artykule pt. "Bezpieczeństwo energetyczne".

  Równie interesujące dla odbiorców Ciepła Systemowego jest zestawienie struktury paliw pokazujące, że 3/4 ilości ciepła wytwarzanego w Polsce odbywa się w oparciu o rodzimy węgiel kamienny, co jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa i pewności dostaw.

  Z "tematów wakacyjnych" polecamy m.in. "Giganty Mocy" o otwartej w bełchatowskim Miejskim Centrum Kultury interaktywnej wystawie prezentującej historię węgla brunatnego, od powstawania złóż po produkcję na jego bazie energii elektrycznej. Odwiedzający wystawę mają okazję podczas spaceru po dnie morza poznać kolejne fazy formowania się złóż węgla, uczestniczyć w doświadczeniach i eksperymentach a nawet brać udział w wytwarzaniu prądu za pomocą generatora.

  >>> Czytaj dalej >>>
  <<< Zwiń <<<  W nowym numerze czasopisma nie zabrakło również artykułów i informacji poświęconych szeroko rozumianej branży ciepłowniczej, m.in.: "Mapa ciepła" o implementacji dyrektywy unijnej dotyczącej opracowania mapy ciepła i wynikające z tego konsekwencje,"Poradnik dla zarządców na lato" o tym jak przygotować instalacje grzewcze do zimy i jakie prace warto przeprowadzić w okresie letnim oraz "Chłód z ciepła" o możliwościach produkcji chłodu (wody lodowej) przy pomocy Ciepła Systemowego i przewadze wykorzystywanych w tym procesie agregatów adsorpcyjnych nad tradycyjnymi agregatami sprężarkowymi.

  Polecamy również lekturę starszych, archiwalnych numerów wspomnianego czasopisma, w których można znaleźć nie mniej interesujące informacje, analizy i ciekawostki.

  Archiwalne wydania Magazynu Ciepła Systemowego, możecie Państwo pobrać w formacie pdf z witryny internetowej Ciepła Systemowego, pod tym adresem.          Magazyn Ciepła Systemowego Nr 2(23)/2014 - do pobrania (1,2 MB)
  30.06.2014na górę strony

  W sobotę 28 czerwca b.r. w ramach obchodów 30-lecia MPEC w Przemyślu Sp. z o.o., na terenie stawów przy Ciepłowni "Zasanie" został zorganizowany dla pracowników Spółki

  FESTYN JUBILEUSZOWY


  w którym wzięło udział ok. 190 osób. Tę wyjątkową imprezę uświetnili swoją obecnością członkowie Rady Nadzorczej oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, który w krótkiej przemowie pogratulował pracownikom obchodzonego święta, podziękował wszystkim oraz życzył sukcesów w dalszej pracy. Niestety inne obowiązki nie pozwoliły Prezydentowi zbyt długo świętować wspomnianego jubileuszu w piknikowej atmosferze wraz z pracownikami Spółki.

  Ładna, ciepła pogoda, dobra muzyka w wykonaniu zespołu KRATER i smaczne posiłki oraz miła, rodzinna atmosfera pikniku spowodowały, że niemal niezauważenie minęła północ a zabawa powoli dobiegała końca. Dobrej zabawy nie były w stanie popsuć nawet atakujące jej uczestników roje komarów.

  W trakcie festynu rozlosowano kilkadziesiąt nagród - bonów towarowych ufundowanych przez naszego partnera handlowego - Firmę Transportowo - Handlowo - Usługową „PANMAR” Spółka Jawna z Krosna.
  Główną nagrodę - bon o wartości 1500 zł wylosowała P. Dorota Knapik. Serdecznie Gratulujemy!!!

  Ponadto organizatorzy przygotowali dla uczestników festynu niespodziankę - pokaz sztucznych ogni, które przez dłuższą chwilę rozświetlały niebo nad przyciepłownianymi stawami.

  Całą imprezę, łącznie z obsługą gastronomiczną i muzyczną oprawą imprezy przygotowała dla nas firma: Katarzyna Olszańska "Event & Catering" z Radymna.

          Fotorelacja z Jubileuszowego Festynu MPEC
  27.06.2014na górę strony

  Początkiem czerwca rozpoczęliśmy realizację

  PROGRAMU INWESTYCYJNEGO 2014


  w zakresie budowy infrastruktury ciepłowniczej, umożliwiającej przyłączenie do systemu ciepłowniczego kolejnych budynków.

  Dotychczas wykonane zostało przyłącze do budynku przy ul. 3-go Maja 20
  3-go Maja 20
  , co umożliwi zmianę systemu zasilania w ciepło wspomnianego obiektu. Obecnie rozpoczynamy realizację kolejnych inwestycji - budowę przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Siemiradzkiego 11
  Siemiradzkiego 11
  Siemiradzkiego 15
  Siemiradzkiego 15
  oraz Mickiewicza 36
  Mickiewicza 36
  .
  Na witrynie internetowej BiP naszego przedsiębiorstwa zamieściliśmy skany najważniejszych dokumentów dotyczących wspomnianych inwestycji.

  Równocześnie informujemy, że w związku z prowadzoną przez nasze przedsiębiorstwo inwestycją pn. "Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych z kablem transmisyjnym do budynku przy ul. Siemiradzkiego 11 w Przemyślu", w dniach 8-11 lipca b.r. nastąpi zmiana organizacji ruchu przy ul. Siemiradzkiego, spowodowana robotami prowadzonymi w pasie drogowym.
  Za wszelkie spowodowane tym utrudnienia przepraszamy.

  25.06.2014na górę strony

  W ostatnich dniach Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „ZAMEK” P. Renata Nowakowska skierowała na ręce Prezesa Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. P. Kazimierza Steca

  PODZIĘKĘ SZCZERĄ

  "za szczodrość" i pomoc udzieloną przez nasze przedsiębiorstwo przy organizacji

  VIII ŚWIĘTA ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO

  Wspomniane święto zostało zorganizowane w dniach 21-22 czerwca b.r. na Wzgórzu Zamkowym.

  Jako „człek czcigodny” Kazimierz Stec otrzymał również Kodeks Rycerski oraz poemat Maxa Ehrmanna Desiderata.
  23.06.2014na górę strony

  W sobotę 21 czerwca b.r. dla pracowników Spółki został zorganizowany

  I ENERGETYCZNY SPŁYW KAJAKOWY


  w którym wzięło udział 27 osób.

  Pomimo dosyć chłodnej i zmiennej aury, spływ rozpoczął się o godz. 10.00 w Krasiczynie. Przed zwodowaniem kajaków organizator spływu Piotr Dobosiewicz poinstruował jego uczestników o obowiązujących podczas spływu zasadach bezpieczeństwa i sposobie poruszania się po rzece, po czym rozpoczęło się wodowanie kajaków. Po kilkunastu minutach cała grupa płynęła już w dół rzeki, podziwiając malownicze zakola Sanu. Około południa cała grupa zatrzymała się na krótki postój na plaży w Wapowcach, podczas którego uczestnicy spływu mogli chwilę odpocząć oraz posilić się pieczoną na ognisku kiełbasą. Po kilkudziesięciu minutach "załoga" kontynuowała spływ a wyzierające nieśmiało zza chmur słoneczko znacznie uprzyjemniło ostatni odcinek trasy. Ok. godz. 14.30 wszyscy "kajakarze" cało, bezpieczenie i w dobrych humorach dobili do brzegu w Ostrowie k/Przemyśla.

  Długość trasy spływu wynosiła ok. 12 km. Przez cały czas nad bezpieczeństwem jego uczestników czuwało 3 ratowników, którym chcielibyśmy złożyć gorące podziękowania. Podobnie jak Panu Piotrowi Dobosiewiczowi, za profesjonalną organizację całej imprezy.

  Wspomniany Spływ został zorganizowany w ramach obchodzonego w bieżącym roku jubileuszu 30-lecia istnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu

          Fotorelacja z I Energetycznego Spływu Kajakowego
  18.06.2014na górę strony

  W połowie czerwca b.r. został

  ZAKTUALIZOWANY PLAN INWESTYCYJNY

  NA ROK 2014


  który przewiduje przyłączenie w bieżącym roku do miejskiego systemu ciepłowniczego kilku dodatkowych budynków, m.in. budynku mieszkalnego przy ul. Siemiradzkiego 15, Przedszkola Nr 2 przy ul. Głowackiego 17 oraz kompleksu budynków Poczty Polskiej przy ul. Mickiewicza 13-15.

  Z przyczyn techniczno-prawnych zmuszeni byliśmy natomiast zrezygnować z przyłączenia w bieżącym roku do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Grunwaldzkiej 6 oraz Mnisza 5.

  Równocześnie informujemy wszystkich zainteresowanych przyłączeniem swoich nieruchomości do systemu ciepłowniczego, że początkiem lipca pracownicy naszej Spółki przystępują do tworzenia

  planów inwestycyjnych
  na rok 2015.

  Dlatego też prosimy wszystkich zainteresowanych do jak najszybszego złożenia w siedzibie naszego przedsiębiorstwa wypełnionych wniosków przyłączeniowych. Złożone przez Państwa wnioski pozwolą nam lepiej ocenić rzeczywiste zainteresowanie Ciepłem Systemowym w poszczególnych rejonach Przemyśla oraz zoptymalizować harmonogram i kierunki rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego.

  Równocześnie przypominamy, że złożenie wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu nie rodzi po stronie wnioskodawcy żadnych zobowiązań finansowych lub prawnych. Złożony wniosek traktowany jest jedynie jako zapytanie o możliwości i zasady przyłączenia. Do chwili podpisania umowy przyłączeniowej, możecie Państwo w dowolnej chwili zrezygnować i wycofać się z inwestycji, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych.

  Poniżej zamieszczamy odnośnik do wniosku przyłączeniowego.

          Wniosek o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej
  17.06.2014na górę strony

  Informujemy, że wyniku przeprowadzonego przez nasze przedsiębiorstwo postępowania ofertowego na

  zakup miału węglowego

  na sezon grzewczy 2014/2015


  wyłoniono Firmę Transportowo-Handlowo-Usługową "PANMAR" Krosno, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na dostarczanie miału węglowego o określonych w zapytaniach ofertowych parametrach.  16.06.2014na górę strony

  Informujemy, że z uwagi na konieczność przeprowadzania rozładunku i załadunku rur ciepłowniczych, składowanych obecnie na parkingu przy ul. Siemiradzkiego oraz realizowaną przez nasze przedsiębiorstwo inwestycją - budową sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Siemiradzkiego 11 i 15, do dnia 31 sierpnia b.r

  PARKING PRZY UL. SIEMIRADZKIEGO
  ZOSTANIE WYŁĄCZONY Z UŻYTKOWANIA


  Powyższa decyzja została podjęta z uwagi na bezpieczeństwo osób oraz możliwość przypadkowego uszkodzenia podczas wspomnianych prac pozostawianych na parkingu pojazdów.

  Równocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować wszelkie związane z obecną sytuacją uciążliwości oraz maksymalnie ograniczyć czas wyłączenia wspomnianego parkingu z normalnego użytkowania.
  Za wszelkie związane z tym niedogodności przepraszamy

  Parking którego dotyczy powyższe ogłoszenie  12.06.2014na górę strony

  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w dwóch imprezach plenerowych, które odbędą się w Przemyślu w najbliższym czasie.

  W dniach 21-22 czerwca b.r. na Wzgórzu Zamkowym zostanie zorganizowane

  VII ŚWIĘTO ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO

  OD TRADYCJI DO WSPÓŁCZESNOŚCI


  Pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Przemyśla.

  W programie imprezy jej organizatorzy przewidzieli m.in.: spektakle teatralne, inscenizację historyczną, widowisko taneczne, warsztaty literackie, spotkanie autorskie z Urszulą Kozłowską – autorką bajek dla dzieci i szereg innych atrakcji dla różnych grup uczestników.
  Nie zabraknie również koncertów muzycznych w wykonaniu m.in.: Przemyskiej Orkiestry Kameralnej, grupy artystycznej Diósgyori Kozepkori Forgatag oraz zespołów TWOJE NIEBOKLEZMAFOUR.

  Więcej informacji znajdziecie Państwo na zamieszczonym obok plakacie oraz na stronach www1www2

  Kolejną imprezą plenerową na którą chcielibyśmy Państwa zaprosić, będzie organizowane w niedzielę 29 czerwca b.r.

  ŚWIĘTO FAJKI


  w tym roku obchodzone jako „Święto Fajki Fortecznej”

  Święto rozpocznie się o godz. 16.00 Wielką Paradą Fajkarzy, po czym na płycie przemyskiego Rynku będzie można obejrzeć m.in. pokaz musztry paradnej, odwiedzić Kiermasz Fajkowy, czy też posłuchać występów zespołów muzycznych.
  Tradycyjnie już na płycie przemyskiego Rynku wystąpi zawsze budząca duże zainteresowanie przemyślan grupa Pipes & Drums z Częstochowy.

  W ramach imprez towarzyszących i dodatkowych atrakcji będzie można obejrzeć m.in. wystawę pn. FAJKA WOJSKOWA, plenerową wystawę fajek, pokaz broni i wyposażenia indywidualnego oraz wziąć udział w Turniej Wolnego Palenia Fajki (Klub Niedźwiadek).

  Muzycznymi gwiazdami tegorocznego Święta Fajki będą dwa zespoły: węgierski PADDY AND THE RATS oraz LAO CHE, którego chyba nikomu przedstawiać nie trzeba.

  W ramach realizacji idei "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego Przemyśla, MPEC w Przemyślu Sp. z o. o. udzieliło wsparcia organizatorom wspomnianych imprez.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.  09.06.2014na górę strony

  W związku z koniecznością przeprowadzenia rozładunku rur ciepłowniczych na terenie parkingu przy ul. Siemiradzkiego, w dniu 10.06.2014r. (wtorek) w godzinach 7.00 - 16.00

  PARKING ZOSTANIE WYŁĄCZONY
  Z UŻYTKOWANIA


  W związku z powyższym prosimy nie pozostawiać samochodów na wspomnianym parkingu w podanym wyżej terminie.

  Za wszelkie związane z tym niedogodności przepraszamy

  Parking którego dotyczy powyższe ogłoszenie  23.05.2014na górę strony

  Gorąco Państwa zachęcamy do udziału w dwóch wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych, które zostaną zorganizowane w najbliższym czasie w Przemyślu.

  Już w najbliższy weekend 24-25 maja b.r. w Hali sportowej POSiR przy ul. Mickiewicza 30 odbędą się

  KRAJOWE MISTRZOSTWA IDO

  w Tańcach Par i Synchro Dance - Przemyśl 2014


  Pod Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla.

  Wg informacji organizatora imprezy, "w programie Mistrzostw odbędą się rozgrywki taneczne w różnych kategoriach wiekowych i konkurencjach. Obejrzeć będzie można Solistów, Duety i Formacje w rytmach Salsy, Bachaty, Merengue, Disco Fox/Disco Swing, Mambo, Tango Argentine oraz atrakcyjne Latin Show."
  Mistrzostwa organizują Szkoła Tańca A-Z i Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca, przy współudziale Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Polskiej Federacji Tańca i Sekretariatu Narodowego IDO w Polsce.

  Więcej informacji o tej imprezie znajdziecie Państwo m.in. na stronach internetowych:
  http://www.taniecprzemysl.pl/
  https://www.facebook.com


  Drugim wydarzeniem do uczestnictwa w którym chcielibyśmy Państwa zachęcić jest epicka gra terenowa pn.

  GRA O FORT


  która odbędzie się w Parku Miejskim 14 czerwca b.r. Początek zabawy organizatorzy przewidują na godz. 11.00 zaś zakończenie na godz. 15.00 na Zniesieniu, gdzie przewidziane jest ognisko integracyjne dla uczestników gry.

  Organizatorem zabawy jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

  Szczegółowe informacje "Gry o Fort" znajdziecie Państwo na stronie internetowej organizatora oraz na plakatach.

  W ramach realizacji idei "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego Przemyśla, MPEC w Przemyślu Sp. z o. o. udzieliło wsparcia organizatorom wspomnianych imprez.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.  16.05.2014na górę strony

  W czwartek 15 maja b.r. w siedzibie Spółki przy ul. Płowieckiej 8 odbyło się

  ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

  Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
  w Przemyślu Sp. z o.o.


  Właściciela Spółki - Gminę Miejską Przemyśl, posiadającą 100% udziałów w Spółce reprezentował w Zgromadzeniu Wspólników Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder.

  Po przedstawionej przez Prezesa Zarządu Kazimierza Steca prezentacji sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok 2013, Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło wspomniane sprawozdania oraz udzieliło absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.
  Ponadto Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o podziale zysku Spółki za rok 2013.  12.05.2014na górę strony

  W sobotę 10 maja b.r. odbył się

  I ENERGETYCZNY RAJD ROWEROWY

  Szlakiem fortyfikacji Twierdzy Przemyśl


  w którym wzięło udział 30 pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

  Ok godz. 10.00 uczestnicy Rajdu wyruszyli spod siedziby MPEC przy ul. Płowieckiej. Trasa Rajdu wiodła ulicami Przemyśla, mostem Brama Przemyska a następnie dzielnicą Wilcze wzdłuż I Obwodu Obronnego Twierdzy Przemyśl. Podczas przejazdu pierwszym etapem trasy uczestnicy Rajdu obejrzeli m.in. szańce obronne oznaczone jako S3 "Garbarze", S2 "Wilcze" i S1 "Pobereże" oraz łączące je ziemne obwałowania, kilka sowieckich schronów bojowych z lat 1940-41 oraz położone w dzielnicach Podbrzeże, Przekopana i na granicy Przemyśla i Krównik cerkwie z XIX i pocz. XX wieku.

  Kolejny, trudniejszy etap trasy przebiegał przez miejscowości Łuczyce, Stanisławczyk, Rożubowice, Jaksmanice, Siedliska oraz drogą powrotną przez Krówniki do Przemyśla. Po drodze uczestnicy Rajdu obejrzeli m.in. Fort III „Łuczyce”, ruiny Fortu II „Jaksmanice” oraz Fort I „Salis Soglio”. Przebiegająca w znacznej części polnymi drogami, licząca ok. 40 km trasa Rajdu stanowiła niemałe wyzwanie, zarówno dla sprzętu jak i jego uczestników. Kondycja uczestników Rajdu okazała się nadspodziewanie dobra, zaś drobne awarie sprzętu były natychmiast usuwane. Również panująca w sobotę dosyć kapryśna aura i przelotne ale obfite opady deszczu nie były w stanie pokrzyżować „rajdowych” planów przemyskich ciepłowników.
  Ok godz. 16.00 uczestnicy Rajdu w komplecie zjawili się na terenie Ciepłowni Zasanie, gdzie czekał już na nich gorący posiłek.

  Wspomniany Rajd został zorganizowany w ramach obchodzonego w bieżącym roku jubileuszu 30-lecia istnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu

          Fotorelacja z I Energetycznego Rajdu Rowerowego
  25.04.2014na górę strony

  Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo o planowanej w 2014r.

  PRZERWIE REMONTOWEJ

  od dnia 30.06.2014r. do dnia 06.07.2014r.


  W powyższym terminie nastąpi wstrzymanie dostarczania ciepła do wszystkich obiektów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie Przemyśla.

  Wspomniana przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia przez nasze przedsiębiorstwo niezbędnych prac remontowych Ciepłowni „Zasanie” i miejskiej sieci ciepłowniczej.

  Oprócz planowanej przerwy (30.06-06.07.2014r.), w niektórych obiektach mogą wystąpić trwające od kilku do kilkunastu godzin przerwy w dostawie ciepła (ciepłej wody użytkowej), związane z pracami remontowymi i przeglądem technicznym urządzeń węzłów cieplnych zasilających poszczególne obiekty. O terminach tych przerw MPEC poinformuje Państwa poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń w obiektach w których wystąpi przerwa w dostawie ciepła z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

  Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłow.

  Harmonogram planowanych przerw w dostawie ciepła w roku 2014 dostępny jest pod zakładką Harmonogram przerw w dostawie ciepła w roku 2014 lub w formacie pdf (link poniżej).

          Harmonogram przerw w dostawie ciepła w roku 2014
  11.04.2014na górę strony

  W czwartek 10 kwietnia b.r. w siedzibie MPEC zostało zorganizowane zabranie pracowników Spółki, podczas którego przeprowadzono

  wybory Przedstawicieli Pracowników
  do Rady Nadzorczej MPEC

  w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.

  Zebranie otworzył Prezes Zarządu Kazimierz Stec, na prośbę którego wszyscy obecni na zebraniu pracownicy uczcili minutą ciszy ofiary katastrofy smoleńskiej sprzed 4 lat.

  Prowadzenie zebrania i przeprowadzenie wyborów przejął za zgodą uczestników zebrania P. Mariusz Miszczyszyn.
  Po odczytaniu "Regulaminu Wyborów Przedstawicieli Pracowników do Rady Nadzorczej MPEC w Przemyślu Spółka z o.o." i przedstawieniu składu Komisji Wyborczej powołanej Poleceniem Prezesa Zarządu MPEC, P. Wiesław Pałka - Przewodniczący Komisji Wyborczej poinformował zebranych, że w trybie i na zasadach przewidzianych w treści Regulaminu zostały zgłoszone dwie kandydatury do Rady Nadzorczej: Zbigniew SaweckiLudwik Szymański - dotychczasowi przedstawiciele pracowników MPEC w Radzie Nadzorczej. Po krótkim przedstawieniu swoich kandydatur, Komisja Wyborcza przeprowadziła procedurę głosowania.

  >>> Czytaj dalej >>>
  <<< Zwiń <<<

  W wyniku głosowania, na 108 osób biorących udział w wyborach, Zbigniew Sawecki uzyskał 86 głosów, natomiast Ludwik Szymański 61 głosów.
  (Protokół Komisji Wyborczej).

  Po przeprowadzeniu głosowania, Prezes Zarządu Kazimierz Stec podziękował członkom Rady Nadzorczej za ich dotychczasową działalność a następnie wzorem lat ubiegłych przedstawił zebranym pracownikom obraz Spółki w roku 2013 w najważniejszych aspektach jej funkcjonowania, wyniki finansowe i wielkość sprzedaży ciepła za rok 2013 i I kwartał roku 2014 oraz plany inwestycyjne na rok bieżący.

  Po zakończeniu wyborów i prezentacji wyników Spółki, 78 pracowników wzięło udział w szkoleniu BHP.
  25.03.2014na górę strony

  W dniu dzisiejszym, tj. 25 marca 2014r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego odbyła się konferencja prasowa dla lokalnych mediów podsumowująca akcję edukacyjno-informacyjną pn.

  nie dla czadu!

  Akcja prowadzona była od dnia 2 grudnia 2013 a jej organizatorami byli: Stowarzyszenie dla Przemyśla REGIA CIVITAS , EUROTERM Sp. z o.o. S.K.A. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu, Bank Spółdzielczy w Żurawicy, PPH Alkor Jacek Wołk i Jerzy Szott Sp. Jawna.

  W konferencji prasowej udział wzięli: Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, który sprawował Patronat Honorowy nad akcją, Zastępca Prezydenta Grzegorz Hayder, Prezes Stowarzyszenia Regia Civitas Tomasz Kuźmiek, Piotr Benedyk – reprezentujący spółkę Euroterm, Daniel Dryniak z Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu oraz Prezes Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierz Stec.


  >>> Czytaj dalej >>>
  <<< Zwiń <<<

  Po krótkim przedstawieniu przez Tomasza Kuźmieka celu i przebiegu akcji "NIE dla czadu!" P. Daniel Dryniak przedstawił statystykę zdarzeń z ostatniego sezonu grzewczego 2013/2014 związanych z tlenkiem węgla, zgodnie z którą na terenie powiatu przemyskiego doszło do 36 tego typu zdarzeń w których poszkodowanych zostało 7 osób, 1 ze skutkiem śmiertelnym.
  W krótkim wystąpieniu Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec przedstawił wkład przedsiębiorstwa w realizację celów akcji, oparty w głównej mierze na eliminowaniu zagrożeń związanych z występowaniem tlenku węgla poprzez przyłączanie kolejnych budynków opalanych dotychczas głównie paliwami stałymi do miejskiego systemu ciepłowniczego. Skuteczność i efektywność działań MPEC w tym zakresie została również zaakcentowana w wystąpieniach Prezydenta Roberta ChomyZastępcy Prezydenta Grzegorza Haydera, który wspomniał przy tej okazji również o realizowanych projektach w ramach ogólnopolskiego programu likwidacji niskiej emisji pn. „KAWKA”.

  Uczestnicy konferencji jednogłośnie uznali pozytywne rezultaty akcji oraz potwierdzili gotowość udziału w kolejnych edycjach podobnych przedsięwzięć.

  Wszyscy współorganizatorzy otrzymali od Prezydenta Roberta Chomy podziękowania za udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Nie dla czadu!”.


  Więcej informacji o akcji „NIE DLA CZADU” znajdziecie Państwo na stronie internetowej akcji.  20.03.2014na górę strony

  Informujemy wszystkich Odbiorców Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo a także pozostałych kontrahentów korzystających z  usług świadczonych przez naszą Spółkę o wprowadzeniu z dniem 1 marca b.r.

  NOWYM CENNIKU ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE


  Wspomniany cennik nie dotyczy opłat za ciepło i usługi przesyłowe stosowane w rozliczeniach z Odbiorcami Ciepła Systemowego na podstawie Taryfy dla Ciepła.

  Wprowadzany cennik określa wysokość opłat m.in. za takie czynności jak:
 • włączenie i wyłączenie przyłącza, węzła cieplnego i instalacji odbiorczej;
 • napełnienie i uzupełnienie nośnikiem ciepła przyłączy i instalacji odbiorczych;
 • spuszczenie nośnika ciepła z przyłączy i instalacji odbiorczych;
 • sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na zlecenie Odbiorcy;
 • obsługę urządzeń i instalacji odbiorczych;
 • prowadzenie indywidualnych rozliczeń opłat dla lokali;
 • prowadzenie rozliczeń zużycia zimnej wody na potrzeby c.w.u.;
 • sporządzanie zestawień ilościowych sprzedaży ciepła na zlecenie Odbiorcy;
 • sporządzanie analiz zmian opłat za ciepło w związku z wprowadzeniem nowej taryfy dla ciepła lub zmiany zamówionej mocy cieplnej.


 • Nowy cennik dostępny jest pod zakładką Cennik usług MPEC, na stronie BiP naszego przedsiębiorstwa, pod tym adresem lub w formacie pdf (link poniżej).

          Cennik usług, czynności oraz opłat dodatkowych - 2014
  13.03.2014na górę strony

  Zachęcamy wszystkich, szczególnie dzieci i młodzież do spróbowania swoich sił jako ciepłownika i udziału w edukacyjno-logicznej

  GRZE - CZARNY SMOG


  Gra osadzona jest w mieście przyszłości, w którym dym z tysięcy kominów stworzył Czarny Smog. Nie pozwala on ludziom cieszyć się czystym niebiem i słońcem.
  Ratunkiem dla nich i zadaniem dla gracza jest uruchomienie elektrociepłowni, w której produkowane będzie ciepło i prąd dla całego miasta. Dzięki temu, że produkcja odbywać będzie się w specjalistycznych urządzeniach a mieszkańcy miasta znów będą mogli cieszyć się czystym niebem i powietrzem. Aby to osiągnąć, należy rozwiązać kilkanaście logicznych zagadek.

  Gra została przygotowana przez Ciepło Systemowe.
  Nie wymaga ona instalacji i dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej.

  CZARNY SMOG – ZAGRAJ I SPRÓBUJ SWOICH SIŁ !!!  11.03.2014 na górę strony

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zaprasza do

  SKŁADANIA OFERT HANDLOWYCH
  NA MIAŁ WĘGLOWY KLASY M II A, typ 31.2 lub 32.1


  o parametrach - 22-18-0,55:

  wartość opałowa - 22 MJ/kg ± 0,500 MJ/kg
  popiół - do 18 % ± 1,0 %
  siarka - do 0,55 % ± 0,1 %
  temperatura spiekania > 950oC


  z podaniem ceny netto za 1 tonę loco bocznica własna MPEC (numer stacji CETAR 51 084 202) oraz warunków płatności.
  Dostawy w terminie od września 2014r. do kwietnia 2015r. zgodnie z harmonogramem.

  Przewidywana ilość miału węglowego objęta kontraktem - około 25.000 ton. Informujemy, że posiadamy duży plac składowy opału i w związku z tym istnieje możliwość wcześniejszej realizacji dostaw.

  Oferty w terminie do 30 kwietnia 2014 roku prosimy przesłać pisemnie i faksem.
  nr faksu - 16 670-53-84,
  Wiesław Pałka - tel. 16 670-24-20 wew. 37 lub 519-147-076.
  10.03.2014na górę strony

  Informujemy wszystkich odbiorców ciepła wytwarzanego przez Spółkę Fibris S.A. a dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo do budynków przy ul.:
  •Ofiar Katynia 8
  •Ofiar Katynia 8a
  •Ofiar Katynia 8b
  •Ofiar Katynia 10
  •Ofiar Katynia 10a
  •Ofiar Katynia 12
  •Ofiar Katynia 14
  •Ofiar Katynia 16 B
  •Ofiar Katynia 16e (Hotel)

  oraz pozostałych budynków położonych przy ul. Ofiar Katynia i administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Płyta” o

  PLANOWANEJ PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁA

  która będzie miała miejsce w środę 12 marca b.r. od godz. 7.00 do godz. 17.00

  Jak wynika z pisma otrzymanego przez nasze przedsiębiorstwo od wytwórcy ciepła - spółki Fibris S.A., "wspomniana przerwa spowodowana będzie pracami PGE Dystrybucja S.A. przy linii elektroenergetycznej 110 kV i wyłączeniem zasilania w energię elektryczną zakładu Fibris S.A. w Przemyślu."

  Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie ciepła - przepraszamy.  26.02.2014na górę strony

  W dodatku branżowym do tygodnika Życie Podkarpackie (nr 9 z 26.02.2014r.) pn. "Urządzamy dom z Życiem" został opublikowany wywiad z Głównym Specjalistą ds. Sieci i Węzłów MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. P. Marią Stempniak.
  W artykule pt.

  "Ekonomiczne ogrzewanie"

  zostały skrótowo przedstawione najpopularniejsze obecnie systemy ogrzewania wraz z ich najważniejszymi wadami i zaletami. Aby umożliwić Państwu zapoznanie się z tym tekstem, poniżej zamieściliśmy link do skanu artykułu w formatach jpg i pdf.
  Do tekstu dołączamy również tabelaryczne zestawienie najważniejszych naszym zdaniem cech poszczególnych systemów grzewczych, stanowiące pomocną ściągawkę przy analizowaniu i wyborze najodpowiedniejszego dla Państwa mieszkania czy też domu sposobu ogrzewania.

  Zapraszamy do lektury!  19.02.2014na górę strony

  Już za kilka tygodni nasza spółka planuje wprowadzenie nowego narzędzia komunikacji oraz obsługi odbiorców ciepła –

  INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA

  Po zgłoszeniu chęci korzystania z tego narzędzia i otrzymaniu indywidualnego kodu dostępu (hasła), każdy Odbiorca ciepła będzie mógł na bieżąco, za pomocą przeglądarki internetowej, uzyskać dostęp do szeregu informacji dotyczących rozliczeń za ciepło, aktualnego stanu konta Odbiorcy, płatności, wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych stanowiących podstawę do wystawiania faktur, itp.
  Za pośrednictwem tego systemu, każdy Odbiorca będzie mógł zgłosić awarię lub inny problem związany z dostawą ciepła, prowadzonymi rozliczeniami, itp. IBOK pozwoli również na uzyskanie bieżącego dostęp do obrazu faktury w formacie pdf, jak również innych istotnych dokumentów i informacji regulujących m.in. zasady dostarczania ciepła.

  Po zakończeniu trwającej obecnie fazy testowania usługi, do każdego Odbiorcy zostanie przesłana informacja o możliwości oraz zasadach korzystania z usługi IBOK. Stosowna informacja zostanie również zamieszczona na witrynie internetowej naszego przedsiębiorstwa.  07.02.2014na górę strony

  W ostatnim czasie docierają do nas liczne sygnały od naszych Odbiorców, dotyczące

  skomplikowanych zasad rozliczeń za ciepło

  znajdujących odzwierciedlenie w wystawianych przez nasze przedsiębiorstwo fakturach. Stan taki znacznie utrudnia kontrolę prawidłowości naliczanych opłat oraz analizę możliwości zracjonalizowania kosztów ogrzewania.

  Niestety, obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne, w szczególności ustawa Prawo Energetyczne i Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. "w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło" (Dz.U.2010.194.1291) oraz opracowywana na podstawie tych regulacji, zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfa dla ciepła sztywno regulują zarówno rodzaje opłat jak i sposób ich naliczania Odbiorcom ciepła, uniemożliwiając uproszczenie systemu rozliczeń.

  Aby jednak ułatwić Państwu analizę własnych faktur za ciepło, w zakładce „Strefa Odbiorcy Ciepła” zamieściliśmy przykładową fakturę wraz ze szczegółowymi objaśnieniami i odnośnikami do dokumentów stanowiących podstawę naliczeń.

  Zapraszamy do skorzystania.  27.01.2014na górę strony

  W ubiegłym tygodniu Zarząd MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. uchwalił

  Plan inwestycyjny na rok 2014

  Oprócz remontów, działań modernizacyjnych oraz zakupów niezbędnego sprzętu i oprogramowania, plan ten przewiduje również rozbudowę systemu ciepłowniczego i podłączenie do sieci ciepłowniczej nowych obiektów.

  Wg stanu na dzień dzisiejszy, w roku 2014 do miejskiego systemu ciepłowniczego zostaną przyłączone budynki przy ul:
 • Siemiradzkiego 11
 • Pl. Legionów 1
 • Mickiewicza 3
 • Mickiewicza 36
 • Wieniawskiego 8
 • Mnisza 5
 • Grunwaldzka 6
 • Grunwaldzka 19
 • Dokończone zostaną również inwestycje w budynkach przy ul. 3-go Maja 28Rynek 9, do których w roku 2013 zostały doprowadzone przyłącza ciepłownicze.

  Jeżeli Państwa obiekty położone są w sąsiedztwie podłączanych w b.r. budynków i jesteście Państwo zainteresowani ich podłączeniem do miejskiego systemu ciepłowniczego - prosimy o pilny kontakt w tej sprawie z pracownikami Działu Rozwoju i Inwestycji: osobiście w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 (I piętro, pok. nr 16-19), telefonicznie pod nr tel. 16 670-41-53 wew. 246-249 lub drogą elektroniczą e-mail: techniczny@mpec.przemysl.pl  22.01.2014na górę strony

  Pod koniec ubiegłego roku ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna organizowana pod patronatem m.in. Ministerstwa Środowiska, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i Związku Miast Polskich pn.

  „Misja-emisja”

  stawiająca sobie za cel podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych.

  W ramach akcji, prowadzonej wspólnie przez samorządy, przedsiębiorstwa ciepłownicze oraz edukatorów, promowane będą czyste - proekologiczne sposoby ogrzewania oraz ukazywane korzyści wynikające z ograniczenia poziomu zanieczyszczenia powietrza i likwidacji niskiej emisji. Problematykę dotyczącą sposobów walki z niską emisją przybliży bohater kampanii, pogromna dymonów (trujących dymów, powstałych na skutek niskiej emisji) - Dymski.
  Atrakcyjna, wielokanałowa forma przekazu (filmy wideo, komiks, edukacyjna gra miejska itp.) z pewnością pomoże uświadomić wielu ludziom istnienie tego jakże ważnego problemu, wskazując zarazem optymalne sposoby jego rozwiązywania.

  MPEC Przemyśl Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo wspierające wszelkie proekologiczne inicjatywy i przedsięwzięcia, popiera również kampanię "Misja-Emisja", zachęcając Państwa do udziału i aktywnego zaangażowania się w ten projekt.
  Szczegóły akcji znajdziecie Państwo na www.misja-emisja.pl  17.01.2014na górę strony

  W ramach prowadzonej wspólnie z naszymi partnerami: Stowarzyszeniem dla Przemyśla REGIA CIVITAS , EUROTERM Sp. z o.o. S.K.A. Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu, Bankiem Spółdzielczym w Żurawicy, PPH Alkor Jacek Wołk i Jerzy Szott Sp. Jawna akcji pn.

  nie dla czadu

  w ostatnim numerze tygodnika Życie Podkarpackie (z dn. 15.01.2014r.), który objął nad akcją patronat medialny, ukazał się artykuł pt. „Bezpieczna alternatywa? – Ciepło Systemowe”.
  16 stycznia od godz. 10.00 w siedzibie jednego z organizatorów akcji i fundatora nagród – firmy Euroterm odbyło się rozstrzygnięcie konkursu związanego z tematem artykułu. 16 pierwszych osób, które dodzwoniły się na podany w gazecie nr telefonu z prawidłową odpowiedzią, otrzymało nagrody – czujniki czadu wraz z montażem.

  Zwycięzcami konkursu zostały poniższe osoby: >>> Czytaj dalej >>>
  <<< Zwiń <<<

  1. Katarzyna Czysnak - Leszno
  2. Tadeusz Mularz - Jarosław
  3. Piotr Lisowiec - Krasiczyn
  4. Małgorzata Łach - Przemyśl
  5. Tomasz Mykiel - Przemyśl
  6. Żaneta Bobek - Przemyśl
  7. Józef Gradowski - Wyszatyce
  8. Joanna Szpilka - Przemyśl
  9. Bogusław Szegda - Buszkowice
  10. Edyta Duda - Wapowce
  11. Henryk Dobrański - Torki
  12. Wioletta Bednarska - Przemyśl
  13. Joanna Walczak - Przemyśl
  14. Liliana Żywucka - Przemyśl
  15. Jolanta Sawicka - Buszkowiczki

  Nagroda dodatkowa:
  16. Zygmunt Bożec - Przemyśl


  Więcej informacji o akcji „NIE DLA CZADU” znajdziecie Państwo na stronie internetowej akcji.  17.01.2014na górę strony

  Plac Katedralny 5
  Borelowskiego 3
  W poniedziałek 13 stycznia b.r. rozpoczęliśmy dostarczanie Ciepła Systemowego do pierwszego podłączonego w roku 2014 do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku przy ul.

  Pl. Katedralny 5

  W chwili obecnej z Ciepła Systemowego korzysta jedynie kilka mieszkań w ww budynku, jednak w najbliższym czasie z "czystego ciepła" rozpoczną korzystanie użytkownicy kolejnych lokali ogrzewanych dotychczas głównie piecami węglowymi.

  W budynku przy ul.

  Borelowskiego 3

  wspólnota mieszkaniowa prowadzi prace wykonawcze instalacji odbiorczej w częściach wspólnych budynku i poszczególnych mieszkaniach. Po jej wykonaniu oraz podpisaniu stosownych umów, jeszcze w obecnym sezonie grzewczym, mieszkańcy kilkunastu mieszkań budynku przy ul. Borelowskiego będą się mogli cieszyć wygodnym, bezpiecznym i czystym Ciepłem Systemowym, wykorzystywanym zarówno na cele grzewcze jak i do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

  Wspomniane inwestycje, oprócz podniesienia komfortu użytkowania mieszkań, przynoszą również wymierny efekt ekologiczny, poprzez likwidację kolejnych kilkunastu domowych palenisk węglowych w centrum miasta.  16.01.2014na górę strony

  W pierwszych dniach stycznia b.r. wielu odbiorców ciepła dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo skierowało do nas pytania dotyczące wykazanego w fakturach

  zbyt dużego zużycia ciepła

  w miesiącu grudniu 2013r.

  Z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, że pomimo dosyć wysokiej średniomiesięcznej temperatury w grudniu ub.r. (+2,1oC wg pomiarów stacji pogodowej MPEC), zużycie ciepła na cele centralnego ogrzewania, zarówno w skali globalnej (dla całego przedsiębiorstwa) jak i jednostkowej (poszczególnych obiektów lub zespołów obiektów objętych wspólnym opomiarowaniem) było zbliżone do poziomu zużycia ciepła w znacznie chłodniejszych miesiącach - lutym i marcu 2013r. (temp. ok. 0oC).
  Przeprowadziliśmy również wyrywkowe kontrole układów pomiarowo-rozliczeniowych, które jednak nie wykazały jakichkolwiek nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu.

  Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrujemy w trzech czynnikach, których zbieg mógł spowodować wyższy od spodziewanego pobór ciepła przez odbiorców.

  >>> Czytaj dalej >>>
  <<< Zwiń <<<

  Grudniowy okres rozliczeniowy obejmował dla znacznej części odbiorców zużycie ciepła w ciągu 32 dni (w lutym i marcu 2013r. - 28 lub 29 dni, w zależności od terminu odczytu wskazań danego licznika ciepła). Taka zdawałoby się drobna rozbieżność, to ok. 10% różnica w ilości zużytego ciepła. Ponadto grudzień 2013r., przy dosyć wysokich temperaturach zewnętrznych, charakteryzował się dużą ilością dni o podniesionej wilgotności powietrza. Taka sytuacja potęguje subiektywne odczucie chłodu i wymaga zapewnienia większej ilości ciepła dla uzyskania komfortu cieplnego. Oprócz podniesionego poziomu wilgotności, kolejnym czynnikiem, który pomimo wyższych temperatur wymaga zużycia większej ilości ciepła do zapewnienia oczekiwanej temperatury i komfortu cieplnego jest wiatr. Nawet mała jego prędkość, która utrzymuje się przez dłuższy czas, potrafi o wiele skuteczniej niż znacznie niższa temperatura wychładzać mieszkania, które dla utrzymania stałej temperatury w takich warunkach zużywają znacznie więcej ciepła.

  Jednocześnie chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że ilość ciepła pobieranego przez poszczególnych odbiorców zależna jest przede wszystkim od samych odbiorców i preferowanego przez nich sposobu gospodarowania ciepłem. Zarówno pożądana przez odbiorców wysokość temperatury w pomieszczeniach jak i ustawienia urządzeń służących do jej regulacji - zaworów przygrzejnikowych, zależne są w całości od decyzji odbiorców.
  Rolą i obowiązkiem naszego przedsiębiorstwa jest jedynie zapewnienie tymże odbiorcom możliwości poboru ciepła o określonych w umowie parametrach, w sposób ciągły i możliwie niezawodny.
  03.01.2014na górę strony

  Informujemy Państwa, że z dniem 1 stycznia 2014r. po wcześniejszych konsultacjach z Organami Spółki, wprowadziliśmy

  nowe logo spółki

  Nowy znak graficzny identyfikujący nasze przedsiębiorstwo, to laureat konkursu na projekt nowego logo, przeprowadzonego w dniach od 15.03.2013 - 31.08.2013r. W ciągu kilku najbliższych tygodni nowe logo pojawi się na wszystkich akcydensach firmowych, oznakowaniach, tablicach informacyjnych, publikacjach, środkach transportu itd., zastępując całkowicie dotychczasowy znak graficzny
  Dotychczasowe logo MPEC w Przemyślu Sp. z o.o.
  .

  Wprowadzenie nowego logo Spółki symbolizującego "nową jakość" w jej funkcjonowaniu zostało skorelowane z przypadającym w roku 2014 jubileuszem 30-lecia powstania przedsiębiorstwa.

  Pragniemy równocześnie zapewnić wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę, że zmianę elementów identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa traktujemy przede wszystkim jako zobowiązanie do dalszego podnoszenia kultury pracy i efektywności przedsiębiorstwa oraz niezawodnego dostarczania bezpiecznego i ekologicznego produktu jak najlepiej dostosowanego do Państwa życzeń i oczekiwań.
  Archiwum aktualności >>>     2013     2012     2011     2010     2009     2008

  DANE TELEADRESOWE
  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
  ENERGETYKI CIEPLNEJ
  w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
  37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
  Tel.: 16 670 74 02
  Fax: 16 670 53 84
  43302851

  E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
  NIP: 795-020-07-28
  REGON: 650024129
  KRS: 0000127415
  Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy 5.390.000 zł
  LICZNIK ODWIEDZIN
  Dzisiaj: 229
  Od początku: 461762
  « powrót | drukuj | powiadom znajomego
  Do góry