MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
 
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

STREFA ODBIORCY CIEPŁA » INFORMACJA O TARYFIE DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.10.2018 R.

INFORMACJA O TARYFIE DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.10.2018 R.

Skutki wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła

INFORMACJE DOTYCZĄCE TARYFY DLA CIEPŁA

obowiązującej od 1 października 2018r. do 30 września 2019r.Uprzejmie informujemy wszystkich odbiorców oraz użytkowników Ciepła Systemowego, że z dniem 1 października 2018r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła, która zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w tej sprawie, obowiązywała będzie do dnia 30 września 2019r.

Treść nowej taryfy wraz z decyzją Prezesa URE ją zatwierdzającą została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 14 września 2018r. pod poz. 3896.

Taryfa dla Ciepła
Przeciętny wskaźnik wzrostu cen i stawek opłat związanych z zaopatrzeniem w ciepło ustalonych w nowej taryfie (obowiązującej od 01.10.2018r.) w porównaniu z taryfą obowiązującą do 30.09.2018r. wynosi średnio + 8,61 %, co oznacza wzrost cen i stawek opłat liczonych globalnie dla całego przedsiębiorstwa o 8,61 %.

Podstawowymi przyczynami wzrostu cen ciepła są:
  • wzrost cen uprawnień do emisji CO2 z ok. 21,20 zł/szt. (IX/2017) do ok. 53,70 zł/szt. (IX/2018), czyli o ponad 150%;
  • zmniejszenie przyznanych Spółce nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 - kumulacja tych dwóch czynników spowodowała wzrost kosztów z 1,72 zł do 5,70 zł w przeliczeniu na 1 GJ wytworzonego ciepła;
  • wzrost cen energii elektrycznej od 1 stycznia 2019r. o 12 % (wytworzenie) i 8,73% (przesył);
  • wzrost cen wody 1 czerwca 2018r. o 4,1%;
  • utrzymujące się wysokie ceny opału (356 zł/t). Ubiegłoroczna podwyżka cen ciepła średnio o 7,49% jedynie częściowo pokryła wzrost kosztów opału, którego cena wzrosła w 2017r. o 68% z 214 do 359 zł/t.

Wykres - ceny uprawnień do emisji CO2 od 2017-10-02 do 2018-09-18 - Rozwiń >>>


<<< zwiń grafikę


Jak więc widać z powyższego zestawienia, wzrost opłat związanych z zaopatrzeniem w ciepło związany jest z czynnikami zewnętrznymi - wzrostem kosztów zewnętrznych, na które nasze przedsiębiorstwo nie ma wpływu.

Koszty wewnętrzne działalności przedsiębiorstwa, mające istotny wpływ na cenę ciepła, podlegają natomiast stałej, restrykcyjnej kontroli, a tam gdzie jest to możliwe - redukcji (np. stan zatrudnienia i fundusz płac oraz inne koszty ogólnozakładowe).

Ceny i stawki opłat za usługi związane z przesyłem i dystrybucją ciepła (za wyjątkiem odbiorców zasilanych w ciepło przez Fibris S.A.) pozostają praktycznie na niezmienionym poziomie w stosunku do analogicznych cen i stawek opłat zawartych w taryfie obowiązującej do 30 września 2018r.

Wskaźniki zmiany cen i stawek opłat dla usług związanych z wytwarzaniem oraz przesyłem i dystrybucją ciepła dla poszczególnych grup taryfowych w stosunku do poprzedniej taryfy przedstawiają poniższe tabele

1. Wytwarzanie ciepła:


Rodzaj opłaty Grupa Taryfowa wskaźnik wzrostu/spadku
cen i stawek opłat
w %
opłata za
wytwarzanie ciepła
O-p 13,72
I-w 13,99
G-w 13,82
G-z 13,90
średnio 13,87


2. Przesył i dystrybucja ciepła:


Rodzaj opłaty Grupa Taryfowa wskaźnik wzrostu/spadku
cen i stawek opłat
w %
opłata za
przesył i dystrybucję
ciepła
O-p 3,32
I-w -0,24
G-w 0,38
G-z 1,08
O-n 11,55
średnio 0,59


Uwzględniając wszystkie części składowe opłat za ciepło, przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych kształtują się następująco:


Grupa Taryfowa przeciętny wzrost/spadek cen
i stawek opłat za ciepło
w %
O-p 10,73
I-w 7,92
G-w 8,50
G-z 8,28
O-n 11,55
średni wzrost
całkowitych opłat za ciepło
8,61

Oznaczenie symbolu grupy taryfowej do jakiej został zaklasyfikowany dany obiekt, znajduje się w umowie sprzedaży ciepła w części "Zamówienie mocy cieplnej". Kryteria klasyfikacji obiektów do poszczególnych grup taryfowych znajdziecie Państwo natomiast w pkt 3 taryfy dla ciepła.

Poniżej zostało zamieszczone szczegółowe zestawienie poszczególnych cen i stawek opłat ujętych w taryfach: obowiązującej do 30.09.2018r. i od 01.10.2018r.


Taryfy dla ciepła obowiązujące w naszej Spółce, począwszy od 01.10.2010r. zostały w formie skanów (pdf) zamieszczone na stronie BiP naszego przedsiębiorstwa w podmenu "Koncesje i Taryfy".

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW I UŻYTKOWNIKÓW CIEPŁA
Z OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ PRZY UL. OFIAR KATYNIA


Wzrost stawek opłat za usługi przesyłowe o 11,55% spowodowany jest przede wszystkim dwoma czynnikami:
  1. wzrostem cen ciepła wprowadzonym przez jego wytwórcę - spółkę FIBRIS S.A.. Taka sytuacja powoduje, że przy takiej samej wielkości strat ciepła generowanej przez osiedlową sieć ciepłowniczą, ich wartość znacząco rośnie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w kosztach usług przesyłowych;
  2. amortyzacją nowego środka trwałego - komory ciepłowniczej, wybudowanej w miejsce wyburzonego budynku węzła rozdzielczo-pomiarowego.
Jeżeli powyższe wyjaśnienia uważacie Państwo za niewystarczające, lub macie Państwo inne pytania dotyczące opłat za ciepło, prosimy wpisać treść pytania w poniższy formularz i przesłać, naciskając przycisk "wyślij pytanie". Odpowiedź zostanie Państwu przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania umieścimy na naszej witrynie internetowej.


O wszelkich problemach i wątpliwościach dotyczących wprowadzanej taryfy oraz opłat za ciepło, możecie Państwo również porozmawiać telefonicznie z P. Tomaszem Szczerbowskim - kierownikiem działu umów i rozliczeń, pod nr tel. 16 670 42 53 wew. 268. lub za pomocą korespondencji elektronicznej - t-szczerbowski@mpec.przemysl.pl.

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84
43302851

E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna:
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 5786
Od początku: 2028865
« powrót | drukuj
Do góry