Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » ARCHIWUM AKTUALNOŚCI » 2008

2008

 • 23.12.2008

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje wszystkich odbiorców ciepła, zasilanych z sieci ciepłowniczej nr 2 - przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu, że z dniem 01.01.2009r. wytwórca ciepła - FIBRIS Spółka Akcyjna w Przemyślu

   

   

  wprowadza do stosowania
  nową taryfę dla ciepła

   

   

  Nowe ceny i stawki opłat będą obowiązywały w rozliczeniach ze wszystkimi odbiorcami ciepła, począwszy od dnia rozpoczęcia obowiązywania nowej taryfy dla ciepła, tj. 01.01.2009r.

 • 17.12.2008

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że zgodnie z art. 47.4 ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami) od dnia 1 stycznia 2009r.

   

   

  wprowadza do stosowania
  zmianę taryfy dla ciepła

   

   

  zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OKR-4210-103(5)/2008/277/VIIA/JI opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 100 z dnia 16 grudnia 2008 r. Taryfa VII zm. będzie obowiązywała do dnia 30 września 2009r.

 • 04.11.2008

  Rada Nadzorcza oraz Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza zainteresowane podmioty

   

  do składania ofert na badanie
  sprawozdania finansowego Spółki za 2008r.

   

  Termin przeprowadzenia badania - do dnia 31.03.2009r.
  Oferty zawierające cenę należy składać w siedzibie Spółki w Przemyślu ul. Płowiecka 8 w terminie do dnia 26.11.2008r.

 • 08.09.2008

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że zgodnie z art. 47.4 ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami) od dnia 1 października 2008 r.

   

  wprowadza do stosowania
  nową taryfę dla ciepła

   

  zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OKR-4210-40(7)/2008/277/VII/RW opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 68 z dnia 2 września 2008 r. Nowa taryfa dla ciepła, zgodnie z treścią Decyzji Prezesa URE będzie obowiązywała do dnia 30 września 2009r.

 • 15.07.2008

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje wszystkich odbiorców ciepła o uzgodnieniu przez Wojewodę Podkarpackiego pismem nr I.VI-0713-3/08 z dnia 27.06.2008r.

   

  Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła
  na lata 2008-2011.

   

  Prosimy wszystkich odbiorców o zapoznanie się z treścią Planu ograniczeń w dostarczaniu ciepła na lata 2008 – 2011, którego treść jest dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce "Dokumenty do pobrania". Plan ograniczeń dotyczy tryby oraz zasad wprowadzania przez nasze przedsiębiorstwo ograniczeń w dostawie ciepła w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,zagrożenia bezpieczeństwa osób,lub znacznych strat materialnych.

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry