Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » ARCHIWUM AKTUALNOŚCI » 2010

2010

 • 28.12.2010

  Informujemy wszystkich odbiorców ciepła, że zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.10 Nr 238 poz. 1578), począwszy od dnia 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r. będzie obowiązywała

   

   

  NOWA STAWKA VAT 23%

   

   

  czyli podatku od towarów i usług, nałożonego na podstawowe usługi świadczone przez nasze przedsiębiorstwo - "wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła".
  Powyższa zmiana zostanie uwzględniona w fakturach za ciepło wystawianych za miesiąc styczeń 2011r. oraz kolejne miesiące.

   

  Treść ustawy

 • 27.12.2010

  E-PYTANIE, E-WNIOSEK

   

   

  Informujemy wszystkich odbiorców ciepła a także osoby, zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących usług świadczonych przez MPEC w Przemyślu Sp. z o.o., stosowanych cen, stawek opłat i zasad rozliczeń za dostarczone ciepło, warunków i zasad przyłączania nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej itp. lub zgłosić swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, że istnieje możliwość zadawania pytań czy też zgłaszania Państwa uwag drogą elektroniczną, po wypełnieniu e-formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej.

  Odpowiedzi na zadawane pytania zostaną Państwu niezwłocznie przesłane na adres skrzynki nadawczej lub inny adres podany w Państwa korespondencji.
  Równocześnie informujemy, że wypełniając stosowny formularz zamieszczony na naszej stronie internetowej, możecie Państwo złożyć drogą elektroniczną Wniosek o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Po przesłaniu e-wniosku otrzymacie Państwo e-maila potwierdzającego fakt jego odebrania i rejestracji. W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku, pracownicy Działu Inwestycji i Rozwoju naszego przedsiębiorstwa skontaktują się z Państwem, celem uzyskania dodatkowych informacji, uzupełnienia dokumentacji i uzgodnienia wstępnych warunków na jakich Państwa obiekt będzie mógł zostać przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.

  Przypominamy, że złożenie wniosku przyłączeniowego w formie elektronicznej lub papierowej nie powoduje powstania po stronie składającego wniosek żadnych zobowiązań finansowych i prawnych w stosunku do naszego przedsiębiorstwa. Złożenie wniosku stanowi jedynie zapytanie o możliwość i warunki przyłączenia obiektu wnioskodawcy do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 • 23.12.2010

  Uprzejmie informujemy wszystkich odbiorców ciepła, że w dniu dzisiejszym został uruchomiony nowy numer telefonu alarmowego

   

  POGOTOWIA CIEPŁOWNICZEGO
  tel. 993

   

  >pod którym całodobowy dyżur pełnią dyspozytorzy oraz pracownicy służb technicznych, którzy na bieżąco kontrolują parametry pracy miejskiego systemu ciepłowniczego i czuwają nad ciągłością dostaw ciepła do odbiorców, jak również usuwają awarie i zakłócenia w pracy węzłów cieplnych, instalacji i innych urządzeń eksploatowanych przez MPEC.
  Wszelkie uwagi dotyczące pracy urządzeń ciepłowniczych należy kierować do pogotowia ciepłowniczego tel. 993 lub 16 670-03-71. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie od osób, które podadzą dane osobowe oraz numer telefonu kontaktowego.

  W chwili obecnej, połączenia z przemyskim Pogotowiem Ciepłowniczym - tel. 993 mogą być wykonywane jedynie z telefonów stacjonarny z terenu miasta Przemyśla. W ciągu kilkunastu dni połączenie z Pogotowiem Ciepłowniczym będzie można uzyskać również z telefonów komórkowych.

  Równocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia zakłóceń pracy instalacji centralnego ogrzewania bądź ciepłej wody użytkowej w budynkach spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych - zgłoszenia prosimy kierować w pierwszej kolejności do właściwej administracji budynku.

   

 • 22.12.2010

  21 grudnia b.r. w siedzibie MPEC Sp. z o.o. przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu odbyło się

   

   

  UROCZYSTE SPOTKANIE OPŁATKOWE

   

   

  pracowników przedsiębiorstwa z udziałem zaproszonych gości: Dziekana Dekanatu Przemyskiego ks. Mariana Koźmy oraz członków Rady Nadzorczej MPEC: Jadwigi Jędruch, Macieja Kalnickiego i Agnieszki Skowronek.
  Na początku głos zabrał Prezes Zarządu Kazimierz Stec, który w imieniu swoim oraz Zarządu przedsiębiorstwa złożył pracownikom MPEC i zaproszonym gościom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2011 Roku. Następnie ks. Marian Koźma odczytał fragment ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, po czym uczestnicy spotkania wspólnie odśpiewali kolędę i składając życzenia współpracownikom dzielili się z nimi opłatkiem.

   

  Fotorelacja ze spotkania opłatkowego

 • 20.12.2010

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. z dnia 04.01.2010r.

   

   

  Dzień 24 grudnia 2010r. (piątek)
  jest dniem wolnym od pracy

   

   

  dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. (za dzień 25.12.2010r. - dzień świąteczny przypadający w dniu innym niż niedziela).
  Za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.

 • 15.12.2010

  W roku 2010 MPEC kontynuował rozpoczęty w 2004r. długofalowy

   

   

  PROGRAM INWESTYCYJNY

   

   

  zmierzający do doprowadzenia ciepła systemowego do przeważającej większości obiektów położonych w centrum naszego miasta, ogrzewanych dotychczas przy pomocy palenisk domowych oraz niskoemisyjnych kotłowni węglowych, które stanowiły główne źródło emisji zanieczyszczeń powietrza w mieście, szczególnie pyłu PM10, SO2, NO2, CO, CO2 i innych. Realizacja przez nasze przedsiębiorstwo wspomnianego programu została skorelowana z przyjętym i wdrażanym przez Sejmik Województwa Podkarpackiego "Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015" oraz "Programem ochrony powietrza dla strefy "Miasto Przemyśl".

   

  INWESTYCJE MPEC W ROKU 2010

 • 13.12.2010

  10 grudnia b.r. do miejskiej sieci ciepłowniczej został podłączony ostatni z planowanych do podłączenia w b.r. obiektów przy ul.

   

   

  ŚNIGURSKIEGO 9

   

   

  Budynek ten został wybudowany na początku XX wieku przy ówczesnej ulicy Śnigurskiego i Szerokiej (od 1932r. T. Hołówki, obecnie Gen. J. Dąbrowskiego). 6 czerwca 1983r. budynek ten został wpisany do Rejestru Zabytków pod nr A-522.
  Obecnie ciepło systemowe ogrzewa jedynie część pomieszczeń w budynku. Na przełomie roku 2010 i 2011 w budynku zostanie wykonana instalacja odbiorcza oraz zamontowane zostaną mieszkaniowe stacje cieplne, co umożliwi doprowadzenie ciepła zarówno na cele centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej do poszczególnych lokali jeszcze w obecnym sezonie grzewczym.

  Budynek przy ul. Śnigurskiego 9 to kolejny obiekt położony w obrębie przemyskiej Starówki, objęty dodatkowo opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w którym następuje zmiana systemu ogrzewania z tradycyjnych pieców kaflowych na nowoczesne ciepło systemowe.

   

 • 09.12.2010

  Ok. półtora roku temu na łamach miesięcznika "Nasz Przemyśl" ukazał się artykuł Prezesa MPEC Kazimierza Steca pt. "Ciepło i ekologia", poruszający problematykę nadmiernego

   

   

  ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

   

   

  w Przemyślu, inwestycje zrealizowane przez nasze przedsiębiorstwo, które przyczyniły się do poprawy jakości powietrza a także postulowane działania, przeprowadzenie których szybko przyniosłaby pożądane zmiany w tym zakresie.
  Pomiary poziomu zanieczyszczenia powietrza w Przemyślu w ostatnich dniach o czym wspomina m.in. Norbert Ziętal w artykule pt. "W Przemyślu przekroczony został alarmowy poziom pyłu" zamieszczonym w portalu Nowiny 24 pokazały, jak bardzo aktualna i potrzebna jest konsekwentnie prowadzona polityka uciepłownienia przemyskiej starówki, doprowadzenia ciepła systemowego do jak największej ilości mieszkań oraz likwidacja "dymiących kominów" z pejzażu naszego miasta a przynajmniej poważna redukcja ich ilości.
  Problem zanieczyszczenia powietrza a także konieczność podjęcia działań zmierzających do złagodzenia jego skutków (m.in. podłączenie do sieci ciepłowniczej MPEC kolejnych budynków na terenie Przemyśla), stanowił jeden z istotnych punktów programów niemal wszystkich „przemyskich” komitetów wyborczych startujących w ostatnich wyborach samorządowych. co daje nadzieję na konsensus dotyczący podjęcia przez wszystkie zainteresowane podmioty szybkich i kompleksowych działań zmierzających do jego rozwiązania.

  Na stronie WIOŚ w Rzeszowie, pod adresem http://stacje.wios.rzeszow.pl/pl/0 możecie Państwo uzyskać na bieżąco aktualizowane informacje z dwóch przemyskich stacji meteorologicznych: przy Pl. Dominikańskim i ul. Mickiewicza, obrazujące m.in. wielkość oraz rodzaj zanieczyszczenia powietrza w Przemyślu.

   

 • 08.12.2010

  W niedzielę 5 grudnia b.r. w Przemyślu odbyła się impreza plenerowa dla dzieci

   

   

  Wielka Parada
  Mikołajowa

   

   

  Paradę rozpoczęły występy dzieci z Centrum Piosenki Dziecięcej oraz przyjazd na stalowych rumakach kilkunastu "zmotoryzowanych" Mikołajów. Na mikołajowej paradzie pojawiły się też postacie z bajek, szczudlarze, a nawet diabeł przeganiany przez bałwanki. Punktem kulminacyjnym "Parady" był wjazd na przemyski Rynek Św. Mikołaja wraz z towarzyszącym mu orszakiem, gdzie był on gorąco witany przez najmłodszych mieszkańców naszego miasta. "Paradę" tradycyjnie już przygotował Teatr "Żywy" wspomagany m.in. przez Klub Motocyklowy Twierdzy Przemyśl, młodych artystów z Centrum Piosenki Dziecięcej SP Nr 15, Świetlicy "Wzrastanie", SOSW Nr 1 i SP Nr 4. Organizatorem "Wielkiej Parady Mikołajowej" był Prezydent Miasta Przemyśla, zaś jednym ze sponsorów imprezy było nasze przedsiębiorstwo.

   

  Fotorelacja z "Wielkiej Parady Mikołajowej" - strona UM w Przemyślu

 • 03.12.2010

  30 listopada b.r. ciepło systemowe popłynęło do jednego z ostatnich przyłączanych w tym roku do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów przy ul.

   

   

  KRASIŃSKIEGO 25

   

   

  Nie byłoby w tym fakcie niczego niezwykłego, gdyby nie dosyć mroczna i ponura historia tego budynku, który wielu przemyślanom kojarzy się jednoznacznie jako siedziba Gestapo a następnie UB.

   

  Więcej informacji o historii budynku
  przy ul. Krasińskiego 25 w Przemyślu

   

  Jak więc możemy zauważyć, wygodne i bezpieczne ciepło systemowe może ogrzewać nie tylko nowe obiekty, w których już na etapie projektowania przewidziano system centralnego ogrzewania ale również obiekty starsze, zabytkowe, niejodnokrotnie znajdujące się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Doprowadzenie ciepła systemowego do tego typu obiektów, wyposażonych przeważnie w piece kaflowe lub niskoemisyjne kotłownie lokalne, nie tylko podnosi komfort ich użytkowania ale sprzyja bezpieczeństwu mieszkających w nich osób jak również przyczynia się do poprawy czystości powietrza w naszym mieście.

 • 24.11.2010

  22 listopada b.r.

   

   

  PODZIĘKOWANIA

   

   

  dla Zarządu oraz całego zespołu pracowników MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. za pomoc finansową na rekonstrukcję klerykatu w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej wyraził arcybiskup koadiutor archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego ks. Mieczysław Mokrzycki, zapewniając równocześnie o swojej pamięci modlitewnej w intencji pracowników naszego przedsiębiorstwa.

  Podziękowania na ręce Prezesa MPEC Kazimierza Steca skierowała również Pani Zofia Bator - Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej, za finansowe wsparcie projektu pn. "DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W PRZEMYŚLU", które zostały zorganizowane na przełomie miesiąca września i października b.r.

   

 • 22.11.2010

  22 listopada b.r. na ręce Prezesa MPEC Sp. z o.o. w Przemyślu – Kazimierza Steca wpłynęły oficjalne

   

   

  PODZIĘKOWANIA

   

   

  złożone przez Szkołę Tańca A-Z mgr Aleksandra Sołga oraz Przemyską Fundację Rozwoju Tańca za pomoc w organizacji
  PRZEMYSKIEJ GALI TANECZNEJ - X OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TAŃCA TOWARZYSKIEGO
  z udziałem par zagranicznych
  "o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla"
  oraz
  I FESTIWALU LATYNOAMERYKAŃSKICH FORMACJI TANECZNYCH
  "o Puchar Przemyskiego Niedźwiadka"
  które odbyły się w dniach 16-17 października b.r. w Przemyślu.

   

 • 04.11.2010

  W związku z prowadzoną przez nasze przedsiębiorstwo inwestycją związaną z podłączeniem budynku przy ul. Śnigurskiego 9 do miejskiej sieci ciepłowniczej, począwszy od dnia 4 listopada b.r. nastąpi

   

   

  ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

   

   

  na ulicy Śnigurskiego, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gen. J. Dąbrowskiego do Pl. Czackiego. Planowane roboty ziemne, związane z ułożeniem odcinka sieci ciepłowniczej do wspomnianego obiektu zostaną zakończone do dnia 30 listopada b.r.
  Za wszystkie spowodowane tym faktem utrudnienia - przepraszamy.

 • 25.10.2010

  W Dzienniku Ustaw z 2010r. Nr 194 poz. 1291 zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, zwane powszechnie

   

   

  ROZPORZĄDZENIEM TARYFOWYM

   

   


  które z dniem 3 listopada b.r. zastąpi dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 06 Nr 193 poz.1423). Treść nowego rozporządzenia można pobrać (w formacie pdf - 0,12 MB) ze strony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101941291

   

  Treść nowego rozporządzenia taryfowego

 • 08.10.2010

  W wyniku prowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo w bieżącym roku

   

   

  INWESTYCJI

   

   

  związanych z przyłączeniem nowych obiektów na terenie Przemyśla do systemu ciepłowniczego, na przełomie miesiąca września i października b.r., ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej po raz pierwszy popłynęło do mieszkań w budynkach przy ul:
  - Smolki 11(21.09.2010r.)
  - Szymanowskiego 11(01.10.2010r.)
  - Kamienny Most 8(02.10.2010r.)
  - Moniuszki 2, 4, 6(04.10.2010r.)
  - Poniatowskiego 29(08.10.2010r.)
  4 października b.r. po raz pierwszy uruchomiona została dostawa ciepła do Galerii Sanowa przy ul. Kopernika/Brudzewskiego, zaś 5 października do Gimnazjum Nr 3 przy ul. Łukasińskiego 7.
  Obecnie trwają końcowe prace montażowe urządzeń węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych, umożliwiających podłączenie do końca bieżącego roku do miejskiej sieci ciepłowniczej kilku kolejnych obiektów, m.in. Krasińskiego 25, Czarnieckiego 1; Kamienny Most 10; Smolki 5, 16, 22; Poniatowskiego 20, Śnigurskiego 9 oraz kilku mniejszych obiektów.

   

 • 07.10.2010

  W dniu 18 września b.r. na terenie stawów MPEC przy Ciepłowni "Zasanie",został zorganizowany dla pracowników MPEC

   

   

  FESTYN
  "Pożegnanie lata"

   

   

  w ramach którego odbyły się zawody wędkarskie rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych: dorosłych i dzieci.

  Zawodom sędziowali Paweł Olejko i Andrzej Jurkowski

  Zwycięzcami zawodów w kategorii dorosłych zostali:
  I miejsce – Marek Bublewicz
  II miejsce – Andrzej Jurkowski
  III miejsce – Paweł Olejko
  III miejsce – Zbigniew Sawecki

  W kategorii dzieci zwyciężyli:
  I miejsce – Piotr Grabiec
  II miejsce – Daniel Orzechowski.

  Po zakończeniu zawodów odbyło się wspólne grillowanie uczestników festynu.

   

  Fotorelacja z zawodów wędkarskich

   

 • 01.10.2010

  1 października b.r. Dyrektor Przedszkola nr 4 w Przemyślu "Zielony Zakątek" pani Jolanta Zaleska, skierował na ręce Prezesa MPEC Sp. z o.o. w Przemyślu – Kazimierza Steca

   

   

  PODZIĘKOWANIA

   

   

  za bezinteresowną pomoc udzieloną przez pracowników naszego przedsiębiorstwa przy prowadzonych w budynku przedszkola przy ul. Szymanowskiego 4 pracach związanych z remontem instalacji sanitarnej.

 • 28.09.2010

  W dniach 22 - 25 września 2010r. została zorganizowana 4 dniowa

   

   

  WYCIECZKA
  DLA PRACOWNIKÓW MPEC

   

   

  Podczas której jej uczestnicy zwiedzili m.in. Pragę (Rynek Starego Miasta, Zamek na Hradczanach, Most Karola, Katedrę św. Wita i inne obiety), Drezno (m.in.: Kościół Najświętszej Maryi Panny, zespół pałacowy Zwinger oraz mieszczącą się w jego zabudowaniach Galerię Obrazów Starych Mistrzów i Zbrojownię, Albertinum, Operę Sempera, zamek-rezydencję Wettynów). Ostatnim etapem wycieczki było zwiedzanie Wrocławia i jego zabytków (m.in. Rynek Główny, Kościół św. Wojciecha, katedrę Św. Jana Chrzciciela, Kościół Św. Idziego, Ossolineum). Na zakończenie uczestnicy wycieczki obejrzeli Panoramę Racławicką.

   

  Fotorelacja z wycieczki

 • 17.09.2010

  15 września b.r. na ręce Prezesa MPEC Sp. z o.o. w Przemyślu – Kazimierza Steca wpłynęły oficjalne

   

   

  PODZIĘKOWANIA

   

   

  złożone przez panią Marię Kurowską - Burmistrza Miasta Jasła, za pomoc finansową okazaną przez nasze przedsiębiorstwo osobom poszkodowanym przez powódź, która na przełomie maja i czerwca b.r. nawiedziła Jasło i okolice, pozbawiając wielu mieszkańców tych terenów dachu nad głową oraz środków do życia.
  Zarząd oraz pracownicy MPEC Spółka z o.o. w Przemyślu, odpowiadając na apel Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy, przystąpili na początku czerwca br. do zbiórki pieniędzy, przekazanych następnie za pośrednictwem władz samorządowych najbardziej potrzebującym mieszkańcom zalanych terenów.

 • 15.09.2010

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że zgodnie z art. 47.4 ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami) od dnia 1 października 2010r.

   

   

  wprowadza do stosowania
  nową taryfę dla ciepła

   

   

  zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OKR-4210-28(10)/2010/277/IX/TK opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 86 z dnia 16 września 2010r. Nowa taryfa dla ciepła, zgodnie z treścią Decyzji Prezesa URE będzie obowiązywała do dnia 31 października 2011r.

 • 26.07.2010

  W wyniku intensywnych opadów deszczu, które przeszły nad Przemyślem w sobotę 24 lipca b.r. wody opadowe

   

   

  podtopiły pomieszczenia węzłów cieplnych

   

   

  m.in. w budynkach przy ul. Barska 10, Barska 14, Borelowskiego 1, Hoffmanowej 3, Glazera 1, 3, 5, 25, Lelewela 4.
  W wyniku szybkiej interwencji służb eksploatacyjnych MPEC, większości zalanych pomieszczeń szybko osuszono, zapobiegając uszkodzeniom urządzeń i przerwom w dostawie ciepłej wody użytkowej do budynków odbiorców.
  Najgorsza sytuacja miała miejsce w pomieszczeniu węzła cieplnego przy ul. Piotra Skargi 7, które to pomieszczenie zostało zalane całkowicie od podłogi pod sufit, w wyniku czego wszystkie urządzenia ciepłownicze znalazły się pod wodą. Jeszcze w sobotę wieczorem, po ustaniu opadów deszczu, straż pożarna odcięła dopływ prądu do budynku i przystąpiła do wypompowywania wody z zalanych piwnic, m.ni. z pomieszczenia, w którym znajdują się węzły cieplne MPEC, ogrzewające kilka okolicznych budynków. Obecnie trwa osuszanie pomieszczenia, po czym pracownicy MPEC przystąpią niezwłocznie do demontażu i naprawy uszkodzonych przez wodę urządzeń.

   

 • 20.07.2010

  W dniu dzisiejszym w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 odbyło zebranie pracowników przedsiębiorstwa, podczas którego zostały przeprowadzone

   

   

  wybory do Rady Pracowników

   

   

  działającej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 550 z późn. zm.). Spośród siedmiu zgłoszonych kandydatów, pracownicy w drodze tajnego głosowania wybrali trzech członków Rady Pracowników:
  Wiesława Pałkę
  Barbarę Jasik
  Zbigniewa Pudło


  Wybrani przedstawiciele będą pełnili swoje funkcje przez okres czteroletniej kadencji.

  Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

 • 14.07.2010

  W połowie czerwca b.r. MPEC Spółka z o.o. rozpoczęła realizację jednego z większych zadań inwestycyjnych w roku 2010, polegającego na

   

   

  przyłączeniu do sieci ciepłowniczej budynku TBS

   

   

  który powstaje przy zbiegu ulic Tarnawskiego i Moniuszki oraz budynku Centrum Ogrodniczego przy ul. Łukasińskiego. Dodatkowo, podczas układania sieci ciepłowniczej zostaną wykonane przyłącza do budynków Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego oraz Gimnazjum nr 3 przy ul. Łukasińskiego.
  Obecnie MPEC w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich, prowadzi prace odtworzeniowe nawierzchni ulicy Puszkina – od skrzyżowania z ul. Dworskiego do ul Moniuszki. MPEC w uzgodnieniu z TBS odtworzy również nawierzchnię ulicy Moniuszki (w śladzie wykopu o szer. ok. 1,5 m) wraz z przebudową krawężników oraz wymianą płyt betonowych na kostkę brukową po lewej stronie ulicy na odcinku od ul. Puszkina do podłączanego do sieci ciepłowniczej budynku.
  Powyższe prace powinny zostać zakończone do 30 września b.r.

   

  Fotorelacja

 • 13.07.2010

  Na przełomie miesiąca czerwca i lipca br. został przeprowadzony pierwszy etap prac, związanych z

   

   

  wykonaniem i montażem
  zwężki kominowej

   

   

  na głowicy 120 metrowej wysokości żelbetowego komina MPEC, zlokalizowanego przy zasańskiej ciepłowni. Nowa zwężka została wykonana ze stali kwasoodpornej i wyposażona w układ odprowadzenia kondensatu z głowicy komina.
  Stan techniczny i konstrukcja starej zwężki powodowały znaczne zaburzenia strumienia spalin wypływających z komina oraz zmniejszenie ich prędkości i wysokości wyniesienia. Nowy układ optymalizuje parametry wypływu spalin zwiększając m.in. ich wyniesienie a co za tym idzie - opad emitowanych zanieczyszczeń w dalszych odległościach od terenu miasta. Inwestycja ta będzie miała korzystny wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Przemyślu.
  Wspomniane prace na zlecenie naszego przedsiębiorstwa wykonuje firma UNISERV z Jarosławia.

   

  Fotorelacja z prac remontowych

 • 07.07.2010

  Na początku lipca b.r. Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma złożył na ręce Prezesa MPEC Sp. z o.o. w Przemyślu – Kazimierza Steca

   

   

  PODZIĘKOWANIA

   

   

  w imieniu swoim a także władz samorządowych Tarnobrzega, Jasła i Gorzyc, za zaangażowanie Zarządu i pracowników naszego przedsiębiorstwa w solidarną akcję udzielenia pomocy finansowej na rzecz mieszkańców Jasła i okolic, którzy ucierpieli w wyniku tegorocznych powodzi, które na przełomie maja i czerwca b.r. poczyniły wielkie szkody, szczególnie w południowych i południowo-wschodnich regionach Polski, pozbawiając wielu ludzi dachu nad głową a niejednokrotnie dorobku całego życia.

 • 06.07.2010

  W dniu 3 lipca b.r. na terenie stawów przy Ciepłowni "Zasanie", został zorganizowany

   

   

  FESTYN
  dla pracowników MPEC

   

   

  połączony z losowaniem atrakcyjnych nagród rzeczowych ufundowanych przez MPEC oraz Firmę Transportowo-Handlowo-Usługową „PANMAR”, reprezentowaną przez Szczepana Czekańskiego i Piotra Szajnę.
  Wśród szczęśliwców, którzy wylosowali nagrody znaleźli się: Leszek Babiarz, Marek Bublewicz, Krzysztof Dranka, Janusz Fac, Ryszard Figiela, Janusz Grzegorczyk, Marek Hawryś, Ryszard Iwanów, Andrzej Jurkowski, Piotr Kiełbowicz, Remigiusz Kocuj, Henryk Korytko, Zbigniew Kosiński, Jacek Łukasiński, Agnieszka Majewska, Zbigniew Makarańczyk, Bronisław Mazur, Józef Mik, Mariusz Miszczyszyn, Tadeusz Nessel, Marek Niklewicz, Leszek Orzechowski, Jacek Pacławski, Tadeusz Pelc, Zbigniew Sawicki, Kazimierz Stec, Jan Szwed, Henryk Śnieżek, Bogumiła Tryniecka, Marta Wandasz, Paweł Wielgosz.

  Główne nagrody wylosowali natomiast:
  Krystyna Pieniążek – aparat fotograficzny
  Dorota Knapik – kino domowe
  Stanisław Korniat – wieża muzyczna
  Ryś Katarzyna – telewizor 32”

 • 02.07.2010

  W roku 2010 przerwa remontowa w naszym przedsiębiorstwie trwała od 21 - 26 czerwca i została skrócona o 3 dni w stosunku do planu. Po rozpaleniu kotłów, ciepło stopniowo docierało do kolejnych węzłów cieplnych i po kilkunastu godzinach z ciepłej wody mogli korzystać niemal wszyscy użytkownicy. Podczas 5 dniowej przerwy remontowej, pracownicy naszego przedsiębiorstwa dokonali przeglądu i konserwacji sieci ciepłowniczej, przeprowadzili niezbędne naprawy i remonty a także wykonali odgałezienia (wpalenia i montaż zaworów) m.in. przy ul. Czarnieckiego, Smolki, Krasińskiego i Wyb. Piłsudskiego, pozwalające na późniejsze przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowych przyłączy i obiektów, bez konieczności wstrzymywania dostarczania ciepła do obiektów już ogrzewanych. Przeprowadzone przeglądy i kontrola sieci ciepłowniczej ujawniły kilka punktów, szczególnie narażonych na wystąpienie awarii, szczególnie po rozpoczęciu sezonu grzewczego. Aby temu zapobiec, dokonaliśmy wymiany niektórych odcinków sieci ciepłowniczej oraz zaworów w komorze K4A przy ul. 29 Listopada.

 • 22.06.2010

  W drugiej połowie czerwca br. realizowane były ostatnie prace wykończeniowe przy jednej z najważniejszych inwestycji naszego przedsiębiorstwa w latach 2009/2010

   

   

  przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
  GALERII „SANOWA”

   

   

  zlokalizowanej w Przemyślu, pomiędzy ulicami: Brudzewskiego, Sanowa i Rzeźnicza. Prace przy budowie przyłącza ciepłowniczego rozpoczęły się w grudniu 2009r. a zakres i tempo realizacji kolejnych etapów inwestycji były ściśle uzależnione zarówno od panującej aury jak i od stopnia zaawansowania i terminu budowy kolejnych elementów infrastruktury powstającej galerii. Końcowy odbiór inwestycji powinien nastąpić zgodnie z planem do 30 czerwca b.r.
  Prace związane z budową sieci ciepłowniczej do obiektu galerii oraz montażem węzła cieplnego wykonywało na zlecenie naszego przedsiębiorstwa - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "WATEX" Sp. z o.o. z Rzeszowa.

 • 21.06.2010

  W dniach 18 - 20 czerwca 2010r. na przemyskim Wzgórzu Zamkowym odbyła się V edycja cyklicznej imprezy plenerowej

   

   

  ŚWIĘTO ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO
  Od tradycji do współczesności

   

   

  organizowanej przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. Tegoroczne święto zamku zostało połączone w obchodami jubileuszu 700-lecia urodzin króla Kazimierza Wielkiego, któremu Przemyślanie zawdzięczają nie tylko wybudowanie przemyskiego zamku, ale i powtórne przyłączenie naszego miasta do Korony.
  Program obchodów V Święta Zamku Kazimierzowskiego był bardzo zróżnicowany. Oprócz wystawy malarstwa, konferencji naukowych i odczytów, przedstawiających czternastowieczny Przemyśl w różnych aspektach, obejmował również szereg imprez towarzyszących: przedstawienie teatralne, pokaz mody, walki rycerskie, warsztaty archeologiczne, występy zespołów artystycznych i inne atrakcje. Zwieńczeniem trzydniowej, przebiegającej w większości w deszczowej aurze imprezy, był występ gwiazdy wieczoru - zespołu Pectus oraz pokaz sztucznych ogni.

   

  Jednym ze sponsorów tegorocznych "Dni Zamku Kazimierzowskiego" było Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu.

 • 16.06.2010

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu, realizując założenia idei tzw. "Corporate Social Responsibility" - CSR, idei znanej w Polsce jako

   

   

  SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

   

   

  już od wielu lat wspiera w różnej formie stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i inne instytucje i jednostki organizacyjne w realizowanych przez te podmioty na rzecz mieszkańców naszego miasta projektach: edukacyjnych, kulturalnych, sportowych itp. W ciągu kilkunastu ostatnich dni, na ręce Prezesa MPEC – Kazimierza Steca, wpłynęły podziękowania w formie dyplomów, złożone przez Członków Stowarzyszenia Metalowych Serc w Przemyślu oraz Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i Dzieci z Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu za okazane „ofiarność i serce”.

 • 10.06.2010

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udostępni powierzchnię dźwigarów suwnic bramowych zainstalowanych na Ciepłowni Zasanie

   

   

  NA UMIESZCZENIE BANERÓW REKLAMOWYCH

   

   

  miejsce ekspozycji reklam, przedstawione na poniższych zdjęciach, jest doskonale widoczne od strony linii kolejowej Kraków - Medyka.
  Maksymalna wielkość baneru - 40m x 3m
  Istnieje możliwość zainstalowania dodatkowego oświetlenia baneru.
  Opłaty: do ustalenia.

  W sprawie uzgodnienia szczegółowych warunków umieszczenia baneru reklamowego, prosimy o kontakt telefoniczny z niżej wymienionymi osobami:
  Wiesław Pałka, pod nr.tel. 16 670-44-17 wew. 37
  Tomasz Gołąb, pod nr.tel. 16 670-44-17 wew. 30
  lub osobiście - biuro Ciepłowni Zasanie ul. E. Plater w Przemyślu

   

 • 09.06.2010

  Na przełomie miesiąca kwietnia i maja br. na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu firma „ Anrys” przeprowadziła

   

   

  PRACE REMONTOWE
  w budynku Ciepłowni „Zasanie”

   

   

  polegające na wymianie ściany luksferowej na ścianę izolacyjną z przeszkleniem. Efektem wspomnianych prac, przeprowadzonych w ramach pierwszego etapu modernizacji budynku ciepłowni, jest znaczne polepszenie termoizolacji budynku oraz związane z tym zmniejszenie strat ciepła. prac związanych z modernizacją budynku ciepłowni wraz z instalacjami, przewidziany jest na 2011r. W czerwcu br. wykonywany będzie remont komina ciepłowni, polegający na wymianie zwężki kominowej.

   

  Fotorelacja z prac remontowych

 • 04.05.2010

  W dniu 1 maja b.r. na stawach MPEC przy Ciepłowni "Zasanie", zostały zorganizowane

   

   

  ZAWODY WĘDKARSKIE

   

   

  rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych: dorosłych i dzieci. W zawodach zakończonych wspólnym grillowaniem, wzięło udział ok. 40 osób - pracowników MPEC wraz z dziećmi.

  Zawodom sędziowali: Paweł Olejko, Andrzej Jurkowski i Dominik Pieniądz.

  Zwycięzcami zawodów w kategorii dorosłych zostali:
  I miejsce – Marek Bublewicz
  II miejsce – Dominik Pieniądz
  III miejsce – Daniel Niebieszczański

  W kategorii dzieci zwyciężyli:
  I miejsce – Michał Kondrat
  II miejsce – Magdalena Olejko
  III miejsce – Daniel Orzechowski.

   

  Fotorelacja z zawodów wędkarskich

 • 29.04.2010

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. z dnia 04.01.2010r.

   

   

  Dzień 30 kwietnia 2010r. (piątek)
  jest dniem wolnym od pracy

   

   

  dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. (za dzień 01.05.2010r. - dzień świąteczny przypadający w dniu innym niż niedziela).
  Za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.

 • 22.03.2010

  W dniach 17-19 marca b.r. 15 pracowników naszego przedsiębiorstwa wzięło udział w

   

   

  Szkoleniu nt.
  AUDIT WEWNĘTRZNY

   

   

  Podczas trzydniowych wykładów połączonych z warsztatami, które w sposób bardzo profesjonalny i interesujący prowadził pan Jerzy Zgierski – Strumiłło, reprezentujący „Biuro Doradztwa QUALITAS” uczestnicy szkolenia zapoznali się zarówno z samą ideą auditu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, celów, sposobów i technik jego przeprowadzania, planowania i zarządzenia programami, jak również możliwymi korzyściami jakie może odnieść z tego tytułu przedsiębiorstwo i w efekcie nasi odbiorcy ciepła.
  Szkolenie odbyło się w niezwykle urokliwej atmosferze dziewiętnastowiecznego stylowego dworku, pełniącego obecnie rolę pensjonatu, położonego w Woli Sękowej k. Sanoka.

   

  Fotorelacja ze szkolenia

   

 • 13.01.2010

  W sierpniu 2009r. z okazji jubileuszu 25-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu, wydaliśmy

   

   

  OKOLICZNOŚCIOWY FOLDER

   

   

  przedstawiający m.in. krótką historię przedsiębiorstwa, zmiany jakie miały miejsce przez ostatnie ćwierć wieku, zarówno techniczne, technologiczne jak i organizacyjne, bieżącą strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, zasady jego funkcjonowania, obecnych pracowników przedsiębiorstwa, jak również plany i zamierzenia na najbliższe lata i dziesięciolecia.
  Dzisiaj udostępniamy Państwu wspomniane wydawnictwo w formie elektronicznej (plik pdf - wielkość ok. 5 MB). Odnośniki do programów Acrobat Reader oraz Foxit Reader przy pomocy których można przeglądać prezentowane wydawnictwo, znajdują się w zakładce "Dokumenty do pobrania".

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry