MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY DO POBRANIAW tym dziale serwisu zostały zamieszczone do pobrania poniższe dokumenty:

NASZE WYDAWNICTWA - foldery, ulotki reklamowe i promocyjno-informacyjne, artykuły prasowe itp.,

DOKUMENTY REJESTROWE I LOGO SPÓŁKI - skan NIP, REGON i KRS Spółki oraz wzory graficzne logo do zamieszczania na wydawnictwach,

DOKUMENTY I FORMULARZE DLA ODBIORCÓW - taryfy dla ciepła, tabele regulacyjne, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz inne dokumenty związane z przyłączeniem obiektu do systemu ciepłowniczego i dostawą Ciepła Systemowego.

POLECANE PUBLIKACJE - Publikacje elektroniczne innych podmiotów (m.in. URE, NIK, IGCP, Ministerstwa Gospodarki, UOKiK, Gminy M. Przemyśl) dotyczące różnych aspektów korzystania z energii, w tym ciepła.


Uwaga!!!
Wszystkie dokumenty zamieszczone na niniejszej stronie mają format PDF.
Do przeglądania oraz wydruku dokumentów w tym formacie służą bezpłatne programy:

Pobierz program Pobierz program


NASZE WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE

"Dostarczamy ciepło przez cały rok"
- ulotka informująca o zaletach Ciepła Systemowego w kontekście możliwości korzystania z niego przez cały rok. (0,2 MB)
"Dbamy o czyste powietrze"
- ulotka informująca o zaletach Ciepła Systemowego w kontekście walki ze smogiem i ochrony czystego powietrza. (0,2 MB)
"Ogrzewamy wodę w mieszkaniach"
- ulotka informująca o zaletach ciepłej wody przygotowywanej przy pomocy Ciepła Systemowego (0,2 MB)
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 2(7)/2018 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo MPEC Przemyśl skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego zawierające informacje o rewolucji czekającej przemyskie ciepłownictwo, nowoczesnych systemach grzewczych w starym budownictwie, programie "Ekologiczny Przemyśl", opis faktury za ciepło i szereg innych informacji (3,0 MB).
Raport z działalności MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w roku 2017
zawiera m.in. dane techniczne,  ekonomiczne, organizacyjne Spółki, informacje o zatrudnieniu i sprawach pracowniczych, podsumowanie inwestycji z roku 2017 i plany inwestycyjne na rok 2018, informacje o certyfikacji przemyskiego systemu ciepłowniczego oraz szereg innych danych o przedsiębiorstwie. (7 MB).
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 1(6)/2018 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo MPEC Przemyśl skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego zawierające informacje dotyczące m.in.: uzyskanego przez MPEC Certyfikatu Jakości NO SMOG, ogrzewania podłogowego, inwestycji MPEC prowadzonych w roku 2017 i planowanych na rok 2018, efektów walki ze smogiem i szereg innych informacji (2,7 MB).
Certyfikat redukcji niskiej emisji dla MPEC
artykuł zamieszczony w miesięczniku Nasz Przemyśl w lutym 2018r. dotyczący certyfikatów dla Ciepła Systemowego dostarczanego przez MPEC w Przemyślu Spółka z o.o. (1,0 MB).
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 2(5)/2017 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo MPEC Przemyśl skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego. Ten numer w całości poświęcony jest tytułowym zagrożeniom społecznej akcji informacyjnej pn. "Czad i ogień! Obudź czujność!" oraz sposobom w jaki można zminimalizować ryzyko z tym związane (2,1 MB).
Raport z działalności MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w roku 2016
zawiera m.in. dane techniczne i ekonomiczne, strukturę organizacyjną, informacje o warunkach i strukturze zatrudnienia, analizę przemyskiego rynku Ciepła Systemowego, plany inwestycyjne, analizę SWOT oraz szereg innych informacji o przedsiębiorstwie. (7 MB).
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 1(4)/2017 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo MPEC Przemyśl skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, zawierające informacje dotyczące m.in.: inteligentnego ogrzewania, materiałów instalacyjnych, inwestycji MPEC prowadzonych w roku 2016 i planowanych na rok 2017, przemyskiego smogu, audytu energetycznego i szereg innych informacji (3,3 MB).
"Tworzymy ciepły klimat"
- ulotka informująca o zaletach Ciepła Systemowego oraz warunkach i procedurze przyłączenia nieruchomości do miejskiego systemu ciepłowniczego (2,1 MB)
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 2(3)/2016 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo MPEC Przemyśl skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, zawierające informacje dotyczące mieszkaniowych stacji cieplnych, zasad ich działania, rekuperatorów, świadectw energetycznych, grzejników, planów rozwojowych MPEC na lata 2017-2018 i szereg innych informacji (2,1 MB).
Raport z działalności MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w roku 2015
zawiera m.in. dane techniczne i ekonomiczne, strukturę organizacyjną, dane kadrowe, informacje handlowe, analizę rynku Ciepła Systemowego, Raport Społeczny oraz szereg innych informacji o przedsiębiorstwie. (16 MB).
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 2/2016 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, zawierające szereg informacji dotyczących korzystania z ciepła, zanieczyszczenia powietrza w Przemyślu, rozwiązaniach technologiczno-informatycznych stosowanych w przemyskim ciepłownictwie i szereg innych informacji. (1,8 MB).
Magazyn Ciepła Systemowego Nr 1/2015 - Edycja Przemyska
Wydawnictwo skierowane do odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, zawierające szereg informacji dotyczących korzystania z ciepła (7 MB).
Ulotka ekologicznej akcji edukacyjnej "Kochasz dzieci nie pal śmieci"
przedstawia m.in. wpływ substancji powstałych przy spalaniu śmieci na ludzki organizm i środowisko naturalne (1,5 MB).
Raport z działalności MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w roku 2014
zawiera m.in. dane techniczne i ekonomiczne, strukturę organizacyjną, zarys kompetencyjny poszczególnych komórek organizacyjnych, schemat przemyskiego oraz szereg innych informacji o przedsiębiorstwie. (9 MB).
"Ciepło, cieplej... ciepłownia" - Dzień Otwartych Drzwi Ciepłowni Zasanie
- ulotka informacyjna (2 MB)
"Ciepło Systemowe dla Przemyśla"
- ulotka promocyjna (2 MB)
Raport z działalności MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w roku 2013
zawiera m.in. rys historyczny przedsiębiorstwa, bilans oraz rachunek zysków i strat, dane techniczne systemu wytwórczego i przesyłowo-dystrybucyjnego, informacje dotyczące wpływu działalności MPEC na środowisko (15 MB).
Raport z działalności MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w roku 2012
zawiera m.in. sprawozdanie finansowe Spółki, raport środowiskowy, dane techniczne systemu wytwórczego i przesyłowo-dystrybucyjnego oraz informacje dotyczące prowadzonych i planowanych inwestycji(6 MB).
"Ciepło Systemowe dla Przemyśla"
- ulotka promocyjno-informacyjna o warunkach i procedurze przyłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego, proponowanych rozwiązaniach technicznych, itp. (2,6 MB)
"Polityka Jakości MPEC w Przemyślu Sp. z o.o."
- tekst polityki jakości oraz priorytetowe cele naszego przedsiębiorstwa przedstawione przez Prezesa Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierza Steca (0,6 MB)
"Poradnik Odbiorcy Ciepła Systemowego"
- podstawowe zasady racjonalnego gospodarowania ciepłem i ciepłą wodą (0,5 MB).
"Prawidłowy dobór grzejników"
- krótki poradnik, jak prawidłowo dobrać wielkość i moc grzejników w lokalu zasilanym w ciepło z mieszkaniowej stacji cieplnej lub węzła cieplnego stałoparametrowego - 65/35oC (0,15 MB).
"MPEC 1984 - 2009"
- Folder wydany z okazji 25-lecia przedsiębiorstwa (5 MB)
"Ciepło i ekologia"
- artykuł autorstwa Kazimierza Steca - Prezesa Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. zamieszczony w miesięczniku "Nasz Przemyśl" w marcu 2009r. (1 MB)
"X LAT MPEC PRZEMYŚL - 1984-1994"
- A to wydawnictwo zamieszczamy jako historyczną ciekawostkę.
Folder wydany z okazji 10-lecia funkcjonowania przedsiębiorstwa (30 MB)
DOKUMENTY REJESTROWE SPÓŁKI

        Decyzja w sprawie nadania NIP
        Zaświadczenie o numerze REGON
        Odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS) - stan na 29.01.2019r.
Logo MPEC w Przemyślu Sp. z o.o.
- oficjalne logo MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w formacie jpg (1244 px x 2356 px) (0,3 MB)
Logo MPEC w Przemyślu Sp. z o.o.
- oficjalne logo MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w formacie cdr (v.12)
DOKUMENTY I FORMULARZE

 • icopobierz   | Wniosek o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej (do wypełnienia ręcznego )
 • icopobierz   | Wniosek o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej (do wypełnienia w formie elektronicznej)
 • icopobierz   | Taryfa dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (obowiązująca od 01.02.2019r. do 30.09.2019r.)
 • icopobierz   | Taryfa dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (obowiązująca od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.)
 • icopobierz   | Taryfa dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (obowiązująca od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.)
 • icopobierz   | Taryfa dla ciepła wytwórcy ciepła - FIBRIS S.A. w Przemyślu (obowiązuje od 01.09.2017r.)
 • icopobierz   | Taryfa dla ciepła wytwórcy ciepła - FIBRIS S.A. w Przemyślu (obowiązuje od 01.09.2014r.)
 • icopobierz   | Cennik usług, czynności oraz opłat dodatkowych - obowiązuje od 01.02.2019
 • icopobierz   | Zgoda na obciążanie rachunku
 • icopobierz   | Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku
 • icopobierz   | Standardy jakościowe obsługi Odbiorców (obowiązujące od 01.10.2016r.)
 • icopobierz   | Tabela regulacyjna 90/70 z minimalną temperaturą zasilania 60
 • icopobierz   | Tabela regulacyjna 65/45
 • icopobierz   | Tabela regulacyjna 90/70 - dla ΔT = 22,7
 • icopobierz   | Tabela regulacyjna 90/70 - dla ΔT = 20,0
 • icopobierz   | Tabela regulacyjna 130/80
 • icopobierz   | Wniosek o określenie średnich cen za ciepło i usługi przesyłowe
 • icopobierz   | Zasady stosowania średnich cen za ciepło i usługi przesyłowe
 • icopobierz   | Wniosek o zmianę wielkości zamówionej mocy cieplnej
 • icopobierz   | Wniosek o rozpoczęcie/zakończenie dostarczania ciepła do obiektu
 • icopobierz   | Wniosek o sprawdzenie prawidłowości wskazań licznika ciepła
 • icopobierz   | Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na lata 2017 - 2020
 • icopobierz   | Wytyczne dotyczące przygotowania pomieszczenia na węzeł cieplny (obowiązuje od 17.05.2018r.)
 • icopobierz   | Formularz zgłoszeniowy zmiany danych teleadres. osób do kontaktu z MPEC
 • icopobierz   | Regulamin systemu przedpłatowego za ciepło
 • icopobierz   | Regulamin e-faktury i e-korespondencja
 • icopobierz   | Wniosek o przesyłanie faktur i korespondencji drogą elektroniczą
 • icopobierz   | Wniosek o zmianę adresu e-mail dla przesyłania faktur i korespondencji drogą elektroniczą
 • icopobierz   | Rezygnacja z przesyłania faktur i korespondencji drogą elektroniczną
 • icopobierz   | Formularz pisma do Prezesa Zarządu MPEC
 • icopobierz   | Pełnomocnictwo do reprezentowania Odbiorcy ciepła
 • icopobierz   | Regulamin i wniosek ws termicznej dezynfekcji instalacji c.w.u.
 • icopobierz   | Wniosek o przeprowadzenie badania termowizyjnego budynku
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84
43302851

E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna:
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 73
Od początku: 1557582
« powrót | drukuj
Do góry