MENU GŁÓWNE
POGODA
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Aktualności MPEC Przemyśl-2016

2016

05.02.2016

Informujemy, że Instalacja Ciepłownia Zasanie, stanowiąca jedyne źródło ciepła zasilające przemyski system ciepłowniczy, uzyskała od 1 stycznia 2016r. tzw.

DEROGACJĘ CIEPŁOWNICZĄ

Ponieważ wspomniana instalacja spełnia warunki określone w art. 146b ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.2013.1232 z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (tzw. dyrektywa IED), została zwolniona z przestrzegania przepisów dotyczących wielkości dopuszczalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, wielkości dopuszczalnej emisji pyłu i wielkości dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki lub stopnie odsiarczania.

Okres derogacji ciepłowniczej a więc odroczenie obowiązku wprowadzenia bardziej restrykcyjnych norm emisji zanieczyszczeń, będzie obowiązywał maksymalnie do dnia 31.12.2022r.

Możliwe jest jednak wcześniejsze wejście w życie przepisów prawnych wprowadzających jako obowiązujące wymagania zawarte w tzw. konkluzjach BAT (najlepsze dostępne techniki), co wiązałoby się ze skróceniem okresu obowiązywania derogacji ciepłowniczej i wprowadzeniem jeszcze bardziej rygorystycznych standardów emisyjnych niż określone w dyrektywie IDE.


Porównanie standardów emisyjnych dla ciepłowni Zasanie przedstawia poniższa tabela


05.02.2016

W piątek 5 lutego b.r. rozpoczęliśmy

ogrzewanie Ciepłem Systemowym

kolejnego już w tym roku budynku, tym razem położonego przy ul. Bolesława Śmiałego.

W połowie stycznia b.r. uruchomiliśmy dostarczanie ciepła do budynków przy ul. Tarnawskiego 13 i 15, co umożliwia prowadzenie w nich prac budowlanych, montażowych i wykończeniowych, dostosowujących wspomniane budynki szkolne do celów mieszkalnych.

Pod koniec stycznia b.r. przeprowadzony został odbiór techniczny urządzeń węzła cieplnego zainstalowanego w budynku handlowo-usługowym położonym przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego (Osiedle Zielone Wzgórze). Zakończenie procedur odbiorowych umożliwi rozpoczęcie ogrzewania wspomnianego obiektu praktycznie natychmiast po zawarciu umowy i złożeniu stosownego oświadczenia przez odbiorcę.

03.02.2016

W związku z zaobserwowanym

znacznym wzrostem zużycia ciepła

przez naszych odbiorców w miesiącu styczniu b.r. w porównaniu z grudniem roku ubiegłego (odpowiednio 84 tys. GJ i 61 tys. GJ w skali przedsiębiorstwa), przeprowadziliśmy szczegółową analizę struktury poboru ciepła z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, zarówno w odniesieniu do całego systemu ciepłowniczego, jak i kilkudziesięciu reprezentatywnych odbiorców o zróżnicowanej lokalizacji, wielkości ogrzewanego obiektu, technologii jego budowy itp.

Już wstępne porównanie warunków atmosferycznych wykazało, że średniomiesięczna temperatura w styczniu 2016r. (mierzona w styczniowym okresie rozliczeniowym – 31.12 – 29.01) była o ponad 6,5oC niższa niż w grudniu 2015r. (odpowiednio -2,6oC i +3,97oC). Przy bardzo podobnych poziomach wilgotności względnej (82% i 81%) i prędkości wiatru (1 m/s i 1 m/s) w obu analizowanych miesiącach, tak duża różnica temperatur musiała zaowocować znacznym wzrostem poboru ciepła niezbędnego dla utrzymania poczucia komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach.

W skali całego systemu ciepłowniczego wzrost ten wyniósł ok 37%, jednak szczegółowe analizy wykazały, że w poszczególnych obiektach wzrost zużycia ciepła wahał się od 28% nawet do ponad 60%. Wspomniany spadek temperatur i wzrost zużycia ciepła spowodował, że faktury za ciepło za miesiąc styczeń 2016 były nawet o kilkadziesiąt procent wyższe niż w grudniu ubiegłego roku, przy niezmienionych cenach ciepła.

Warto przy tym zauważyć, że styczeń 2016r. był wyraźnie chłodniejszy, zarówno w odniesieniu od analogicznych miesięcy z lat 2015 i 2014 (odpowiednio +2,0oC i -0,2oC), jak i średniej temperatury styczniowej z ostatnich 10 i 15 lat (odpowiednio -0,6oCC i -1,7oCC).

22.01.2016

Zimowe temperatury oraz sprzyjająca aura pogodowa umożliwiają nam wreszcie przeprowadzanie

BADAŃ TERMOWIZYJNYCH

budynków zgłoszonych przez ich właścicieli, administratorów lub zarządców w ramach zainicjowanej przez naszą Spółkę akcji pn. „Oszczędzaj ciepło z MPEC".

Przypominamy, że w ramach wspomnianej akcji, MPEC zobowiązał się do bezpłatnego wykonania zdjęć kamerą termowizyjną obiektów ogrzewanych Ciepłem Systemowym a następnie przekazanie jego administratorowi lub zarządcy termogramów i sporządzonego na ich podstawie raportu.

Takie materiały stanowią ważne źródło informacji, zarówno do określenia zakresu i pilności koniecznych do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, jak i solidności wykonania oraz jakości użytych materiałów w obiektach, w których termomodernizację już przeprowadzono.

Materiały z badań termowizyjnych będą sukcesywnie przekazywane zainteresowanym podmiotom, zaś obiekty, których nie zdążymy zbadać do końca bieżącego sezonu grzewczego, zostaną zbadane w pierwszej kolejności po rozpoczęciu sezonu grzewczego 2016/2017.

Szczegółowe informacje na temat akcji „Oszczędzaj ciepło z MPEC”.

19.01.2016

Pod koniec ubiegłego roku, wraz z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przemyślu, gościliśmy z

LEKCJAMI CIEPŁA

w przemyskich przedszkolach, o czym obszernie informowaliśmy na naszej stronie internetowej.

Podczas przedstawień przedszkolaki słuchały m.in. bajki „Czerwony Kapturek w mieście zimą”, oprócz której otrzymywały również opartą na motywach bajki kolorowankę. Mogły z niej się dowiedzieć m.in. dlaczego nie powinno się suszyć ubrań na kaloryferze, wychładzać mieszkań, palić śmieci w domowym piecu i wielu innych ciekawych i pożytecznych rzeczy.

Ponieważ zainteresowanie bajkami były bardzo duże i nie do wszystkich dzieci zdołaliśmy dotrzeć, dlatego też postanowiliśmy zamieścić zarówno bajkę pt. „Czerwony Kapturek w mieście zimą”, kolorowankę, jak i pierwszą część przygód Czerwonego Kapturka z Ciepłem Systemowym pt. "Czerwony Kaputrek w mieście" na naszej stronie internetowej, w postaci plików pdf.
Teraz każdy będzie mógł zapoznać się z przygodami Czerwonego Kapturka na swoim komputerze, czy też smartfonie, zaś kolorowankę albo wydrukować i pokolorować kredkami, albo pokolorować ją za pomocą myszki w programie graficznym.

Zachęcamy do nadsyłania na nasz adres w formie elektronicznej najładniej pokolorowanych "Czerwonych Kapturków". Najładniejsze prace zamieścimy na naszej stronie internetowej.

11.01.2016

Niestety, jak co roku podczas trwania sezonu grzewczego Straż Pożarna w Przemyślu odnotowuje kolejne przypadki

ZATRUCIA CZADEM

Jak informuje na swoich stronach internetowych dziennik Nowiny, w sobotę 9 stycznia w swoim mieszkaniu przy ul. Karmelickiej w Przemyślu, tlenkiem węgla wydobywającym się z nieszczelnego piecyka gazowego podtruli się 65 letni mężczyzna i jego 60-letnia małżonka.

Co prawda, tym razem wszystko skończyło się dobrze, a interwencja pogotowia ratunkowego i straży pożarnej wezwanych przez czujnego i życzliwego sąsiada, zapobiegły tragedii. Kolejne ofiary tlenku węgla mogą mieć jednak o wiele mniej szczęścia.

Dlatego też zwracamy się do wszystkich z prośbą i apelem o przestrzeganie kilku prostych zasad, pozwalających zapobiec tragedii.

JAK ZAPOBIEGAĆ ZATRUCIOM TLENKIEM WĘGLA - Rozwiń

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta
 • korzystać z usług wykwalifikowanej osoby przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji (nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych i mogą pogarszać wentylację)
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki
 • często wietrzyć pomieszczenie w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien
 • nie bagatelizować objawów zatrucia czadem - duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem. W takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej

 • <<< Zwiń


  W trosce o bezpieczeństwo własne oraz pozostałych domowników, warto zamontować w mieszkaniu czujnik czadu ostrzegający o obecności w powietrzu tlenku węgla. Koszt takiego urządzenia jest stosunkowo niewielki (ok. 100 zł), zaś montaż szybki i bezproblemowy.

  Więcej informacji o tlenku węgla, m.in.: skąd się bierze, jak oddziaływuje na organizm człowieka, jakie są objawy zatrucia czadem, na jakie urządzenia należy zwracać szczególną uwagę i jak się bronić przed tym zagrożeniem, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej "NIE DLA CZADU !!!". Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi tam informacjami, które mogą uratować życie.

  04.01.2016

  Pierwsze dni nowego 2016 roku przywitały mieszkańców Przemyśla

  FALĄ MROZÓW

  i temperaturą spadającą nad ranem niemal do -20oC.

  Co prawda, prognozy pogody na najbliższe dni nie przewidują siarczystych mrozów, jednak należy pamiętać, że to dopiero początek zimy.

  Dlatego też apelujemy do wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego o zwracanie szczególnej uwagi na stan techniczny, regulację i prawidłowość pracy urządzeń grzewczych i instalacji, zarówno w mieszkaniach, jak i w częściach wspólnych budynków.

  W razie niedogrzewania pomieszczeń, nieszczelności instalacji odbiorczej lub wystąpienia innych problemów związanych z systemem grzewczym, prosimy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie osoby odpowiedzialne za eksploatację instalacji grzewczej w Państwa budynku, administratora (zarządcę) budynku lub Pogotowie Ciepłownicze MPEC nr tel. - 993

  Pamiętajmy również o zamykaniu drzwi wejściowych do budynków, okien na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych (suszarniach, piwnicach, itd.). Otwarte a nawet uchylone drzwi i okna podczas kilkunastostopniowych mrozów, nie tylko powodują niepotrzebną ucieczkę ciepła z budynku, jego wychładzanie i zwiększone opłaty za ciepło dla mieszkańców, ale mogą spowodować poważne i kosztowne awarie instalacji grzewczej i wodociągowej.

  AKTUALNOŚCI 2016

  Archiwum aktualności >>> 
  2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008


  DANE TELEADRESOWE
  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
  ENERGETYKI CIEPLNEJ
  w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
  37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
  Tel.: 16 670 74 02
  Fax: 16 670 53 84
  43302851

  E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
  NIP: 795-020-07-28
  REGON: 650024129
  KRS: 0000127415
  Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy 5.435.000 zł
  LICZNIK ODWIEDZIN
  Dzisiaj: 1400
  Od początku: 652137
  « powrót | drukuj | powiadom znajomego
  Do góry