MENU GŁÓWNE
POGODA
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

JAK SIĘ DO NAS PRZYŁĄCZYĆ? » E-WNIOSEK PRZYŁĄCZENIOWY

E-WNIOSEK PRZYŁĄCZENIOWY

E-wnosek przyłączeniowy

WNIOSEK
o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej


UWAGA:
Złożenie niniejszego wniosku stanowi jedynie zapytanie skierowane do MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. o możliwość i warunki przyłączenia obiektu wnioskodawcy do sieci ciepłowniczej i nie rodzi po stronie wnioskodawcy żadnych zobowiązań prawnych i finansowych.

Poniższy formularz służy jedynie do wypełniania i przesyłania wniosku przyłączeniowego w formie online.

Formularz wniosku w wersji "do wydruku" i wypełnienia ręcznego, znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania


Na podstawie § 7 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) przedstawiam(y) następujące dane:

 


DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

 

 

Imię i nazwisko lub pełna nazwa wnioskodawcy:

 

 

Adres siedziby lub miejsca zamieszkania oraz dane kontaktowe wnioskodawcy:

 

Miejscowość:  
Kod pocztowy:  
Poczta:  
Ulica:  
Nr budynku:  
Nr lokalu:  
Skrytka pocztowa:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  

 

Dane rejestrowe wnioskodawcy:

 

Forma prawna:  
NIP:  
PESEL/REGON:  
KRS:  

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIEKTU

 

 

Lokalizacja Obiektu:

 

Miejscowość:  
Ulica:  
Nr budynku:  
Nr lokalu:  
Funkcja lub przeznaczenie obiektu:  
 
Tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu:  

 

 

MOC I ASORTYMENT CIEPŁA

 

 

Jestem zainteresowany(a) odbiorem ciepła na cele:

 

Centralne ogrzewanie (c.o.):  
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.):  
Wentylację (went):  
Cele technologiczne (techn.):  

 

 

Dotychczasowy sposób ogrzewania obiektu:  
Czy dla obiektu został wykonany audyt energetyczny?   Tak Nie
Czy obiekt posiada instalację centralnego ogrzewania?   Tak Nie
Proponowany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia poboru ciepła:  

Dotyczy wspólnot mieszkaniowych lub budynków wielolokalowych:

Ilość wszystkich lokali w budynku wielolokalowym:  
Ilość lokali których użytkownicy wyrazili zainteresowanie odbiorem ciepła na cele c.o.  
Ilość lokali których użytkownicy wyrazili zainteresowanie odbiorem ciepła na cele c.w.u.  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procedury przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.). Równocześnie oświadczam że jestem świadom przysługującego mi prawa wglądu do moich danych i ich poprawiania.

 

UWAGA !!! W przypadku, gdy wnioskodawca dysponuje prawem własności obiektu, którego dotyczy wniosek, proszę podać oznaczenie jego księgi wieczystej. W przypadku, gdy wnioskodawca dysponuje innym tytułem prawnym do obiektu, do wniosku przesłanego drogą elektroniczną powinien zostać załączony skan dokumentu (np. umowy najmu, dzierżawy) potwierdzającego wspomniany tytuł prawny.

 


 

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84
43302851

E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna:
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 218
Od początku: 1088492
« powrót | drukuj
Do góry