MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
 
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

INWESTYCJE MPEC 2019

PLANY INWESTYCYJNE I KIERUNKI ROZWOJU
MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
W ROKU 2019Zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

PLANEM INWESTYCYJNYM NA ROK 2019

zawierającym zadania inwestycyjne i modernizacyjne, które mają zostać zrealizowane w roku bieżącym oraz harmonogram prowadzonych prac

łączne wydatki przeznaczone na realizację inwestycji wyniosą ponad 3,3 mln. zł

z czego ok. 1,1 mln zł pochłoną prace modernizacyjne układu wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji ciepła, głównie węzłów cieplnych oraz układu przepompowni, pozwalającego ogrzewać osiedle Rycerskie i Malawskiego, pomimo bardzo różnicy wysokości (95 m) pomiędzy posadowieniem ciepłowni Zasanie i węzłem cieplnym zasilającym osiedle Malawskiego.

Ok. 100 tys. zł pochłonie przygotowanie dokumentacji dotyczącej planowanej rozbudowy systemu ciepłowniczego w kierunku osiedla mieszkaniowego przy ul. Lwowskiej, budowy sieci ciepłowniczej w moście Brama Przemyska oraz projekt sieci ciepłowniczej do osiedla mieszkaniowego, które ma zostać wybudowane przez firmę PA Nova w ciągu kilku najbliższych lat przy ul. Sanockiej.

Najważniejszy i najkosztowniejszym elementem planu inwestycyjnego są jednak zadania dotyczące rozbudowy miejskiego systemu ciepłowniczego oraz przyłączenia do niego kolejnych nieruchomości.

W roku 2019 do sieci ciepłowniczej zostaną podłączone 3 obiekty, które dopiero powstają: sale gimnastyczne przy Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Borelowskiego 12 i I LO przy ul. Słowackiego 21 oraz strzelnica wznoszona obecnie przy ul. Mickiewicza. terenie kompleksu obiektów Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Do sieci ciepłowniczej zostaną przyłączone także powstające wielolokalowe budynki mieszkalne przy ul. Leszczyńskiego, Goszczyńskiego, Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego (Monte Cassino)Bieszczadzkiej.

Do systemu ciepłowniczego zostaną przyłączone także obiekty Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Focha 12, budynek parafii oo Salezjanów przy ul. Św. Jana 3 (filia Przemyskiej Biblioteki Publicznej), budynek mieszkalny przy ul. Kraszewskiego 7 oraz budynek usługowy przy ul. Dworskiego 8.

Najważniejszą inwestycją z punktu widzenia ekologicznego, będzie przyłączenie do systemu ciepłowniczego budynków przy ul. Focha 5, Krasińskiego 51Racławickiej 5, ogrzewanych dotychczas w przeważającej części piecami węglowymi. Łącznie we wspomnianych 3 budynkach znajduje się ponad 30 lokali mieszkalnych, które perspektywie kilku najbliższych lat zostaną przyłączone do sieci ciepłowniczej, co zaowocowałoby m.in. likwidacją ponad 50 palenisk węglowych!

Łącznie w roku 2019 planujemy wybudować ponad 0,5 km sieci ciepłowniczej i 9 węzłów cieplnych, co umożliwi przyłączenie do sieci ciepłowniczej 14 budynków o łącznej zamówionej mocy cieplnej ok. 1,5 MW.

Ponadto należy mieć na uwadze, że program inwestycyjny MPEC musi być mocno skorelowany z programem parasolowym, realizowanym przez Gminę Miejską Przemyśl - "Ekologiczny Przemyśl" który został wybrany do dofinansowania w ramach RPO. Wspomniany program będzie realizowany w ciągu najbliższych dwóch lat. W jego ramach 41 budynków wielorodzinnych oraz 5 mieszkań indywidualnych zostanie podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Aby umożliwić Państwu zapoznanie się z planami inwestycyjnymi naszego przedsiębiorstwa, poniżej zamieszczamy wykaz obiektów przewidzianych do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2019.


ROK 2019


W roku 2019 (wg stanu na dzień 01.04.2019r.) MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. planuje przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej poniższych budynków:

PRAWOBRZEŻNA CZĘŚĆ MIASTA
•   Słowackiego 21   (sala gimnastyczna przy I LO)
•   Mickiewicza 34   (strzelnica przy BOSG)
•   Dworskiego 8
•   Leszczyńskiego 7


LEWOBRZEŻNA CZĘŚĆ MIASTA
•   Focha 5
•   Focha 12
•   Kraszewskiego 7
•   Racławicka 5
•   Krasińskiego 51
•   Goszczyńskiego 7
•   Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego
•   Św. Jana 3
•   Borelowskiego 12
•   Bieszczadzka 5


 

Ponadto istnieje możliwość "pozaplanowego" przyłączenia poszczególnych lokali w budynkach, do których MPEC już dostarcza ciepło, a także innych obiektów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie naszych instalacji.
Każdy wniosek dotyczący podłączenia takich obiektów będzie rozpatrywany indywidualnie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji dotyczących możliwości, warunków i ewentualnego terminu w którym będzie możliwe przyłączenie Państwa nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, prosimy o kontakt z Dziełem Rozwoju i Inwestycji:

telefoniczny
tel. 16 670-42-53 wew. 246 - 249 lub 16 670-57-79

e-mailowy
techniczny@mpec.przemysl.pl

lub osobisty
w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 - I piętro pok. nr 16-19
w dniach od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00Niektóre obiekty
przewidziane do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
w roku 2019


 • Dworskiego 8
  Dworskiego 8
 • Leszczyńskiego 7
  Leszczyńskiego 7
 • Focha 5
  Focha 5
 • Focha 12
  Focha 12
 • Goszczyńskiego 7
  Goszczyńskiego 7
 • Racławicka 5
  Racławicka 5
 • Kraszewskiego 7
  Kraszewskiego 7
 • Św. Jana 3
  Św. Jana 3
 • Krasińskiego 51
  Krasińskiego 51
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84
43302851

E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna:
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 1367
Od początku: 1973696
« powrót | drukuj
Do góry