MENU GŁÓWNE
POGODA
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Aktualności MPEC Przemyśl-2016

2016

24.05.2016

Już 18 czerwca b.r. od godz. 10.00 odbędzie się organizowany po raz pierwszy w naszym mieście przez GC Nowiny, portal Nowiny24.pl oraz NaszeMiasto.pl we współpracy z naszym przedsiębiorstwem

PHOTODAY W CIEPŁOWNI ZASANIE

podczas którego, amatorzy i pasjonaci fotografii będą mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć i uwiecznić na kliszach fotograficznych i kartach pamięci proces technologiczny wytwarzania ciepła oraz służące temu celowi maszyny, urządzenia i instalacje.

Wielu fotografów zainteresuje z pewnością również funkcjonujące przy ciepłowni, dobrze wyposażone Laboratorium Ochrony Środowiska, z fotogenicznymi i przesympatycznymi pracownicami laboratorium przeprowadzającymi m.in. badania opału i nośnika ciepła.

Ponieważ fotografowany będzie zakład podczas normalnej pracy, dlatego też dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Photoday zostaną zastosowane niezbędne środki ostrożności.
Wszystkim uczestnikom wspomnianej imprezy fotograficznej zostaną udzielone informacje dotyczące wymogów i zasad zachowania się i poruszania po terenie ciepłowni. Następnie w kilkuosobowych grupach pod nadzorem pracowników MPEC, pasjonaci fotografii będą mogli poruszać się po terenie całej ciepłowni (z wyłączeniem miejsc szczególnie niebezpiecznych) i fotografować wszystko, co tylko wzbudzi ich zainteresowanie.

Każdy z uczestników imprezy będzie zobowiązany poruszać się po terenie ciepłowni w otrzymanej kamizelce odblaskowej oraz bezwzględnie stosować się do wszelkich poleceń opiekującego się daną grupą pracownika MPEC.

Prezes Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierz Stec zdecydował, że autorom najlepszych zdjęć wykonanych podczas wspomnianej imprezy fotograficznej, zostaną przyznane atrakcyjne nagrody. Szczegóły podamy wkrótce.

Szczegółowe informacje dotyczące Photoday w Przemyślu.

24.05.2016

W minioną sobotę 21 maja b.r. pracownicy naszego przedsiębiorstwa w ramach

III ENERGETYCZNEGO RAJDU ROWEROWEGO

wybrali się na rowerową wycieczkę, tradycyjnie już odwiedzając po drodze dzieła obronne Twierdzy Przemyśl.

Tym razem trasa rajdu rowerowego liczącego ok. 30 km wiodła fragmentem Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo z Przemyśla do Prałkowiec, a następnie Forteczną Trasą Rowerową ostro pod górę, aż na Wapielnicę i dalszą częścią szlaku, drogą forteczną do Grochowiec. Następnie przez Pikulice, Sielec, Przekopaną, Wilcze i most Brama Przemyska na teren stawów przy ciepłowni Zasanie, gdzie tradycyjnie już była meta rajdu i odpoczynek, przy pieczonej kiełbasie. Rajd rowerowy „szlakiem Twierdzy Przemyśl” nie mógł się oczywiście obyć bez zwiedzania fortyfikacji. Niejako „po drodze” odwiedziliśmy dwa główne działa obronne: Fort VI Iwanowa Góra a następnie Fort V Grochowce.

Przy okazji uczestnicy wycieczki mogli podziwiać najnowsze, panujące w naszym mieście aglomeracyjno-metropolitalne trendy urbanistyczno-architektoniczne ;-)
Jakby ktoś się nie zorientował ...


Następny rajd już za rok!

16.05.2016

W dniach 20-21 kwietnia b.r. firma Marcor z Gdańska prowadziła w naszym przedsiębiorstwie

BADANIE WODY SIECIOWEJ

w trakcie którego przeprowadziła pobór próbek wody na ciepłowni oraz w kilku węzłach cieplnych na terenie miasta.

Podczas badań na hali kotłów stworzono środowisko badawcze, w którym badano natężenia prądów korozyjnych między odcinkami rur stosowanych w naszej sieci ciepłowniczej, mające na celu ustalenie czy nie mamy również do czynienia z korozją elektrochemiczną.

W chwili obecnej pobrane próbki wody sieciowej poddawane są na Politechnice Gdańskiej badaniom procesów korozyjnych, m.in. korozji biologicznej wywoływanej bakteriami redukującymi siarczany.

Głównym celem wspomnianych badań jest ustalenie przyczyn korozji, która pojawiła się na niektórych odcinkach sieci ciepłowniczej. Planowany termin zakończenia badań i przedstawienia ich wyników to przełom maja i czerwca b.r.

13.05.2016

W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy

remont tunelu nawęglania

znajdującego się pod placem składowym opału przy ciepłowni Zasanie.

W remontowanym tunelu zainstalowane są taśmociągi
wnętrze tunelu nawęglania i taśmociąg transportowy
i pozostała infrastruktura transportująca miał węglowy z placu składowego opału do estakady nawęglania i zasobników nad kotłami.

Podczas prac remontowych prawej części wspomnianego tunelu, których zakończenie planujemy na sierpień b.r. wykonany zostanie drenaż oraz izolacja jego ścian.
Szacunkowy koszt wspomnianych prac remontowych wynosi 80 tys. zł.

Lewa część tunelu nawęglania została poddana analogicznym pracom remontowym w roku 2014.

05.05.2016

W bieżącym roku, po raz pierwszy nasze przedsiębiorstwo wzięło udział w

Ogólnopolskim Rankingu
Najlepszych Przedsiębiorstw
Energetyki Cieplnej

organizowanym przez Biznes Magazyn „Strefę Gospodarki” - ogólnopolski, niezależny dodatek dystrybuowany wraz z Dziennikiem Gazeta Prawna, zajmując 10 miejsce.

Ranking tworzony był w oparciu o szereg kryteriów, danych i wskaźników, zarówno ekonomiczno-finansowych, technicznych, kadrowych, jak i obejmujących działalność przedsiębiorstwa w szeroko rozumianej sferze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Tabelę Rankingową „Ciepło, ciepło… 2016” oraz pozostałe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie Strefy Gospodarki - https://issuu.com/strefa-gospodarki/docs/_3_25_04_2016

04.05.2016

W środę 27 kwietnia b.r. w siedzibie Spółki przy ul. Płowieckiej 8 odbyło się

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
MPEC W PRZEMYŚLU SP. Z O.O.

Przy udziale Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Właściciela Spółki - Gminę Miejską Przemyśl, posiadającą 100% udziałów reprezentował w Zgromadzeniu Wspólników Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder.

Po przedstawieniu przez Prezesa Zarządu Kazimierza Steca "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015" i "Sprawozdania finansowego za rok 2015" oraz "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015" przedstawionego przez Jadwigę Jędruch - Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło wspomniane sprawozdania oraz udzieliło absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.

Ponadto Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o podziale zysku Spółki za rok 2015. 

26.04.2016

Gorąco Państwa zachęcamy do udziału w dniu 1 maja b.r. (niedziela) w niezwykle widowiskowej imprezie, rozgrywanej w samym centrum naszego miasta, a mianowicie

FESTIWALU ROWEROWYM Bike Town Przemyśl 2016

W tym roku w ramach Festiwalu, na przemyskim Rynku oraz Placu Niepodległości odbędzie się szereg imprez rowerowych.

O godz. 11.00 z Placu Niepodległości rusza Cyklokarpaty – Marator Twierdzy Przemyśl na trzech dystansach: Mega, Giga i Hobby. Ponadto, po raz pierwszy w Przemyślu - wyścig malowniczymi ulicami naszego miasta, czyli Eliminator MTB, Trial oraz najbardziej widowiskowa z konkurencji rowerowych - Dirt, czyli powietrzne akrobacje rowerowe.

To oczywiście nie wszystkie przygotowane przez organizatorów na ten dzień atrakcje. Szczegóły znajdziecie Państwo na plakatach, zaś aktualne informacje dotyczące imprezy na stronach internetowych, m.in.:
http://www.biketown.pl/
https://www.facebook.com/biketownprzemysl?fref=ts
http://przemysl.pl/43613/bike-town-przemysl-w-nowej-odslonie.html

Jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, że w ramach realizacji idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) MPEC w Przemyślu Sp. z o.o., podobnie jak w latach ubiegłych wsparł organizację Bike Town Przemyśl 2016.

19.04.2016

W dniu dzisiejszym, tj. 19 kwietnia w siedzibie Spółki odbyły się

WYBORY SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY

działającego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. "o społecznej inspekcji pracy"(tekst jednolity - Dz. U. 2015r. poz. 1567)

Zgodnie z Regulaminem Wyborów Zakładowego Inspektora Pracy, do wyborów zostało zgłoszonych dwóch kandydatów:
Jacek Łukasiński - popierany przez KZ NSZZ "Solidarność" oraz
Leszek Orzechowski - popierany przez Oddział KZZC Ciepłownik

Po przypomnieniu przez Przewodniczącego zebrania Mariusza Miszczyszyna najważniejszych zadań, obowiązków i kompetencji SIP, Leszek Orzechowski - dotychczasowy Społeczny Inspektor Pracy w MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. przedstawił krótkie sprawozdanie z czteroletniej działalności. Po prezentacji kandydatów trzyosobowa komisja skrutacyjna przeprowadziła wybory.

Na 130 uprawnionych do głosowania pracowników MPEC, w wyborach wzięło udział 104 osoby, spośród których 102 osoby oddały głos ważny, zaś 2 głos nieważny.

Spośród 102 głosów ważnych, 62 padło na Jacka Łukasińskiego, zaś 40 na Leszka Orzechowskiego.

Wobec powyższego, przez najbliższe 4 lata funkcję Społecznego Inspektora Pracy w naszym przedsiębiorstwie będzie sprawował Jacek Łukasiński
   Jacek Łukasiński - nowy Społeczny Inspektor Pracy
, któremu gratulujemy wyboru i życzymy samych sukcesów i owocnej pracy.

        Protokół z wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

18.04.2016

Gorąco zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w swoistym „maratonie muzycznym”, czyli dwóch imprezach kulturalnych, które odbędą się w  najbliższych dniach w Przemyślu.

21-22 kwietnia odbędzie się

II MŁODZIEŻOWA WIOSNA CHÓRALNA

Koncert finałowy pod dyrekcją artystyczną Joanny i Piotra Szelążków - propagatorów wielu chóralnych inicjatyw w Przemyślu, odbędzie się 22 kwietnia o godz. 16.30 w auli Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 8.

Natomiast w dniach 23-24 kwietnia b.r. na przemyskim Zamku Kazimierzowskim odbędą się

XV Międzynarodowe Warsztaty
Muzyki Gospel

Zajęcia warsztatowe prowadzić będą Gabriela Gąsior, Adam Rymarz i Paulina Rudawska.

Warsztaty zakończy Koncert Finałowy, który odbędzie się w dniu 24 kwietnia o godz.18.00 w sali teatralnej Zamku Kazimierzowskiego.

Więcej informacji o wspomnianych imprezach znajdziecie Państwo m.in. na plakatach i stronach internetowych:
http://www.mwcprzemysl.blogspot.com
http://www.psgospel.com

Jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, że w ramach realizacji idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. wsparło organizację obu imprez.

Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do uczestnictwa.

14.04.2016

Do 22 kwietnia planujemy zakończyć prowadzone obecnie

prace odkrywkowe na sieci ciepłowniczej
przy ul. Ofiar Katynia

Usuwanie awarii przyłącza ciepłowniczego doprowadzającego ciepło do budynku przy ul. Ofiar Katynia 10, która miała miejsce na początku kwietnia b.r., przyspieszyła planowane na okres letni przeprowadzenie badań i ocenę stanu technicznego wytypowanych odcinków osiedlowej sieci ciepłowniczej.

Dotychczas wymieniony został 9-metrowy odcinek dwururowej instalacji ułożonej w budynku przy ul. Ofiar Katynia 10 oraz 15-metrowy odcinek przyłącza. Oględziny kolejnych odcinków ciepłociągu wymagają przeprowadzenia prac odkrywkowych na trasie ich przebiegu, które będą prowadzone do końca przyszłego tygodnia. Od ich wyników zależał będzie zakres prowadzony w kolejnych tygodniach prac remontowych, niezbędnych do zapewnienia mieszkańcom wspomnianego osiedla mieszkaniowego bezpiecznych dostaw ciepła w sezonie grzewczym 2016/2017.

Za wszelkie utrudnienia związane z prowadzonymi pracami - przepraszamy.

14.04.2016

W dniach 29 i 30 marca b.r. akredytowane laboratorium LAB-SERWIS przeprowadziło w instalacjach ciepłowni Zasanie kolejne już

pomiary emisji zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych

na kanałach odprowadzających gazy odlotowe z kotłów WR-12 i WR-25 (K4).

Obowiązek prowadzenia pomiarów emisji do powietrza dla każdego kotła 2 razy w roku (w okresie zimowym i letnim) wynika z obowiązującego nasze przedsiębiorstwo "pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Ciepłownia Zasanie". Wyniki pomiarów przedstawia poniższa tabela.

Wielkości oznaczonych stężeń substancji w gazie mieszczą się w zakresie aktualnie obowiązujących dopuszczalnych standardów emisji.


TABELA POMIARÓW EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ


POMIARY ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH I PYŁOWYCH
Miejsce poboru próbki Rodzaj zanieczyszczenia Jednostka miary Wyniki badania
L/132/16
Aktualny dopuszczalny zakres do 2023r.
WR-12 Dwutlenek Azotu mg/m3 298 400
Dwutlenek Siarki mg/m3 494 1300
Pył całkowity mg/m3 84 100
WR-25
(kanał lewy)
Dwutlenek Azotu mg/m3 274 400
Dwutlenek Siarki mg/m3 587 1300
Pył całkowity mg/m3 311 400
WR-25
(kanał prawy)
Dwutlenek Azotu mg/m3 308 400
Dwutlenek Siarki mg/m3 644 1300
Pył całkowity mg/m3 276 400

11.04.2016

5 kwietnia b.r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. uchwalił

KOREKTĘ PLANU INWESTYCYJNEGO na rok 2016

Wg znowelizowanego planu, w bieżącym roku do systemu ciepłowniczego zostaną przyłączone budynki przy ul.: 3-go Maja 61, Kopernika 12, zabudowania kościoła i klasztoru oo Reformatów oraz budynek powstający przy zbiegu ulic Grodzkiej i Fredry.

Na wnioski odbiorców, na rok 2017 i lata następne zostały przesunięte realizacje projektów przyłączeniowych budynków przy ul. Grunwaldzkiej 28, P. Skargi 3, 3-go Maja 24, Mickiewicza 47 i 49 oraz budynków dydaktycznych przy ul. Słowackiego 21.

Szczegóły planu inwestycyjnego MPEC na rok 2016 udostępnione są pod zakładką Plan inwestycyjny 2016.

06.04.2016

4 i 5 kwietnia b.r. zostało zorganizowane dla pracowników naszego przedsiębiorstwa

SZKOLENIE OKRESOWE BHP

W szkoleniu przeznaczonym zarówno dla kadry inżynieryjno-technicznej, pracowników administracyjno-biurowych, jak i dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wzięło udział łącznie 99 osób.

Przy tej okazji zostały również zorganizowane spotkania Zarządu Spółki ze wszystkimi pracownikami przedsiębiorstwa, podczas których Prezes Zarządu Kazimierz Stec tradycyjnie już przedstawił pracownikom szczegółowe informacje dotyczące działalności Spółki w roku 2015, m.in.: warunki i strukturę zatrudnienia, politykę płacową, wyniki finansowe, strukturę kosztów, dane dotyczące przemyskiego rynku Ciepła Systemowego, wielkość sprzedaży i zamówionej mocy cieplnej, zrealizowane inwestycje i ich efekty oraz plany inwestycyjny na rok 2016.

Prezes Zarządu zachęcał również pracowników do większej aktywności, pozwalającej na szybkie i elastyczne dostosowywanie się do wymogów rynku i oczekiwań odbiorców oraz głębszej identyfikacji, zarówno z celami przedsiębiorstwa, jak i realizowaną polityką informacyjną i strategią rozwojową Spółki.

04.04.2016

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo o planowanej w 2016r.

PRZERWIE REMONTOWEJ
w dniach 27.06 - 03.07.2016r.

W powyższym terminie nastąpi wstrzymanie dostarczania ciepła do wszystkich obiektów zasilanych z miejskiego systemu ciepłowniczego na terenie Przemyśla.

Wspomniana przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych urządzeń ciepłowni „Zasanie” i miejskiej sieci ciepłowniczej.

Oprócz planowanej przerwy (27.06-03.07.2016r.), w niektórych obiektach mogą wystąpić trwające od kilku do kilkunastu godzin przerwy i zakłócenia w dostawie ciepła (ciepłej wody użytkowej), związane z pracami remontowymi i przeglądem technicznym urządzeń węzłów cieplnych zasilających poszczególne obiekty.
O terminach tych przerw MPEC poinformuje Państwa poprzez wcześniejsze wywieszenie stosownych ogłoszeń w obiektach w których wystąpi przerwa w dostawie ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Szczegółowy wykaz przerw w dostawie ciepła dla poszczególnych węzłów cieplnych.
Równocześnie informujemy, że w najbliższych dniach prowadzone będą prace konserwacyjno-remontowe węzłów cieplnych, które mogą spowodować krótkotrwałe przerwy i zakłócenia w dostawie ciepłej wody użytkowej do poniższych obiektów:

>>> Rozwiń / Zwiń listę obiektów <<<


05.04.2016r.
 • Reymonta 3A  (W109)


 • 07.04.2016r.
 • Reymonta 3  (W101)
 • Reymonta 3B  (W110)


 • 08.04.2016r.
 • Stanisława Augusta 16  (W067)
 • Stanisława Augusta 16A  (W067)
 • Stanisława Augusta 18A  (W067)
 • Stanisława Augusta 20  (W067)
 • Stanisława Augusta 20A  (W067)


 • 11.04.2016r.
 • Malawskiego 1  (W066)
 • Malawskiego 3  (W066)
 • Malawskiego 5  (W066)
 • Malawskiego 7  (W066)
 • Malawskiego 9  (W066)
 • Malawskiego 11  (W066)
 • Malawskiego 11A  (W066)
 • Malawskiego 11B  (W066)
 • Malawskiego 13  (W066)
 • Malawskiego 15  (W066)
 • Malawskiego 17  (W066)
 • Malawskiego 19  (W066)
 • Malawskiego 21  (W066)
 • Malawskiego 23  (W066)
 • Malawskiego 25  (W066)
 • Swobodna 17  (W066)
 • Swobodna 19  (W066)


 • 12.04.2016r.
 • Hoffmanowej 9  (W062)


 • 13.04.2016r.
 • 29-go Listopada 12A  (W059)
 • 29-go Listopada 12C  (W059)
 • 29-go Listopada 12D  (W059)
 • Brodzińskiego 6  (W059)


 • 14.04.2016r.
 • Borelowskiego 1A  (W057)


 • >>> Zwiń listę obiektów <<<

  22.03.2016

  Przedszkolaki z Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu Dzisiaj w siedzibie naszego przedsiębiorstwa złożyły wizytę wielkanocny kurczak i zajączek, czyli przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu z

  ŚWIĄTECZNYMI ŻYCZENIAMI

  złożonymi w imieniu dyrektora, rodziców, dzieci oraz pracowników przedszkola.

  Życzenia, stroik wielkanocny oraz wykonaną przez przedszkolaków pisankę przyjął w imieniu pracowników przedsiębiorstwa Prezes Zarządu Kazimierz Stec, który również złożył na ręce przedszkolaków życzenia wszystkiego dobrego na nadchodzące Święta Wielkanocne, zarówno dla nich samych jak i kolegów i koleżanek z przedszkola, rodziców, wychowawczyń i dla wszystkich z którymi będą spędzały święta.

  Serdecznie dziękujemy.

  22.03.2016

  Chcielibyśmy gorąco wszystkich Państwa zachęcić do

  KIBICOWANIA PRZEMYSKIM KOSZYKARZOM

  czyli drugoligowej drużynie koszykarskiej MCS Daniel GIM BASKET 2 podczas meczu jakie zostanie rozegrany w dniu 23.03.2016r. o godz. 16.00 w Hali POSiR przy ul. Mickiewicza 30. Przemyscy koszykarze zmierzą się z warszawską drużyną KS SHMOOLKY.

  Więcej bieżących informacji na temat rozgrywek przemyskich drużyn: koszykówki oraz piłki ręcznej, znajdziecie Państwo m.in. na stronach internetowych:
  http://gimbaskets2.fc.pl/
  https://www.facebook.com/pages/UKS-GIM-BASKETS-2-Przemy%C5%9Bl/266907816664253
  http://reczna.przemysl.pl/
  https://www.facebook.com/recznaprzemysl


  MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w ramach realizacji idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) wspomaga obydwie przemyskie drużyny.

  Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do kibicowania przemyskim sportowcom.

  17.03.2016

  Jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, że właśnie ukazał się drugi numer wydawanej przez naszą Spółkę gazety

  Magazyn ciepła systemowego
  edycja przemyska

  Tematem wiodącym wydawnictwa jest szeroko pojęta ochrona czystości powietrza w naszym mieście w kontekście problemu niskiej emisji, gospodarki niskoemisyjnej oraz procederu spalania w domowych piecach nieprzeznaczonych do tego celu odpadów i śmieci. Ponadto m.in. artykuły opisujące stosowane w przemyskim systemie ciepłowniczym rozwiązania technologiczno-informatyczne, inwestycje zrealizowane przez MPEC w roku ubiegłym, plany rozwoju systemu ciepłowniczego na następną „pięciolatkę”, przedstawienie kolejnego przemyskiego zabytku – Rynek 1 ogrzewanego Ciepłem Systemowym oraz zaproszenie do wiosennej edycji akcji „Zmień bojler na kaloryfer”. Gorąco polecamy również artykuł pt. „A gdyby nie było MPEC-u?”.

  Nasz bezpłatny Magazyn znajdziecie Państwo we wszystkich przemyskich sklepach sieci Piotruś Pan oraz w holu Urzędu Miejskiego.

  Zachęcamy do lektury.

  15.03.2016

  Na początku lutego b.r. akredytowane laboratorium LAB-SERWIS przeprowadziło

  pomiary emisji zanieczyszczeń
  gazowych i pyłowych

  na kanałach odprowadzających gazy odlotowe z kotłów WR-10 i WR-25 zainstalowanych w ciepłowni Zasanie. Obowiązek prowadzenia pomiarów emisji do powietrza dla każdego kotła 2 razy w roku (w okresie zimowym i letnim) wynika z obowiązującego nasze przedsiębiorstwo "pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Ciepłownia Zasanie". Wyniki pomiarów przedstawia poniższa tabela.

  Wielkości oznaczonych stężeń substancji w gazie mieszczą się w zakresie aktualnie obowiązujących dopuszczalnych standardów emisji. Dostosowanie ich poziomu do standardów określonych w Dyrektywie IED, które będą obowiązywały nasze przedsiębiorstwo od roku 2023 wymagało będzie zastosowania dodatkowych instalacji oczyszczających.


  TABELA POMIARÓW EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ


  POMIARY ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH I PYŁOWYCH
  Miejsce poboru próbki Rodzaj zanieczyszczenia Jednostka miary Wyniki badania
  L/76/16
  Aktualny dopuszczalny zakres do 2023r. Dopuszczalny zakres od 2023r. (IED)
  WR-10 Dwutlenek Azotu mg/m3 331 400 300
  Dwutlenek Siarki mg/m3 554 1300 400
  Pył całkowity mg/m3 46 100 30
  WR-25 (kanał lewy) Dwutlenek Azotu mg/m3 320 400 300
  Dwutlenek Siarki mg/m3 613 1300 400
  Pył całkowity mg/m3 239 400 30
  WR-25 (kanał prawy) Dwutlenek Azotu mg/m3 283 400 300
  Dwutlenek Siarki mg/m3 578 1300 400
  Pył całkowity mg/m3 195 400 30

  14.03.2016

  W sobotę 13 marca b.r. pracownicy naszej Spółki wzięli udział w

  II Turnieju Halowej Piłki Nożnej
  Jednostek Budżetowych
  o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla

  Powiększ W turnieju rozgrywany w hali POSiR przy ul. Mickiewicza wzięło udział 6 drużyn z jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Przemyśl: Urząd Miejski, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

  Drużyny zostały podzielone na 2 grupy. Po rozegraniu meczów w grupach, rozegrano fazę finałową, w której w walce o I miejsce zmierzyły się drużyny MPEC i PWiK. Mimo początkowego prowadzenia MPEC-u, drużyna PWiK-u okazała się lepsza, wygrywając ostatecznie cały mecz wynikiem 2:1 zajmując tym samym I miejsce w Turnieju.

  Drużyna reprezentująca naszą Spółkę w składzie: Dariusz Młot, Krzysztof Szmuc, Mariusz Krajewski, Stanisław Korniat, Andrzej JurkowskiPiotr Sawecki, wywalczyła II miejsce. Oprócz tego indywidualne wyróżnienie dla najlepszego zawodnika otrzymał Andrzej Jurkowski.

  Pozostałe miejsca zajęły kolejno: UM (III); POSiR (IV); MOPS (V) i SM (VI).
  Nagrody dla zawodników ufundowała firma Progres-Oświetlenie z Małkowic, natomiast zabezpieczenie medyczne zapewniała Grupa Ratownictwa PCK Przemyśl. Serdecznie dziękujemy.

  Wszystkim uczestnikom Turnieju serdecznie gratulujemy. Rewanż już za rok!

  14.03.2016

  Powiększ artykuł W minioną środę (09.03) w tygodniku Życie Podkarpackie ukazał się

  ARTYKUŁ PRASOWY

  autorstwa MG pt. „Setki złotych niedopłaty za co. Mieszkańcy „Płyt” zszokowani”, zawierający wiele nieścisłych i nieprawdziwych informacji, dotyczących m.in. przyczyn i skali wzrostu cen ciepła dla mieszkańców wspomnianego osiedla oraz zasad naliczania opłat i rozliczeń za ciepło.

  Z treścią wspomnianego artykułu oraz sprostowaniem nieprawdziwych i nieścisłych informacji możecie się Państwo zapoznać na naszej stronie internetowej.

  02.03.2016

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o udzielenie

  zamówienia na zakup paliw płynnych

  tankowanie pojazdów służbowych będących na wyposażeniu przedsiębiorstwa.

  Oferty na zamieszczonym poniżej formularzu ofertowym prosimy przesłać w terminie do dnia 21 marca 2016 roku do godz. 730 w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem:
  „oferta – postępowanie Nr 1/P/2016 nie otwierać przed godz. 700 21 marca 2016 roku”
  na adres:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
  37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

  Informacje dotyczące przedmiotu, terminu realizacji zamówienia oraz przewidywanej ilości paliwa znajdują się w formularzu ofertowym.

  Bliższych informacji dotyczących postępowania udziela:
  Wiesław Pałka
  numer telefonu: 16 670 24 20 wew. 37 lub 519 147 076
  w godzinach 800 – 1000.


          Formularz ofertowy

  26.02.2016

  "... Ku waszej pamięci Żołnierze Wyklęci..."

  Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Przemyśla do udziału w

  Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  „Tropem Wilczym 2016”

  który odbędzie się w najbliższą niedzielę, tj. 28 lutego b.r. na terenie Parku Miejskiego. Start i meta biegu zlokalizowane będą w okolicach Zamku Kazimierzowskiego. Bieg odbywał się będzie na dwóch dystansach: 1963 m (start o godz. 12.00) oraz 7000 m (start o godz. 12.25)

  Szczegółowe informacje o trasie biegu możecie Państwo znaleźć TUTAJ.

  Lokalnym organizatorem Biegu Pamięci jest Przemyski Klub Biegacza, a jego centralnym koordynatorem Fundacja Wolność i Demokracja.

  Jest nam miło Państwa poinformować, że nasze przedsiębiorstwo, w ramach realizacji polityki CSR wsparło organizację tego szczytnego przedsięwzięcia.

  Więcej informacji o Biegu „Tropem Wilczym 2016”, regulaminie, zasadach uczestnictwa, itp. Znajdziecie Państwo na stronie internetowej Przemyskiego Klubu Biegacza.

  23.02.2016

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. prosi o

  SKŁADANIE OFERT HANDLOWYCH
  NA MIAŁ WĘGLOWY KLASY M II A, TYP 31.2 LUB 32.1

  o parametrach - 22-18-0,54:
  - wartość opałowa - 22 MJ/kg ± 0,500 MJ/kg
  - popiół - do 18 % ± 1,0 %
  - siarka - do 0,54 % ± 0,1 %
  - temperatura spiekania > 950oC.

  z podaniem ceny netto za 1 tonę loco bocznica własna MPEC (numer stacji CETAR 51 084 202) oraz warunków płatności.

  Dostawy w terminie od września 2016r. do kwietnia 2017r. zgodnie z harmonogramem.
  Przewidywana ilość miału węglowego objęta kontraktem - około 23.800 ton.


  Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przez zamawiającego ilości zamówienia o jedną dostawę (dwa tysiące ton).

  Informujemy, że posiadamy duży plac składowy opału i w związku z tym istnieje możliwość wcześniejszej realizacji dostaw.

  Oferty w terminie do 16 maja 2016 roku prosimy przesłać pisemnie i faksem.
  nr faksu - 16 670-53-84,
  tel. kontaktowy: Wiesław Pałka - 16 670-24-20 wew. 37 lub 519-147-076.

  22.02.2016

  W piątek 19 lutego b.r. zakończyło się w naszym przedsiębiorstwie

  BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
  za rok 2015

  Badanie zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta - MM AUDYT I DORADZTWO Sp. z o.o. w Warszawie, wybranego do badania sprawozdania przez Radę Nadzorczą MPEC w Przemyślu Spółka z o.o. uchwałą Nr 11/2015 z dnia 18.09.2015r.

  Do końca lutego b.r. zostanie sporządzona i przedstawiona Zarządowi MPEC „Opinia z raportem z badania sprawozdania finansowego”, która następnie wraz z kompletem dokumentów, m.in. sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem zarządu z działalności spółki oraz propozycją podziału zysku Spółki za rok 2015 zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej oraz Zgromadzeniu Wspólników.

  05.02.2016

  Informujemy, że Instalacja Ciepłownia Zasanie, stanowiąca jedyne źródło ciepła zasilające przemyski system ciepłowniczy, uzyskała od 1 stycznia 2016r. tzw.

  DEROGACJĘ CIEPŁOWNICZĄ

  Ponieważ wspomniana instalacja spełnia warunki określone w art. 146b ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.2013.1232 z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (tzw. dyrektywa IED), została zwolniona z przestrzegania przepisów dotyczących wielkości dopuszczalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, wielkości dopuszczalnej emisji pyłu i wielkości dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki lub stopnie odsiarczania.

  Okres derogacji ciepłowniczej a więc odroczenie obowiązku wprowadzenia bardziej restrykcyjnych norm emisji zanieczyszczeń, będzie obowiązywał maksymalnie do dnia 31.12.2022r.

  Możliwe jest jednak wcześniejsze wejście w życie przepisów prawnych wprowadzających jako obowiązujące wymagania zawarte w tzw. konkluzjach BAT (najlepsze dostępne techniki), co wiązałoby się ze skróceniem okresu obowiązywania derogacji ciepłowniczej i wprowadzeniem jeszcze bardziej rygorystycznych standardów emisyjnych niż określone w dyrektywie IDE.


  Porównanie standardów emisyjnych dla ciepłowni Zasanie przedstawia poniższa tabela


  05.02.2016

  W piątek 5 lutego b.r. rozpoczęliśmy

  ogrzewanie Ciepłem Systemowym

  kolejnego już w tym roku budynku, tym razem położonego przy ul. Bolesława Śmiałego.

  W połowie stycznia b.r. uruchomiliśmy dostarczanie ciepła do budynków przy ul. Tarnawskiego 13 i 15, co umożliwia prowadzenie w nich prac budowlanych, montażowych i wykończeniowych, dostosowujących wspomniane budynki szkolne do celów mieszkalnych.

  Pod koniec stycznia b.r. przeprowadzony został odbiór techniczny urządzeń węzła cieplnego zainstalowanego w budynku handlowo-usługowym położonym przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego (Osiedle Zielone Wzgórze). Zakończenie procedur odbiorowych umożliwi rozpoczęcie ogrzewania wspomnianego obiektu praktycznie natychmiast po zawarciu umowy i złożeniu stosownego oświadczenia przez odbiorcę.

  03.02.2016

  W związku z zaobserwowanym

  znacznym wzrostem zużycia ciepła

  przez naszych odbiorców w miesiącu styczniu b.r. w porównaniu z grudniem roku ubiegłego (odpowiednio 84 tys. GJ i 61 tys. GJ w skali przedsiębiorstwa), przeprowadziliśmy szczegółową analizę struktury poboru ciepła z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, zarówno w odniesieniu do całego systemu ciepłowniczego, jak i kilkudziesięciu reprezentatywnych odbiorców o zróżnicowanej lokalizacji, wielkości ogrzewanego obiektu, technologii jego budowy itp.

  Już wstępne porównanie warunków atmosferycznych wykazało, że średniomiesięczna temperatura w styczniu 2016r. (mierzona w styczniowym okresie rozliczeniowym – 31.12 – 29.01) była o ponad 6,5oC niższa niż w grudniu 2015r. (odpowiednio -2,6oC i +3,97oC). Przy bardzo podobnych poziomach wilgotności względnej (82% i 81%) i prędkości wiatru (1 m/s i 1 m/s) w obu analizowanych miesiącach, tak duża różnica temperatur musiała zaowocować znacznym wzrostem poboru ciepła niezbędnego dla utrzymania poczucia komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach.

  W skali całego systemu ciepłowniczego wzrost ten wyniósł ok 37%, jednak szczegółowe analizy wykazały, że w poszczególnych obiektach wzrost zużycia ciepła wahał się od 28% nawet do ponad 60%. Wspomniany spadek temperatur i wzrost zużycia ciepła spowodował, że faktury za ciepło za miesiąc styczeń 2016 były nawet o kilkadziesiąt procent wyższe niż w grudniu ubiegłego roku, przy niezmienionych cenach ciepła.

  Warto przy tym zauważyć, że styczeń 2016r. był wyraźnie chłodniejszy, zarówno w odniesieniu od analogicznych miesięcy z lat 2015 i 2014 (odpowiednio +2,0oC i -0,2oC), jak i średniej temperatury styczniowej z ostatnich 10 i 15 lat (odpowiednio -0,6oC i -1,7oC).

  22.01.2016

  Zimowe temperatury oraz sprzyjająca aura pogodowa umożliwiają nam wreszcie przeprowadzanie

  BADAŃ TERMOWIZYJNYCH

  budynków zgłoszonych przez ich właścicieli, administratorów lub zarządców w ramach zainicjowanej przez naszą Spółkę akcji pn. „Oszczędzaj ciepło z MPEC".

  Przypominamy, że w ramach wspomnianej akcji, MPEC zobowiązał się do bezpłatnego wykonania zdjęć kamerą termowizyjną obiektów ogrzewanych Ciepłem Systemowym a następnie przekazanie jego administratorowi lub zarządcy termogramów i sporządzonego na ich podstawie raportu.

  Takie materiały stanowią ważne źródło informacji, zarówno do określenia zakresu i pilności koniecznych do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, jak i solidności wykonania oraz jakości użytych materiałów w obiektach, w których termomodernizację już przeprowadzono.

  Materiały z badań termowizyjnych będą sukcesywnie przekazywane zainteresowanym podmiotom, zaś obiekty, których nie zdążymy zbadać do końca bieżącego sezonu grzewczego, zostaną zbadane w pierwszej kolejności po rozpoczęciu sezonu grzewczego 2016/2017.

  Szczegółowe informacje na temat akcji „Oszczędzaj ciepło z MPEC”.

  19.01.2016

  Pod koniec ubiegłego roku, wraz z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przemyślu, gościliśmy z

  LEKCJAMI CIEPŁA

  w przemyskich przedszkolach, o czym obszernie informowaliśmy na naszej stronie internetowej.

  Podczas przedstawień przedszkolaki słuchały m.in. bajki „Czerwony Kapturek w mieście zimą”, oprócz której otrzymywały również opartą na motywach bajki kolorowankę. Mogły z niej się dowiedzieć m.in. dlaczego nie powinno się suszyć ubrań na kaloryferze, wychładzać mieszkań, palić śmieci w domowym piecu i wielu innych ciekawych i pożytecznych rzeczy.

  Ponieważ zainteresowanie bajkami były bardzo duże i nie do wszystkich dzieci zdołaliśmy dotrzeć, dlatego też postanowiliśmy zamieścić zarówno bajkę pt. „Czerwony Kapturek w mieście zimą”, kolorowankę, jak i pierwszą część przygód Czerwonego Kapturka z Ciepłem Systemowym pt. "Czerwony Kaputrek w mieście" na naszej stronie internetowej, w postaci plików pdf.
  Teraz każdy będzie mógł zapoznać się z przygodami Czerwonego Kapturka na swoim komputerze, czy też smartfonie, zaś kolorowankę albo wydrukować i pokolorować kredkami, albo pokolorować ją za pomocą myszki w programie graficznym.

  Zachęcamy do nadsyłania na nasz adres w formie elektronicznej najładniej pokolorowanych "Czerwonych Kapturków". Najładniejsze prace zamieścimy na naszej stronie internetowej.

  11.01.2016

  Niestety, jak co roku podczas trwania sezonu grzewczego Straż Pożarna w Przemyślu odnotowuje kolejne przypadki

  ZATRUCIA CZADEM

  Jak informuje na swoich stronach internetowych dziennik Nowiny, w sobotę 9 stycznia w swoim mieszkaniu przy ul. Karmelickiej w Przemyślu, tlenkiem węgla wydobywającym się z nieszczelnego piecyka gazowego podtruli się 65 letni mężczyzna i jego 60-letnia małżonka.

  Co prawda, tym razem wszystko skończyło się dobrze, a interwencja pogotowia ratunkowego i straży pożarnej wezwanych przez czujnego i życzliwego sąsiada, zapobiegły tragedii. Kolejne ofiary tlenku węgla mogą mieć jednak o wiele mniej szczęścia.

  Dlatego też zwracamy się do wszystkich z prośbą i apelem o przestrzeganie kilku prostych zasad, pozwalających zapobiec tragedii.

  JAK ZAPOBIEGAĆ ZATRUCIOM TLENKIEM WĘGLA - Rozwiń

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta
 • korzystać z usług wykwalifikowanej osoby przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji (nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych i mogą pogarszać wentylację)
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki
 • często wietrzyć pomieszczenie w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien
 • nie bagatelizować objawów zatrucia czadem - duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem. W takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej

 • <<< Zwiń


  W trosce o bezpieczeństwo własne oraz pozostałych domowników, warto zamontować w mieszkaniu czujnik czadu ostrzegający o obecności w powietrzu tlenku węgla. Koszt takiego urządzenia jest stosunkowo niewielki (ok. 100 zł), zaś montaż szybki i bezproblemowy.

  Więcej informacji o tlenku węgla, m.in.: skąd się bierze, jak oddziaływuje na organizm człowieka, jakie są objawy zatrucia czadem, na jakie urządzenia należy zwracać szczególną uwagę i jak się bronić przed tym zagrożeniem, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej "NIE DLA CZADU !!!". Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi tam informacjami, które mogą uratować życie.

  04.01.2016

  Pierwsze dni nowego 2016 roku przywitały mieszkańców Przemyśla

  FALĄ MROZÓW

  i temperaturą spadającą nad ranem niemal do -20oC.

  Co prawda, prognozy pogody na najbliższe dni nie przewidują siarczystych mrozów, jednak należy pamiętać, że to dopiero początek zimy.

  Dlatego też apelujemy do wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego o zwracanie szczególnej uwagi na stan techniczny, regulację i prawidłowość pracy urządzeń grzewczych i instalacji, zarówno w mieszkaniach, jak i w częściach wspólnych budynków.

  W razie niedogrzewania pomieszczeń, nieszczelności instalacji odbiorczej lub wystąpienia innych problemów związanych z systemem grzewczym, prosimy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie osoby odpowiedzialne za eksploatację instalacji grzewczej w Państwa budynku, administratora (zarządcę) budynku lub Pogotowie Ciepłownicze MPEC nr tel. - 993

  Pamiętajmy również o zamykaniu drzwi wejściowych do budynków, okien na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych (suszarniach, piwnicach, itd.). Otwarte a nawet uchylone drzwi i okna podczas kilkunastostopniowych mrozów, nie tylko powodują niepotrzebną ucieczkę ciepła z budynku, jego wychładzanie i zwiększone opłaty za ciepło dla mieszkańców, ale mogą spowodować poważne i kosztowne awarie instalacji grzewczej i wodociągowej.

  AKTUALNOŚCI 2016

  Archiwum aktualności >>> 
  2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008


  DANE TELEADRESOWE
  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
  ENERGETYKI CIEPLNEJ
  w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
  37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
  Tel.: 16 670 74 02
  Fax: 16 670 53 84
  43302851

  E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
  NIP: 795-020-07-28
  REGON: 650024129
  KRS: 0000127415
  Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy 5.435.000 zł
  LICZNIK ODWIEDZIN
  Dzisiaj: 120
  Od początku: 712095
  « powrót | drukuj | powiadom znajomego
  Do góry
  Informujemy, że prowadzone przez MPEC prace konserwacyjno-remontowe węzłów cieplnych mogą spowodować krótkotrwałe przerwy i zakłócenia w dostawach ciepłej wody użytkowej w budynkach:     24.05 – Reymonta 1;     25.05 – Kołłątaja 10,  Glazera 39;     30.05 – Borelowskiego 11, Noskowskiego 4;     30.05 - 02.06 – Borelowskiego 1, Focha 32, 22-go Stycznia 11, 13, 15, 17, Krasińskiego 26, 30;     01.06 – Borelowskiego 13, Zaciszna 11     Więcej informacji w dziale Przerwy remontowe w 2016 r.