Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » ARCHIWUM AKTUALNOŚCI » 2012

2012

 

 

2012r.


 

27.12.2012r.

W piątek 21 grudnia b.r. w siedzibie MPEC Sp. z o.o. przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu, dla pracowników przedsiębiorstwa zostało zorganizowane

UROCZYSTE SPOTKANIE OPŁATKOWE

W spotkaniu udział wzięli również zaproszeni goście, m.in. Dziekan Dekanatu Przemyskiego ks. Marian Koźma oraz członkowie Rady Nadzorczej naszego przedsiębiorstwa: Jadwiga Jędruch, Maciej KalnickiLudwik Szymański.
Na początku głos zabrał Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec, który w imieniu swoim oraz Zarządu przedsiębiorstwa przywitał przybyłych na opłatkowe spotkanie pracowników i gości. Następnie ks. Marian Koźma odczytał fragment ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa i złożył życzenia świąteczne wszystkim przybyłym na spotkanie. Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2013 Roku złożył również Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec. Po wspólnej modlitwie i odśpiewaniu kolędy, uczestnicy spotkania dzielili się opłatkiem oraz składali sobie świąteczne życzenia.

 

19.12.2012r.

Przypominamy wszystkim Odbiorcom ciepła o trwającej do 31 stycznia 2013r.

PROMOCJI USŁUGI E-FAKTURA


W ramach której każdy Odbiorca może złożyć w naszym przedsiębiorstwie lub przesłać na nasz adres wypełniony "Wniosek o przesyłanie faktur oraz innej korespondencji drogą elektroniczną", którego wzór wraz z pozostałymi dokumentami: Regulaminem oraz Zasadami Promocji Usługi E-f@ktura, możecie Państwo pobrać z naszej witryny internetowej - zakładka Dokumenty do pobrania.
Na każdego Odbiorcę, który do dnia 31 stycznia 2013r. wyrazi zgodę na otrzymywanie e-faktur i złoży stosowny wniosek w tej sprawie, czekają atrakcyjne upominki:
stacja pogody „Toledo” oraz
zegar „Rondo”
Parametry i funkcje stacji pogodowej znajdziecie Państwo TUTAJ.

Odbiorcy, którzy już złożyli już Wniosek o przysyłanie faktur oraz innej korespondencji drogą elektroniczną, wraz z fakturą za ciepło za miesiąc grudzień, otrzymają informację z prośbą o osobisty odbiór przedmiotów promocyjnych w siedzibie MPEC.


 

18.12.2012r.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2013 Roku, kilkadziesiąt instytucji, przedsiębiorstw, urzędów a także osób prywatnych skierowało na ręce Prezesa naszego przedsiębiorstwa Kazimierza Steca


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Życzenia złożyli nam m.in.: Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Jan Bartmiński; Brugg Pipesystems; Urząd Dozoru Technicznego; P.U.H. „Justiwo”; FIBRIS S.A. w Przemyślu; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przemyślu; Landis Gyr; Stowarzyszenie Księgowych w Rzeszowie; SAMSON Sp. z o.o.; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej; Kelvin Sp. z o.o.; PZU; PCKiN Zamek; Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w  Przemyślu; OTELO Sp. z o.o.; TBS Sp. z o.o. w Przemyślu; MPEC S.A. w Tarnowie; Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu; Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Przemyślu Sp. z o.o.; MPEC Mielec Spółka z o.o.; POSiR Przemyśl; Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek; Energoserwis S.A. w Lublinie; Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku; Zarządca Nieruchomości inż. Bud. Tadeusz Król; Carbonus Sp. z o.o. w Tarnowie.

Za wszystkie życzenia oczywiście serdecznie dziękujemy i raz jeszcze życzymy wszystkim Państwu


RADOSNYCH I SPOKOJNYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2013 ROKU.

 


 

15.12.2012r.


Początkiem grudnia b.r. rozpoczęliśmy akcję informacyjno-promocyjną, skierowaną zarówno do odbiorców jak i konsumentów ciepła (użytkowników lokali w budynkach, dla których umowy sprzedaży ciepła z MPEC Sp. z o.o. zawarł właściciel lub administrator) pn.

ZATRZYMAJ CIEPŁO - ZAMYKAJ DRZWI


Akcja ta ma na celu propagowanie racjonalnego sposobu korzystania z Ciepła Systemowego, ograniczania niepotrzebnych strat ciepła a w efekcie kosztów ogrzewania mieszkań i części wspólnych budynków.
W ramach wspomnianej akcji, na drzwiach wejściowych do budynków, których administratorzy lub właściciele wyrazili na to zgodę, zostały umieszczone estetyczne naklejki przypominające o konieczności zamykania drzwi w okresie zimowym. Pod zamieszczonym na naklejkach adresem strony internetowej CIEPŁA SYSTEMOWEGO można uzyskać wiele przydatnych informacji dotyczących m.in. racjonalnego gospodarowania ciepłem, sposobów opomiarowania zużycia ciepła, prawidłowego doboru grzejników i obliczania ich prawidłowej mocy oraz wiele innych przydatnych informacji dotyczących tego sposobu ogrzewania.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w akcji ZATRZYMAJ CIEPŁO – ZAMYKAJ DRZWI, prosimy o umieszczenie na drzwiach wejściowych Państwa budynku naklejki informacyjnej lub poinformowanie administratora Państwa budynku o takiej możliwości. Naklejki (samoprzylepne i łatwo zmywalne) w dwóch wzorach, o wymiarach 30 x 7 cm możecie Państwo otrzymać w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 pok. nr 21 i 22 lub od pracowników Pogotowia Ciepłowniczego MPEC. 

12.12.2012r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, wszystkich odbiorców ciepła zasilanych z sieci ciepłowniczej nr 2 - przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu o wprowadzeniu przez wytwórcę ciepła - FIBRIS Spółka Akcyjna w Przemyślu

NOWEJ TARYFY DLA CIEPŁA


która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2013r.

Średni wzrost cen i stawek opłat w stosunku do aktualnie obowiązującej taryfy wyniesie ok. 20%.

       Tekst taryfy dla ciepła
FIBRIS S.A. w Przemyślu

 


 

07.12.2012r.

UWAGA!
IDĄ MROZY


Wszystko wskazuje, że to już koniec ciepłej jesieni i łagodnego początku zimy. Jak zapowiadają synoptycy, od początku przyszłego tygodnia będzie następował stopniowy spadek temperatury, zarówno w dzień jak i w nocy. Co prawda nie będą to jeszcze syberyjskie mrozy, jednak temperatura w nocy będzie spadała do kilkunastu stopni poniżej zera. Dodatkowo, w ciągu najbliższych dwóch tygodni nie mamy co liczyć na dodatnie temperatury.

W związku z tym, raz jeszcze apelujemy do wszystkich osób korzystających z Ciepła Systemowego o zwracanie szczególnej uwagi na stan techniczny i prawidłową pracę urządzeń grzewczych w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków.

W przypadku wystąpienia awarii, prosimy o powiadomienie o tym fakcie osób odpowiedzialnych za eksploatację instalacji w budynku (najczęściej administratora budynku), lub Pogotowie Ciepłownicze MPEC - tel. 993.

Ponadto przypominamy o podstawowych zasadach racjonalnego użytkowania Ciepła Systemowego. Informacje na ten temat znajdziecie Państwo TUTAJ

Wszystkich Państwa, którzy nie korzystają z Ciepła Systemowego a swoje obiekty ogrzewają z innych źródeł (węgiel, gaz, olej opałowy), prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem użytkowania urządzeń grzewczych i źródeł ciepła. Ich wadliwe działanie lub nieprawidłowe użytkowanie stwarza poważne zagrożenie, szczególnie zatrucia tlenkiem węgla.

 


06.12.2012r.


Pragniemy Państwa poinformować oraz zachęcić do uczestnictwa w trwającej obecnie akcji charytatywnej radiowej Trójki pn.


ŚWIĘTA BEZ GRANIC


W tym roku zebrane fundusze zasilą Kampanię Wodną Polskiej Akcji Humanitarnej, w ramach której budowane są studnie i ujęcia wodne w Południowym Sudanie i Somalii.
Fundusz PAH zasilą środki zebrane w trakcie trzech aukcji charytatywnych na antenie Trójki. Pierwsza z nich odbędzie się 7 grudnia, kolejne zaplanowano na 14 i 21 grudnia. Zlicytowane zostaną przedmioty podarowane przez polskich i zagranicznych artystów, m.in.:
- gitara Fender Stratocaster Marka Knopflera,
- statuetka Orła 2003 Marka Kondrata otrzymana za najlepszą rolę męską w filmie "Dzień świra" oraz
- keyboard Grzegorza Turnaua.

Sztandarowym nośnikiem akcji jest płyta "Święta bez granic". Zawiera ona piosenkę przewodnią akcji pt. Karp 2012, w wykonaniu zespołu Przyjaciele Karpia złożonego z dziennikarzy radiowej Trójki. Dochód ze sprzedaży płyty "Święta bez granic" w całości zasili Fundusz PAH.

Innym sposobem na wsparcie akcji będzie charytatywny SMS o treści POMOC wysłany na numer 7261 (koszt 2zł + VAT) oraz wpłaty bezpośrednio na konto PAH, Bank BPH SA 65 1060 0076 0000 3310 0016 0860.

Partnerem tegorocznej akcji „Święta bez granic” jest 


03.12.2012r.


Jeszcze na dobre nie rozpoczęła się zima i co za tym idzie konieczność ogrzewania mieszkań a już w środkach masowego przekazu pojawiają się informacje o

"CICHYM ZABÓJCY"


czyli tlenku węgla i tragicznych skutkach jego działania.

Bezbarwny i bezwonny tlenek węgla powstaje w procesie niepełnego spalania paliwa, najczęściej węgla, drewna lub gazu. Główną przyczyną jego powstawania a przede wszystkim gromadzenia się w zamkniętych pomieszczeniach są uszczelniane w celu ograniczenia strat ciepła okna i drzwi oraz częściowo lub całkowicie zatkane wywietrzniki, co uniemożliwia dopływ świeżego powietrza do palenisk a tym samym odprowadzanie spalin. Pamiętajmy! - tylko tyle spalin wypływa przez komin ile świeżego powietrza napływa do pomieszczenia z zewnątrz!.
Tlenek węgla wyjątkowo łatwo łączy się z hemoglobiną, powodując niedotlenienie tkanek.

Charakterystyczne objawy zatrucia tlenkiem węgla:
w zależności od stężenia mogą wystąpić: ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie mięśni, apatie, zaś przy stężeniach powyżej 900 mg/m³, zapaść, utrata przytomności i ryzyko zgonu.
Po zatruciu tlenkiem węgla mogą wystąpić zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, nerwobóle i niewydolność płuc, natomiast w zatruciach przewlekłych: bóle i zawroty głowy, znużenie, zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym objawiające się pogorszeniem pamięci, zdolności koncentracji i bezsennością...

Czytaj dalej  >>>

Postępowanie przy zatruciu tlenkiem węgla:
- wynieść zatrutego z miejsca narażenia z zapewnieniem własnego bezpieczeństwa,
- wyłączyć piecyk gazowy lub inne urządzenie mogące stanowić przyczynę powstania tlenku węgla, które było czynne w czasie wypadku,
- zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza,
- wezwać pogotowie ratunkowe, konieczna pomoc lekarska,
- jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie oraz masaż serca,
- unikać obciążenia wysiłkiem fizycznym.


Aby uniknąć zaczadzenia oraz sytuacji stwarzającej zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla należy:
- zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin;
- zapewnić skuteczną wentylację w pomieszczeniach, których występuje spalanie paliwa;
- nie stosować mechanicznej wentylacji wyciągowej w pomieszczeniach w którym zachodzi spalanie paliwa z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin z wykorzystaniem do spalania powietrza z pomieszczenia;
- unikać stosowania do ogrzewania pomieszczeń, w których stale przebywają ludzie gazowych przenośnych urządzeń promiennikowych;
- nie używać do ogrzewania pomieszczeń kuchni gazowych lub innych nieprzystosowanych do tego celu urządzeń;
- nie zatykać kratek wentylacyjnych w drzwiach do łazienki oraz od przewodów wentylacyjnych;
- wykonywanie wszelkich prac naprawczych, przeróbek, modernizacji i prac konserwacyjnych przy urządzeniach na paliwo stałe, ciekłe i gazowe powierzać osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje;
- nie pozostawiać bez nadzoru potraw na włączonej kuchence, czy ciasta w piekarniku;
- używać bezpiecznych urządzeń (kuchenki gazowe, przepływowe gazowe ogrzewacze wody) posiadających stosowne atesty, wyposażone w czujniki zabezpieczające przed zanikiem ciągu, czy nieuzasadnionym wypływem paliwa;
- wyposażyć mieszkanie w autonomiczne bateryjne czujniki dymu i tlenku węgla oraz gazu.to jeden z nielicznych, całkowicie bezpiecznych sposobów ogrzewania obiektów.

 


 

14.11.2012r.

Na początku września b.r. informowaliśmy Państwa o wsparciu, jakie udzieliło nasze przedsiębiorstwo organizowanemu pod patronatem honorowym Posła na Sejm RP Marka Rząsy, Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy oraz Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Kazimierza Grenia - Turnieju "Piłkarskie wtorki 2012". Zwycięzcy Turnieju wzięli udział w dwudniowej wycieczce do Warszawy.

PODZIĘKOWANIA


za wsparcie finansowe tej inicjatywy skierował na ręce Prezesa MPEC Kazimierza Steca Poseł na Sejm RP Marek Rząsa wraz z uczestnikami Turnieju "Piłkarskie wtorki 2012".
 


 

13.11.2012r.

Początkiem listopada b.r. zgodnie z zamierzeniami


ROZPOCZĘLIŚMY DOSTAWĘ
CIEPŁA SYSTEMOWEGO

do większości obiektów objętych tegorocznym planem inwestycyjnym.
Dotychczas Ciepło Systemowe popłynęło do poniższych budynków:


Dworskiego 6
Dworskiego 6
  - (09.11)

Dworskiego 22
Dworskiego 22
  - (02.11)

Dworskiego 28
Dworskiego 28
  - (07.11)

Dworskiego 52
Dworskiego 52
  - (13.10)

Dworskiego 55
Dworskiego 55
  - (11.10)

Smolki 13
Smolki 13
  - (29.10)

Rynek 26
Rynek 26
  - (06.11)

w zdecydowanej większości, mieszkania w budynkach przyłączonych w b.r. do miejskiej sieci ciepłowniczej ogrzewane były dotychczas piecami węglowymi. Szacujemy, że jedynie w powyższych budynkach (z wyjątkiem budynku Dworskiego 55, który dotychczas ogrzewany był z kotłowni gazowej) położonych w Śródmieściu naszego miasta, zostało zlikwidowanych lub wyłączonych z użytkowania ok. 60 palenisk węglowych.

W pozostałych budynkach, których przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej zostało przewidziane na rok bieżący, tj. Dworskiego 4
Dworskiego 4
, Rejtana 2
Rejtana 2
, Rejtana 4
Rejtana 4
, Krasińskiego 49
Krasińskiego 49
- wszelkie prace prowadzone przez nasze przedsiębiorstwo zostały zakończone. Włączenie ciepła będzie mogło nastąpić niezwłocznie po dopełnieniu formalności związanych z umowami ciepła i złożeniu wniosków w tej sprawie przez odbiorców.
Końcowe odbiory techniczne instalacji prowadzone są w budynkach przy ul. Rogozińskiego 16
Rogozińskiego 16
Noskowskiego 7
Noskowskiego 7


W budynku przy ul. Smolki 3
Smolki 3
,  trwają prace końcowe przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji, doprowadzającej ciepło do poszczególnych mieszkań, natomiast na osiedlu Zielone Wzgórze przy ul. Monte Cassino
Monte Cassino
  prowadzone są prace wykonawcze przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 2 oraz instalacji w budynku.

W zakładce PLANOWANE INWESTYCJE 2013 możecie Państwo natomiast zapoznać się z wstępnym wykazem obiektów przewidzianych do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2013.

 


02.11.2012r.


Miło jest nam poinformować wszystkich Odbiorców Ciepła Systemowego o wprowadzeniu przez nasze przedsiębiorstwo nowej usługi pn.


SYSTEM KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Z ODBIORCAMI CIEPŁA


w ramach której, możliwa będzie wysyłka faktur oraz wymiana wszelkiej korespondencji prowadzonej z naszym przedsiębiorstwem w formie elektronicznej.
Aby otrzymywać faktury i prowadzić korespondencję w formie elektronicznej, Odbiorca powinien wcześniej złożyć w siedzibie naszego przedsiębiorstwa "Wniosek o przesyłanie faktur oraz innej korespondencji drogą elektroniczną", którego wzór wraz z Regulaminem możecie Państwo pobrać z naszej witryny internetowej - zakładka "Dokumenty do pobrania".
Powyższa usługa jest bezpłatna i nie wiąże się dla Odbiorcy z żadnymi dodatkowymi kosztami. Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, że do prowadzenia i potwierdzania autentyczności korespondencji przesyłanej przez Państwa w formie elektronicznej, nie jest wymagane posiadanie tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Pragnąc zachęcić Państwa do skorzystania z naszej oferty, przygotowaliśmy wyjątkowo atrakcyjne upominki dla tych Odbiorców Ciepła Systemowego, którzy wyrażą zgodę na otrzymywanie faktur oraz innej korespondencji drogą elektroniczną oraz złożą przesłany wniosek w siedzibie naszego przedsiębiorstwa do dnia 31 stycznia 2013r.

Szczegółowe informacje na temat usługi e-f@ktura, wraz z Regulaminem, Zasadami Promocji Usługi E-f@ktura oraz stosownym Wnioskiem, otrzymacie Państwo wraz z fakturami za ciepło za miesiąc październik b.r.

Wkrótce na naszej witrynie internetowej pojawi się więcej informacji na ten temat.
 


 

31.10.2012r.

Pierwszy "jesienny" śnieg oraz nocne przymrozki zbiegły się w czasie z


KOŃCÓWKĄ TEGOROCZNYCH
PRAC INWESTYCYJNYCH

prowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo.
Obecnie prowadzone są prace przy poniższych obiektach:

Smolki 3
Smolki 3
, - ułożone zostało przyłącze ciepłownicze do budynku. Do 14 listopada zostanie wykonana instalacja doprowadzająca ciepło do poszczególnych lokali oraz uruchomiona dostawa ciepła.

Dworskiego 22
Dworskiego 22
,  - wszelkie prace wykonawcze zostały zakończone. Zgodnie z wnioskami odbiorców, dostawa Ciepła Systemowego do budynku zostanie rozpoczęta w dniu 2 listopada b.r.

Dworskiego 28
Dworskiego 28
Dworskiego 28A,  - wszelkie prace związane z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego zostały zakończone, zaś urządzenia przygotowane do pracy. W chwili obecnej trwają końcowe przeglądy i odbiór instalacji doprowadzającej ciepło z węzła cieplnego do poszczególnych mieszkań w budynku. Włączenie ciepła zgodnie z planem powinno nastąpić do 10 listopada b.r.

Czytaj dalej  >>>

Rynek 26
Rynek 26
  - przyłącze ciepłownicze i węzeł cieplny wykonane i gotowe do pracy. W chwili obecnej trwa wykonywanie przez wspólnotę mieszkaniową instalacji doprowadzającej ciepło do poszczególnych mieszkań w budynku. Dostawa ciepła może nastąpić w każdym czasie, po zawarciu niezbędnych umów i złożeniu przez odbiorcę wniosku o włączenie ciepła.

Dworskiego 4
Dworskiego 4
,  - węzeł cieplny zamontowany i gotowy do pracy. W chwili obecnej trwa wykonywanie przez wspólnotę mieszkaniową instalacji odbiorczej w budynku.

Dworskiego 6
Dworskiego 6
  - węzeł cieplny zamontowany i gotowy do pracy. W chwili obecnej trwają końcowe prace montażowe liczników ciepła.

Rejtana 2
Rejtana 2
, - przyłącze ciepłownicze do budynku zostało wykonane. W chwili obecnej trwa montaż instalacji odbiorczej w budynku.

Rejtana 4
Rejtana 4
,  - prace związane z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego zostały zakończone. W chwili obecnej trwają końcowe odbiory techniczne. Po uregulowaniu kwestii związanych z eksploatacją instalacji w budynku oraz zawarciu umów sprzedaży ciepła, MPEC niezwłocznie rozpocznie dostawę Ciepła Systemowego, co powinno nastąpić w pierwszych dniach listopada b.r.

Krasińskiego 49
Krasińskiego 49
  - prace związane z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego zostały zakończone, zaś urządzenia przygotowane do pracy. Obecnie trwają prowadzone przez właściciela budynku prace wykonawcze instalacji, rozprowadzające ciepło do poszczególnych lokali. Po zakończeniu wspomnianych prac oraz zawarciu umowy sprzedaży ciepła, MPEC rozpocznie dostarczanie ciepła do budynku w terminie wskazanym przez odbiorcę.

Rogozińskiego 16
Rogozińskiego 16
  - obecnie trwają końcowe prace montażowe węzła cieplnego. Pobór Ciepła Systemowego będzie mógł nastąpić do 10 listopada b.r.

Noskowskiego 7 - przyłącze ciepłownicze do budynku zostało wykonane. W pierwszych dniach listopada zakończą się prace montażowe węzła cieplnego. Realny termin rozpoczęcia poboru ciepła - ok 10 listopada b.r.

Monte Cassino
Monte Cassino
  - Osiedle "Zielone Wzgórze" - trwają prace wykonawcze przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 2 oraz montaż instalacji w budynku. Do 30 listopada b.r. planowane jest zakończenie prac wykonawczych oraz rozpoczęcie dostarczania Ciepła Systemowego do budynków nr 2 i 3.


 

W zakładce PLANOWANE INWESTYCJE 2013 możecie Państwo natomiast zapoznać się z wstępnym wykazem obiektów przewidzianych do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2013.

 


 

31.10.2012r.

W dniu 29 października b.r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki w Przemyślu Pan Piotr Fil, złożył na ręce Prezesa MPEC Sp. z o.o. Kazimierza Steca

PODZIĘKOWANIA


za wsparcie materialne udzielone przez nasze przedsiębiorstwo Stowarzyszeniu oraz wkład w rozwój piłki siatkowej w Przemyślu.

My ze swojej strony życzymy wszystkim przemyskim siatkarzom i siatkarkom samych sukcesów sportowych.
 


08.10.2012r.


Od 8 października (poniedziałek)


CENTRALNE OGRZEWANIE


w swoich zasobach włącza największy odbiorca Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo - Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Dzięki temu, najpóźniej w godzinach nocnych, ciepło popłynie do mieszkań w ponad 130 budynkach PSM ogrzewanych Ciepłem Systemowym.
Oprócz tego włączenie ciepła w dniu dzisiejszym i jutrzejszym zgłosiło kilkadziesiąt i wspólnot mieszkaniowych, szkół, przedszkoli oraz innych mniejszych i większych odbiorców ciepła.
Równocześnie informujemy, że zgodnie ze Standardami Jakościowymi Obsługi Odbiorców, MPEC dokonuje rozpoczęcia i zakończenia dostarczania ciepła na pisemny wniosek odbiorców, w terminie do 12 godzin od złożenia wniosku.
 


 

08.10.2012r.

Informujemy wszystkich odbiorców ciepła o wprowadzeniu dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu sp. z o.o. z dniem 1 października b.r.

NOWYCH LEGITYMACJI


uprawniających jej posiadaczy do przeprowadzania u odbiorców ciepła kontroli układów pomiarowych, dotrzymywania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń, mających na celu:
 1. sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowych oraz rozliczeń zużycia ciepła, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości - wyjaśnienie przyczyn ich powstania,
 2. ustalenie, czy miało miejsce pobieranie ciepła bez zawarcia umowy albo z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowego,
 3. sprawdzenie dotrzymywania warunków zawartej umowy, w szczególności zgodności sposobu wykorzystywania ciepła z warunkami określonymi w umowie.
Kontrole mogą przeprowadzać upoważnieni przedstawiciele przedsiębiorstwa w zespole liczącym min. 2 osoby, na podstawie wspomnianej legitymacji oraz imiennego upoważnienia wystawionego przez upoważnionego członka zarządu MPEC w Przemyślu sp. z o.o.
Każdorazowo z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół (2 egz.), w którym zamieszczają ustalenia dokonane w trakcie kontroli. Jeden egzemplarz wspomnianego protokołu po jego sporządzeniu otrzymuje odbiorca bądź osoba przez odbiorcę upoważniona.
Legitymacje, których powiększony wzór możecie Państwo obejrzeć po kliknięciu na obrazek obok, są zgodne z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. "w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne". (Dz.U. 00 Nr 75 poz. 866).
Powyższe rozporządzenie reguluje szczegółowo również tryb i zasady przeprowadzania wspomnianych kontroli.
Równocześnie, z dniem wprowadzenia nowych legitymacji (01.10.2012r.) tracą ważność wszystkie legitymacje do przeprowadzania kontroli wydane dla pracowników naszego przedsiębiorstwa przed tą datą.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących autentyczności dokumentów - legitymacji lub upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, lub tożsamości osób legitymujących się wspomnianymi dokumentami, prosimy o natychmiastowy kontakt z naszym przedsiębiorstwem - tel. 16 670-42-53 wew. 236, Dyspozytorem MPEC Sp. z o.o. pod nr tel. 16 670-03-71 lub Pogotowiem Ciepłowniczym - tel. 993.
 


 

05.10.2012r.

Zimne noce oraz poranne październikowe mgły, to oznaka zbliżających się chłodów, przygotowań do sezonu grzewczego i stopniowego zakańczania


PRAC INWESTYCYJNYCH

prowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo w bieżącym roku.
Obecnie prowadzone są prace przy poniższych obiektach:

Dworskiego 52
Dworskiego 52
  - inwestycja zakończona. Trwają końcowe prace przy uzupełnianiu izolacji urządzeń węzła cieplnego. Po podpisaniu umów sprzedaży ciepła, MPEC włączy ciepło w umówionym z odbiorcą terminie.

Dworskiego 55
Dworskiego 55
  - inwestycja zakończona. Do wykonania zostały drobne prace regulacyjne i montażowe. Uruchomienie dostawy ciepła nastąpi w dowolnym momencie na życzenie odbiorcy.

Smolki 13
Smolki 13
  - prace montażowe na ukończeniu. Do połowy października b.r. planowane jest przeprowadzenie końcowych odbiorów i prób instalacji oraz włączenie ciepła.

Smolki 3
Smolki 3
Dworskiego 22
Dworskiego 22
Dworskiego 26
Dworskiego 26
Dworskiego 28
Dworskiego 28
,  Dworskiego 28A - prace ziemne i montażowe przy węzłach cieplnych zostały zakończone. W chwili obecnej, oprócz drobnych prac wykończeniowych prowadzonych na węzłach cieplnych, trwają procedury związane z próbami i odbiorami instalacji odbiorczych w budynkach przy ul. Dworskiego 22 i Dworskiego 28. Pozostałe obiekty w ramach tej inwestycji zostaną podłączone w ciągu kilku następnych tygodni.

Czytaj dalej  >>>

Rejtana 2
Rejtana 2
Rejtana 4
Rejtana 4
Dworskiego 4
Dworskiego 4
,  i Dworskiego 6
Dworskiego 6
  - do wszystkich powyższych budynków zostały ułożone przyłącza ciepłownicze, zaś do końca października b.r. zostaną zainstalowane węzły cieplne. Po zakończeniu budowy instalacji odbiorczych w budynkach oraz uregulowaniu kwestii formalno-prawnych, na przełomie października i listopada będzie możliwy odbiór ciepła.

Krasińskiego 49
Krasińskiego 49
  - prace ziemne związane z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego zostały zakończone. Do połowy października b.r. zostanie zainstalowany węzeł cieplny. Po wykonaniu przez odbiorcę instalacji odbiorczej i jej przyłączeniu do urządzeń węzła cieplnego, MPEC będzie mógł rozpocząć dostawę ciepła w dogodnym dla odbiorcy terminie.

Rynek 26
Rynek 26
  - Do połowy października zostanie zainstalowany węzeł cieplny w budynku. Rozpoczęcie dostawy ciepła nastąpi po wykonaniu przez wspólnotę mieszkaniową instalacji doprowadzającej ciepło z węzła cieplnego do poszczególnych mieszkań w budynku oraz zakończeniu procedur technicznych i prawnych związanych z rozpoczęciem dostawy ciepła, eksploatacją instalacji oraz zasad rozliczeń.

Rogozińskiego 16
Rogozińskiego 16
  - wykonane zostało przyłącze ciepłownicze do budynku. Montaż węzła cieplnego oraz przyłączenie urządzeń do przyłącza planujemy zakończyć i rozpocząć dostarczanie ciepła na przełomie października i listopada b.r.

Monte Cassino - Osiedle "Zielone Wzgórze" - wykonana została instalacja odbiorcza w budynku nr 3. W drugiej połowie października MPEC rozpocznie układanie przyłącza ciepłowniczego do budynku.

Noskowskiego 7 - wykonane zostało wpalenie zaworów do sieci ciepłowniczej. Do połowy października b.r. rozpocznie się budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku. Montaż węzła cieplnego oraz uruchomienie dostawy ciepła planowane jest na przełomie października i listopada b.r.


W zakładce PLANOWANE INWESTYCJE 2012 możecie Państwo natomiast zapoznać się z aktualnym wykazem obiektów przewidzianych do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w bieżącym roku.

 

 


 

28.09.2012r.

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na


BADANIE SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK 2012


Oferta winna zawierać:
1. Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych;
2. Aktualny odpis z rejestru sądowego;
3. Informację o przeprowadzonych badaniach;
4. Proponowaną cenę usługi.


Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Spółki w Przemyślu ul. Płowiecka 8 w terminie do dnia 15.10.2012r. z dopiskiem na kopercie "OFERTA NA BADANIE BILANSU".

Termin przeprowadzenia badania - do dnia 31.03.2013r.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert.


 

 

26.09.2012r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami), od dnia 1 listopada 2012r.

WPROWADZA DO STOSOWANIA
NOWĄ TARYFĘ DLA CIEPŁA


zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OKR-4210-46(8)/2012/277/XI/JM, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 21 września 2012r. poz. 1904.
Nowa taryfa dla ciepła, zgodnie z treścią Decyzji Prezesa URE będzie obowiązywała do dnia 31 października 2013r.

Na naszej witrynie internetowej przedstawiliśmy skutki finansowe wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła dla poszczególnych grup odbiorców.

       Tekst taryfy dla ciepła wraz z decyzją Prezesa URE

 

18.09.2012r.

OTWARTA DYSKUSJA O CIEPŁOWNICTWIE


Zapraszamy wszystkich odbiorców ciepła systemowego, jak również osoby zainteresowane wspomnianą tematyką (np. z racji rozważania przyłączenia swojej nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej) do odwiedzenia witryny internetowej www.cieplosystemowe.biz

która została przebudowana w nowatorski sposób uzyskując formę forum dyskusyjnego. Forum ma charakter otwarty, umożliwiający publikację treści przez wszystkich zarejestrowanych autorów - uczestników dyskusji. Do współpracy przy redagowaniu zaproszeni zostali eksperci reprezentujący branżę ciepłowniczą. Forum wykorzystuje również mechanizmy dzielenia się treścią w mediach społecznościowych, pozwalając na promocję poruszanej tematyki wśród redakcji innych mediów, np. za pomocą komunikatora twitter.

POLECAMY!!!
 


 

11.09.2012r.

3 września b.r. na ręce Prezesa MPEC Sp. z o.o. Kazimierza Steca, Renata Nowakowska - Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki "ZAMEK" skierowała


PODZIĘKOWANIA

Fot. 1   Fot. 2   Fot. 3  
za pomoc finansową jakiej udzieliło nasze przedsiębiorstwo przy organizacji "Wincentiady 2012" - "niezwykle ważnego dla naszego miasta, dziedzictwa i mieszkańców Święta".

Tegoroczne obchody Dnia Patrona Miasta Przemyśla św. Wincentego zostały zorganizowane w dniach 25 - 26 sierpnia. Organizatorem obchodów było Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „ZAMEK” przy współpracy i wsparciu Prezydenta Miasta Przemyśla.
W uroczystej ceremonii otwarcia uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Przemyśla: Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Jan Bartmiński, przemyscy radni oraz Gwardian Klasztoru Franciszkanów w Przemyślu ojciec Paweł Krzysztof Solecki. "Wincentiada 2012" obfitowała w liczne atrakcje, m.in.: turniej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla, wycieczkę z przewodnikiem PTTK, IV Przemyską Grę Miejską.
W niedzielę 26 sierpnia w Kościele oo Franciszkanów została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Przemyśla, po której odbyła się procesja ulicami starego miasta.
Tradycyjnie już na przemyskim Rynku zorganizowany został Jarmark Świętego Wincentego, zaś na scenie plenerowej prezentowały się m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”, grupy taneczne ze Szkoły Tańca A-Z oraz bluesowy zespół Beer Blues Band. Muzycznymi Gwiazdami Wieczoru tegorocznej Wincentiady byli Zbigniew Wodecki, który wystąpił z programem pod tytułem: „Zacznij od Bacha” oraz Halina Mlynkova, która zabrała widownię w „Muzyczną Podróż Dookoła Świata”.
Dwudniowe święto zakończył efektowny pokaz ogni sztucznych.

 

 

06.09.2012r.

Od 3 września rozpoczęliśmy roboty ziemne i układanie przyłacza ciepłowniczego do budynku przy ul.


KRASIŃSKIEGO 49


Z uwagi na istniejące na trasie przebiegu przyłącza ciepłowniczego stanowisko archeologiczne (nr 90/AZP108-84/151 - cmentarzysko szkieletowe z okresu XI - XII w.), wszelkie prace ziemne prowadzone były przez nasze przedsiębiorstwo pod stałym nadzorem archeologicznym.
Zakończenie prac ziemnych przy realizacji tej inwestycji nastąpi do końca bieżacego tygodnia. W październiku b.r. zostanie zainstalowany węzeł cieplny wraz z licznikiem ciepła i pozostałą armaturą, co po wykonaniu instalacji doprowadzającej ciepło do poszczególnych lokali, umożliwi rozpoczęcie ogrzewania budynku ciepłem systemowym. Zgodnie z planem powinno to nastąpić przed końcem b.r.

Warto zauważyć, że jest to kolejny "historyczny" budynek na mapie zabytków naszego miasta, który uzyskuje nowoczesne ogrzewanie ciepłem systemowym. W budynku tym do niedawna mieściły się m.in. biura Odlewni Dzwonów - Janusz Felczyński i S-ka - jednej z najstarszych ludwisarni w Polsce.
 


 

04.09.2012r.

W ostatnich dniach sierpnia b.r. na ręce Kazimierza Steca - Prezesa MPEC, Poseł na Sejm RP Marek Rząsa, złożył

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA


za pomoc finansową jaką udzieliło nasze przedsiębiorstwo przy organizacji II edycji Turnieju "Piłkarskie wtorki 2012" - projektowi cyklicznych meczy piłkarskich organizowanych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Turniej zorganizowany został pod patronatem honorowym Posła na Sejm RP Marka Rząsy, Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy oraz Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Kazimierza Grenia.
W turnieju wzięło udział ponad 250 uczestników w ramach 22 drużyn piłkarskich.
 


 

31.08.2012r.

Przełom sierpnia i września to tradycyjnie już w naszym przedsiębiorstwie


PÓŁMETEK PRAC INWESTYCYJNYCH

jakie zostały zaplanowane do wykonania w bieżącym roku.
Obecnie prowadzone lub kontynuowane są prace przy poniższych obiektach:

Rejtana 2
Rejtana 2
Rejtana 4
Rejtana 4
Dworskiego 4
Dworskiego 4
,  i Dworskiego 6
Dworskiego 6
  - Do budynków przy ul. Rejtana 2, Rejtana 4 i Dworskiego 6 zostały ułożone przyłącza ciepłownicze. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Dworskiego 4 zostały wstrzymane z powodu prac archeologicznych. W październiku w powyższych budynkach zostaną zainstalowane węzły cieplne.

Dworskiego 52
Dworskiego 52
  - przyłącze ciepłownicze do budynku oraz instalacja w budynku zostały wykonane. Zamontowane zostały również liczniki ciepła dla poszczególnych lokali. We wrześniu zainstalowany zostanie węzeł cieplny. Planowane uruchomienie dostawy ciepła do budynku - październik b.r.

Dworskiego 55
Dworskiego 55
  - wykonane zostało przyłącze ciepłownicze. Do końca września zainstalowany zostanie węzeł cieplny. Planowane uruchomienie dostawy ciepła do budynku - październik b.r.

Monte Cassino - Osiedle "Zielone Wzgórze" - aktualnie w budynku nr 3 wykonywana jest instalacja odbiorcza. Na przełomie września i października zostanie ułożone przyłącze ciepłownicze do budynku.

Czytaj dalej  >>>

Smolki 3
Smolki 3
Dworskiego 22
Dworskiego 22
Dworskiego 26
Dworskiego 26
Dworskiego 28
Dworskiego 28
,  Dworskiego 28A - w ramach tego zadania inwestycyjnego, dotychczas zostało wykonane przyłącze ciepłownicze do budynku Dworskiego 28 i Dworskiego 28A. Ok. 10 września planowane jest rozpoczęcie budowy przyłączy ciepłowniczych do pozostałych budynków, zaś na przełomie września i października - montaż węzłów cieplnych.

Smolki 13
Smolki 13
  - Na przełomie września i października zostaną zainstalowane urządzenia węzła cieplnego. Pozostałe prace związane z budową przyłącza ciepłowniczego, montażem licznika ciepła oraz przyłączeniem do instalacji w budynku zostały zakończone.

Rynek 26
Rynek 26
  - Na przełomie września i października zostaną zainstalowane urządzenia węzła cieplnego. Rozpoczęcie dostawy ciepła będzie możliwe po wykonaniu przez wspólnotę mieszkaniową instalacji doprowadzającej ciepło z węzła cieplnego do poszczególnych mieszkań w budynku.

Krasińskiego 49
Krasińskiego 49
  - Na początku września rozpoczynamy budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku. Z uwagi na istniejące w tym rejonie stanowisko archeologiczne, wszelkie roboty ziemne będą prowadzone pod nadzorem służb archeologicznych.

O pozostałych zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo w bieżącym roku oraz postępie robót, będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej witrynie internetowej.

W zakładce PLANOWANE INWESTYCJE 2012 możecie Państwo natomiast zapoznać się z aktualnym wykazem obiektów przewidzianych do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w bieżącym roku.

 

 

30.08.2012r.

Podczas prowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo prac ziemnych związanych z budową przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Dworskiego 4, Dworskiego 6, Rejtana 2 i Rejtana 4, 27 sierpnia b.r. (poniedziałek) dokonano

SENSACYJNEGO ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNEGO


Pracownicy MPEC natrafili mianowicie na ludzkie szkielety. Zgodnie z obowiązującą w takich przypadkach procedurą, wszelkie roboty zostały wstrzymane a znaleziskiem zajęły się służby archeologiczne. Wg wstępnych opinii archeologów, prawdopodobne jest istnienie w tym miejscu w XIII wieku (lub nawet we wcześniejszym okresie) cmentarza.
Informację o tym znalezisku zostały zamieszczone m.in. na portalu Onet.pl oraz Polskiego Radio Rzeszów.
 

08.08.2012r.

W minionym tygodniu rozpoczęliśmy realizację kolejnego, największego z realizowanych w bieżącym roku

ZADAŃ INWESTYCYJNYCH


czyli przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Smolki 3, Dworskiego 22, Dworskiego 26, Dworskiego 28 i Dworskiego 28A.
Pierwszy etap inwestycji obejmuje wykonanie odcinków przyłączy ciepłowniczych od budynku przy ul. Dworskiego 26 do budynków przy ul. Dworskiego 28 i 28A został zakończony. Kolejnym etapem będzie budowa pozostałych odcinków przyłaczy oraz montaż węzłów cieplnych. Termin zakończenia realizacji tej inwestycji został przewidziany na koniec października b.r.
Równocześnie trwa wykonywanie instalacji w budynku nr 3 przy ul Monte Cassino - osiedle "Zielone Wzgórze".
 


 


 

31.07.2012r.
 
Przełom lipca i sierpnia to dla naszego przedsiębiorstwa tradycyjnie już czas realizacji „pełną parą” tegorocznych prac inwestycyjnych, związanych z budową przyłączy, instalacji w budynkach i montażem węzłów cieplnych, zmierzających do przyłączenia nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej jeszcze przed rozpoczęciem umownego „sezonu grzewczego”. O postępach i kolejności prowadzonych prac staramy się informować Państwa na bieżąco na naszej witrynie internetowej.

Równolegle z powyższymi pracami, na podstawie złożonych przez zainteresowane osoby wniosków przyłączeniowych, przeprowadzane są analizy techniczne, ekonomiczne i organizacyjne, stanowiące podstawę budowyPROGRAMU INWESTYCYJNEGO
NA ROK 2013

Wg wstępnego Planu Inwestycyjnego na rok 2013 do miejskiej sieci ciepłowniczej zostaną podłączone poniższe budynki:

czytaj całość >>>

 


 

24.07.2012r.

W chwili obecnej kontynuowane są przez nasze przedsiębiorstwo


PRACE INWESTYCYJNE

Fot. 1   Fot. 2   Fot. 3   Fot. 4   Fot. 5  
przy kilku obiektach na terenie naszego miasta.

Dworskiego 55 - obecnie trwa układanie przyłącza ciepłowniczego w ul. Hausera. Do końca bieżącego tygodnia zostaną usunięte ograniczenia w ruchu drogowym przy ul. Dworskiego, spowodowane prowadzonymi przez nasze przedsiębiorstwo pracami. Całą inwestycja (w zakresie prac ziemnych)zostanie ukończona w pierwszej dekadzie sierpnia b.r.

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku S.M. Płyta przy ul. Dworskiego 55 stanowi najtrudniejsze zadanie inwestycyjne realizowane przez nasze przedsiębiorstwo w bieżącym roku. Duża gęstość uzbrojenia terenu na trasie przebiegu ciepłociągu, pozostałości starej, nieużywanej infrastruktury technicznej jak również obecność instalacji wciąż użytkowanych jednak nie widniejących na mapach geodezyjnych to tylko część "niespodzianek". Brak możliwości składowania ziemi z wykopów i konieczność jej transportu (wywozu i przywozu) jak również prowadzenie robót w wąskim pasie tuż przy bardzo ruchliwej ulicy, wymuszające zachowanie maksymalnej ostrożności oraz minimalizację uciążliwości z tym związanych dla uczestników ruchu drogowego powodują, że realizacja wspominanej inwestycji nie należy do łatwych.
Szczegóły dotyczące realizacji tej inwestycji oraz spowodowanych nią ograniczeń w ruchu drogowym, możecie Państwo znaleźć TUTAJ.

Monte Cassino - budowane Osiedle "Zielone Wzgórze" - trwają prace wykonawcze instalacji odbiorczej w budynku mieszkalnym nr 3. W późniejszym okresie zostanie wykonany przyłącz ciepłowniczy do budynku oraz zamontowany zostanie węzeł cieplny.

W zakładce Planowane Inwestycje 2012 możecie Państwo zapoznać się z aktualnym wykazem obiektów przewidzianych do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w bieżącym roku.

Wkrótce na naszej stronie internetowej zostanie zamieszczony wstępny plan inwestycyjny, zawierający wykaz obiektów przewidzianych do przyłączenia do sieci ciepłowniczej w roku 2013.


 

 


 

13.07.2012r.

W dniu dzisiejszym, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma złożył na ręce Prezesa MPEC Sp. z o.o. Kazimierza Steca

PODZIĘKOWANIA


za pomoc przy organizacji "VII Święta Fajki", które odbyło się w dniu 24 czerwca b.r. na Rynku Starego Miasta w Przemyślu.

Równocześnie autor podziękowań wyraził przekonanie zarówno o potrzebie jak i pozytywnych efektach dalszej współpracy pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a naszym przedsiębiorstwem, przy organizacji projektów mających na celu promocję naszego miasta.
 


 

12.07.2012r.

W bieżącym tygodniu na ręce Kazimierza Steca - Prezesa Zarządu MPEC Sp. z o.o., Wojewódzki Komendant OHP Magdalena Andrzejak-Klecha skierowała

PODZIĘKOWANIA


za pomoc jakiej udzieliło nasze przedsiębiorstwo przy organizacji IV Ogólnopolskich Manwerwów Fortecznych OHP w Twierdzy Przemyśl, które odbyły się w dniach od 28 maja do 1 czerwca 2012 roku na terenie fortu Werner.

Podziękowania na ręce Prezesa naszego przedsiębiorstwa za pomoc przy organizacji 8 Międzynarodowego Turnieju Koszykówki dziewcząt i chłopców, który odbył się w Przemyślu w dniach 18 - 20 maja b.r. przesłał w imieniu Podkarpackiego Związku Koszykówki Prezes PZK Józef Lewicki.


Najbliższą imprezą kulturalną odbywającą się w Przemyślu, która została dofinansowana przez nasze przedsiębiorstwo są 15. Kaisermanewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemyśl, organizowane w dniach 14 - 15 lipca b.r.

Wsparcia finansowego udzieliliśmy również organizowanym przez Klub Uczelniany AZS Kolegium Nauczycielskiego w Przemyślu "Piłkarskim Wtorkom" - projektowi cyklicznych meczy piłkarskich organizowanych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Patronat honorowy nad tą imprezą sprawują: Poseł na Sejm RP Marek Rząsa, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma oraz Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Kazimierz Greń.

Nasze wsparcie zyskała równiez inicjatywa Stowarzyszenia Wspierania Młodych Talentów w Gimnazjum nr 1 w Przemyślu oraz Dyrekcji szkoły, wymiany młodzieży między Gimnazjum nr 1 w Przemyślu a Gymnasium w Osterholz-Scharmbeck w Niemczech, prowadzonej już od 9 lat.

Pomoc finansowa i organizacyjna udzielana przez nasze przedsiębiorstwo przy organizacji licznych imprez sportowych, kulturalnych, kulturalno-oświatowych odbywających się w naszym mieście jest jednym z elementów realizowanej przez MPEC Sp. z o.o. w Przemyślu idei "Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", zakładającej czynny i aktywny udział przedsiębiorstwa w szeroko pojętym życiu społecznym, kulturalnym, sportowym i oświatowym lokalnej społeczności.
 


 

10.07.2012r.

7 lipca b.r., zgodnie z tradycją naszego przedsiębiorstwa, na terenie stawów przy Ciepłowni "Zasanie" został zorganizowany


DOROCZNY FESTYN
DLA PRACOWNIKÓW MPEC

połączony z losowaniem atrakcyjnych nagród rzeczowych, ufundowanych przez naszego partnera handlowego - Firmę Transportowo - Handlowo - Usługową „PANMAR” Spółka Jawna z Krosna.

Główne nagrody wylosowali:
Aparat fotograficzny Nikon - Henryk Janiuś
Telewizor Philips - Jan Szafran
Laptop - Wojciech Piejko

Ponadto rozlosowano 34 inne nagrody rzeczowe, wśród których były artykuły gospodarstwa domowego, drobny sprzęt AGD i RTV.
Na festynie, który trwał niemal do 1 w nocy bawiło się w sumie ok. 140 osób - pracowników naszego przedsiębiorstwa wraz z osobami towarzyszącymi.


       Fotorelacja z Festynu


 

 


 

05.07.2012r.

Lipiec w naszym przedsiębiorstwie to czas intensywnych prac prowadzonych przy realizacji kolejnego etapu


PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

zaplanowanego na rok bieżący.
Zgodnie z harmonogramem inwestycyjnym obecnie prowadzone lub kontynuowane są prace przy poniższych obiektach:

Dworskiego 55 - to jedna z największych i najtrudniejszych tegorocznych inwestycji prowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo. Obecnie trwa budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku. zakończenie tego etapu robót przewidziane jest na koniec sierpnia. Szczegóły dotyczące realizacji tej inwestycji oraz spowodowanych nią ograniczeń w ruchu drogowym, możecie Państwo znaleźć TUTAJ.

Dworskiego 52 - wykonane zostało przyłącze ciepłownicze do budynku. Obecnie prowadzone są prace wykonawcze instalacji w budynku oraz montowane liczniki ciepła dla poszczególnych lokali. Zakończenie tego etapu prac nastąpi do połowy lipca b.r. Do 20 września zostanie zainstalowany węzeł cieplny oraz pozostałe urządzenia.

Monte Cassino - Osiedle "Zielone Wzgórze" - od przyszłego tygodnia rozpoczynamy prace wykonawcze instalacji odbiorczej w nowobudowanym budynku mieszkalnym nr 3.

O pozostałych zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo w bieżącym roku będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej witrynie internetowej.

W zakładce PLANOWANE INWESTYCJE 2012 możecie Państwo natomiast zapoznać się z aktualnym wykazem obiektów przewidzianych do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w bieżącym roku.


 

 


 

29.06.2012r.

W związku z realizacją przez nasze przedsiębiorstwo inwestycji pn."Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych wraz z kablem transmisyjnym do budynku przy ul. Dworskiego 55 w Przemyślu" nastąpi


Dworskiego 55 - miejsce budowy przyłącza
ZMIANA ORGANIZACJI I OZNAKOWANIA RUCHU

na czas przeprowadzenia robót związanych z budową przyłącza ciepłowniczego, tj. w dniach 09.07.2012r. - 17.08.2012r.

Zmiana oznakowania organizacji ruchu wykonana będzie zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

Na witrynie internetowej BiP naszego przedsiębiorstwa zamieściliśmy szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych etapów inwestycji, opis projektu jak również skany projektu organizacji ruchu drogowego i pisma Prezydenta Miasta Przemyśla zatwierdzającego wspomniany projekt.

Za wszelkie utrudnienia spowodowane prowadzonymi przez nasze przedsiębiorstwo pracami - przepraszamy!

 

 


 

28.06.2012r.

Informujemy, że przedterminowe wykonanie planowanych prac na sieci ciepłowniczej oraz urządzeniach i instalacjach układu wytwarzania ciepła umożliwiło


SKRÓCENIE PRZERWY REMONTOWEJ

która została w tym roku zaplanowana na okres od 25 - 29 czerwca.
W dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca (czwartek) w godzinach wieczornych ciepła woda użytkowa przygotowywana przez MPEC dostępna będzie dla mieszkańców Śródmieścia (ul. Franciszkańska, Kazimierza Wielkiego, Rynek, Serbańska, Grodzka, Kościuszki, Śnigurskiego) a także mieszkańców budynków przy ul. Mickiewicza, Dworskiego, Smolki, Łukasińskiego, Moniuszki, Bibliotecznej, Słowackiego, Czarnieckiego, Kamienny Most, Borelowskiego, Kołłątaja i Rogozińskiego. W godzinach późnowieczornych i nocnych, ciepła woda użytkowa będzie dostępna dla mieszkańców rejonu ulic Reymonta i Bohaterów Getta.
W dniu jutrzejszym, tj piątek 29 czerwca, ciepła woda docierała będzie sukcesywnie do pozostałych dzielnic zaś wieczorem dostępna już będzie we wszystkich obiektach na terenie miasta Przemyśla.

W trakcie przerwy remontowej została m.in. przebudowana komora ciepłownicza przy ul. Monte Cassino, wymienione zostały zawory sieciowe oraz wykonaliśmy "wpalenia" do sieci przy ul. Dworskiego, Krasińskiego i Monte Cassino, umożliwiając przyłączenie do sieci ciepłowniczej szeregu obiektów w późniejszym terminie, bez konieczności wstrzymywania dostawy ciepła do obiektów.


 

 

25.06.2012r.

W niedzielę 24 czerwca w Przemyślu została zorganizowana 7 edycja imprezy pn.


ŚWIĘTO FAJKI

która w tym roku odbywała się pod hasłem "Fajko Gola!"
Tradycyjnie już, impreza rozpoczęła się od rozpalenia ognia w cybuchu pomnika fajki - ławeczki przy Wieży Zegarowej oraz Wielkiej Parady Fajkarzy ulicami Przemyśla. Na płycie Rynku wystąpił dobrze już znany przemyskiej publiczności częstochowski zespół dudziarzy "Pipes and Drums", którego występy cieszą się zawsze w naszym mieście dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem. W Klubie Niedźwiadek został zgodnie z tradycją zorganizowany Turniej Wolnego Palenia Fajki.
Największą atrakcją tegorocznego Święta Fajki był z pewnością występ gwiazdy wieczoru - zespołu KULT, który zgromadził prawdziwe tłumy miłośników twórczości Kazika Staszewskiego i to nie tylko z Przemyśla ale i dosyć odległych miejscowości.

Jednym ze sponsorów tegorocznego "Święta Fajki" było
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.


 


 

19.06.2012r.

W ubiegłym tygodniu na ręce Prezesa MPEC Sp. z o.o. Kazimierza Steca zostały przesłane

PODZIĘKOWANIA


za pomoc finansową udzieloną przez nasze przedsiębiorstwo Przedszkolu Nr 4 "Zielony Zakątek", mieszczącemu się w Przemyślu przy ul. Szymanowskiego, na wykonanie nowej piaskownicy dla dzieci. Podziękowania w imieniu przedszkolaków złożyła Dyrektor Przedszkola P. Jolanta Zaleska.

W ostatnim czasie nasze przedsiębiorstwo udzieliło wsparcia finansowego również innym cennymi inicjatywom kulturalnym, m.in. organizacji IV Międzynarodowego Festiwalu Sztuki "Fort Missia" czy też wydaniu przez Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej w Przemyślu w formie książkowej materiałów z I Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, które odbyło się w Przemyślu w sierpniu ub.r.
 

18.06.2012r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.


PILNIE ZATRUDNI


pracowników na stanowisko:

SPAWACZ - MONTER URZĄDZEŃ
I INSTALACJI CIEPŁOWNICZYCH


z uprawnieniami:

- spawanie w argonie
- spawanie gazowe
- TIG - migomat
- spawanie elektryczne


Z doświadczeniem w zakresie spawania sieci i instalacji ciepłowniczych.

Podania należy składać do dnia 30 czerwca 2012r. w sekretariacie siedziby spółki przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu.

Tekst powyższego ogłoszenia dostępny jest również na stronie BiP naszego przedsiębiorstwa.
 

14.06.2012r.

W bieżącym tygodniu rozpoczęliśmy

REALIZACJĘ KOLEJNYCH INWESTYCJI


zaplanowanych przez nasze przedsiębiorstwo na 2012r., jak również kontynuowaliśmy wcześniej rozpoczęte prace.

Dworskiego 52 - W okresie 12 - 20 czerwca b.r. prowadzona będzie budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku. Równolegle wykonywana jest instalacja, doprowadzająca ciepło do poszczególnych lokali. Po wykonaniu ww prac zostaną zainstalowane urządzenia węzła cieplnego dla wspomnianego obiektu.

3-go Maja 53 - zakończone zostały prace ziemne i prace montażowe. Obecnie trwają prace wykończeniowe. W późniejszym okresie zostanie wykonana instalacja w budynku oraz zamontowany węzeł cieplny.

Rynek 26 - 11 czerwca rozpoczęliśmy budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku. Ten etap prac planujemy zakończyć do 22 czerwca. Po wykonaniu przez wspólnotę mieszkaniową instalacji w budynku, zostanie zainstalowany węzeł cieplny. Realizacja tej inwestycji ma szczególny wymiar ekologiczny, gdyż jest to największy budynek mieszkalny (ok. 40 lokali), zlokalizowany w ścisłym centrum Przemyśla, w którym większość mieszkań ogrzewana była dotychczas piecami węglowymi.

 


 

29.05.2012r.

W bieżącym tygodniu rozpoczęliśmy realizacje kolejnego etapu

PRAC INWESTYCYJNYCH


przewidzianych na rok 2012.
Po ułożeniu przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Smolki 13, kolejnym obiektem przyłączanym do miejskiej sieci ciepłowniczej jest budynek przy ul. 3-go Maja 53. Budowę przyłącza do ww budynku rozpoczęliśmy 21 maja b.r. Obecnie wykonywana jest instalacja doprowadzająca ciepło do poszczególnych lokali w budynku, po czym zostaną zainstalowane urządzenia węzła cieplnego.

Obecnie trwają również prace przy gruntownej modernizacji węzła cieplnego przy ul. Grunwaldzkiej 97a, zasilającej w ciepło i ciepłą wodę użytkową budynki położone w obrębie osiedla Wieniawskiego. Z tego tez powodu, do dnia 1 czerwca b.r. mieszkańcy wspomnianych obiektów nie będą mogli korzystać z ciepłej wody użytkowej przygotowywanej przez nasze przedsiębiorstwo.
Za wszelkie związane z tym faktem utrudnienia i niedogodności - przepraszamy!
 


 

19.05.2012r.

W połowie maja b.r. rozpoczęliśmy realizację tegorocznego programu inwestycyjnego. Pierwszym obiektem przyłączonym do miejskiej sieci ciepłowniczej jest zabytkowy budynek mieszkalny przy ul.

SMOLKI 13


Zimą b.r.w ramach realizacji kompleksowego remontu wspomnianego budynku, dofinansowywanego z funduszy UE, została wykonana instalacja odbiorcza doprowadzająca ciepło do poszczególnych mieszkań (w budynku mieści się 32 mieszkania), zaś każde z nich zostało wyposażone w mieszkaniową stację cieplną wraz z indywidualnym licznikiem ciepła.
Budynek przy ul. Smolki 13 to kolejny obiekt historyczny na mapie naszego miasta, którego zabytkowy status nie przeszkodził w instalacji nowoczesnego systemu grzewczego i podniesieniu komfortu użytkowania mieszkań. Równie ważny jest efekt ekologiczny tej inwestycji, która pozwoli na stopniową likwidację kilkudziesięciu pieców i kuchni węglowych.

Czytaj dalej  >>>

"Smolki 13", to kolejny podłączany do sieci ciepłowniczej budynek o interesującej historii.
Wybudowany w latach 80 XIX wieku, jako koszary dla 1 batalionu 18 pułku piechoty obrony krajowej (Landswehry), pełnił funkcje wojskowe (z przerwami) do wybuchu II wojny światowej.
W czasie I wojny światowej, wg powieści Jaroslava Haszka, w budynku Smolki 13 (wówczas ul. Cicha), który pełnił rolę odwachu, przeprowadzono przesłuchanie sławnego ordynansa 11 kompanii marszowej 91 pułku, czyli Józefa Szwejka.
W roku 1918 podczas walk polsko-ukraińskich o miasto, obiekt ten stanowił główny punkt oporu strony ukraińskiej.
W latach 30 minionego wieku, mieściła się tutaj m.in gimnazjum im. Marii Konopnickiej. Po II wojnie światowej, budynek zaadaptowano na cele mieszkaniowe, które pełni do dnia dzisiejszego.
W roku 2008 budynek został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod nr A-279

 


 

18.05.2012r.

Z uwagi na ograniczenia techniczne, prawne, organizacyjne i finansowe, leżące zarówno po stronie osób ubiegających się o przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej jak również naszego przedsiębiorstwa, na początku maja b.r. dokonaliśmy

KOREKTY PLANU INWESTYCYJNEGO
NA ROK 2012


Aktualny Plan Inwestycyjny na bieżący rok dostępny jest na naszej stronie internetowej.
Równocześnie informujemy, że rozpoczęliśmy tworzenie kompleksowych planów inwestycyjnych naszego przedsiębiorstwa na rok 2013 oraz lata następne. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przyłączeniem do sieci ciepłowniczej lub jedynie uzyskaniem informacji o możliwym terminie oraz warunkach doprowadzenia ciepła systemowego do Państwa obiektu, prosimy o pobranie, wydrukowanie, wypełnienie i złożenie w siedzibie naszego przedsiębiorstwa Wniosku Przyłączeniowego.
Wniosek taki można również wypełnić i przesłać do nas w formie elektronicznej, korzystając z gotowego formularza.

Równocześnie przypominamy, że złożenie wniosku przyłączeniowego nie rodzi po stronie wnioskodawcy żadnych zobowiązań prawnych i finansowych w stosunku do naszego przedsiębiorstwa.

 


 

11.05.2012r.

W dniu dzisiejszym, tj. 11 maja b.r. pomiędzy naszym przedsiębiorstwem a Firmą Transportowo Handlowo Usługową "PANMAR" Sp. Jawna z Krosna, została zawarta

UMOWA NA DOSTAWĘ
MIAŁU WĘGLOWEGO


na sezon grzewczy 2012/2013.
Zgodnie z umową, w miesiącu maju i czerwcu b.r. "Panmar" dostarczy na plac składowy naszego przedsiębiorstwa przy zasańskiej ciepłowni łącznie 24 tys. ton miału węglowego.
Termin przygotowania zapasów opału na najbliższy sezon grzewczy wynika z prowadzonej przez kopalnie węgla polityki cenowej, umożliwiającej zakup węgla w tym okresie po najbardziej korzystnych cenach.
Całkowita wartość kontraktu opiewa na kwotę ok. 11,3 mln. zł.

 


 

02.05.2012r.

W dniach 28 - 29 kwietnia br. w Przemyślu zostały zorganizowane

XI MIĘDZYNARODOWE
WARSZTATY MUZYKI


w których wzięło udział prawie 70 muzyków z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Zajęcia prowadzili m.in. znany na całym świecie muzyk tego nurtu pastor David Daniel z Wielkiej Brytanii oraz pochodząca z Przemyśla Gabriela Rudawska-Gąsior. Dwudniowe warsztaty zakończyły się koncertem finałowym w hali Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza.
Patronat nad imprezą objęli: metropolita przemyski abp Józef Michalik i Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.


Jednym ze sponsorów tegorocznej edycji wspominanej imprezy było
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
 


 

30.04.2012r.

12 kwietnia b.r. pomiędzy naszym przedsiębiorstwem a Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie została zawarta umowa


PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
PROMOCJI CIEPŁA SYSTEMOWEGO


realizowanego wspólnie przez ponad 90 przedsiębiorstw ciepłowniczych z całej Polski.
Podstawowym celem i ideą tego programu jest promowanie ciepła jako produktu w skali ogólnopolskiej i na rynkach lokalnych, kształtowanie pozytywnego wizerunku całej branży ciepłowniczej i poszczególnych firm a przede wszystkim produktu - ciepła systemowego (sieciowego).
Warto zauważyć, że przedsiębiorstwa biorące udział w programie Ciepła Systemowego muszą przestrzegać wysokich standardów jakości świadczonych usług - z korzyścią dla odbiorców i konsumentów ciepła.
Wkrótce na naszej stronie internetowej pojawi się więcej informacji związanych z realizacją przez nasze przedsiębiorstwo programu "Promocji Ciepła Systemowego".

Więcej informacji o programie możecie Państwo uzyskać pod adresem:
http://www.cieplosystemowe.biz/
http://www.cieplosystemowe.pl/

 

 


 

20.04.2012r.

W kwietniu b.r. został


WYMIENIONY
TABOR SAMOCHODOWY


używany dotychczas przez Pogotowie Ciepłownicze i służby eksploatacyjno-wykonawcze naszego przedsiębiorstwa. Stare, 10 - 12 letnie wysłużone Renaulty Kangoo i Kia Pregio, zostały zastąpione 3 nowymi samochodami marki Peugeot Partner Access.
Nowy tabor, oprócz lepszego przystosowania do potrzeb transportowych służb eksploatacyjnych i wykonawczych naszego przedsiębiorstwa, wpłynie również na zmniejszenie bieżących kosztów z tym związanych.

Samochody używane dotychczas przez nasze przedsiębiorstwo w charakterze Pogotowia Ciepłowniczego, zostały wystawione na sprzedaż, o czym informujemy poniżej. 


 

14.04.2012r.

W dniu 11.04.2012r. w siedzibie naszego przedsiębiorstwa przy ul. Płowieckiej 8 odbyły się

WYBORY
SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY


działającego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. "o społecznej inspekcji pracy" (Dz. U. z 1983r. Nr 35, poz. 163)
Do wyborów zostało zgłoszonych dwóch kandydatów:
Władysław Gąska - popierany przez związek zawodowy NSZZ "Solidarność 80" oraz
Leszek Orzechowski - popierany przez NSZZ "Solidarność" i KZZC Ciepłownik

W wyborach SIP brało udział 99 pracowników przedsiębiorstwa, którzy oddali 98 ważnych głosów, spośród których: na Władysława Gąskę - 40 głosów, zaś na Leszka Orzechowskiego - 53 głosy. 5 pracowników biorących udział w wyborach nie poparło żadnego z kandydatów.
Wobec powyższego, przez najbliższe 4 lata funkcję Społecznego Inspektora Pracy w naszym przedsiębiorstwie będzie sprawował Leszek Orzechowski, któremu gratulujemy wyboru i życzymy samych sukcesów i owocnej pracy.

 


 

  06.04.2012r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY


na sprzedaż poniższych pojazdów:


Renault Kangoo 1.9 D
rok prod. 2001
cena wywoławcza 6.000 zł (sześć tysięcy zł) brutto
(więcej fotografii)

Renault Kangoo 1.9 TDI
rok prod. 2002
cena wywoławcza 7.900 zł (siedem tysięcy i dziewięćset zł) brutto
(więcej fotografii)

Kia Pregio 2,7 Van-6
rok prod. 1999
cena wywoławcza 2.500 zł (dwa tysiące i pięćset zł) brutto
(więcej fotografii)

Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2012r. o godz. 9.00
w siedzibie przedsiębiorstwa - Przemyśl ul. Płowiecka 8


Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w dniu przetargu do godz.8.30 w kasie MPEC.
W/w pojazdy oglądać można od 12 kwietnia w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 na terenie MPEC Sp. z o.o. przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu.
Informacje telefoniczne dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel. 501-338-348

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Dokument do pobrania

 


 

.2012r.

Na ręce Prezesa naszego przedsiębiorstwa Kazimierza Steca, kilkadziesiąt instytucji, przedsiębiorstw, urzędów a także osób prywatnych skierowało


WIELKANOCNE
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Za wszystkie życzenia serdecznie dziękujemy i jeszcze raz życzymy wszystkim Państwu

CIEPŁYCH ZDROWYCH I SPOKOJNYCH
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH


spędzonych w serdecznej atmosferze wśród rodziny i przyjaciół,
przepełnionych wzajemnym szacunkiem i życzliwością,
smacznego jajka wielkanocnego oraz mokrego Dyngusa
a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

 

 


 

02.04.2012r.

Informujemy wszystkich naszych odbiorców, że z dniem 1 maja b.r. wprowadzamy do stosowania nowe

STANDARDY JAKOŚCIOWE
OBSŁUGI ODBIORCÓW


określające m.in. parametry nośnika ciepła, warunki wstrzymania jego dostawy, terminy załatwiania interwencji, skarg i zażaleń, zasady naliczania bonifikat, itp.
Dokument ten, zawierający zadeklarowane przez nasze przedsiębiorstwo standardy dotyczące zarówno świadczonych przez nas usług jak i postępowania w relacjach z odbiorcami ciepła, obejmuje wszystkich naszych Odbiorców, niezależnie od tego, czy został wcześniej dołączony do umowy sprzedaży ciepła, stając się jej formalną częścią, czy też stanowi odrębne zobowiązanie Dostawcy wobec danego Odbiorcy.

Wraz z fakturami za miesiąc kwiecień b.r. każdy z naszych Odbiorców otrzyma wspomniany dokument w formie papierowej.
Oprócz tego, dostępny on będzie na oficjalnej witrynie internetowej naszego przedsiębiorstwa pod adresem: www.mpec.przemysl.pl pod zakładką "Dokumenty do pobrania" a także w siedzibie naszego przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8, pok. nr 22.

 


 

19.03.2012r.

WYJĄTKOWO ZIMNY LUTY


W ostatnim czasie otrzymaliśmy liczne sygnały od naszych odbiorców o zbyt wysokich opłatach za ciepło za miesiąc luty b.r.
W związku z tym przeprowadziliśmy szczegółową analizę zużycia ciepła i porównaliśmy otrzymane wyniki z analogicznymi miesiącami lat ubiegłych jak również z innymi okresami rozliczeniowymi charakteryzującymi się zbliżoną średniomiesięczną temperaturą zewnętrzną. Na tej podstawie ustaliliśmy, że na tak wysokie opłaty za ciepło złożyło się kilka czynników:

1. Bardzo niska średniodobowa temperatura zewnętrzna
Wg pomiarów prowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo (pomiar temp. co godzinę w ciągu doby), średniomiesięczna temperatura w lutym b.r. wyniosła -7,1oC i był to najzimniejszy miesiąc od ponad 6 lat. Dla porównania w styczniu 2012r. średniomiesięczna temperatura wyniosła -1,3oC, zaś w grudniu 2011r. +3,3oC.

2. Duża różnica temperatur
Co prawda, średniomiesięczna temperatura w miesiącu lutym 2012r. wyniosła -7,1oC, jednak w okresie od 1 – 14 lutego, temperatura ta wyniosła aż -15,5oC. W okresie tym występowała również duża różnica temperatur w ujęciu dobowym (-25oC w nocy i ok. -13 oC w dzień). Te dwa czynniki (niska temperatura oraz jej duża amplituda) spowodowały dużo większe zużycie ciepła. Skutki wyjątkowo mroźnego miesiąca dotknęły również odbiorców celowo zmniejszających temperaturę w pomieszczeniach przez tzw. „skręcanie kaloryferów”.

Czytaj dalej  >>>


Wszystkie te czynniki spowodowały, że średnio w skali przedsiębiorstwa, zużycie ciepła przez naszych odbiorców w miesiącu lutym b.r. było wyższe w porównaniu do miesiąca poprzedniego o ok. 30%, zaś do miesiąca grudnia 2011r. o ok 55%.

Biorąc pod uwagę zgłaszane przez naszych odbiorców trudności z regulowaniem bieżących należności za ciepło, szczególnie w miesiącach zimowych, gdy następuje nawarstwienie różnych innych opłat, zwracamy się do Państwa z propozycją dokonywania nadpłat za ciepło w miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych. W okresie poprzedzającym sezon grzewczy, gdy faktury są znacznie niższe niż w miesiącach zimowych, możecie Państwo wpłacać kwoty większe niż wykazane w bieżących fakturach za ciepło, dostosowane do aktualnych możliwości finansowych. Zgromadzona w ten sposób „nadwyżka” zostanie zaksięgowana na Państwa indywidualnym koncie, tworząc „finansową poduszkę”.
W miesiącach zimowych, gdy faktury za ciepło są dosyć wysokie, będziecie Państwo mogli wpłacać tylko część kwoty wykazanej do zapłaty, zaś brakująca suma (różnica pomiędzy wysokością faktury a dokonaną przez odbiorcę wpłatą) będzie „ściągana” ze zgromadzonej „nadwyżki”.

Jeśli bylibyście Państwo zainteresowani proponowanym powyżej sposobem regulowania opłat za ciepło, pracownicy naszego przedsiębiorstwa pomogą Państwu ustalić optymalną wysokość wpłat, dobraną indywidualnie, zarówno do Państwa możliwości jak i przewidywanych opłat.

 


 

24.02.2012r.

W dniu dzisiejszym, P. Maciej Karasiński - Prezes Sportowo - Kulturalnego Klubu Szachowego w Przemyślu przesłał na ręce Kazimierza Steca - Prezesa naszego przedsiębiorstwa


PODZIĘKOWANIA


za finansowe wsparcie, jakiego udzieliło nasze przedsiębiorstwo przy organizacji

Dziecięcych Turniejów Szachowych


które odbyły się w Przemyślu w dniach 7 i 17 stycznia oraz 30 stycznia - 3 lutego b.r.

 

 


 

22.02.2012r.

Informujemy wszystkich naszych odbiorców, że z dniem 1 marca b.r. nastąpi

ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO


naszego przedsiębiorstwa.
Nowy numer rachunku bankowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu:


BGŻ S.A. Nr rachunku
35 2030 0045 1110 0000 0217 6640

Wszelkie wpłaty dokonywane po dniu 29.02.2012r. prosimy kierować na nowy numer rachunku bankowego.
 


 

14.02.2012r.

Utrzymujące się od niemal 3 tygodni bardzo niskie temperatury (średniodobowa temperatura w dniach 01.02 - 13.02 wyniosła ok. - 14,4oC) spowodowały, że utrzymanie komfortu cieplnego w mieszkaniach (ok 20oC) wymagało

ZNACZNIE WIĘKSZEGO ZUŻYCIA CIEPŁA


Wg kontrolnych odczytów wskazań urządzeń pomiarowych przeprowadzonych na kilkudziesięciu obiektach, dotychczasowe zużycie ciepła (od 01.02 do 14.02) wyniosło ok. 80% zużycia w całym miesiącu styczniu b.r.

Biorąc pod uwagę aktualne dane (m.in. ilość zużytego ciepła, temperaturę zewn.) a także dostępne prognozy pogody na najbliższe 2 tygodnie szacujemy, że w miesiącu lutym b.r. średnie zużycie ciepła przez odbiorców, w stosunku do miesiąca stycznia, wzrośnie o ok. 40%, co spowoduje wzrost wysokości faktur o ok. 20 - 30%.


Prognoza pogody dla Przemyśla na najbliższe dni:

http://www.pogodynka.pl/polska/przemysl_przemysl
http://www.meteoprog.pl/pl/weather/Przemysl/
http://www.twojapogoda.pl/polska/podkarpackie/przemysl
http://new.meteo.pl/php/meteorogram_id_coamps.php?ntype=2n&id=2
http://pogoda.interia.pl/miasta?id=11881
http://www.mojapogoda.com/pl/home/pogoda/pogoda-na-swiecie/pogoda-lokalna/miasto/48X529/przemysl.html


  


 

03.02.2012r.

Wystarczyło kilka mroźnych i bezwietrznych dni, aby powrócił znany od lat problem związany z

NADMIERNYM ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA


w naszym mieście a w szczególności utrzymującym się wysokim poziomem pyłu zawieszonego PM10. Przy zauważalnie zmniejszonym natężeniu ruchu samochodowego, szczególnie w najbardziej mroźnych dniach, „głównym winowajcą” i emitentem zanieczyszczeń są lokalne systemy grzewcze, w szczególności piece węglowe oraz nie spełniające żadnych norm środowiskowych przestarzałe kotłownie lokalne. Poważnym problemem jest również traktowanie jako paliwa śmieci i odpadów o czym najlepiej świadczą kłęby czarnego duszącego dymu wydobywające się z wielu kominów. Widać jednak, że realizowany przez nasze przedsiębiorstwo od 2004r. program uciepłownienia Starówki zaczyna przynosić efekty. Likwidacja setek palenisk domowych i wielu lokalnych kotłowni węglowych spowodowało, że nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych poziom PM10 nie przekracza poziomów alarmowych w naszym mieście. Jednocześnie widać, jak bardzo potrzebne są dalsze prace nad objęciem ciepłem systemowym kolejnych budynków na terenie Przemyśla.

Na stronie WIOŚ w Rzeszowie, pod adresem http://stacje.wios.rzeszow.pl/pl/0 możecie Państwo uzyskać na bieżąco aktualizowane informacje z dwóch przemyskich stacji meteorologicznych: przy Pl. Dominikańskim i ul. Mickiewicza, obrazujące m.in. wielkość oraz rodzaj zanieczyszczenia powietrza w Przemyślu.

Na stronie http://stacje.wios.rzeszow.pl/pl/1,7/2/raport_miesieczny.html zostały natomiast zamieszczone miesięczne raporty z poszczególnych stacji meteorologicznych.

 


 

03.02.2012r.

Panujące w ostatnich dniach "syberyjskie mrozy" spowodowały znaczne zwiększenie poboru mocy jak również zużycia ciepła w obiektach ogrzewanych przez nasze przedsiębiorstwo. Wg danych na dzień dzisiejszy, tj. 03.02.2012r. godz. 7.00, w ciągu minionej doby sumaryczne zużycie ciepła przez wszystkich naszych odbiorców wyniosło ok.

4700 GJ


czyli w przybliżeniu tyle, ile wynosi zużycie ciepła w ciągu całego miesiąca lipca. Podobne dobowe zużycie ciepła odnotowaliśmy również w minionych dniach, gdy temperatura średniodobowa wahała się w okolicach -15 oC.
Aby wytworzyć taką ilość ciepła, w ciągu doby spalamy średnio ok. 280 - 300 ton węgla, czyli 6 wagonów.

Pomimo bardzo niskich temperatur i co za tym idzie znacznie zwiększonego zużycia ciepła, MPEC dysponuje wciąż bezpiecznym – ok 20% zapasem mocy wytwórczych, gwarantującym utrzymanie parametrów dostarczanego ciepła i pewności zasilania, nawet przy utrzymujących się przez dłuższy czas niskich temperaturach.

 


 

31.01.2012r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
prosi o


ZŁOŻENIE OFERTY HANDLOWEJ


na MIAŁ WĘGLOWY KLASY M II A, typ 31.2 lub 32.1
o parametrach

     - 22-18-0,55:
      wartość opałowa    - 22 MJ/kg  ±  0,500 MJ/kg
      popiół    - do 18 %  ±  1,0 %
      siarka    - do 0,55 %   ±  0,1 %
      temperatura spiekania > 950oC


z podaniem ceny netto za 1 tonę loco bocznica własna MPEC (numer stacji CETAR 51 084 202) oraz warunków płatności.
Dostawy w terminie od września 2012r. do kwietnia 2013r. zgodnie z harmonogramem.

Przewidywana ilość miału węglowego objęta kontraktem - około 25 000 ton.
Informujemy, że posiadamy duży plac składowy opału i w związku tym istnieje możliwość wcześniejszej realizacji dostaw.

Oferty w terminie do 20 marca 2012 roku prosimy przesłać pisemnie i faksem
nr faksu - 16 670-53-84,
tel. kontaktowy: 16 670-24-20 wew. 37   lub   519-147-076.


 


 

31.01.2012r.

Informujemy wszystkich odbiorców ciepła o planowanej w 2012r.

PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁA
w dniach 25.06.2012 - 29.06.2012r.


W powyższym terminie nastąpi wstrzymanie dostarczania ciepła do wszystkich obiektów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Przemyśla. Przerwa ta wynika z konieczności przeprowadzenia przez nasze przedsiębiorstwo niezbędnych prac remontowych Ciepłowni „Zasanie” i miejskiej sieci ciepłowniczej.
Ponadto mogą wystąpić przerwy w dostawie ciepła związane z wykonaniem prac remontowych i przeglądem technicznym urządzeń węzłów cieplnych, zasilających w ciepło poszczególne obiekty. O terminach tych przerw MPEC poinformuje Państwa poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń w obiektach w których wystąpi przerwa w dostawie ciepła z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
Szczegółowy wykaz węzłów cieplnych wraz z budynkami przez nie zasilanymi oraz termin przeprowadzenia prac remontowych będziemy sukcesywnie zamieszczać na naszej stronie internetowej pod zakładką "Awarie i przerwy w dostawie ciepła".

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu (pok. nr 22).

Harmonogram planowanych przerw w dostawie ciepła w roku 2012 >>>


  

  27.01.2012r.

Pierwszy miesiąc zimy przyzwyczaił nas do stosunkowo wysokich temperatur jak na tę porę roku. Końcem stycznia przyszła nieco "spóźniona" zima i


FALA MROZÓW

z temperaturami w okolicach - 10oC. Z długoterminowych prognoz wynika, że to dopiero początek mroźnej aury i co najmniej przez najbliższe dwa tygodnie temperatura, szczególnie w nocy i nad ranem, może spadać poniżej - 20oC.

Prognoza pogody dla Przemyśla na najbliższe dni:

http://www.pogodynka.pl/polska/przemysl_przemysl
http://www.meteoprog.pl/pl/weather/Przemysl/
http://www.twojapogoda.pl/polska/podkarpackie/przemysl
http://www.mojapogoda.com/pl/home/pogoda/pogoda-na-swiecie/pogoda-lokalna/miasto/48X529/przemysl.html 
W związku z powyższym, APELUJEMY DO WSZYSTKICH ODBIORCÓW CIEPŁA o zwracanie szczególnej uwagi na stan techniczny, regulację i pracę urządzeń grzewczych w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków. W przypadku niedogrzewania pomieszczeń, nieszczelności instalacji odbiorczej lub wystąpienia innych problemów związanych z systemem grzewczym, należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie osoby odpowiedzialne za eksploatację instalacji grzewczej lub Pogotowie Ciepłownicze MPEC nr tel. - 993 Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo TUTAJ.

Równocześnie przypominamy podstawowe zasady racjonalnego korzystanie z ciepła systemowego, pozwalające Państwu na utrzymanie komfortu cieplnego, bez zbędnego zwiększania wydatków na ten cel.

 1. Nie zasłaniajmy grzejników – meble, fotele ustawione przy grzejnikach a także długie zasłony zasłaniające grzejniki blokują przepływ ciepła do pomieszczenia oraz znaczny spadek efektywności ogrzewania, zwiększając straty ciepła przez ściany i powierzchnię szklone.
 2. Zasłaniajmy okna – po zmroku można opuścić żaluzje lub zaciągnąć zasłony (o ile nie zasłaniają one równocześnie grzejnika. Jeśli tak to podwińmy je). Zmniejsza to straty ciepła przez okna.
 3. Wietrzenie – wietrzmy pomieszczenia krótko ale intensywnie, przy zakręconych grzejnikach.
 4. Używajmy zaworów termostatycznych – ich używanie daje możliwość regulacji temperatury w pomieszczeniach i jej dostosowanie do wymagań, cyklu dobowego, sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń (np. w dzień możemy obniżyć temperaturę w sypialni, zaś na noc w innych pomieszczeniach wówczas nieużytkowanych. Nie należy jednak obniżać temperatury o więcej niż 3-4 stopnie).
 5. Nie wychładzajmy mieszkania – prowadzi to do wychłodzenia i zawilgocenia pomieszczeń. Ponowne ich ogrzanie i wysuszenie trwa długo i jest kosztowne. Ekonomiczniej jest utrzymać w mieszkaniu obniżoną, jednak stałą temperaturę.
 6. Ograniczmy wilgotność powietrza – nie dopuszczajmy do ulatniania się wilgoci do mieszkania. Gotujmy pod przykryciem, ograniczmy długie kąpiele itd.

Więcej przydatnych informacji dotyczących sposobów oszczędzania ciepła a co za tym idzie wydatków z tym związanych, znajdziecie Państwo m.in. na poniższych witrynach internetowych.

http://www.cergia.pl/0205.htm
http://www.dom.pl/jak-oszczedzac-cieplo.html
http://www.pectbg.kki.pl/hir/oszczedzam.html

 


 

26.01.2012r.

Pierwszym nowym obiektem przyłączonym w bieżącym roku do miejskiej sieci ciepłowniczej był nowo budowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Przemyślu Sp. z o.o. budynek przy ul.


BRUDZEWSKIEGO 8, 10

w chwili obecnej w budynku trwają prace wykończeniowe i montażowe, które wymagają utrzymania w budynku dodatniej temperatury powietrza.
Budynek wyposażono w nowoczesny system grzewczy. Dla każdego lokalu została zainstalowana mieszkaniowa stacja cieplna wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym, co umożliwia dostosowanie parametrów dostarczanego ciepła do indywidualny potrzeb użytkowników każdego z lokali, precyzyjny pomiar ilości zużytego ciepła a co za tym idzie prowadzenie indywidualnych rozliczeń z tego tytułu.

Więcej informacji na temat tej inwestycji PGM znajdziecie Państwo pod adresem http://www.pgmprzemysl.pl/twojemieszkanie/index1.html

 


 


 

21.01.2012r.
 
Coraz bardziej „zimowe” temperatury oraz koniec roku kalendarzowego, to czas podsumowania kolejnego etapu, rozpoczętego w 2004r. długofalowego

PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

realizowanego w minionym, 2011 roku przez nasze przedsiębiorstwo.
Jeszcze w styczniu i lutym ubiegłego roku, rozpoczęliśmy dostarczanie ciepła do budynków:

 •  Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Monte Cassino 18
 •  Kopernika 10
 •  Czarnieckiego 39

co było konsekwencją realizacji zadań inwestycyjnych przeprowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo pod koniec 2010r.

Realizację programu inwestycyjnego na rok 2011r. rozpoczęliśmy w kwietniu ub. r. od budowy przyłączy ciepłowniczych w obrębie ulic Dworskiego, Leszczyńskiego, Głowackiego.
Budowa wspomnianego odcinka sieci pozwoliła na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów o łącznej zamówionej mocy cieplnej ok. 1,5 MW oraz likwidację jednej dużej, całkowicie przestarzałej kotłowni węglowej oraz 3 kotłowni opalanych innymi paliwami.

czytaj całość >>>

 


 


 

04.01.2012r.

W grudniu minionego roku, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ukazał się film edukacyjny pt.


TRUCIZNY Z DOMOWEGO KOMINA

zrealizowany w ramach zadania p.n. "Uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie za sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych" wynikającego z uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.Problem przedstawiony w filmie, o czym świadczą m.in. zamieszczone w nim ujęcia "dymiących kominów" przemyskich kamienic, dotyczy w znacznym stopniu także naszego miasta.

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia filmu!
 


 

03.01.2012r.

Pod koniec minionego roku, w wyniku realizacji kolejnych inwestycji i podłączania do sieci ciepłowniczej kolejnych obiektów, zawarliśmy umowę sprzedaży ciepła z


1000 ODBIORCĄ CIEPŁA

którym okazała się Wspólnota Mieszkaniowa Wodna 7 w Przemyślu.

W 2011r. pozyskaliśmy w sumie ponad 100 nowych odbiorców ciepła.

 Archiwum aktualności >>>

 

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry