MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
 
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

JAK SIĘ DO NAS PRZYŁĄCZYĆ? » DLACZEGO WARTO SIĘ DO NAS PRZYŁĄCZYĆ?

DLACZEGO WARTO SIĘ DO NAS PRZYŁĄCZYĆ?

Rozpatrując decyzję o wyborze sposobu ogrzewania Państwa obiektów, warto wziąć pod uwagę przedstawione niżej zalety, charakteryzujące ciepło, dostarczane przez nasze przedsiębiorstwo.

 

1. WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO

 

Bezpieczeństwo użytkowania - to podstawowa zaleta ciepła dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo. Ciepło z MPEC-u dostarczane jest do Państwa mieszkań i lokali użytkowych za pomocą gorącej wody, o temp. max. 90oC. W przeciwieństwie do innych typów ogrzewania: gazowego, olejowego, elektrycznego, węglowego, nie istnieje zagrożenie wybuchem, pożarem, zaczadzeniem czy też porażeniem prądem elektrycznym. Z ciepła dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo, można korzystać również w lokalach, w których niedrożne lub niesprawne instalacje wywietrznikowe, uniemożliwiają zastosowanie innych typów ogrzewania.

 

2. STABILNE I UMIARKOWANE CENY

 

Nasze przedsiębiorstwo jest zarówno wytwórcą jak i dystrybutorem ciepła, odpowiedzialnym za proces jego produkcji, oraz dostarczenia do Państwa obiektów, lub innych miejsc, stanowiących granicę eksploatacji i dostarczania ciepła. Zespolenie tych dwóch funkcji (wytwórcy i dystrybutora), w powiązaniu z charakterem i celem działalności naszego przedsiębiorstwa, pozwala nam na szereg działań, ograniczających koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również optymalizację całego procesu technologicznego. Drugim czynnikiem stabilizującym ceny naszego ciepła, jest technologia jego wytwarzania - poprzez spalanie miału węglowego, którego dostawcą są polskie kopalnie. Uniezależnia to ponoszone przez nas koszty od szeregu czynników, takich jak: wahanie kursu dolara i euro, skokowo rosnące ceny paliw na światowych giełdach, próby ujednolicenia (podwyższenia z 7% do 22% stawki akcyzowej na olej opałowy). Wszystkie te czynniki powodują, że cena za ciepło dostarczane przez nasze przedsiębiorstwo jest nie tylko stabilna i przewidywalna, ale i konkurencyjna, w stosunku do kosztów ogrzewania za pomocą innych, alternatywnych sposobów.

 

3. NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA

 

Ciepło do państwa obiektów dostarczane jest przez nasze przedsiębiorstwo przez cały rok na okrągło, z kilkudniową przerwą na czas trwania remontów sieci ciepłowniczej. Każdego roku, zarówno podczas trwania przerwy remontowej, jak również przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, wykwalifikowani pracownicy naszych służb remontowych i eksploatacyjnych, dokonują przeglądów, remontów, napraw i konserwacji wszystkich eksploatowanych przez nas węzłów cieplnych, jak również całej sieci ciepłowniczej. Ścisłe przestrzeganie powyższych zasad, oraz procedury reagowania w przypadku wystąpienia nawet najmniejszych nieprawidłowości w pracy naszych urządzeń, pozwoliło uniknąć w pond dwudziestoletniej historii MPEC-u poważniejszych awarii. Oczywiście, zdarzały się drobne usterki i awarie, których nie można się ustrzec, stosując nawet najbardziej rygorystyczne procedury. Jednak ich usunięcie nigdy nie trwało dłużej niż kilka godzin. Tak więc bazując na naszym doświadczeniu, możemy z pełnym przeświadczeniem zagwarantować niezawodność dostaw ciepła do Państwa mieszkań.

 

4. POCZUCIE KOMFORTU

 

Pracą naszych węzłów cieplnych sterują nowoczesne układy regulacyjne, dostosowujące parametry czynnika grzewczego, do warunków atmosferycznych. Taki sposób regulacji powoduje, że ilość ciepła odbieranego przez Odbiorcę, dostosowana jest zarówno do warunków zewnętrznych, jak i potrzeb i wymagań Odbiorcy w tym zakresie. Nawet przy niesprawnych zaworach termostatycznych, układ automatycznej regulacji zapobiega przegrzewaniu mieszkań, a przez to niepotrzebnym stratom ciepła.

 

5. OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE

 

Problem ochrony środowiska naturalnego jest traktowany przez nasze przedsiębiorstwo priorytetowo. Technologia wytwarzania ciepła stosowana w naszym przedsiębiorstwie, prowadzona jest zgodnie z wszelkimi wymogami, dotyczącymi ochrony środowiska. Proces ten podlega ciągłej kontroli, sprawowanej zarówno przez pracowników naszego przedsiębiorstwa, jak również instytucji zewnętrznych. Systematyczne kontrole zarówno spalanego miału węglowego, jak i poziomu emisji spalin, pozwalają na bieżącą analizę jakości i ilości emitowanych do atmosfery gazów i innych zanieczyszczeń. Szereg działań podejmowanych przez MPEC w Przemyślu, oraz znaczne inwestycje proekologiczne, poczynione w ostatnich latach, znacznie ograniczyły niekorzystne zjawiska, związane z wytwarzaniem i przesyłem ciepła przez nasze przedsiębiorstwo. Inną, nie mniej ważną, prowadzoną przez nas działalnością proekologiczną, jest rozwój sieci ciepłowniczej i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wielu obiektów, szczególnie w rejonie Starówki. Pozwoliło to na wyeliminowanie co najmniej kilkunastu dużych kotłowni niskoemisyjnych, oraz wielu palenisk domowych.

 

6. ELASTYCZNOŚĆ WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO M.S.C.

 

Nasze przedsiębiorstwo traktuje indywidualnie każdego z odbiorców, czy też potencjalnych odbiorców ciepła, zainteresowanych przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zarówno na etapie planowania inwestycji, kształtowania warunków przyłączenia, prowadzenia prac przyłączeniowych, jak i w późniejszym okresie, gdy dostarczamy już ciepło do Państwa obiektów, staramy się niczego naszym odbiorcom nie narzucać. Jeżeli istnieje tylko taka możliwość, staramy się relacje z naszymi odbiorcami kształtować na drodze uzgodnień i porozumień.

 

7. KOMPLEKSOWOŚĆ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MPEC

 

Oprócz wytwarzania i przesyłu ciepła, świadczymy na rzecz naszych odbiorców również szereg innych usług, związanych z podstawowym profilem naszej działalności. Projektowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków, obsługa węzłów cieplnych, będących w eksploatacji Odbiorcy, przeprowadzanie wszelkich napraw i prac konserwacyjno-remontowych instalacji i urządzeń służących do przesyłu i odbioru ciepła, to tylko niektóre oferowane przez nas usługi. Więcej szczegółowych informacji, dotyczących innych usług świadczonych przez nasze przedsiębiorstwo, znajduje się na stronie INNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ MPEC.

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84
43302851

E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna:
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 5821
Od początku: 2028900
« powrót | drukuj
Do góry