MENU GŁÓWNE
POGODA
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Aktualności MPEC Przemyśl-2015

2015

26.11.2015

19 listopada b.r. Instytut Badań Strukturalnych opublikował bardzo interesujące opracowanie dotyczące istotnego problemu społecznego, czyli

UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO W POLSCE

Publikacja pt. "Dom zimny, dom ciemny - czyli ubóstwo energetyczne w Polsce" przygotowana przez Agatę Miazgę z Instytutu Badań Strukturalnych i Dominika Owczarka z Instytutu Spraw Publicznych, to pierwszy kompleksowy analityczny opis wspomnianej problematyki, oparty na wynikach ogólnopolskich badań.

Zgodnie z zaproponowaną przez autorów definicją, "Ubóstwo energetyczne to zjawisko polegające na doświadczeniu trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę, na które składa się utrzymanie adekwatnego standardu ciepła i zaopatrzenie w pozostałe rodzaje energii służące zaspokojeniu w adekwatny sposób podstawowych potrzeb funkcjonowania biologicznego i społecznego członków gospodarstwa domowego."
Ponieważ koszty ogrzewania stanowią ok 70% wydatków gospodarstw na cele energetyczne, dlatego też znaczna część opracowania odnosi się właśnie do „wydatków cieplnych”.

Niestety, obraz skali i zasięgu problemu ubóstwa energetycznego wyłaniający się z tej publikacji wygląda dosyć ponuro.
"Według absolutnej definicji ubóstwa energetycznego z progiem równym 13% dochodów, w 2013 roku ubóstwo energetyczne obejmowało 32,4% populacji Polski (12,7 mln osób). Wykorzystanie oryginalnego progu brytyjskiego równego 10% dochodów powoduje powiększenie grupy ubogich energetycznie do 44,4% populacji Polski (17,2 mln osób)."

Z kolei przedstawiona w publikacji geograficzna mapa ubóstwa energetycznego pokazuje jego największą koncentrację w regionie 4 województw Polski południowo-wschodniej, co przy dużej korelacji ubóstwa energetycznego z ubóstwem dochodowym nie stanowi zaskoczenia.

Naszym zdaniem warto również zwrócić uwagę na inną publikację IBS autorstwa Macieja Lisa i Agaty Miazgi pt. "Kogo obciąży wzrost cen energii? Mapa wydatków energetycznych Polaków"

Zachęcamy do lektury.

20.11.2015

19 listopada wizytą w Przedszkolu Nr 3 i 20 listopada w Przedszkolu Nr 11, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu we współpracy z naszą Spółką rozpoczęli skierowaną do najmłodszych przemyślan akcję edukacyjną pn.

Lekcje ciepła z Czerwonym Kapturkiem.

W ramach wspomnianej akcji, przedszkolaki mogą obejrzeć przedstawienie bajki pt. "Czerwony Kapturek w mieście zimą", z którego dowiadują się m.in. jak powstaje Ciepła Systemowego ogrzewające nasze mieszkania, szkoły i przedszkola, dlaczego warto oszczędzać prąd, wodę i ciepło, a przede wszystkim że warto być miłym dla innych ludzi i pomagać im w potrzebie.

Po przedstawieniu przedszkolaki otrzymały prezentowaną bajką, kolorowankę i kredki, a maluchy a przede wszystkim starszaki dosyć energicznie uświadamiały pracownikowi MPEC-u m.in. skąd się bierze ciepło w kaloryferach w ich przedszkolu oraz że w żadnym wypadku nie wolno spalać w domowym piecu śmieci, gum, plastikowych butelek itd., „bo od tego dzieci później chorują”.

Bajkę o Czerwonym Kapturku prezentują przedszkolakom uczniowie kl. V b: Ewelina Daniszewska (narrator), Wanessa Bachman (Czerwony Kapturek), Marianna Osadzińska (kot Klucha), Maksim Stańco (pan Wilk), Dominik Kufel (syn pana Wilka), Oliwia Chudzio (mama)Wiktoria Dostal (babcia), którzy przygotowywali się do swoich ról pod okiem pani Renaty Godos.

Do połowy grudnia b.r. z przedstawieniem o Czerwonym Kapturku odwiedzimy jeszcze przedszkola nr.: 2, 4, 7, 12, 16 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1.

Fotorelacja z "Lekcji Ciepła z Czerwonym Kapturkiem" w przemyskich przedszkolach

13.11.2015

W ramach kolejnej odsłony ekologicznej akcji informacyjno-edukacyjnej, prowadzonej pod nazwą "Kochasz dzieci nie pal śmieci", dzisiaj, tj. 13 listopada przy współudziale uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu został zorganizowany

HAPPENING EKOLOGICZNY

podczas którego 40 uczniów (uczestników happeningu) z klas 2A i 3A pod opieką Doroty Zembrzuskiej, Elżbiety Kuźmy, Anety Gierczak i Moniki Lach spacerowało ulicami Przemyśla, rozdając przechodniom ulotki informujące zarówno o samej akcji, jak i zdrowotnych i prawnych skutkach spalania śmieci i odpadów w domowych paleniskach.

W happeningu, który rozpoczął się o godz. 10.00 koło fontanny przemyskiego niedźwiadka, oprócz uczniów SP Nr 1 uczestniczyli także Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder, Kazimierz Stec i Maciej Patoczka - członkowie Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. oraz Maciej Kozłowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu.

Uczestnicy akcji, „wyposażeni” w maseczki przeciwpyłowe z widniejących na nich napisem „Nie trujcie” wzbudzali ogólną sympatię i zainteresowanie przechodniów, którzy poinformowani o celach akcji wyrażali dla niej swoje pełne poparcie.

Serdecznie dziękujemy uczniom SP Nr 1 w Przemyślu oraz pozostałym uczestnikom happeningu.

09.11.2015

Oprócz oficjalnej witryny internetowej oraz strony BiP, nasze przedsiębiorstwo uruchomiło dodatkową platformę informacyjno-komunikacyjną

Profil MPEC na Facebooku

Oprócz informacji o bieżącej działalności przedsiębiorstwa, akcjach, wydarzeniach i eventach w których MPEC bierze udział lub wspomaga ich organizację, na naszym profilu pojawiać się będą także wiadomości nieco „luźniej” powiązane z działalnością Spółki. Aczkolwiek nie mniej interesujące a z pewnością ważne, zarówno dla naszych odbiorców jak i pozostałych mieszkańców Przemyśla.

Chcielibyśmy również, aby profil facebookowy MPEC pełnił rolę nie tylko „tablicy ogłoszeń”, ale przede wszystkim kanału komunikacyjnego, pozwalającego naszemu przedsiębiorstwu zbierać Państwa opinie, sugestie, uwagi, pomysły oraz wszelkie sygnały dotyczące zarówno bieżącej działalności, obszarów wymagających zmian i usprawnień, jak i pomysły i postulaty dotyczące kierunków rozwoju i lepszego dostosowania sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Gorąco zachęcamy do współpracy i aktywności.

06.11.2015

Spadające temperatury oraz utrzymujące się w Przemyślu i okolicach niekorzystne warunki atmosferyczne (bezwietrzna pogoda i duże zamglenie) spowodowały

POGORSZENIE JAKOŚCI POWIETRZA

a w szczególności znaczny wzrost poziomu zanieczyszczeń, zwłaszcza SO2, NOX, benzenu oraz pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10.

Drobny pył zawieszony PM10 jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych zawierającą substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzopiren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany). Dopuszczalny poziom stężenia średniodobowego dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3.

Przeglądając dane i wykresy obrazujące stężenie zanieczyszczeń, publikowane na stronie internetowej WIOŚ Rzeszów na podstawie odczytów ze stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Przemyślu, można się przekonać, że dopuszczalne wielkości zanieczyszczeń (szczególnie w godz. 14.00 – 20.00) są systematycznie przekraczane, nawet 4-5 krotnie.

Aktualizowane na bieżąco dane oraz odczyty historyczne można przejrzeć TUTAJ

03.11.2015

Na przełomie października i listopada rozpoczęła się akcja bilbordowa, będąca częścią proekologicznej kampanii informacyjno-edukacyjnej prowadzonej pod hasłem

KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI

Zarówno bilbordy, jak i plakaty, ulotki oraz planowany na 13 listopada happening z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu, mają za zadanie zwrócenie uwagi mieszkańców naszego miasta na „palący” problem, jakim jest spalanie śmieci i innych nieprzeznaczonych do tego celu paliw w domowych piecach i przydomowych kotłowniach.

Warto bowiem uświadomić sobie, że domowy piec to nie utylizator ani śmietnik na odpady a spalane w nim śmiecie nie „znikają”, lecz są źródłem emisji do atmosfery metali ciężkich związków siarki, rakotwórczych dioksyn, furanów oraz szeregu innych, bardzo szkodliwych dla ludzkiego zdrowia związków chemicznych.

Problem spalania śmieci w domowych piecach i przydomowych kotłowniach jest tym bardziej istotny, że skutki tego karygodnego procederu dotykają nie tylko „winowajców”, ale w gruncie rzeczy wszystkich mieszkańców naszego miasta, nawet tych jeszcze nie narodzonych.

Patronat Honorowy nad akcją objał Prezydent Miasta Przemyśla, natomiast Patronat Medialny tygodnik Życie Podkarpackie.

Oprócz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. w akcji uczestniczą także: Fundacja Ekologiczna Arka, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu, Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Straż Miejska w Przemyślu oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu.

Więcej informacji nt. akcji "Kochasz dzieci nie pal śmieci" znajdziecie Państwo na naszej stronie.

30.10.2015

W środę 28 października rozpoczęła się realizacja ostatniej naszej tegorocznej inwestycji - przyłączenia do systemu ciepłowniczego budynku przy ul.

TARNAWSKIEGO 13-15

ostatnio użytkowanego przez Zespół Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących.

W chwili obecnej trwają prace ziemne na terenie szkoły przy ul. Kilińskiego, natomiast od przyszłego tygodnia rozpocznie się układanie ciepłociągu o łącznej długości ok. 200 m. Budowę przyłącza ciepłowniczego planujemy zakończyć do 25 listopada, natomiast przez kolejne kilka dni prowadzone będą prace odtworzeniowe nawierzchni, chodników itd.

Na witrynie internetowej BiP naszego przedsiębiorstwa zamieściliśmy więcej informacji oraz skany najważniejszych dokumentów dotyczących wspomnianej inwestycji.

Ogrzewanie obiektu umożliwi wykonawcy prowadzenie prac wykończeniowych wewnątrz w miesiącach zimowych.

Docelowo w budynku przy ul. Tarnawskiego 13-15 będzie się znajdowało 26 mieszkań, z których każde zostanie wyposażone w mieszkaniową stację cieplną zapewniającą ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową oraz indywidualne opomiarowanie ilości zużywanego ciepła.

Trasa przebiegu przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Tarnawskiego 13-15

29.10.2015

27 października b.r. Zarząd MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. zatwierdził

PLAN INWESTYCYJNY MPEC NA ROK 2016

W planie tym przewidziano m.in. przyłączenie do sieci ciepłowniczej łącznie 22 budynków (wykaz poniżej), modernizację 4 funkcjonujących węzłów cieplnych oraz modernizację systemu ciepłowniczego ogrzewającego budynki wchodzące w skład byłego kompleksu szpitalnego przy ul. Rogozińskiego i obiekty sąsiednie.

Ponadto do systemu monitoringowego, umożliwiającego m.in. zdalny podgląd parametrów i sterowanie pracą urządzeń węzłów cieplnych, zostanie przyłączonych kilkanaście węzłów cieplnych ogrzewających os. Rycerskie.

Jedna z największych pozycji planu to zakup brakujących uprawnień do emisji CO2 (ok. 1 mln zł), co jest bezpośrednio związane z redukcją bezpłatnych uprawnień do emisji i koniecznością zakupu różnicy na wolnym rynku.

Łącznie wspomniany plan inwestycyjny przewiduje wydatki na poziomie zbliżonym do roku 2015, czyli ok. 4,5 mln zł.

Lista budynków przewidzianych do przyłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego w roku 2016:

 • Grunwaldzka 24
 • Grunwaldzka 26
 • Grunwaldzka 28
 • Sowińskiego
 • 3-go Maja 24
 • 3-go Maja 22
 • Bieszczadzka – bud. Nr 3
 • Bieszczadzka – bud. Nr 4
 • Kazimierza Wielkiego 12
 • Piotra Skargi 3
 • Rynek 19
 • Słowackiego – I LO
 • Słowackiego 27
 • Słowackiego 29
 • Frankowskiego 2
 • Czarnieckiego 5
 • Pl. Legionów 1
 • Mickiewicza 40
 • Mickiewicza 47-49 (Hotel Krokus)
 • Fredry 8
 • Leszczyńskiego (plan os. Wikana)

  >>> Zwiń listę <<<


Jeżeli Państwa obiekty położone są w sąsiedztwie podłączanych w b.r. budynków i jesteście Państwo zainteresowani ich podłączeniem do miejskiego systemu ciepłowniczego - prosimy o pilny kontakt w tej sprawie z pracownikami Działu Rozwoju i Inwestycji: osobiście w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 (I piętro, pok. nr 16-19), telefonicznie pod nr tel. 16 670-41-53 wew. 246-249 lub drogą elektroniczą e-mail: techniczny@mpec.przemysl.pl

27.10.2015

W bieżącym tygodniu rozpoczęliśmy szeroką dystrybucję naszego wydawnictwa

MAGAZYNU CIEPŁA SYSTEMOWEGO

EDYCJA PRZEMYSKA

O tematycznej zawartości MCS Nr 1 szerzej informowaliśmy Państwa TUTAJ.

Dzięki uprzejmości Zarządu spółki Piotruś Pan, a w szczególności pana Aleksandra Baczyka, za co oczywiście serdecznie dziękujemy, nasze wydawnictwo dostępne jest we wszystkich sklepach wspomnianej sieci handlowej na terenie Przemyśla. TUTAJ znajdziecie Państwo adresy wspomnianych sklepów.

Do Magazynu Ciepła Systemowego dołączyliśmy estetyczny dwustronny
KALENDARZ PRZEMYSKI NA ROK 2016
w dwóch wersjach. Obydwa wydawnictwa dostępne są dla wszystkich Państwa bezpłatnie.

Zarówno nasza gazeta jak i kalendarze dostępne są również w holu Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 oraz w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8.

MCS w formie elektronicznej możecie Państwo pobrać także z naszej strony internetowej – zakładka Dokumenty do pobrania, na której dostępne są również inne nasze wydawnictwa, ulotki informacyjne, raporty z działalności spółki, itd.

Zapraszamy do lektury.

13.10.2015

Raptowne spadki temperatury w ostatnich dniach oraz pierwsze powiewy zimy spowodowały przyspieszenie prac prowadzonych przez naszych nowych odbiorców na instalacjach oraz

rozpoczęcie ogrzewania nowych obiektów

Już 1 października rozpoczęliśmy ogrzewanie budynku przy ul. Żołnierzy I AWP 5. W ciągu kilku kolejnych dni Ciepło Systemowe popłynęło do budynków przy ul. Skorupki 9Siemiradzkiego 6A (2.10); Leszczyńskiego 5Żołnierzy I AWP 1 (3.10); Żołnierzy I AWP 3A (6.10); Żołnierzy I AWP 1A i 1B oraz Rodziewiczówny 16 (7.10)Żołnierzy I AWP 5A (8.10).

Od dnia dzisiejszego, tj. 13.10 z ciepła i ciepłej wody użytkowej podgrzewanej Ciepłem Systemowym będą mogli korzystać mieszkańcy budynku przy ul. Barskiej 11, gdzie poszczególne mieszkania zostały wyposażone w mieszkaniowe stacje cieplne i liczniki ciepła.

W chwili obecnej prowadzone są ostatnie prace przy układach sterowania zasilaniem obiegu wodnego w instalacjach c.o. w budynkach Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych przy ul. Bakończyckiej 11. Nie stanowią one jednak żadnej przeszkody i na życzenie Odbiorcy MPEC jest gotowy w każdej chwili rozpocząć ogrzewanie budynków szkolnych.

Należy przy tej okazji zauważyć, że tak sprawna realizacja naszych tegorocznych inwestycji i przyłączenie nowych budynków do systemu ciepłowniczego nie byłaby możliwa bez bardzo dobrej współpracy na każdym etapie procesu inwestycyjnego pomiędzy naszym przedsiębiorstwem a zarządami wspólnot mieszkaniowych, ich zarządcami czy też administratorami, za co serdecznie dziękujemy.

09.10.2015

Podczas XIV sesji Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbyła się 24 września b.r. radni przyjęli opracowany w lipcu 2015r. strategiczny dokument pn.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

dla miasta Przemyśla

Wspomniany Plan m.in. dosyć precyzyjnie opisuje przyczyny i inwentaryzuje źródła zanieczyszczeń powietrza w naszym mieście, analizuje zgodność planu z innymi obowiązującymi dokumentami regulującymi podobną materię, charakteryzuje obecną sytuację i strukturę odbiorców energii w poszczególnych segmentach oraz stan istniejącej infrastruktury energetycznej (gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej). Nakreśla równocześnie pożądane kierunki działań zmierzających do wzrostu efektywności energetycznej, ograniczenia energochłonności zabudowy i infrastruktury, jak również oddzielenia wzrostu emisji gazów cieplarnianych od pożądanego rozwoju infrastrukturalnego i gospodarczego Przemyśla.

Przyjęty przez Radę Miejską Plan zawiera również katalog postulowanych przedsięwzięć i inwestycji wraz z harmonogramem i kosztami ich realizacji, które zgodnie z założeniami skutkować będą zmniejszeniem energochłonności oraz ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Z całą pewnością jest to dokument ważny i potrzebny, a przedstawione w nim uwagi i wnioski zasługują na szczegółową analizę. Jednak realizacja ujętych w Planie przedsięwzięć, szczególnie w odniesieniu do obiektów stanowiących własność prywatną, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni itd., wymaga szczegółowego opracowania sposobu ich finansowania i pozyskiwania na ten cel środków zewnętrznych, a nie tylko dosyć lakonicznego wskazania potencjalnych źródeł.

Zapraszamy do lektury.

        Plan gospodarki niskoemisyjnej dla M. Przemyśla

08.10.2015

7 września b.r. podczas uroczystej Gali Energetyków XVII Sympozjum Naukowo-Technicznego ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2015 zostały wręczone Klucze Sukcesu - wyróżnienia dla osób, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskiej energetyki.
Jeden z Kluczy Sukcesu otrzymała Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (organizacja branżowa ciepłowników) za

Program Promocji marki
Ciepło Systemowe

W Programie Promocji Ciepła Systemowego uczestniczy obecnie ponad 150 przedsiębiorstw ciepłowniczych z całej Polski, które promują wspomnianą markę na swoim terenie, a koordynację ich działań w tym zakresie prowadzi IGCP.

Jedną z firm zaangażowanych w to przedsięwzięcie jest także nasze przedsiębiorstwo, które wspólnie z pozostałymi uczestnikami programu oraz IGCP zapracowało na ten niewątpliwy sukces.
Z tej okazji pan Jacek Szymczak - Prezesa Zarządu IGCP skierował na ręce Prezesa Zarządu MPEC w Przemyślu Spółka z o.o. Kazimierza Steca list gratulacyjny.

My ze swojej strony również serdecznie gratulujemy wspólnego sukcesu zarówno IGCP jak i pozostałym uczestnikom Programu Promocji Ciepła Systemowego.

05.10.2015

W pierwszy weekend października 22 pracowników MPEC wybrało się w dwudniową

WYCIECZKĘ PO BIESZCZADACH

Sobota 3 października upłynęła uczestnikom wycieczki na "spacerku po górkach" i przejściu czerwonym szlakiem bieszczadzkim, z miejscowości Brzegi Dolne, przez Połoninę Wetlińską i Smerek do miejscowości Kalnica. Po takiej sześciogodzinnej "przechadzce" wycieczkowiczów czekało jeszcze tradycyjne ognisko z pieczoną kiełbasą, które było doskonałą okazją do luźniejszych rozmów i integracji pracowników z różnych działów przedsiębiorstwa.

Drugi dzień wycieczki to przede wszystkim przejażdżka bieszczadzką atrakcją, czyli kolejowymi drezynami rowerowymi trasą liczącą ok. 15 km z miejscowości Uherce Mineralne do Stefkowej i z powrotem. Również i tym razem, fizyczny wysiłek z nawiązką rekompensowały przepiękne widoki bieszczadzkiego krajobrazu.

Po dwóch godzinach pedałowania przyjemnością dla jej uczestników była wizyta w bieszczadzkim minibrowarze Ursa Maior, gdzie każdy mógł spróbować warzonych w nim piw o tajemniczo brzmiących nazwach: „Rzeźnik”, „Dwa Misie”, „Pantokrator” czy też „Wataha”. Na zakończenie jeszcze tylko pyszna pizza w ustrzyckim „Orliku” i powrót do Przemyśla.

Do następnego razu!!!

        Fotorelacja z wycieczki w Bieszczady

01.10.2015

Przełom września i października to zgodnie z realizowanym przez nasze przedsiębiorstwo planem i harmonogramem inwestycyjnym czas na

FINALIZACJĘ TEGOROCZNYCH INWESTYCJI

i rozpoczęcie dostarczania ciepła mieszkańcom przyłączanych do systemu ciepłowniczego budynków.

LESZCZYŃSKIEGO 5
Leszczyńskiego 5

Prace montażowe węzła cieplnego zostały zakończone. Po zawarciu umowy sprzedaży ciepła i zakończeniu procedur odbiorowych, MPEC rozpocznie dostarczanie ciepła w podanym przez odbiorcę terminie

I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 5
I Armii Wojska Polskiego 5

Trwają końcowe prace montażowe i wykończeniowe przy węźle cieplnym. Po zakończeniu prowadzonych przez wspólnotę mieszkaniową prac na instalacjach c.o. i c.w.u. w budynku, możliwe będzie natychmiastowe rozpoczęcie dostarczania ciepła i ciepłej wody użytkowej.

I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 5A
I Armii Wojska Polskiego 5A

Prace prowadzone przez MPEC zostały zakończone. W chwili obecnej trwają prace przyłączeniowe na instalacji w budynku prowadzone przez odbiorcę. Po ich zakończeniu i zawarciu umowy, ciepło zostanie włączone w dogodnym dla odbiorcy terminie.

I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 3A
I Armii Wojska Polskiego 3A

W chwili obecnej trwa przyłączanie instalacji c.o. w budynku do węzła cieplnego. Prace te powinny zostać zakończone w piątek 2.10. Po zawarciu przez wspólnotę mieszkaniową stosownych umów oraz przeprowadzeniu procedur odbiorowych, MPEC będzie mógł rozpocząć dostarczanie ciepła do budynku nawet od najbliższego weekendu.

>>> Rozwiń / Zwiń listę pozostałych obiektów <<<


I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1
I Armii Wojska Polskiego 1

Wszystkie prace prowadzone przez MPEC zostały zakończone. Pod koniec września zostało włączone ciepło na cele c.w.u. Rozpoczęcie dostarczania ciepła na cele c.o. nastąpi w dowolnym podanym przez odbiorcę terminie.

I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1A i 1B
I Armii Wojska Polskiego 1A i 1B

Węzeł cieplny z którego będą ogrzewane wspomniane budynki został zamontowany. Do wykonania pozostały drobne prace wykończeniowe. W chwili obecnej trwają prowadzone przez odbiorców prace na instalacjach c.o. i c.w.u. dla poszczególnych budynków. Po zakończeniu wspomnianych prac i dopełnieniu formalności, MPEC rozpocznie dostarczanie ciepła w dogodnym dla odbiorców terminie.

BAKOŃCZYCKA 11
Bakończycka 11

Trwa końcowy etap montażu części technologicznej węzła cieplnego. Do 10 października zostaną zakończone prace prowadzone na instalacjach odbiorczych i ich przyłączenie do węzła cieplnego. Realny termin rozpoczęcia ogrzewania to początek drugiej dekady października.

SIEMIRADZKIEGO 6A
Wszystkie prace przy montażu węzła cieplnego i dostosowaniu instalacji odbiorczej zostały zakończone. Planowany termin włączenia ciepła to piątek 2.10.

WAYGARTA 1
Waygarta 1

Wszystkie prace prowadzone przez MPEC zostały zakończone. W chwili obecnej trwają prace na instalacji odbiorczej w budynku prowadzone przez odbiorcę. Po ich zakończeniu i dopełnieniu formalności, MPEC rozpocznie dostawę ciepła w dowolnym, podanym przez odbiorcę terminie.

BARSKA 11
Barska 11

Wszystkie prace prowadzone przez MPEC zostały zakończone. Obecnie prowadzony jest odbiór techniczny instalacji odbiorczej doprowadzającej ciepło z węzła cieplnego do poszczególnych mieszkań (9). Po ich zakończeniu oraz zawarciu stosownych umów, MPEC rozpocznie dostarczanie ciepła w podanym przez odbiorców terminie.

SKORUPKI 9
Skorupki 9

W połowie września zostało włączone ciepło na cele c.w.u. W chwili obecnej prowadzone są prace wykończeniowe i izolacyjne przy module c.o. węzła cieplnego. Włącznie ogrzewania budynku nastąpi w dowolnym, wybranym przez odbiorcę terminie.

Ponadto prowadzone są prace montażowe węzłów cieplnych w powstających budynkach przy ul. Bielskiego, Brudzewskiego i Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. W bieżącym roku zostanie wykonane przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Tarnawskiego 13-15 oraz zainstalowany węzeł cieplny. Ogrzewanie wspomnianych budynków umożliwi wykonawcom prowadzenie prac wykończeniowych.

>>> Zwiń listę obiektów <<<

29.09.2015

Coraz krótsze dni, spadające temperatury, zwiększona wilgotność powietrza i spowodowane tym nieprzyjemne odczucie dyskomfortu termicznego, to niewątpliwy znak, że czas na

ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO

i włączenie ogrzewania mieszkań, co nie tylko podniesie komfort ich użytkowania, ale i pomoże zapobiegać przeziębieniom, katarom i innym, typowo jesiennym „atrakcjom”.

Równocześnie pragniemy poinformować naszych odbiorców i użytkowników ciepła, że wszystkie węzły cieplne eksploatowane przez MPEC wyposażone są w pogodowe układy automatycznej regulacji temperatury zasilania obiegu wodnego centralnego ogrzewania. Dzięki tym rozwiązaniom, ilość ciepła dostarczanego do grzejników uzależniona jest od temperatury zewnętrznej i ograniczana na bieżąco wraz z jej wzrostem. Przy temperaturze zewnętrznej 12oC dostarczanie ciepła do grzejników zostaje w sposób automatyczny całkowicie wstrzymane. Zapobiega to poborowi ciepła, którego odbiorca nie potrzebuje i generowaniu związanych z tym niepotrzebnych kosztów.

Jak wykazują nasze wieloletnie analizy, koszty dogrzania mieszkań w tzw. okresie przejściowym są w rzeczywistości niewielkie, w przeciwieństwie do uzyskiwanego komfortu termicznego.
Włączenie ogrzewania w tym okresie zapobiega również zbytniemu wychładzaniu budynku, który później dla osiągnięcia odpowiedniej temperatury musi pochłonąć zdecydowanie więcej ciepła.

Przypominamy, że zgodnie z umową sprzedaży ciepła, wnioski o rozpoczęcie dostarczania ciepła do obiektu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółki.

Odbiorcy, którzy złożyli "Wniosek o przesyłanie faktur oraz innej korespondencji drogą elektroniczną" wniosek o rozpoczęcie dostawy ciepłą mogą przesyłać w formie elektronicznej na adres mpec@mpec.przemysl.pl

22.09.2015

W dniach 16-19 września b.r. pracownicy naszego przedsiębiorstwa uczestniczyli w

WYCIECZCE DO RUMUNII

W pierwszym dniu uczestnicy wycieczki zwiedzili miasto Oradea, z jej przepiękną, secesyjną architekturą i Kluż-Napoka (Plac Unii, Teatr Narodowy, Katedra prawosławna).

Drugi dzień wycieczki rozpoczął się od zwiedzania jednej z najstarszych na świecie kopalni soli w miejscowości Turda, następnie Sighisoary - bardzo dobrze zachowanego, średniowiecznego miasta-cytadeli, wpisanego na listę UNESCO (Wieża Zegarowa, Dom Drakuli, Kościół Klasztorny, schody szkolne, Kościół na Wzgórzu, muzy obronne) oraz zabytkowej części miasta Brasov (rynek, ratusz, Brama Schei, mury obronne, cerkiew św. Mikołaja).

Kolejny dzień wycieczki, to przede wszystkim zamki i pałace: transylwański „Zamek Drakuli” w Branie, ruiny zamku – twierdzy chłopskiej w Rasnov oraz przepiękny kompleks pałacowo-zamkowy królów Rumunii w miejscowości Sinaia.

Ostatnią atrakcją była kilkugodzinna piesza wycieczka do „Wodospadów Siedmiu Schodów” (Cascada Septe Scari). W drodze powrotnej jeszcze kolacja z degustacją win w Tokaju i powrót do Przemyśla.

Na szczególne podziękowania ze strony wszystkich uczestników wycieczki zasłużył z całą pewnością przewodnik wycieczki pan Bartosz Piekaruś, którego autentyczna pasja oraz szeroka wiedza o historii i zabytkach Rumunii sprawiły, że zwiedzane miejsca na długo pozostaną w pamięci jej uczestniów.

        Fotorelacja z wycieczki

14.09.2015

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w niedzielę 13 września, podczas tegorocznego Przemyskiego Święta Ulic, nasze przedsiębiorstwo wystawiło przy ul. Franciszkańskiej firmowe

STOISKO INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

Każda z licznie odwiedzających nasze stoisko osób mogła otrzymać na nim zarówno firmowe gadżety reklamowe (breloczki, długopisy, słodycze, balony, reklamówki, bajki i kolorowanki o czerwonym kapturku), jak i materiały informacyjno-promocyjne, m.in.: kalendarze na rok 2016, Raporty z działalności Spółki w roku 2014, ulotki akcji ekologicznej pn. "Kochasz dzieci nie pal śmieci" oraz nowe, bezpłatne wydawnictwo informacyjne MPEC - Magazyn Ciepła Systemowego – Edycja Przemyska.

Wiele osób miało również okazję do uzyskania informacji dotyczących zarówno działalności Spółki, planów rozwojowych systemu ciepłowniczego w poszczególnych rejonach Przemyśla, możliwości przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, jak i naszej nowej usługi - badania termowizyjnego nieruchomości.

Nasze stoisko zaszczycił swoją obecnością również król Kazimierz Wielki wraz z orszakiem.

Szacujemy, że nasze stoisko firmowe odwiedziło łącznie ponad 1000 osób.

Wszystkim Państwu Serdecznie dziękujemy, zaś zainteresowanych ogrzewaniem swoich obiektów Ciepłem Systemowym, zapraszamy do siedziby naszego przedsiębiorstwa przy ul. Płowieckiej 8.

        MPEC na Przemyskim Święcie Ulic

10.09.2015

Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w ostatniej tego lata miejskiej imprezie plenerowej

PRZEMYSKIE ŚWIĘTO ULIC

która odbędzie się w dniach 12-13 września na Pl. Niepodległości i Placu na Bramie.

Turniej Streetball, Hip Hop Jam, orszak królewski ulicami Przemyśla, koncerty muzyki rockowej i reggae, konkursy - to tylko niektóre spośród wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Szczegóły imprezy znajdziecie Państwo na plakatach i stronach internetowych www1 www2.

W niedzielę 13 września od godz. 10.00 – 16.30 przy ul. Franciszkańskiej, nasza Spółka wystawi

STOISKO INFORMACYJNO-REKLAMOWE MPEC

Oprócz ulotek informacyjnych, balonów, długopisów, kalendarzy, toreb reklamowych i innych gadżetów reklamowych, na firmowym stoisku MPEC będziecie Państwo mogli otrzymać sygnalizowany już wcześniej, pierwszy numer naszego nowego wydawnictwa Magazyn Ciepła Systemowego Edycja Przemyska
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 1/2015 - Edycja Przemyska


Wraz z naszymi partnerami oraz Fundacją Ekologiczną „Arka” rozpoczynamy również akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Kochasz dzieci nie pal śmieci”, podczas której będziemy informować jaki wpływ na nasze zdrowie ma bezmyślne i karygodne spalanie śmieci w domowych paleniskach.

Wszyscy zainteresowani będą mogli na naszym stoisku uzyskać również podstawowe informacje dotyczące m.in. planów inwestycyjnych, warunków i zasad przyłączania obiektów do sieci ciepłowniczej, naliczania opłat i prowadzenia rozliczeń za dostarczone ciepło, czy też dostępności Ciepła Systemowego w poszczególnych rejonach naszego miasta.

Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych mieszkańcach naszego Miasta. Oprócz słodyczy będą oni mogli otrzymać na naszym stoisku kolorowanki i bajki o Czerwonym Kapturku.

Raz jeszcze gorąco zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w tegorocznym Przemyskim Święcie Ulic.

09.09.2015

W dniach 3-5 września b.r. w miejscowości Kielnarowa zostały zorganizowane

WARSZTATY SZKOLENIOWE

Lider zmian – rozwijanie kompetencji przywódczych

w których uczestniczyło 14 młodych pracowników kadry technicznej naszego przedsiębiorstwa oraz 5 pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu.

Podczas trzydniowych warsztatów szkoleniowych prowadzonych przez pana Jakuba Danielaka, z BBiAS, ich uczestnicy mogli zapoznać się z szeregiem zagadnień dotyczących m.in. znaczenia przywództwa w firmie, uwarunkowań efektywności pracownika, automotywacji, indywidualnego profilu motywacyjnego i znaczenie celów rozwojowych, zasad budowania twórczej współpracy, konstruktywnego podejścia do różnic i konfliktów w zespołach, zasad prawidłowej komunikacji oraz uzyskiwania efektu synergii w działaniach zespołowych.

Oprócz przekazania „twardej” wiedzy i informacji, szkolenie miało również na celu kształtowanie i rozwijanie „miękkich kompetencji” jego uczestników: komunikatywności, kreatywności, umiejętności pracy w zespole, czy też odporności na stres.

08.09.2015

Od początku września b.r. prowadzone są prace montażowe węzła cieplnego w budynku Rynek 1, co umożliwi już w najbliższych dniach rozpoczęcie

Ogrzewania przemyskich podziemi

Ciepłem Systemowym

Wbrew obawom, nie zostanie w nich zainstalowana klasyczna instalacja grzewcza z grzejnikami, zaworami itd. Ciepło dostarczane będzie za pośrednictwem układu wentylacyjnego, poprzez nadmuch ciepłego powietrza do wnętrza piwnic. Taki sposób ogrzewania pozwoli na utrzymanie pożądanej temperatury i wilgotności, nie zaburzając równocześnie klimatu i estetycznej harmonii ogrzewanych pomieszczeń.

Warto zauważyć, że przemyskie podziemia to kolejny historyczny obiekt i turystyczna atrakcja na mapie naszego miasta ogrzewany Ciepłem Systemowym.

01.09.2015

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

ZA ROK 2015


Oferta winna zawierać:
 1. Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych;
 2. Aktualny odpis z rejestru sądowego;
 3. informację o przeprowadzonych badaniach;
 4. Proponowaną cenę usługi

Termin zakończenia badania i dostarczenia opinii wraz z raportem - do dnia 31.03.2016r.

Oferty należy przesłać na adres siedziby Spółki - 37-700 Przemyśl ul. Płowiecka 8 lub złożyć w sekretariacie przedsiębiorstwa (ul. Płowiecka 8 - I piętro) w terminie do dnia 14.09.2015r. z dopiskiem na kopercie
"OFERTA NA BADANIE BILANSU".

01.09.2015

Pod koniec sierpnia b.r. rozpoczęła się realizacja I etapu

REWITALIZACJI SIEDZIBY MPEC

czyli inwestycji realizowanej przez nasze przedsiębiorstwo pod nazwą „przebudowa z rozbudową budynku biurowo-administracyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną na terenie działek nr 342 i 394 obr. 205 położonych przy ul. Płowieckiej w Przemyślu”.

W bieżącym roku wykonana zostanie izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian fundamentowych budynku biurowo-administracyjnego. Prace te wykonuje firma "KOSTECH". W roku przyszłym i latach kolejnych planowana jest gruntowna przebudowa, obejmująca zarówno otoczenie budynku (droga dojazdowa, plac przed budynkiem, parking) jak i samego budynku (bryły i układu architektonicznego wewnątrz budynku).

Realizacja wspomnianej inwestycji znacznie poprawi walory użytkowe siedziby MPEC, funkcjonalność, estetykę, a przede wszystkim warunki obsługi naszych odbiorców i pozostałych kontrahentów.

Całą inwestycję planujemy zakończyć w roku 2018.

Wizualizacja siedziby MPEC po przeprowadzeniu prac rewitalizacyjnych.

28.08.2015

Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w tegorocznych Dniach Patrona Miasta Przemyśla św. Wincentego, czyli popularnej

WINCENTIADZIE 2015

która potrwa od piątku 28 sierpnia do niedzieli 30 sierpnia. Honorowy Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Przemyśla.

Organizatorzy (PCKiN Zamek, Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Klasztor Franciszkanów w Przemyślu) przewidzieli dla jej uczestników wiele atrakcji, zarówno dla ciała jak i dla ducha, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie.

Centralnym punktem Wincentiady będzie jak co roku uroczysta Msza Święta w intencji Przemyśla, która zostanie odprawiona w niedzielę 30 sierpnia o godz. 10.00 w Kościele Franciszkanów. Po jej zakończeniu ulicami Przemyśla przejdzie procesja z relikwiami św. Wincentego.

Ponadto jarmark św. Wincentego, kiermasz, konkursy, zabawy, spektakl teatralny oraz dużo różnorodnej muzyki. Muzycznymi gwiazdami tegorocznej Wincentiady będą zespół LemON oraz Anita Lipnicka, która wystąpi na przemyskim Rynku w niedzielę o godz. 20.00.

Wzorem lat ubiegłych, dzieci z potrzebujących wsparcia rodzin otrzymają w ramach akcji Caritasu „tornistry pełne uśmiechów”.
Interesującym akcentem tegorocznej Wincentiady będzie z pewnością prezentacja najnowszego wydawnictwa o historii Przemyśla – „Powojenny Przemyśl 1944 – 1956” oraz spotkanie z jej autorką prof. dr hab. Jolantą Kamińską.

Pełny program Wincentiady znajdziecie Państwo m.in. na plakatach oraz stronie internetowej PCKiN.

W ramach realizacji idei "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego w naszym mieście, MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wsparł organizację imprezy.

Raz jeszcze gorąco zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w tegorocznej Wincentiadzie.

26.08.2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy na

SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

DAEWOO LUBLIN 3 TYP 332212


 • rok produkcji: 2000
 • data pierwszej rejestracji: 22.01.2001
 • rodzaj silnika: 2,4 /ON/
 • przebieg: 278 tys. km
 • nr rej.: RP 02266
 • nr identyfikacyjny VIN: SUL332212Y0041566
 • Cena wywoławcza: 2.300 zł (brutto)

Wymieniony pojazd obejrzeć można na terenie MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. przy ul. Płowieckiej 8 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Więcej informacji na ten temat >>>

19.08.2015

Już za kilkanaście dni ukaże się pierwszy numer nowego wydawnictwa naszej Spółki

Magazyn Ciepła Systemowego

EDYCJA PRZEMYSKA

skierowanego do szerokiego grona odbiorców, głównie mieszkańców Przemyśla, którzy korzystają w swoich mieszkaniach z ciepła i ciepłej wody użytkowej dostarczanych przez nasze przedsiębiorstwo. W pierwszym numerze Wiceprezes Zarządu MPEC Maciej Patoczka w rozmowie z Urszulą Maj i Kingą Kliś, przystępnym językiem objaśnia zawiłości dotyczące przygotowywanej przez MPEC ciepłej wody użytkowej, związanych z tym rzeczywistych kosztów i przyczyn znaczących różnic w jej cenach dla mieszkańców poszczególnych budynków. Prostuje przy okazji wiele krążących wśród mieszkańców Przemyśla mitów, legend i nieporozumień dotyczących tego tematu.

Administratorów i zarządców budynków, szczególnie przed ich planowanymi remontami, powinna zainteresować skierowana do nich bardzo atrakcyjna oferta dotycząca przeprowadzenia badań termowizyjnych.

Ponadto informacje dotyczące możliwych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji związanych ze zmianą sposobu ogrzewania obiektów, zasad funkcjonowania zaworów termostatycznych oraz kilka innych ciekawostek.
Magazyn będzie publikacją bezpłatną, wydawaną początkowo w cyklu półrocznym, z możliwością przekształcenia w kwartalnik.

Pierwszy numer Magazynu będzie można otrzymać m.in. w siedzibie naszego przedsiębiorstwa oraz na firmowym stoisku MPEC, które zostanie wystawione w dniu 13 września b.r. podczas tegorocznego Święta Ulic Franciszkańskiej i Kazimierzowskiej.

Elektroniczną wersję wydawnictwa będzie można pobrać z naszej witryny internetowej.

17.08.2015

Na kalendarzu dopiero połowa sierpnia, a zaplanowane przez nasze przedsiębiorstwo na ten rok

prace inwestycyjne

zmierzają ku końcowi

LESZCZYŃSKIEGO / ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO / BAKOŃCZYCKA
Żołnierzy IAWP 5

Stopień zaawansowania robót przy budowie infrastruktury ciepłowniczej (przyłączy) realizowanej w ramach wspomnianego zadania inwestycyjnego szacujemy na dzień dzisiejszy na ok. 80%.

Co prawda, ze względu na badania archeologiczne prowadzone na odkrytych podczas prac ziemnych obiektach, tempo prac zostało nieco przyhamowane, jednak do połowy września planujemy zakończyć liniową część inwestycji. W międzyczasie prowadzony jest montaż węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Leszczyńskiego 5
Leszczyńskiego 5
Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 5.
Węzły cieplne w kolejnych obiektach montowane będą sukcesywnie. Zakończenie całej inwestycji oraz osiągnięcie gotowości do dostarczania ciepła do wszystkich przyłączonych obiektów planujemy na koniec września b.r.

Prace ziemne związane z układaniem sieci ciepłowniczych zostały zakończone również przy pozostałych tegorocznych zadaniach inwestycyjnych MPEC. Od przyszłego tygodnia rozpoczną się prace montażowe węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Waygarta 1Siemiradzkiego 6A, do którego przyłącze ciepłownicze zostało wykonane w roku 2013. W drugiej połowie września węzły cieplne będą montowane w budynkach przy ul. Barskiej 11, Skorupki 9 oraz powstających budynkach mieszkalnych przy ul. Brudzewskiego, BielskiegoŻołnierzy 2 Korpusu Polskiego.

O szczegółach związanych z realizacją kolejnych inwestycji, jak również postępie prac przy inwestycjach obecnie realizowanych będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej witrynie internetowej.

30.07.2015

W dniu dzisiejszym, w siedzibie naszego przedsiębiorstwa, została podpisana z krośnieńską Firmą "PANMAR" Czekańska Szmyd Sp. Jawna

umowa na dostawę miału węglowego

na sezon grzewczy 2015/2016


Przeprowadzone przez nasze przedsiębiorstwo postępowanie ofertowe wykazało, że Spółka Panmar przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na dostarczanie miału węglowego w sezonie grzewczym 2015/2016, o parametrach i na warunkach dostawy określonych w zapytaniu ofertowym i  ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej naszej Spółki.

W ramach realizacji wspomnianej umowy, w ciągu kilku miesięcy sezonu grzewczego 2015/2016 na plac składowy opału przy zasańskiej ciepłowni zostanie dostarczone niemal 24 tys. ton miału węglowego, czyli niemal 400 wagonów.

27.07.2015

Przed kilkoma dniami, w ramach realizacji kolejnego etapu modernizacji wyposażenia, funkcjonujące przy ciepłowni „Zasanie” laboratorium zyskało kolejne,

nowoczesne urządzenia analityczno-pomiarowe

wspomagające jego funkcjonowanie.

Późną jesienią 2013r. zostały zakupione Analizator Eltra CS 580 oraz Kalorymetr IKA C2000 Basic, o czym informowaliśmy Państwa w naszych Aktualnościach.

Tym razem zostały zakupione kolejne dwa urządzenia: Spektrofotometr DR 3900 VIS z technologią RFID (Radiowym Systemem Automatycznej Identyfikacji) oraz Wodoszczelny Tlenomierz CO-402
Pomiary prowadzone przy użyciu tlenomierza CO-402
Do Odtlenionych Wód wraz z galwanicznym czujnikiem tlenowym i zestawem do pomiaru w przepływie.

Za pomocą pierwszego z wymienionych urządzeń przeprowadzane będą szczegółowe analizy wody sieciowej pod kątem obecności w niej czynników osadotwórczych, korozyjnych oraz gazów powodujących korozję mikrobiologiczną rur i pozostałych urządzeń systemu ciepłowniczego. W zależności od wyników badań bezzwłocznie wdrażane są odpowiednie procedury w celu wykrycia i wyeliminowania źródła problemu.

Drugie z wymienionych urządzeń, które cechuje wysoka dokładność i stabilność działania, służy do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz pomiaru temperatury. Wodoszczelna obudowa urządzenia umożliwia bezproblemową pracę w trudnych warunkach, zaś akumulatorowe zasilanie sprawia, że pomiary będą mogły być przeprowadzane nie tylko w laboratorium, ale w węzłach cieplnych i innych punktach systemu ciepłowniczego.

Dotychczas do przeprowadzania badań i analiz w opisanym wyżej zakresie stosowane były mniej dokładne, manualne analizy miareczkowe oraz tlenomierz o niższym zakresie działania.

13.07.2015

Analiza stopnia zaawansowania tegorocznych prac inwestycyjnych wykazała, że wszystkie zaplanowane na bieżący rok

Zadania inwestycyjne

realizowane są zgodnie z harmonogramem

LESZCZYŃSKIEGO / ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO / BAKOŃCZYCKA
Żołnierzy IAWP 5

We wtorek 7 lipca nastąpił oficjalny odbiór I etapu inwestycji. W chwili obecnej trwają prace przy budowie odcinka ciepłociągu do budynku przy ul. Żołnierzy I AWP 3A.
Żołnierzy I AWP 3A
Równolegle prowadzone będą prace odtworzeniowe terenu w okolicach budynków przy ul. Żołnierzy IAWP 5 i 5A oraz budowa kolejnych odcinków sieci ciepłowniczej.

ŻOŁNIERZY 2 KORPUSU POLSKIEGO
Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego

Na przełomie lipca i sierpnia planowane jest rozpoczęcie budowy przyłącza ciepłowniczego (ok 60 m.b.) do powstającego budynku. Prace ziemne potrwają do 10 sierpnia, zaś we wrześniu zostanie zainstalowany węzeł cieplny.

Prace ziemne przy budowie pozostałych przyłączy ciepłowniczych, które zostały zaplanowane na rok 2015 zostały zakończone. Obecnie prowadzone są końcowe prace odtworzeniowe.

Trwają również prace przygotowawcze przyłączy ciepłowniczych oraz pomieszczeń do montażu urządzeń węzłów cieplnych. Pod koniec lipca planujemy montaż dwóch węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Leszczyńskiego 5 i Żołnierzy IAWP 5. Termin montażu pozostałych węzłów uzależniony jest od harmonogramu ich dostaw i będzie realizowany sukcesywnie do końca września b.r.

O szczegółach związanych z realizacją kolejnych inwestycji, jak również postępie prac przy inwestycjach obecnie realizowanych będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej witrynie internetowej.

06.07.2015

Jak co roku, w sobotę 4 lipca na terenie stawów przy Ciepłowni "Zasanie" został zorganizowany dla pracowników Spółki

FESTYN CIEPŁOWNIKÓW 2015

w którym wzięło udział 150 osób.

Pracownikom MPEC-u było szczególnie miło gościć na festynie Zastępcę Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorza Haydera z małżonką oraz przedstawiciela Rady Nadzorczej Ludwika Szymańskiego.

Festyn oficjalnie otworzył Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec a następnie odczytał list skierowany do jego uczestników przez Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomę, któremu służbowe obowiązki nie pozwoliły na wspólną zabawę z przemyskimi ciepłownikami. Kilka ciepłych słów do uczestników festynu wygłosił natomiast osobiście Z-ca Prezydenta Grzegorz Hayder.

Najwięcej emocji budziła tradycyjnie już organizowana przy okazji festynu loteria, w której główną nagrodę stanowił bon zakupowy o wartości 300 zł.

Ciepła a wręcz gorąca aura oraz miła atmosfera pikniku sprzyjały nie tylko dobrej zabawie, ale były również doskonałą okazją, zarówno do spotkań pracowników z różnych wydziałów przedsiębiorstwa jak i , szczególnie dla młodszych stażem ciepłowników, lepszego poznania koleżanek i kolegów.

Kolejny festyn już za rok, zaś jeszcze w tym roku pracowników MPEC-u czeka kilka mniej lub bardziej atrakcyjnych form wspólnego wypoczynku i rekreacji.

        Fotorelacja z Festynu Ciepłowników 2015

03.07.2015

Jak informują służby techniczne naszego przedsiębiorstwa,

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

jest już w całym mieście

W nocy z czwartku na piątek, po wcześniejszym uzupełnieniu zładu, rozpalono kotły oraz rozpoczęto rozgrzewanie sieci ciepłowniczej.
Dzięki temu, w piątek rano ciepła woda użytkowa była już dostępna niemal we wszystkich obiektach na terenie Przemyśla obsługiwanych przez nasze przedsiębiorstwo.

W nielicznych budynkach, w których do wznowienie pracy węzła cieplnego wymaga jest ingerencji służb technicznych, ciepła woda dostępna będzie w dniu dzisiejszym (piątek) w godzinach przedpołudniowych.

03.07.2015

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że w najbliższych dniach prowadzone będą prace konserwacyjno-remontowe kolejnych węzłów cieplnych, które mogą spowodować

krótkotrwałe przerwy i zakłócenia

w dostawach ciepłej wody użytkowej

w poniższych obiektach:

06.07.2015r.
 • Barska 8
 • Barska 10 (bud. Przedszkola Nr 3)
  07.07.2015r.
 • Monte Cassino 16
  08.07.2015r.
 • Kilińskiego 10 (bud. ZSEiO)
  09.07.2015r.
 • Sienkiewicza 3 (bud. SP Nr 1)
  10.07.2015r.
 • Glazera 44 (bud. II LO)
 • Dworskiego 104 (bud. SOSW Nr 1)
 • Brudzewskiego 14
  13.07.2015r.
 • Konarskiego 7 (bud. SP Nr 5)
  14.07.2015r.
 • Monte Cassino 16A

  >>> Rozwiń / Zwiń listę pozostałych obiektów <<<


  15.07.2015r.
 • Dworskiego 98 (bud. CKZ Nr 1)
  16.07.2015r.
 • Dworskiego 100 (bud. CKZ Nr 1)
  17.07.2015r.
 • Bielskiego 44E
  20.07.2015r.
 • Sienkiewicza 8 (bud. SP Nr 1)
  21.07.2015r.
 • Monte Cassino 16B
 • Czarnieckiego 27 (bud. SOSW Nr 2)
  22.07.2015r.
 • I. Kossowskiej 1 (bud. Gimnazjum Nr 3)
 • Czarnieckiego 27 (bud. SOSW Nr 2)
  23.07.2015r.
 • 3-go Maja 20
  24.07.2015r.
 • Dworskiego 25 (bud. CKZiU)
  27.07.2015r.
 • Lelewela 10
  28.07.2015r.
 • Lelewela 8
  29.07.2015r.
 • Reymonta 11
 • Reymonta 13
 • Reymonta 15
  30.07.2015r.
 • Głowackiego 17 (bud. Przedszkola Nr 2)
  03.08.2015r.
 • Pl. Czackiego 2 (bud. Centrum Edukacji BAZA)
  05.08.2015r.
 • Glazera 42 (bud. II LO - Internat)
  06.08.2015r.
 • Grunwaldzka 81 (bud. SP Nr 16)
  10.08.2015r.
 • B. Spiechowicza 1
  11.08.2015r.
 • Popielów 1
  12.08.2015r.
 • 3-go Maja 27 (bud. b. TPSA)
  13.08.2015r.
 • 3-go Maja 38 (bud. Gimnazjum Nr 1)

  >>> Zwiń listę obiektów <<<

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie związane z tym utrudnienia przepraszamy.

02.07.2015

Dobra organizacja oraz zaangażowanie pracowników MPEC w wykonywane prace pozwoliły na

SKRÓCENIE PRZERWY REMONTOWEJ

W czwartek rano prowadzone są jeszcze końcowe prace remontowe sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowni, które zostały zaplanowane na czas przerwy remontowej. Równocześnie od rana trwa napełnianie poszczególnych odcinków sieci nośnikiem ciepła. Ten etap prac przygotowawczych planujemy zakończyć w godzinach nocnych.

W piątek rano (03.07) zostaną rozpalone kotły i stopniowo rozgrzewana będzie sieć ciepłownicza. Z uwagi na ograniczenia technologiczne proces ten nie może jednak przebiegać zbyt gwałtownie.
W godzinach popołudniowych ciepła woda użytkowa powinna być już dostępna w budynkach położonych najbliżej ciepłowni (osiedla przy ul. Rogozińskiego, Borelowskiego, Kołłątaja, St. Augusta), a w ciągu następnych kilkunastu godzin będzie sukcesywnie włączana w kolejnych dzielnicach.

W piątek, w późnych godzinach wieczornych ciepła woda powinna być już dostępna we wszystkich obiektach na terenie Przemyśla obsługiwanych przez nasze przedsiębiorstwo.

02.07.2015

W ostatnich dniach ukazał się kolejny, 27 numer kwartalnika

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

w którym tradycyjnie już znajdziecie Państwo co najmniej kilka interesujących artykułów, z reguły dosyć luźno powiązanych z zagadnieniami kojarzącymi się przeciętnemu czytelnikowi z tytułem gazety.

Smart city – inteligentne miasto – z tego artykułu można się dowiedzieć co to takiego i jakie warunki powinna spełniać aglomeracja aby mogłą zostać uznana za „smart”. Okazuje się bowiem, że to dosyć skomplikowana materia i nie wystarczy implementacja najnowszych rozwiązań i technologii informacyjno-komunikacyjnych do miejskiej infrastruktury, które zoptymalizują jej wydajność. „Smart city” to również a może przede wszystkim warunki i jakość życia mieszkańców.
Na tym tle warto się zastanowić nad ideą funkcjonowania inteligentnego systemu ciepłowniczego i na ile ten funkcjonujący w Przemyślu spełnia jej założenia.

Czy woda butelkowana jest lepsza od tej, która płynie z naszych kranów? Od czego zależy jej smak i walory użytkowe, jaka jest jej jakość na tle wody płynącej z kranów londyńskich, paryskich czy berlińskich? Oraz czy picie wody z kranu jest bezpieczne i jakie efekty przyniosło wdrożenie unijnych regulacji w tym zakresie, wsparte odpowiednimi środkami finansowymi? Te, jak również wiele innych informacji znajdziecie Państwo w artykule pt. „Woda czysta jak łza”.

Mocno zaznaczony w ostatnim MCS jest również szeroko rozumiany problem ekologii.

>>> Rozwiń / Zwiń <<<

Co to jest ślad węglowy, jaki jest jego skład, które państwa są jego największymi emitentami, w jaki sposób możemy wpływać na jego ograniczenie oraz ile z 35 mld ton CO2 wyemitowanego na całym świecie zostało wyemitowane w Polsce? – O tym wszystkim można się dowiedzieć z artykułu „Ślad węglowy”.

Prowadzona przez różne instytucje i organizacje walka z niską emisją, to jakby mogło się wydawać walka z wiatrakami. Pomimo, że świadomość nt. szkodliwości ogrzewania mieszkań poprzez spalanie absolutnie do tego nieprzeznaczonych surowców, śmieci i odpadów wciąż jest stosunkowo niska, widać już pierwsze efekty mozolnie prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych. W akcjach tych bardzo często uczestniczą dostawcy Ciepła Systemowego.
„Niska emisja – wielka sprawa” – z tego artykułu czytelnicy dowiedzą się o zdrowotnych skutkach i zagrożeniach wywoływanych efektami traktowania domowego pieca jako spalarni śmieci i nierzadko toksycznych odpadów.

Ponadto jakie mogą być skutki globalnego blackoutu, które z licznych atrakcji i wydarzeń kulturalnych powinniśmy wkomponować w nasze wakacyjne plany, komu i na jakich warunkach sztokholmskie władze oddają za darmo wysokiej klasy apartamentowce oraz co robi Czerwony Kapturek w mieście zimą.

Aby się tego wszystkiego dowiedzieć, zachęcamy do sięgnięcia po najnowszy numer Magazynu Ciepła Systemowego.

>>> Zwiń tekst <<<

29.06.2015

Podobnie jak w roku ubiegłym, w sobotę 27 czerwca pracownicy przedsiębiorstwa wzięli udział w

II ENERGETYCZNYM SPŁYWIE KAJAKOWYM

na trasie Krasiczyn – Ostrów.

W spływie o długości ok. 12 km wzięło w udział 27 osób, zaś panująca w tym dniu ciepła ale pochmurna pogoda była wprost idealna na tego typu imprezę.

Spływ rozpoczął się ok. godz. 10.00 od instruktażu dotyczącego obowiązujących na wodzie zasad bezpieczeństwa, spraw organizacyjnych i technicznych, udzielonego przez organizatora spływu Piotra Dobosiewicza. Wyposażeni w niezbędną wiedzę i sprzęt, uczestnicy spływu zwodowali kajaki i powoli ruszyli w dół Sanu. Po drodze zatrzymali się na krótki odpoczynek i smaczny posiłek na plaży w Wapowcach. Ta regeneracja sił była szczególnie przydatna podczas ostatniego, kilkukilometrowego odcinka trasy spływu, na którym bardzo słaby nurt wymuszał na kajakarzach intensywniejszą pracę wioseł.

Ok. godz. 14.30 wszyscy "kajakarze" bezpieczenie i w dobrych humorach dobili do przystani w Ostrowie k/Przemyśla.

Nad bezpieczeństwem uczestników spływu przez cały czas czuwało 3 ratowników, którym chcielibyśmy złożyć tą drogą serdeczne podziękowania. Dziękujemy również panu Piotrowi Dobosiewiczowi za profesjonalne przygotowanie i organizację całego spływu.

        Fotorelacja ze Spływu Kajakowego

26.06.2015

W ramach realizacji tegorocznego programu inwestycyjnego, prowadzony jest kolejny etap

ROZBUDOWY SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

I przyłączania do niego nowych obiektów.

BARSKA 11
Barska 11

Zakończono układanie przyłącza ciepłowniczego do budynku. Obecnie trwają końcowe prace odtworzeniowe terenu. W najbliższy wtorek zostanie wykonane wpalenie do istniejącej sieci ciepłowniczej. We wrześniu zostanie zainstalowany węzeł cieplny i po wykonaniu przez odbiorców instalacji w budynku i mieszkaniach, 9 z 12 istniejących w budynku mieszkań od jesieni będzie mogło korzystać z ciepła i ciepłej wody z Ciepła Systemowego.

WAYGARTA 1
Waygarta 1

Prace przy układaniu przyłącza do budynku oraz prace odtworzeniowe terenu zostały zakończone. Obecnie trwają prace wewnątrz budynku.
Prace instalacyjne przy węźle cieplnym wraz z przyłączeniem do niego istniejącej instalacji odbiorczej będą prowadzone we wrześniu b.r.

BRUDZEWSKIEGO
Powstający budynek Brudzewskiego E2
foto ze strony internetowej PGM Sp. z o.o. w P-ślu

Trwają prace ziemne przy układaniu przyłącza ciepłowniczego do powstającego budynku mieszkalnego przy ul. Brudzewskiego, oznaczonego jako E2 . Na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu można na bieżąco śledzić postęp prac oraz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wspomnianej inwestycji.

LESZCZYŃSKIEGO / ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO / BAKOŃCZYCKA
Żołnierzy IAWP 5

Do chwili obecnej zostały wykonane przyłącza ciepłownicze do budynków przy ul. Leszczyńskiego 5, Żołnierzy I AWP 5 i 5A. Zakończyło się także odtwarzanie terenu na wspomnianym odcinku już położonej sieci ciepłowniczej (od budynku Przedszkola Nr 17 przy ul. Głowackiego 17). W następnym tygodniu zostanie wykonane wpalenie do istniejącej sieci. Do połowy lipca zostanie zakończona budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Żołnierzy I AWP 3A oraz prowadzona będzie dalsza rozbudowa systemu ciepłowniczego w kierunku wieżowców przy ul. Żołnierzy I AWP 1, 1A i 1B oraz Zespołu Szkół przy ul. Bakończyckiej 11. Pod koniec sierpnia rozpoczniemy montaż węzłów cieplnych w budynkach.

O szczegółach związanych z realizacją kolejnych inwestycji, jak również postępie prac przy inwestycjach obecnie realizowanych będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej witrynie internetowej.

Równocześnie przepraszamy za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z prowadzonymi przez MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. pracami inwestycyjnymi.

25.06.2015

Przypominamy wszystkim odbiorcom i użytkownikom Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo o rozpoczynającej się w najbliższy poniedziałek 29 czerwca rano

PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

która może potrwać do niedzieli 5 lipca.

Podczas wspomnianej przerwy zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowe sieci ciepłowniczej i urządzeń służących do wytwarzania ciepła. Wykonane zostaną także tzw. "wpalenia" - przyłączenia do istniejącej infrastruktury sieciowej nowych odcinków sieci ciepłowniczej, co pozwoli uniknąć przerw w dostawach ciepła w późniejszym terminie.

Zarząd Spółki pragnie równocześnie zapewnić wszystkich użytkowników ciepła, że zarówno harmonogram, zakres wykonywanych prac jak i ich organizacja będą realizowane w taki sposób, aby maksymalnie skrócić czas trwania przerwy, a tym samym zminimalizować niedogodności związane z brakiem ciepłej wody użytkowej.

W przypadku wcześniejszego zakończenia planowanych prac nastąpi bezzwłoczne wznowienie dostaw ciepła, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej w dziale "aktualności i ogłoszenia".

Szczegółowe informacje dotyczące przerwy remontowej można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

19.06.2015

Jeszcze do połowy lipca b.r. potrwają

prace remontowe w przemyskiej ciepłowni

Kilka fotografii z prac remontowych zasańskiej ciepłowni Aktualnie prowadzone są m.in. prace przy instalacjach elektrycznych (zasilających i sterowania) dwóch suwnic bramowych, służących do wyładunku węgla z wagonów na plac składowy opału przy zasańskiej ciepłowni. Remont pierwszej z nich potrwa do końca czerwca, natomiast prace remontowe przy drugiej suwnicy planujemy zakończyć do 15 lipca b.r.

Równocześnie prowadzone są prace murarskie w biegnącym pod całym placem składowym tunelu nawęglania. Wg. planu zostaną one ukończone do końca b.m.

Rozpoczął się także ostatni etap prac remontowych kotła WR-25 K3. W chwili obecnej trwa montaż składającego się z ok. 7500 pojedynczych łusek rusztu kotła. Prace te planujemy zakończyć na początku lipca b.r.

W trakcie przerwy remontowej zostanie przeprowadzonych szereg prac regulacyjnych i konserwacyjno-remontowych przygotowujących układ wytwarzania ciepła do niezawodnego działania w trakcie kolejnego sezonu grzewczego 2015/2016.

18.06.2015

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w dwóch imprezach kulturalnych, które odbędą się w Przemyślu w najbliższym czasie.

W dniach 19-21 czerwca b.r. na Wzgórzu Zamkowym zostanie zorganizowane

IX ŚWIĘTO ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO

"Od tradycji do współczesności"
w 10-lecie działalności PCKiN ZAMEK

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla.

W trzydniowym programie imprezy każdy znajdzie coś dla siebie. Prezentacja wierszy podczas „Nocy Poetów”, spektakl teatralny, występy zespołów artystycznych, koncerty muzyki poważnej, ambitniejszej oraz rozrywkowej, serenada w wykonaniu przemyskich trębaczy, inscenizacja historyczna, biesiada rycerska, to tylko niektóre z licznych atrakcji. Ponadto kiermasze, warsztaty, gry i zabawy oraz zwiedzanie Zamku Kazimierzowskiego z Przewodnikiem.
Podczas tegorocznej imprezy będzie miał miejsce premierowy pokaz filmu pt. „PCKiN Zamek”, jak również nastąpi uroczyste otwarcie nowej przestrzeni wystawienniczej „Dwie Baszty”.

W sobotni wieczór, zabawę uświetni koncert znakomitej polskiej wokalistki – Renaty Przemyk.

21 czerwca w Surochowie k. Jarosławia, natomiast 26 czerwca na Zamku Kazimierzowskim zostaną wystawione dwa ostatnie spektakle w ramach tegorocznej

XVI PRZEMYSKIEJ WIOSNY FREDROWSKIEJ

organizowanej przez przemyskie Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „Fredreum” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla.

Więcej informacji nt. powyższych imprez znajdziecie Państwo na stronach internetowych: PCKiN Zamek oraz Teatru Fredreum.

W ramach realizacji idei "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego Przemyśla, MPEC w Przemyślu Sp. z o. o. wspomógł finansowo organizację obu imprez.

Raz jeszcze gorąco zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w obu wydarzeniach kulturalnych.

16.06.2015

Wzorem lat ubiegłych, z prawdziwą przyjemnością udostępniamy Państwu

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

za rok 2014

Wspomniany raport zawiera m.in. najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego struktury organizacyjnej, dane techniczne i ekonomiczne, oddziaływania procesu wytwarzania ciepła na środowisko naturalne, wykonanych i planowanych inwestycji rozwojowych oraz szereg innych, nie mniej interesujących informacji.

Dla lepszego zobrazowania trendów i ich dynamiki, wszelkie dane za rok 2014 (w szczególności techniczne i ekonomiczne) staraliśmy się zestawić z analogicznymi wielkościami z lat ubiegłych. Dzięki takiemu punktowi odniesienia łatwiej będzie Państwu prześledzić i zanalizować np. zmiany struktury kosztów Spółki, dynamikę rozwoju systemu ciepłowniczego, nakładów inwestycyjnych, jak również bilansu cieplnego czy też struktury odbiorców.

Zapraszamy do lektury.

08.06.2015

Zgodnie z przyjętym planem oraz harmonogramem prowadzenia prac, trwa realizacja tegorocznego

PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

przewidującego dalszą dynamiczną rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej.

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Waygarta 1
Waygarta 1
Z uwagi na prowadzenie prac ziemnych przy zabytkowym murze obronnym, zgodnie z decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały one objęte nadzorem archeologicznym.
Prace te zostaną ukończone do 30 czerwca b.r. W późniejszym terminie prowadzone będą prace spawalnicze i montażowe węzła cieplnego wewnątrz budynku.

W poniedziałek 15 czerwca b.r. rozpocznie się realizacja kolejnej inwestycji - przyłączenia do systemu ciepłowniczego budynku przy ul. Barskiej 11
Barska 11
. Prace przy budowie przyłącza ciepłowniczego, które na zlecenie naszego przedsiębiorstwa będzie wykonywała firma Energotechnik Sp. z o.o. z Rzeszowa, zostaną zakończone do 30 lipca b.r. W późniejszym terminie zostanie zainstalowany węzeł cieplny wraz z armaturą
Na witrynie internetowej BiP naszego przedsiębiorstwa zamieściliśmy więcej szczegółowych informacji oraz skany najważniejszych dokumentów dotyczących wspomnianej inwestycji.

Trwają intensywne prace przy największej inwestycji realizowanej w b.r. przez nasze przedsiębiorstwo - budowie infrastruktury ciepłowniczej w obrębie ulic: Leszczyńskiego, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i Bakończyckiej.
Do chwili obecnej wykonany został pierwszy odcinek infrastruktury ciepłowniczej - od Przedszkola Nr 17 przy ul. Głowackiego do budynku przy ul. Leszczyńskiego 5. Na ukończeniu znajdują się przyłącza do budynków przy ul. oraz Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 5 i 5A. Do 30 czerwca b.r., zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac, powinna zakończyć się realizacja I etapu inwestycji (łącznie z pracami odtworzeniowymi), zaś powstająca infrastruktura powinna zostać przyłączona (wpalona) do istniejącej sieci ciepłowniczej.
Równolegle prowadzona będzie budowa kolejnych odcinków infrastruktury ciepłowniczej w tym rejonie.

O szczegółach związanych z realizacją kolejnych inwestycji, jak również postępie prac przy inwestycjach obecnie realizowanych będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej witrynie internetowej.

Równocześnie przepraszamy za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z prowadzonymi przez MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. pracami inwestycyjnymi.

02.06.2015

Pod koniec maja b.r. działacze, zawodnicy i trenerzy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gim Baskets 2”,

PODZIĘKOWALI

naszemu przedsiębiorstwu i Prezesowi Zarządu Kazimierzowi Stecowi za pomoc i wsparcie finansowe jakiego udzieliliśmy w minionym sezonie drużynie przemyskich koszykarzy

My ze swojej strony również serdecznie dziękujemy zarówno trenerom, działaczom a przede wszystkim zawodnikom, którzy każdym rozgrywanym meczem, nie tylko kontynuowali wspaniałe tradycje przemyskiej koszykówki, ale i promowali przemyski sport, piękne miasto Przemyśl wraz ze wszystkim, co jest w nim najcenniejsze i godne zainteresowania, jak również nasze przedsiębiorstwo.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy i życzymy samych sportowych sukcesów w nadchodzącym sezonie.

Inne dyplomy i podziękowania jakie otrzymaliśmy od instytucji, stowarzyszeń itp. za udzieloną pomoc i wsparcie

28.05.2015

W dniach 25 i 26 maja b.r. MPEC Rzeszów przy współudziale m.in. naszego przedsiębiorstwa oraz kilku innych partnerów zorganizował w miejscowości Węgierska Górka w Beskidzie Śląskim

KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ

„Fundusze Unijne szansą na rozwój
dostawców i odbiorców Ciepła Systemowego”

Konferencję prowadził Prezes Zarządu MPEC Rzeszów Józef Wicher. Kilka ciepłych słów do jej uczestników wygłosił na otwarcie także Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder, który wraz z Krzysztofem Majcherem - Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Przemyślu oraz kilkoma pracownikami przemyskiego MPEC-u, również uczestniczył w Konferencji.

Program poszczególnych paneli konferencyjnych obejmował dosyć szerokie spektrum tematyczne, m.in.: możliwości i warunki pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wytwarzaniem i przesyłem ciepła na bazie dotychczasowych doświadczeń MPEC Rzeszów i Fenice Sp. z o. o.; projekty infrastrukturalne realizowane przez Miasto Rzeszów, realizowane w ramach programów finansowanych ze środków UE; zasady równoważenia interesów odbiorców i przedsiębiorstw ciepłowniczych w procesie zatwierdzania taryf dla ciepła przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, które przedstawił Józef Indyka z Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Krakowie; zalety funkcjonowania sieci ciepłowniczych w układzie pierścieniowym oraz kilka innych, nie mniej interesujących prelekcji.

>>> Rozwiń dalej / Zwiń <<<

Prezes Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierz Stec przedstawił natomiast krótką prezentację pt. „Zielony Przemyśl”, obrazującą skalę i dynamikę rozwoju systemu ciepłowniczego na terenie Przemyśla w poszczególnych dekadach oraz ekologiczne efekty realizacji programu uciepłownienie Starówki i likwidacji w przyłączonych do systemu ciepłowniczego budynkach domowych palenisk węglowych.

Oprócz „ciepłowników” w konferencji uczestniczyli także m.in. przedstawiciele URE, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz władz samorządowych. Tak szeroka reprezentacja uczestników rynku Ciepła Systemowego o różnych, często rozbieżnych interesach i doświadczeniach, pozwoliła nie tylko na wymianę poglądów i dotychczasowych doświadczeń, ale przede wszystkim poszukiwanie optymalnych sposobów rozwiązania problemów występujących we wzajemnych relacjach.

Na zakończenie Konferencji jej uczestnicy wzięli udział w pieszej wycieczce na Baranią Górę.

>>> Zwiń tekst <<<

22.05.2015

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że w najbliższych dniach prowadzone będą prace konserwacyjno-remontowe kolejnych węzłów cieplnych, które mogą spowodować

krótkotrwałe przerwy i zakłócenia

w dostawach ciepłej wody użytkowej

w poniższych obiektach:

28.05.2015r.
 • Zaciszna 4
 • Bogusławskiego 12
 • Reymonta 22
  01.06.2015r.
 • Bohaterów Getta 17
 • Bohaterów Getta 17A
 • Bogusławskiego 10
 • Konopnickiej 3
 • Reymonta 30
  02.06.2015r.
 • Bohaterów Getta 1 (bud. Policji)
  03.06.2015r.
 • Floriana 1 (bud. Straż Pożarna)
  08.06.2015r.
 • Kraszewskiego 8A
  09.06.2015r.
 • 29-go Listopada 12 (kompleks bud. Nadleśnictwa)
 • Brudzewskiego 6 (ZUS)

  >>> Rozwiń / Zwiń listę pozostałych obiektów <<<


  10.06.2015r.
 • Hoffmanowej 9
  11.06.2015r.
 • Malawskiego 1
 • Malawskiego 3
 • Malawskiego 5
 • Malawskiego 7
 • Malawskiego 9
 • Malawskiego 11
 • Malawskiego 11A
 • Malawskiego 11B
 • Malawskiego 13
 • Malawskiego 15
 • Malawskiego 17
 • Malawskiego 19
 • Malawskiego 21
 • Malawskiego 23
 • Malawskiego 25
 • Swobodna 17
 • Swobodna 19
  12.06.2015r.
 • St. Augusta 16
 • St. Augusta 16A
 • St. Augusta 18A
 • St. Augusta 20
 • St. Augusta 20A
  15.06.2015r.
 • Św. Jana 11
 • Św. Jana 15
 • Św. Jana 13
  16.06.2015r.
 • Konarskiego 5
  17.06.2015r.
 • 22-go Stycznia 6
  18.06.2015r.
 • Focha 31
  22.06.2015r.
 • Kraszewskiego 7A
 • Kraszewskiego 7B

  >>> Zwiń listę obiektów <<<

Szczegółowy wykaz budynków w których w okresie od 1 - 31 lipca b.r. mogą wystąpić zakłócenia w dostawie ciepłej wody użytkowej zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie związane z tym utrudnienia przepraszamy.

22.05.2015

Jak już wcześniej informowaliśmy, od początku maja b.r. prowadzone są w naszym przedsiębiorstwie

PRACE INWESTYCYJNE

obejmujące głównie budowę infrastruktury ciepłowniczej, umożliwiającej przyłączenie do systemu ciepłowniczego kolejnych budynków na terenie Przemyśla.

Dotychczas wykonane zostało przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Rodziewiczówny 16.
Rodziewiczówny 16


Przyłącza ciepłownicze zostały ułożone także do budynku powstającego na osiedlu "In Fiore Park Przemyśl" przy ul. Bielskiego
Powstające osiedle mieszkaniowe In Fiore Park Przemyśl
oraz położonego nieopodal budynku przy ul. ks. I. Skorupki 9.
ks. Ignacego Skorupki 9

Obecnie prowadzone są prace spawalnicze wewnątrz wspomnianych obiektów.

Trwają prace ziemne przy naszej największej tegorocznej inwestycji - budowie infrastruktury ciepłowniczej w obrębie ulic: Leszczyńskiego, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i Bakończyckiej.
W mijającym tygodniu został m.in. wykonany podwiert pod ulicą Leszczyńskiego
przygotowanie do wykonania podwiertu
umożliwiający ułożenie ciepłociągu, bez konieczności wprowadzania utrudnień dla kierowców. Prace przy przyłączu do budynku przy ul. Leszczyńskiego 5 zostaną zakończone do 30 czerwca b.r.
Równolegle prowadzone będą prace przy budowie przyłączy ciepłowniczych do kolejnych budynków położonych przy wspomnianych ulicach.
Całą inwestycję planujemy zakończyć do 30 września b.r.
Więcej informacji nt. budowy infrastruktury ciepłowniczej na wspomnianym terenie.

Na początku czerwca rozpoczynamy realizację kolejnej inwestycji - budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Waygarta 1
Waygarta 1
, natomiast w połowie czerwca - budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Barskiej 11
Barska 11
. Pierwszą ze wspomnianych inwestycji planujemy zakończyć do 30 czerwca, druga natomiast, którą na zlecenie naszego przedsiębiorstwa będzie wykonywała firma Energotechnik Sp. z o.o. z Rzeszowa, zostanie wykonana do 31 lipca b.r.

O szczegółach związanych z realizacją kolejnych inwestycji będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej witrynie internetowej.

14.05.2015

W dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Sportu „Przemyśl” SRS Czuwaj Przemyśl, prowadzącego przemyską drużynę szczypiornistów, skierował na ręce Prezesa Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierza Steca

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

za wsparcie jakiego udzieliło nasze przedsiębiorstwo drużynie przemyskich szczypiornistów w minionym sezonie 2014/2015.

My ze swojej strony również chcieliśmy podziękować drużynie za sportowe emocje, jakich dostarczali przemyskim kibicom piłki ręcznej oraz gratulujemy dobrego 6 miejsca wywalczonego podczas 13 meczy rozegranych w sezonie 2014/2015.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że decyzją Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o., przemyscy szczypiorniści będą mogli liczyć na wsparcie naszego przedsiębiorstwa również podczas tegorocznych rozgrywek, zaś informacje m.in. o terminach rozgrywek będą nadal zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej MPEC.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy i życzymy sportowych sukcesów.

11.05.2015

W sobotę 9 maja, wzorem ubiegłego roku, został zorganizowany dla pracowników MPEC i ich rodzin

II ENERGETYCZNY RAJD ROWEROWY

Szlakiem fortyfikacji Twierdzy Przemyśl

Trasa tegorocznego rajdu wiodła północno-zachodnim oraz północnym odcinkiem pierścienia zewnętrznego przemyskich fortyfikacji.

O godz. 10 27 uczestników tegorocznego rajdu wyruszyło spod siedziby MPEC przy ul. Płowieckiej i skierowało się na Fort VIII "Łętownia". Uczestników rajdu przywitał na terenie fortu Pan Wiesław Sokolik, który przedstawił krótką historię przemyskich fortyfikacji i zwiedzanego fortu, zakres prowadzonych na jego terenie prac rewitalizacyjnych oraz oprowadził uczestników po fortecznych zabudowaniach.

Kolejne postoje na trasie rajdu połączone ze zwiedzaniem dzieł obronnych to: Fort IX „Brunner”, Fort X „Orzechowce”, Fort XI „Duńkowiczki” i Fort XII „Werner”, którego stan zachowania oraz przygotowane w fortecznych koszarach ekspozycje pamiątek i militariów z okresu I wojny światowej wywarły na zwiedzających duże wrażenie.

Na trasie rajdu, liczącego ok. 25km, który w 80% przebiegał fortecznymi drogami, znalazło się również kilka mniejszych dzieł obronnych, m.in.: IXa „Przy Krzyżu”, Xb „Zagrodnia”, Xa „Pruchnicka Droga” i XIa „Cegielnia”.

Na metę rajdu, która została przewidziana na terenie ciepłowni Zasanie, uczestnicy dotarli ok. godz. 16. Przy gorącym posiłku uczestnicy rajdu chętnie dzielili się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami i uwagami, które z pewnością pomogą lepiej zaplanować i zorganizować kolejne edycje rajdu oraz wyeliminować niedociągnięcia.

        Fotorelacja z Rajdu Rowerowego

06.05.2015

Wcześniej niż w latach ubiegłych, bo już na początku maja b.r. rozpoczęliśmy

REALIZACJĘ PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, 4 maja b.r. został przekazany firmie Isoplus Polska Sp. z o.o. - wykonawcy infrastruktury przesyłowej plac budowy, umożliwiający rozpoczęcie budowy systemu ciepłowniczego w rejonie ul. Leszczyńskiego, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i Bakończyckiej. Roboty ziemne zostaną rozpoczęte w dniu jutrzejszym, tj. 7 maja b.r.

Na witrynie internetowej BiP naszego przedsiębiorstwa zamieściliśmy więcej szczegółowych informacji oraz skany najważniejszych dokumentów dotyczących wspomnianej inwestycji.

4 maja rozpoczęliśmy również budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Rodziewiczówny 16. Roboty ziemne przy realizacji tej inwestycji zostaną zakończone do 30 maja b.r.
Więcej szczegółowych informacji oraz skany najważniejszych dokumentów dotyczących wspomnianej inwestycji znajdziecie Państwo na witrynie internetowej BiP.

O szczegółach związanych z realizacją kolejnych inwestycji będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej witrynie internetowej.

30.04.2015

Gorąco Państwa zachęcamy do udziału w dniach 1 i 2 maja b.r. w

Festiwalu Rowerowym

Bike Town Przemyśl 2015

i obejrzenia kilku najbardziej widowiskowych dyscyplin rowerowych rozgrywanych w samym centrum Przemyśla.

Downtown, FMBA Dirt Contest, TrialFlatland – rozgrywane z udziałem najlepszych zawodników. Ponadto rowerowy plac zabaw czyli Pumptrack oraz organizowany dla amatorów Maraton Twierdza Przemyśl.

Te i wiele innych atrakcji rowerowych będzie czekało na Państwa w dniach 1 i 2 maja b.r. na przemyskim Rynku i Placu Niepodległości.
Na zakończenie festiwalu, w sobotę o godz. 20.00 będzie można posłuchać koncertu Natalii Przybysz.

Szczegóły imprezy wraz z rozkładem godzinowym poszczególnych wydarzeń znajdziecie Państwo na plakatach oraz na stronach internetowych organizatorów imprezy, m.in.:

http://przemysl.pl/40383/bike-town-przemysl-2015.html
http://visit.przemysl.pl/1266-przemysl-bike-town-przemysl-2015
http://przemysl.pl/40517/x-maraton-rowerowy-twierdza-przemysl.html

Jednym z partnerów tegorocznej edycji Festiwalu Rowerowego Bike Town Przemyśl jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

27.04.2015

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że w najbliższych dniach prowadzone będą prace konserwacyjno-remontowe węzłów cieplnych, które mogą spowodować krótkotrwałe

przerwy i zakłócenia

w dostawach ciepłej wody użytkowej

w poniższych obiektach:

28.04.2015r.
 • Wieniawskiego 16
 • Wieniawskiego 18
 • Wieniawskiego 20
 • Wieniawskiego 24
 • Wieniawskiego 26
 • Wieniawskiego 28
 • Grunwaldzka 97
 • Grunwaldzka 97A
 • Grunwaldzka 97B
 • Wyb. Jana Pawła II 36A
  29.04.2015r.
 • Sikorskiego 3
  30.04.2015r.
 • Sikorskiego 5A
  04.05.2015r.
 • Sikorskiego 7

  >>> Rozwiń / Zwiń listę pozostałych obiektów <<<


  05.05.2015r.
 • Sikorskiego 9
  06.05.2015r.
 • Sikorskiego 11
 • Sikorskiego 13
  07.05.2015r.
 • Sikorskiego 9A
 • Sikorskiego 11B
 • Sikorskiego 13B
  08.05.2015r.
 • Sikorskiego 13A
 • Sikorskiego 15
  11.05.2015r.
 • Św. Jana 28
 • Kraszewskiego 14
 • Św. Jana 32
  12.05.2015r.
 • M. Focha 1A
 • 22-go Stycznia 11
 • 22-go Stycznia 13
 • 22-go Stycznia 15
 • 22-go Stycznia 17
 • Krasińskiego 26
 • Krasińskiego 30
 • Borelowskiego 1
  13.05.2015r.
 • Hoffmanowej 3
 • Krasińskiego 7A
  14.05.2015r.
 • Bielskiego 62
 • Bielskiego 64
 • Bielskiego 66
  15.05.2015r.
 • Bielskiego 52
 • Bielskiego 54
 • Bielskiego 56
 • Bielskiego 58

  >>> Zwiń listę obiektów <<<

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

>>> Szczegółowy wykaz przerw w dostawie ciepła dla poszczególnych węzłów cieplnych.

23.04.2015

W ramach realizacji projektu poprawy efektywności dystrybucji ciepła, indywidualizowania jego parametrów, opomiarowania oraz prowadzenia rozliczeń z tego tytułu, nasze przedsiębiorstwo opracowało projekt zmiany sposobu dostarczania ciepła do poszczególnych obiektów kompleksu poszpitalnego przy ul. Rogozińskiego, który został przedstawiony na dzisiejszym

SPOTKANIU Z ODBIORCAMI CIEPŁA

których obiekty zasilane są obecnie z grupowego węzła cieplnego W072 przy ul. Rogozińskiego 30.

Opracowanie wspomnianego projektu zostało poprzedzone inwentaryzacją istniejącej infrastruktury ciepłowniczej oraz analizą jej funkcjonowania, głównie pod kątem sprawności, awaryjności i efektywności energetycznej. Uczestnikom spotkania zostały przedstawione wynikające stąd wnioski wraz z projektem zakładającym m.in. wymianę istniejącej sieci na przyłącza z rur preizolowanych oraz montaż w każdym z budynków indywidualnych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych wraz z niezbędną armaturą i opomiarowaniem.
Takie rozwiązanie pozwoliłoby na ograniczenie strat ciepła występujących obecnie na zewnętrznej instalacji odbiorczej a w konsekwencji obniżenie kosztów ogrzewania ponoszonych przez odbiorców.

Należy jednak zaznaczyć, że realizacja wspomnianego projektu będzie możliwa jedynie przy ścisłej współpracy i zaangażowaniu wszystkich dotychczasowych odbiorców ciepła ze wspomnianego węzła cieplnego.

23.04.2015

W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 54 ustawy Prawo energetyczne, w dniu 22 kwietnia b.r. 92 pracowników naszego przedsiębiorstwa, pracujących na stanowiskach eksploatacji i dozoru urządzeń ciepłowniczych i elektroenergetycznych zdawało

egzaminy kwalifikacyjne

przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działającą przy Stowarzyszeniu Polskich Energetyków w Radomiu Oddział w Rzeszowie.

Wszystkie egzaminowane osoby uzyskały świadectwa kwalifikacyjne potwierdzające posiadanie uprawnień do pracy przy urządzeniach ciepłowniczych i elektroenergetycznych.

22.04.2015

Na przełomie kwietnia i maja b.r. rozpoczynamy realizację naszej największej i najważniejszej tegorocznej inwestycji

Budowę infrastruktury ciepłowniczej

w rejonie ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

W ramach realizacji tej inwestycji do miejskiego systemu ciepłowniczego zostanie przyłączonych 9 budynków:
 • Leszczyńskiego 5
 • Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1, 1A, 1B, 3A, 5 i 5A
 • Bakończyckiej 11 i 11A o łącznej mocy przyłączeniowej ok. 1,3 MW.

  Podłączenie do systemu ciepłowniczego ww budynków wymagać będzie wybudowania ok. 1,4 km ciepłociągu oraz 7 węzłów cieplnych.
  Dzięki temu zostaną m.in. zlikwidowane 3 kilkunastoletnie kotłownie gazowe.

  Całkowity koszt inwestycji, której realizacja powinna zakończyć się zgodnie z planem do 30 września b.r., został oszacowany na ok. 2 mln. zł.

  Budowę infrastruktury przesyłowej na zlecenie naszego przedsiębiorstwa prowadziła będzie katowicka firma Isoplus Polska Sp. z o.o., będąca równocześnie producentem rur, z których układany będzie ciepłociąg.

21.04.2015

W piątek 17 kwietnia b.r. w siedzibie Spółki przy ul. Płowieckiej 8 odbyło się

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Sp. z o.o.

Właściciela Spółki - Gminę Miejską Przemyśl, posiadającą 100% udziałów  Spółce reprezentował w Zgromadzeniu Wspólników Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder.

Po przedstawieniu przez Prezesa Zarządu Kazimierza Steca "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014" i "Sprawozdania finansowego za rok 2014" oraz "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014" przedstawionego przez Jadwigę Jędruch - Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło wspomniane sprawozdania oraz udzieliło absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.

Ponadto Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o podziale zysku Spółki za rok 2014.

17.04.2015

Na przełomie marca i kwietnia b.r. ukazał się pierwszy tegoroczny numer kwartalnika

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

W najnowszym numerze znajdziecie Państwo wiele interesujących artykułów informacji i ciekawostek, nie tylko dla pasjonatów i osób zawodowo zajmujących się energetyką cieplną, ale zdecydowanie szerszego kręgu czytelników.

Zarządców i właścicieli nieruchomości, którzy myślą o poprawie efektywności energetycznej i przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynków, z pewnością zainteresują dwa artykuły: „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko” oraz „Współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej”, przedstawiające nie tylko sposoby na uzyskanie oszczędności energetycznych, ale i dostępne sposoby i źródła finansowania tego typu inwestycji. Formuła ESCO oraz dostępne w ramach nowej perspektywy finansowej środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to szansa i pomoc, szczególnie dla mniej zamożnych właścicieli i wspólnot mieszkaniowych, na zmianę sposobu ogrzewania, zmniejszenie energochłonności i podniesienie walorów użytkowych mieszkań.

Jeżeli ktoś nie wie, które z używanych w domu urządzeń elektrycznych są największymi pożeraczami prądu oraz w jaki sposób zmieniając nawyki ograniczyć koszty zużywanej energii, koniecznie powinien przeczytać artykuł pt. „Prądożercze gadżety”.

>>> Rozwiń / Zwiń <<<

Z badań PBS wynika, że 39% respondentów nie wie ile tak naprawdę wynoszą przeciętne miesięczne koszty ogrzewania mieszkania, ale 40% uważa, że są one za wysokie. Ile tak naprawdę kosztuje ciepło i jaką część domowych budżetów pochłaniają przeciętne opłaty za ogrzewanie różnymi systemami grzewczymi można się dowiedzieć z artykułu „Ile kosztuje ciepło”.

Ponadto m.in. nowe prawa konsumentów i obowiązki sprzedawców energii, technologie i sposoby pozwalające na skuteczne wykrywanie awarii systemów ciepłowniczych i szybkie ich usuwanie, „tropiciele cząstek stałych” i praktyczna realizacja idei „Wikicity”, to tylko niektóre z tematów poruszanych na łamach 26 numeru Magazynu Ciepła Systemowego.
Polecamy również lekturę starszych, archiwalnych numerów wspomnianego czasopisma, w których można znaleźć nie mniej interesujące informacje, analizy i ciekawostki.
Archiwalne wydania Magazynu Ciepła Systemowego, możecie Państwo pobrać w formacie pdf z witryny internetowej Ciepła Systemowego, pod tym adresem.

Zapraszamy do lektury.

15.04.2015

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo o planowanej w 2015r.

PRZERWIE REMONTOWEJ

w dniach 29.06 - 05.07.2015r.

W powyższym terminie nastąpi wstrzymanie dostarczania ciepła do wszystkich obiektów zasilanych z miejskiego systemu ciepłowniczego na terenie Przemyśla.

Wspomniana przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych urządzeń ciepłowni „Zasanie” i miejskiej sieci ciepłowniczej.

Oprócz planowanej przerwy (29.06-05.07.2015r.), w niektórych obiektach mogą wystąpić trwające od kilku do kilkunastu godzin przerwy w dostawie ciepła (ciepłej wody użytkowej), związane z pracami remontowymi i przeglądem technicznym urządzeń węzłów cieplnych zasilających poszczególne obiekty.
O terminach tych przerw MPEC poinformuje Państwa poprzez wcześniejsze wywieszenie stosownych ogłoszeń w obiektach w których wystąpi przerwa w dostawie ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Szczegółowy wykaz przerw w dostawie ciepła dla poszczególnych węzłów cieplnych.

15.04.2015

Od początku kwietnia b.r. w ciepłowni Zasanie prowadzone są

prace remontowe

jednej z jednostek wytwórczych - kotła K3 typu WR-25, obejmujące m.in. wymianę łożysk, wału, uszczelniaczy, koników oraz łusek na obu stronach kotła. Prace remontowe planujemy zakończyć do połowy maja b.r.

Prowadzenie wspomnianych prac remontowych nie będzie miało wpływu na utrzymanie podczas ich trwania ciągłości i niezawodności dostaw ciepła do Odbiorców.

Po ich zakończeniu wzrośnie natomiast niezawodność pracy układu wytwarzania ciepła a więc znacznie zostanie obniżone ryzyko wystąpienia awarii i ewentualnych przerw w dostawie ciepła w trakcie sezonu grzewczego 2015/2016.

13.04.2015

W zimie rozgrzewa kaloryfer na ścianie, a w kwietniu powoli zaczyna się sezon na kaloryfer na brzuchu.
Nasze przedsiębiorstwo wraz z Ciepłem Systemowym zapraszają do wspólnej rozgrzewki i w ramach akcji

Zmień bojler na kaloryfer

do zadbania o kaloryfery, ale nie te w mieszkaniach.

Ponieważ dwie poprzednie edycje akcji skierowane były do panów, w tym roku do podjęcia wyzwania zapraszamy panie.

Na kanale YouTube "Ciepła Strona Życia" pojawią się zestawy ćwiczeń, skierowane do kobiet. Panie potrzebują innego rodzaju ćwiczeń mięśni brzucha niż panowie, dlatego też specjalnie dla nich został przygotowany trening „smukły brzuch” oraz popularny zestaw ćwiczeń „ABS”.
Całość dopełni trening przygotowany z myślą o świeżo upieczonych mamach, które po okresie ciąży chcą wrócić do formy. W ćwiczeniach pomagać będzie trenerka personalna Magdalena Prieditis, która sama jest mamą i wie, w jaki sposób można osiągnąć zadowalający efekt.

Na profilu „Ciepłej Strony Życia” na portalu Facebook będziemy zachęcać i motywować do ćwiczeń. Wiemy, że najtrudniej jest zacząć. Niełatwo jest też wytrwać w postanowieniu o zmianie. Dlatego razem z trenerką ciepła systemowego postaramy się podtrzymać zapał, zachęcając także do pobrania materiałów drukowanych z planem treningowym.

Gorąco zachęcamy do podjęcia wyzwania przemiany bojlera na kaloryfer jeszcze przed latem!

13.04.2015

Chcielibyśmy Państwa zaprosić do

KIBICOWANIA PRZEMYSKIM KOSZYKARZOM

podczas ostatniego w sezonie 2014/2015 meczu drugoligowych drużyn koszykówki, który zostanie rozegrany w najbliższą środę 15 kwietnia o godz. 17.00 w przemyskiej Hali POSiR przy ul. Mickiewicza 30, pomiędzy MCS Daniel GIM BASKETS 2 a Asseco Gdynia.

Więcej bieżących informacji na temat rozgrywek przemyskich drużyn: piłki ręcznej i koszykówki, znajdziecie Państwo m.in. na stronach internetowych:
http://www.gimbaskets2.pl/
https://www.facebook.com/pages/UKS-GIM-BASKETS-2-Przemy%C5%9Bl/266907816664253
http://reczna.przemysl.pl/
https://www.facebook.com/recznaprzemysl


Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do kibicowania przemyskim sportowcom.

09.04.2015

9 kwietnia 2015r. w Przemyślu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.PGNiG Termika S.A. została zawarta umowa dzierżawy działki gruntowej na terenie ciepłowni Zasanie, umożliwiająca

BUDOWĘ UKŁADU KOGENERACYJNEGO

zasilanego gazem ziemnym, produkującego ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu.
Inwestycja będzie wykonywana i finansowana przez PGNiG Termika. Łaczna moc projektowanego układu to ok. 5 MWt / 5 MWe.

Wspomniana umowa, jak również umowy pokrewne określające zasady przyszłej współpracy pomiędzy obiema spółkami, stanowią rozwinięcie i uszczegółowienie zawartego w listopadzie ub.r. pomiędzy obiema spółkami i Miastem Przemyśl "Porozumienia w sprawie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Przemyśla w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła".

Wg założeń w układzie kogeneracyjnym, który będzie eksploatowany przez pracowników naszego przedsiębiorstwa, wytwarzanych będzie rocznie ok 120 tys. GJ ciepła, czyli ok 25% obecnej produkcji.

Realizacja wspomnianej inwestycji pozwoli m.in. na całkowite wyłączenie z eksploatacji w okresie od maja do końca września każdego roku znajdujących się na wyposażeniu ciepłowni kotłów węglowych, co nie tylko ograniczy wielkość emitowanych przez ciepłownię zanieczyszczeń ale i pozwoli wyeliminować lub znacznie ograniczyć uciążliwe dla wielu mieszkańców coroczne przerwy remontowe.
Zgodnie z ustaleniami, rozpoczęcie dostaw ciepła z układu kogeneracyjnego nastąpi najpóźniej w grudniu 2018r.

Strony umowy zadeklarowały, że budowa elektrociepłowni nie powinna spowodować wzrostu opłat za ciepło dla jego odbiorców.

09.04.2015

7 i 9 kwietnia b.r., przy okazji przeprowadzanych w tych dniach szkoleń z zakresu BHP, Prezes Zarządu Kazimierz Stec tradycyjnie już przedstawił pracownikom przedsiębiorstwa syntetyczną

PREZENTACJĘ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

w roku 2014

obejmującą najważniejsze aspekty jej funkcjonowania: wyniki finansowe, sprzedaż ciepła i wielkość mocy zamówionej przez odbiorców, kształtowanie cen ciepła w powiązaniu z kosztami jego wytworzenia i dystrybucji, stan i strukturę zatrudnienia i wynagrodzeń, inwestycje zrealizowane, jak również plany inwestycyjne na rok bieżący i lata najbliższe.

Prezes Zarządu odpowiadał również na zadawane pytania oraz ustosunkował się do niektórych problemów zgłaszanych przez pracowników i działające w przedsiębiorstwie organizacje związkowe.

02.04.2015

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, na ręce Prezesa Zarządu naszego przedsiębiorstwa wpłynęły

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

od kilkudziesięciu przedsiębiorstw, instytucji, jednostek organizacyjnych i prywatnych osób.

Życzenia złożyli nam m.in.: Poseł na Sejm RP Marek Rząsa; Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Radny Rady Miejskiej w Przemyślu Stanisław Surma, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Przemyśl, Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, Zakładu Usług Komunalnych w Przemyślu, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Przemyślu, Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Przemyślu, Miejskiego Zakładu Komunikacji w Przemyślu, Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Przemyślu, Zakładu Przetwarzania Odpadów w Przemyślu, Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Stowarzyszenia Metalowych Serc w Przemyślu, PGE Obrót S.A., SOSW Nr 1 w Przemyślu, Gimnazjum Nr 3 w Przemyślu, MPEC S.A. w Tarnowie; MPEC Sp. z o.o. w Dębicy, Progress Project Sp. z o.o. ,Xella Polska Sp. z o.o. i inni…..

Za wszystkie życzenia składamy serdeczne podziękowania i raz jeszcze

ŻYCZYMY WSZYSTKIM PAŃSTWU
CIEPŁYCH, ZDROWYCH I POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO
ORAZ WESOŁEGO "ALLELUJA".

01.04.2015

30 marca b.r. przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu postanowiły złożyć nam osobiście

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

w imieniu dyrektora, rodziców, dzieci oraz pracowników przedszkola.

Wraz z życzeniami, które w imieniu przedsiębiorstwa odebrała Alicja Matysiak - prokurent Główny Księgowy, otrzymaliśmy od przesympatycznych gości także upominek - wielkanocnego zajączka oraz wykonaną własnoręcznie przez przedszkolaków pisankę.

Serdecznie dziękujemy za piękne życzenia i tą drogą również pragniemy złożyć w imieniu Zarządu oraz wszystkich pracowników naszej Spółki najlepsze życzenia, zarówno Dyrektorowi Przedszkola Pani Elżbiecie Świderek, wszystkim wychowawcom i pozostałym pracownikom oraz przedszkolakom i ich rodzinom, aby te Wielkanocne Święta Zmartwychwstania Pańskiego upłynęły w ciepłej, rodzinnej atmosferze, przepełnionej miłością i wzajemną życzliwością, zaś Zmartwychwstały Chrystus wszystkim Wam błogosławił.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Życzenia od przedszkolaków - filmik20.03.2015

W dniu 19.03.2015r. w siedzibie MPEC odbyło się

SPOTKANIE Z ZARZĄDEM

Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

którego głównym celem było omówienie możliwości przeprowadzenia kompleksowych modernizacji osiedlowych sieci ciepłowniczych eksploatowanych obecnie przez PSM, poszerzenia funkcjonalności systemu ciepłowniczego o moduły ciepłej wody użytkowej oraz pozyskania na ten cel finansowego wsparcia ze środków UE.

Problem jest o tyle istotny, że wspomniana infrastruktura ciepłownicza jest już wysłużona i nie zapewnia utrzymania wysokiego stopnia bezpieczeństwa dostaw ciepła do obiektów. Modernizacja i dostosowanie do obecnie obowiązujących norm i standardów spowoduje wzrost bezpieczeństwa, poprawę parametrów pracy systemu ciepłowniczego i ograniczenie strat ciepła.

Przedstawiciele stron spotkania przedstawili wstępne analizy i symulacje oraz propozycje dostępnych rozwiązań.
Podczas prowadzonych rozmów obydwie strony wyrażały zgodne stanowisko, że w wyniku procesu ewentualnego przekazania wspomnianej infrastruktury naszemu przedsiębiorstwu i jej modernizacji, dotychczasowi użytkownicy Ciepła Systemowego nie powinni ponosić wyższych opłat za ogrzewanie mieszkań.

Kolejne spotkanie w tej sprawie zostało zaplanowane w połowie kwietnia b.r.

17.03.2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. prosi o

SKŁADANIE OFERT HANDLOWYCH

NA MIAŁ WĘGLOWY KLASY M II A, TYP 31.2 LUB 32.1

o parametrach - 22-18-0,54:
- wartość opałowa - 22 MJ/kg ± 0,500 MJ/kg
- popiół - do 18 % ± 1,0 %
- siarka - do 0,54 % ± 0,1 %
- temperatura spiekania > 950oC.

z podaniem ceny netto za 1 tonę loco bocznica własna MPEC (numer stacji CETAR 51 084 202) oraz warunków płatności.

Dostawy w terminie od września 2015r. do kwietnia 2016r. zgodnie z harmonogramem.
Przewidywana ilość miału węglowego objęta kontraktem - około 23.800 ton.


Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przez zamawiającego ilości zamówienia o jedną dostawę (dwa tysiące ton).

Informujemy, że posiadamy duży plac składowy opału i w związku z tym istnieje możliwość wcześniejszej realizacji dostaw.

Oferty w terminie do 15 maja 2015 roku prosimy przesłać pisemnie i faksem.
nr faksu - 16 670-53-84,
tel. kontaktowy: Wiesław Pałka - 16 670-24-20 wew. 37 lub 519-147-076.

16.03.2015

W dniu 13.03.2015r. drużyna piłkarska złożona z pracowników naszego przedsiębiorstwa  składzie: Tomasz Gołąb, Arkadiusz Jop, Andrzej Jurkowski, Stanisław Korniakt, Mariusz Krajewski, Dawid Młot, Krzysztof Szmuc, Mateusz Śnieżek i Łukasz Wojakowski uczestniczyła w

Turnieju Halowej Piłki Nożnej Jednostek Budżetowych

o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla

rozgrywanym w hali sportowej MOSiR przy ul. Mickiewicza.

W turnieju wzięło udział 7 drużyn reprezentujących jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Przemyśl oraz przemyskie spółki komunalne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejską, Urząd Miejski, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Bezkonkurencyjna okazała się drużyna piłkarska POSiR, która nie przegrała żadnego meczu, zajmując zasłużone I miejsce. Kolejne miejsca zajęli: PWiK (II), SM (III), PGM (V), UM (VI)MOPS (VII).

Drużyna naszego przedsiębiorstwa, po wyrównanych meczach z PWiK i SM zakończonych rzutami karnymi, w których szczęście bardziej dopisało naszym przeciwnikom, zajęła ostatecznie IV miejsce.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i liczymy na szybki rewanż.

        Fotorelacja z Turnieju

27.02.2015

W dniu wczorajszym pracownicy naszego przedsiębiorstwa przeprowadzili wyrywkowe

BADANIA TERMOWIZYJNE

kilkunastu przemyskich budynków ogrzewanych Ciepłem Systemowym.

Każdy z budynków emituje do atmosfery energię cieplną, a miejsca jej emisji można zaobserwować za pomocą urządzeń rejestrujących promieniowanie podczerwone, czyli kamer termowizyjnych. Badanie termowizyjne jest całkowicie ekologiczne, odbywa się bezdotykowo a uzyskane tą metodą obrazy termowizyjne poddawane są obróbce programowej i interpretacji przez doświadczone osoby.

Wykonywane przy pomocy takiego urządzenia zdjęcia obiektów pomagają ustalić lokalizację mostków termicznych, nieszczelności oraz innych miejsc (obszarów) ucieczki ciepła z budynków. Stanowi to nieocenioną pomoc, nie tylko przy planowaniu i wykonywaniu wszelkich prac termomodernizacyjnych, ale i ustalaniu przyczyn znacznego nieraz zróżnicowania ilości ciepła zużytego na ogrzanie poszczególnych lokali w tym samym budynku.

Zachęcamy do skorzystania z przeprowadzenia podobnego badania Państwa obiektu.

24.02.2015

W ostatnią sobotę 21 lutego b.r. na przemyskim stoku odbyły się

MISTRZOSTWA PRZEMYŚLA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

o Puchar Prezydenta Miasta

zorganizowane przez Przemyskie Towarzystwo Narciarskie, Stowarzyszenie Regia Civitas w Przemyślu oraz Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Pomimo panującej tego dnia wiosennej aury, zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem. Do rywalizacji stanęło łącznie ponad 180 narciarzy podzielonych na 18 kategorii wiekowych.

My ze swojej strony gratulujemy nie tylko zwycięzcom ale wszystkim zawodnikom.

W ramach realizacji idei CRS zakładającej czynny udział naszej Spółki w organizacji życia społeczno-kulturalnego oraz sportowego Przemyśla, udzieliliśmy wsparcia organizatorom imprezy, o czym przypominały powiewające na stoku flagi z logo naszego przedsiębiorstwa i Ciepła Systemowego.

19.02.2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opracował i udostępnił na swoich stronach internetowych

PROGNOZOWANE INDEKSY JAKOŚCI POWIETRZA

w poszczególnych miastach naszego województwa.

Na graficznych prezentacjach obejmujących okres najbliższych trzech dni zostały przedstawione prognozowane dobowe stężenia PM 2,5, PM 10, SO2, CO i NO2 w poszczególnych rejonach Przemyśla. Szczegółowe wykresy, przedstawiające zarówno stężenia średniodobowe, maksymalne stężenia 1-godzinowe, emisje punktowe, liniowe i powierzchniowe są na bieżąco analizowane i aktualizowane.

Informacje zamieszczone na wspomnianej stronie umożliwiają przeprowadzenie szybkiego porównania jak wygląda poziom zanieczyszczenia powietrza w Przemyślu poszczególnymi związkami chemicznymi na tle sąsiednich miast oraz całego województwa.

Aby ułatwić Państwu korzystanie z powyższych informacji, w panelu nawigacyjnym po lewej stronie zamieściliśmy zminiaturyzowaną prezentację graficzną oraz odsyłacze.

09.02.2015

Podsumowanie stycznia 2015

Styczeń 2015r. ze średnią temperaturą w Przemyślu na poziomie ok. +2oC, w porównaniu do analogicznych miesięcy z kilkunastu ubiegłych lat, był z pewnością jednym z najcieplejszych miesięcy. Dla porównania w roku 2014 średniomiesięczna temperatura w styczniu wyniosła ok. -0,2oC, natomiast średnia z ostatnich 10 lat to ok. -1,2oC.

Pomimo stosunkowo dużej różnicy temperatur, ilość ciepła odebranego przez naszych odbiorców w styczniu b.r. wyniosła niemal 70 tys. GJ i była o niemal 1,5 tys. GJ większa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy wzroście zamówionej mocy cieplnej o ok. 0,6 MW.

28.01.2015

W minionym tygodniu, przy okazji Spotkania Opłatkowego zorganizowanego w Sali konferencyjnej MPEC, Zarząd Stowarzyszenia Metalowych Serc w Przemyślu przekazał na ręce Prezesa Zarządu Spółki Kazimierza Steca piękny grawerton oraz złożył

GRATULACJE

z okazji obchodzonego w ubiegłym roku jubileuszu 30-lecia istnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Podziękował również za dotychczasowe wsparcie jakiego udzielała nasza Spółka tej bez wątpienia szlachetnej inicjatywie.

My ze swojej strony serdecznie dziękujemy i gratulujemy dotychczasowej działalności, zarówno Zarządowi jak również wszystkim członkom Stowarzyszenia. W ramach możliwości będziemy starali się również w przyszłości wspierać działania przemyskiego Stowarzyszenia Metalowych Serc.

23.01.2015

Ponieważ późnojesienna aura nie zachęca do spacerów i uprawiania zimowych sportów, dlatego też chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w wydarzeniach sportowych, które będą miały miejsce w najbliższym czasie i

KIBICOWANIA PRZEMYSKIM DRUŻYNOM

Już 24 stycznia (sobota) o godz. 18.00 na parkiecie Hali POSiR przy ul. Mickiewicza 30 zostanie rozegrany mecz koszykówki pomiędzy drugoligowymi drużynami - przemyskim MCS Daniel GIM BASKETS 2 oraz SOKÓŁ Ostrów Mazowiecka.

Rundę rewanżową sezonu 2014/2015 rozpoczynają również przemyscy szczypiorniści z SRS Czuwaj Przemyśl. Już w najbliższą niedzielę 25 stycznia o godzinie 15:00 w przemyskiej Hali POSiR zostanie rozegrany pierwszy w tym roku mecz. Przeciwnikami przemyślan będzie drużyna MKS Kalisz.

Więcej bieżących informacji na temat rozgrywek przemyskich drużyn znajdziecie Państwo m.in. na stronach internetowych:
http://www.gimbaskets2.pl/
https://www.facebook.com/pages/UKS-GIM-BASKETS-2-Przemy%C5%9Bl/266907816664253
http://reczna.przemysl.pl/
https://www.facebook.com/recznaprzemysl


MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w ramach realizacji idei CRS wspomaga obydwie przemyskie drużyny.

Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do kibicowania przemyskim sportowcom.

09.01.2015

W dniu wczorajszym, tj. 8 stycznia rozpoczęliśmy dostarczanie Ciepła Systemowego do dwóch kolejnych budynków podłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego przy ul.

PL. LEGIONÓW 1 I SOWIŃSKIEGO 5

Łącznie w obu budynkach „czyste ciepło” ogrzewało będzie docelowo niemal 30 lokali, zarówno mieszkalnych jak i handlowo-usługowych.

Wspomniana inwestycja, oprócz podniesienia komfortu użytkowania lokali, przyniesie również wymierny efekt ekologiczny, związany z likwidacją kolejnych kilkudziesięciu palenisk węglowych w centrum miasta.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy natomiast dostarczanie ciepła do powstającego budynku mieszkalnego przy ul. Bieszczadzkiej, co umożliwi wykonawcy prowadzenie prac wykończeniowych wewnątrz obiektu.


Plac Legionów 1

Sowińskiego 5

Bieszczadzka

AKTUALNOŚCI 2015

Archiwum aktualności >>>     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84
43302851

E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.395.000 zł
LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 213
Od początku: 610670
« powrót | drukuj | powiadom znajomego
Do góry