MENU GŁÓWNE
POGODA
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

INFORMACJE O SPÓŁCE » INFORMACJE TECHNICZNE

INFORMACJE TECHNICZNE

Informacje techniczne MPEC INFORMACJE OGÓLNE

linia

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Przemyślu, jako przedsiębiorstwo energetyczne, zajmuje się wytwarzaniem oraz przesyłem i dystrybucją ciepła na podstawie koncesji nr:
 • WCC/30/277/U/2/98/EB z późn. zm. (wytwarzanie ciepła)
 • PCC/30/277/U/2/98/EB z późn. zm. (przesył i dystrybucja ciepła)


WYTWARZANIE CIEPŁA


Ciepłownia ZasanieWytwarzanie ciepła odbywa się w jednym źródle ciepła jakim dysponuje nasze przedsiębiorstwo - ciepłowni "Zasanie", zlokalizowanej przy ul. E. Plater w Przemyślu.

Ciepłownia wyposażona jest w następujące urządzenia wytwórcze:

 • 2 kotły wodne WR-25 o mocy 29,07 MW każdy,
 • 1 kocioł wodny WR-10 o mocy 10 MW, zainstalowany w roku 2006
 • 1 kocioł wodny WR-12 o mocy 12 MW, uruchomiony w lutym 2009r.

 • Łączna moc ciepłowni wynosi 80,15 MW.


  schemat

  schemat systemu ciepłowniczego

  Ciepło wytwarzane jest w wyniku spalania miału węglowego. Proces ten jest na bieżąco monitorowany i w znacznej części zautomatyzowany, z licznymi zabezpieczeniami technologicznymi na wypadek wystąpienia nieprawidłowości w pracy kotłów.

  Rocznie do produkcji ciepła zużywane jest ok. 25 tys. ton miału węglowego.

  W sezonie grzewczym pracują maksymalnie cztery kotły, natomiast w sezonie letnim jeden.

  Zainstalowanie nowych kotłów typu WR 10 - M/8 oraz WR 12-N pozwoliło na bardziej elastyczną i ekonomiczną pracę ciepłowni oraz bieżące dostosowywanie ilości wytwarzanego ciepła do aktualnych potrzeb odbiorców.

  W celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, każdy kocioł został wyposażony w zespół odpylania spalin.
  Spaliny po przejściu przez zespół cyklofiltrów odprowadzane są do powietrza żelbetonowym kominem o wysokości 120 m i średnicy wylotowej 2 m.

  Odpady paleniskowe stanowiące uboczny produkt spalania miału węglowego, transportowane są natomiast systemem taśmociągów ze zbiorników odżużlaczy na plac składowy żużla. Odpady te poddawane są corocznym badaniom m.in. na obecność pierwiastków promieniotwórczych.

  PRZESYŁ CIEPŁA

  Ciepło ze źródła ciepła - Ciepłowni "Zasanie" do węzłów cieplnych zainstalowanych w poszczególnych obiektach przesyłane jest systemem rurociągów - "miejską siecią ciepłowniczą".  Charakterystyka miejskiego systemu ciepłowniczego:

  Typ sieci - rozgałęźna z trzema pierścieniami przewidzianymi do pracy w systemie awaryjnym
  Łączna długość sieci - 37,5 km
  Łączna długość zewnętrznych instalacji odbiorczych - 6,4 km
  Pojemność zładu - 2535 m3
  Ciśnienie statyczne - 82 mH2O,
  Ciśnienie dyspozycyjne - 70 mH2O (okres zimowy)
  - 35 mH2O (okres letni)
  Nośnik ciepła - tz/tp - 130/73,5 oC
  Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika w sezonie zimowym - 1130 m3/h
  Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika w sezonie letnim - 235 m3/h
  Ogólna ilość węzłów cieplnych - 315
  Ilość węzłów cieplnych eksploatowanych przez MPEC - 290
  Ilość węzłów cieplnych eksploatowanych przez odbiorców - 25
  Ilość ogrzewanych budynków - 590
  Łączna moc cieplna zamówiona przez odbiorców - 69,7 MW
  Roczna sprzedaż ciepła - 386 tys. GJ
  Sięć ciepłownicza
  Schemat miejskiej sieci ciepłowniczej
  Ciepło do instalacji odbiorczych w poszczególnych obiektach dostarczane jest za pośrednictwem węzłów cieplnych oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych.

  Temperatura nośnika ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych (grzejników) wynosi:
 • w przypadku zasilania z węzłów cieplnych zmiennoparametrowych - od 34oC do 90oC
 • w przypadku zasilania z węzłów cieplnych stałoparametrowych - 65oC.

 • W przypadku węzłów zmiennoparametrowych, regulacja temperatury zasilania obiegu wodnego c.o. odbywa się automatycznie, (zgodnie z tabelą regulacyjną) i jest zależna od temperatury zewnętrznej. W przypadku węzłów stałoparametrowych, temperatura zasilania obiegu wodnego c.o. jest stała i wynosi 65oC, niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Regulacja ilości odbieranego ciepła odbywa się wówczas jedynie poprzez odpowiednie ustawienie zaworów termostatycznych przy grzejnikach (regulacja wielkości przepływu).

  Ciepło dostarczane przez nasze przedsiębiorstwo może być wykorzystywane na cele:
 • centralnego ogrzewania pomieszczeń;
 • przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • wentylacji pomieszczeń;
 • cele technologiczne.

 • Podstawą rozliczeń za dostarczone ciepło oraz wystawiania faktur z tego tytułu są dokonywane raz w miesiącu odczyty wskazań liczników ciepła.

  Obecnie w miejskim systemie ciepłowniczym zainstalowanych jest ok 1570 liczników ciepła,

  z czego ok. 1330 funkcjonuje w ramach systemu zdalnego odczytu.


  Charakterystyczną cechą naszego przedsiębiorstwa jest duże i wciąż rosnące rozdrobnienie struktury odbiorców.

  Ponad 80% umownych odbiorców ciepła to odbiorcy pobierający do 10 kW mocy cieplnej, zaś jedynie 6% odbiorców Ciepła Systemowego pobiera więcej niż 100 kW mocy.

  Sięć ciepłownicza
  Struktura odbiorców ciepła
  Ilość ciepła pobranego przez poszczególnych odbiorców ustalana jest na podstawie dokonywanych raz w miesiącu odczytów wskazań liczników ciepła.

  Roczna sprzedaż ciepła za rok 2014 wyniosła 386 tys. GJ

  z czego:
 • 63% - ciepło zużyte w obiektach mieszkalnych
 • 29% - ciepło zużyte w budynkach użyteczności publicznej
 • 8% - ciepło zużyte przez pozostałych odbiorców.


 • Obecnie posiadamy ok. 1280 umownych odbiorców ciepła, zaś z usług naszego przedsiębiorstwa korzysta ok. 27 tys. mieszkańców Przemyśla.


  Od września 2006r. przemyski MPEC eksploatuje również zewnętrzną instalację odbiorczą, doprowadzającą ciepło zakupione od "FIBRIS" S.A. w Przemyślu, do budynków mieszkaniowych położonych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu.  (dane wg stanu na dzień 01.07.2015r.)
  DANE TELEADRESOWE
  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
  ENERGETYKI CIEPLNEJ
  w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
  37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
  Tel.: 16 670 74 02
  Fax: 16 670 53 84
  43302851

  E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
  NIP: 795-020-07-28
  REGON: 650024129
  KRS: 0000127415
  Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

  Godziny otwarcia:
  pon. - pt.: 7:00 - 15:00
  sob. i niedz.: nieczynne

  Kasa czynna:
  pon. - pt.: 11:00 - 14:00

  Pogotowie Ciepłownicze
  tel. 993
  czynne całodobowo

  LICZNIK ODWIEDZIN
  Dzisiaj: 110
  Od początku: 1105351
  « powrót | drukuj
  Do góry