Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

CIEPŁA WODA Z MPEC-u

Ciepła woda z Ciepła Systemowego CIEPŁA WODA DLA PRZEMYŚLA

Oprócz ciepła na cele grzewcze, MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. przygotowuje i dostarcza mieszkańcom naszego miasta również ciepłą wodę użytkową.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
czyli co powinieneś wiedzieć o ciepłej wodzie użytkowej


Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) to produkt użytkowany do celów sanitarnych, który powstaje w wyniku ogrzania zimnej wody wodociągowej do temperatury 55-60°C i w takim stanie (o takich parametrach) dostarczany jest następnie do punktów czerpalnych.


Sposoby przygotowania ciepłej wody użytkowej

Ciepłą wodę można przygotowywać na różne sposoby, przy użyciu różnych urządzeń i nośników energii. Sposoby przygotowania c.w.u. w zależności od wykorzystywanych do tego celu urządzeń możemy podzielić na:
 1. Podgrzewacze gazowe
  1. przepływowe
   • z zapłonem płomieniem dyżurnym
   • z zapłonem elektrycznym
  2. pojemnościowe
 2. Podgrzewacze elektryczne
  1. przepływowe
  2. pojemnościowe
 3. Kotły gazowe przepływowe dwufunkcyjne (c.o. + c.w.u.)
 4. Kotły na paliwo stałe
 5. Kotły gazowe o dużej mocy (kotłownie gazowe)
 6. Podgrzewanie ciepłem systemowym (MPEC) za pośrednictwem węzła cieplnego
  1. centralne
  2. decentralne
 7. Odnawialne źródła energii (np. pompy ciepła, kolektory słoneczne)
Z różnych względów nie wszystkie z tych sposobów cieszą się dużą popularnością. Najpopularniejsze i najczęściej stosowane są obecnie trzy sposoby przygotowywania ciepłej wody:
 1. za pomocą podgrzewaczy elektrycznych (przepływowe i pojemnościowe);
 2. za pomocą podgrzewaczy gazowych;
 3. ciepła woda z MPEC-u.
Każdy z tych sposobów ma swoje

Wady i zalety

Podgrzewacze elektryczne

umożliwiają szybki i bezproblemowy montaż, są wygodne w użyciu a rynkowa oferta tego typu urządzeń jest dosyć różnorodna. Można je ponadto montować nawet w budynkach, które leżą poza zasięgiem sieci gazowej i ciepłowniczej.

Ten sposób przygotowywania ciepłej wody posiada dwie zasadnicze wady:
 • najwyższe z dostępnych rozwiązań koszty podgrzania wody oraz
 • konieczność przeprowadzania okresowych przeglądów urządzeń, pod kątem ich szczelności i zapewnienia bezpiecznych warunków użytkowania.


 • Podgrzewacz gazowy

  Podgrzewacze gazowe

  Cena podgrzania wody jest o wiele niższa niż przy wykorzystaniu podgrzewaczy elektrycznych, jednak funkcjonowanie podgrzewaczy gazowych (często zwanych „junkersami”) niesie ze sobą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw.

  Pomimo prowadzenia wymaganych prawem okresowych przeglądów i kontroli, nieprawidłowe funkcjonowanie podgrzewaczy gazowych lub brak prawidłowej wentylacji pomieszczeń w których takie urządzenia są zainstalowane, są wciąż niestety najczęstszymi przyczynami zatruć tlenkiem węgla.

  Nie należy zapominać również o przeglądach i serwisowaniu urządzenia oraz problemach jakie mogą wywołać jego awarie. Szczególnie że ze względów bezpieczeństwa, wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez osoby do tego uprawnione.  Ciepła woda z MPEC-u

  Czyli woda podgrzewana Ciepłem Systemowym, to z pewnością rozwiązanie najbezpieczniejsze, nie niosące ze sobą praktycznie żadnych zagrożeń i niebezpieczeństw oraz najmniej kłopotliwe przy codziennym użytkowaniu. Nawet brak prawidłowej wentylacji mieszkania, co może być śmiertelnie niebezpieczne dla domowników przy pracującym podgrzewaczu gazowym, w tym przypadku spowoduje co najwyżej ich dyskomfort, związany z brakiem świeżego powietrza.
  Cena przygotowania ciepłej wody tym sposobem jest o wiele niższa niż w przypadku sposobu 1 i porównywalna ze sposobem 2.


  Krótkie podsumowanie

  Podgrzewacze gazowe/elektryczne/
  na paliwa stałe
  Ciepła woda
  podgrzewana Ciepłem Systemowym
  Urządzenia zainstalowane w mieszkaniu Odbiorcy
  • zmniejszenia przestrzeni mieszkania
  • za naprawę i konserwację odpowiada Odbiorca
  • oczekiwanie na specjalistę
  • koszty napraw ponosi Odbiorca
  Urządzenia zainstalowane poza mieszkaniem Odbiorcy
  • przestrzeń do dyspozycji mieszkańców
  • za naprawę i konserwację odpowiada MPEC
  • Pogotowie Ciepłownicze 24 h/d
  • koszty napraw ponosi MPEC
  Urządzenia na paliwo stałe/gazowe
  • zagrożenie zatruciem CO
  • konieczność konserwacji przewodów spalinowych
  • konieczność zapewnienia prawidłowej wentylacji w mieszkaniu
  Ciepłownia
  • nie istnieje zagrożenie zatruciem CO
  • brak konieczności konserwacji przewodów spalinowych
  • źle działająca wentylacja nie powoduje śmiertelnego zagrożenia
  Oczekiwanie na ciepłą wodę
  • przy podgrzewaczach przepływowych - natychmiast po odkręceniu kranu;
  • przy podgrzewaczach pojemnościowych - po kilku/kilkunastu sekundach.
  Dzięki obiegowi cyrkulacyjnemu - ciepła woda dostępna jest niemal natychmiast po odkręceniu kranu, przez 24 h/d.


  Wobec powyższego proponujemy Państwu


  CIEPŁĄ WODĘ PODGRZEWANĄ CIEPŁEM SYSTEMOWYM

  DOSTARCZANĄ PRZEZ MPEC  Ciepła woda z MPEC-u to rozwiązanie:

  • Bezpieczne
  • Wygodne
  • Ekonomiczne
  • Ekologiczne


  W jaki sposób MPEC przygotowuje ciepłą wodę

  Ciepła woda użytkowa przygotowywana przez MPEC, to nie jest ta sama woda, która przesyłana jest z ciepłowni Zasanie do węzłów cieplnych, ani ta, która krąży w kaloryferach. Ciepła woda dostarczana przez MPEC to woda z wodociągów miejskich, która jest podgrzewana albo w węźle cieplnym, albo bezpośrednio w mieszkaniowej stacji cieplnej.

  Przygotowywanie i dostarczanie c.w.u. do mieszkań może się odbywać na dwa sposoby:

  1. CENTRALNIE
  w wydzielonym pomieszczeniu węzła cieplnego woda wodociągowa jest ogrzewana w specjalnym wymienniku ciepła do temperatury 55°C. Ogrzana woda magazynowana jest w zaizolowanym zasobniku c.w.u. z którego transportowana jest rurociągami (instalacją c.w.u.) do mieszkań i poszczególnych punktów czerpalnych (kranów).

  Instalacje c.w.u. wyposażane są najczęściej w dodatkowy rurociąg cyrkulacyjny, dzięki czemu ciepła wody „krąży” w instalacji przez cały czas i jest dostępna niemal natychmiast (maksymalnie po kilku sekundach) po odkręceniu kranu w mieszkaniu.
  System centralnie przygotowywanej c.w.u. to starsze (wg. niektórych przestarzałe) rozwiązanie techniczne, stosowane głównie w starszych zasobach mieszkaniowych.

  2. DECENTRALNIE
  z wykorzystaniem tzw. mieszkaniowych stacji cieplnych, zainstalowanych w pobliżu mieszkań lub w samych mieszkaniach.
  Przy tym sposobie podgrzewanie wody rozpoczyna się z chwilą odkręcenia kranu, zaś sama stacja cieplna działa w tym momencie jako przepływowy podgrzewacz wody. Dzięki temu eliminuje się straty ciepła na zasobniku i instalacji c.w.u.

  System decentralnego przygotowania ciepłej wody to nowoczesne rozwiązanie techniczne, stosowane praktycznie we wszystkich budynkach aktualnie przyłączanych do systemu ciepłowniczego (również starszych zasobach mieszkaniowych).

  UKŁAD CENTRALNY
  Zasobniki ciepłej wody użytkowej
  zainstalowane w pomieszczeniu węzła

  UKŁAD DECENTRALNY
  Zespół mieszkaniowych stacji cieplnych
  zainstalowanych na klatce schodowej  WADY I ZALETY CENTRALNEGO I DECENTRALNEGO SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA C.W.U.


  Rowiń tabelę >>>

  system centralny

  ZALETY WADY
  • niski koszt wykonania instalacji;
  • niższe koszty opomiarowania zużycia c.w.u. dla poszczególnych lokali (opomiarowanie wodomierzowe);
  • prosty i zrozumiały sposób rozliczeń;
  • brak konieczności wygospodarowania miejsca na zamontowanie dodatkowych urządzeń - mieszkaniowej stacji cieplnej;
  • możliwość szybkiej i niedrogiej zmiany dotychczasowego sposobu przygotowywania c.w.u. w lokalach za pomocą podgrzewaczy gazowych na ciepłą wodę przygotowywaną przez MPEC.
  • straty ciepła na instalacji i zasobniku c.w.u. oraz związane z tym wyższe koszty bieżące;
  • zagrożenie występowania bakterii legionella w instalacjach c.w.u.;
  • uciążliwości związane z wykonywaniem instalacji c.w.u. w budynku i podłączaniem do niej instalacji mieszkaniowej.  system decentralny z mieszkaniowymi stacjami cieplnymi

  ZALETY WADY
  • brak zasobnika c.w.u. i instalacji c.w.u. w budynku;
  • niskie straty ciepła;
  • dokładne opomiarowanie zużycia ciepła na przygotowanie c.w.u. dla poszczególnych lokali (opomiarowanie licznikiem ciepła);
  • minimalizacja zagrożenia legionellą;
  • przejrzyste zasady rozliczeń;
  • możliwość przyłączenia do m.s.c. instalacji grzewczej w mieszkaniu i opomiarowania zużycia ciepła nie tylko na c.w.u. ale i c.o.;
  • możliwość szybkiej i niedrogiej zmiany dotychczasowego sposobu przygotowywania c.w.u. w lokalach za pomocą podgrzewaczy gazowych na ciepłą wodę przygotowywaną przez MPEC.
  • wyższe koszty przygotowania instalacji, zakupu mieszkaniowych stacji cieplnych, liczników ciepła, itd.;
  • konieczność instalacji urządzenia i wygospodarowania na ten cel miejsca;
  • wyższe koszty legalizacji lub wymiany licznika ciepła;
  • większe ryzyko wystąpienia awarii lub zakłóceń w przygotowywaniu c.w.u.;
  • usuwanie awarii mieszkaniowej stacji cieplnej może być bardziej skomplikowane i wiązać się z wyższymi kosztami;
  • uciążliwości związane z wykonywaniem instalacji c.w.u. w budynku i podłączaniem do niej instalacji mieszkaniowej.


  <<< Zwiń tabelę


  Ponadto, zarówno przy centralnym jak i decentralnym sposobie przygotowywania ciepłej wody użytkowej przy pomocy Ciepła Systemowego:

  • Pozbywamy się dotychczas używanych gazowych lub elektrycznych podgrzewaczy, zasobników ciepłej wody, itd. zyskując dodatkowe miejsce w łazience;
  • Znacznie podnosimy bezpieczeństwo domowników, eliminując źródło zagrożenia – ognia i tlenku węgla;
  • Pozostawiamy wszelkie zmartwienia związane z usuwaniem ewentualnych awarii urządzeń na głowach pracowników MPEC;
  • Odpada nam konieczność okresowego sprawdzania drożności kanałów spalinowych, wykorzystywanych wcześniej przez gazowe podgrzewacze wody;
  • Nawet wadliwie funkcjonująca wentylacja w mieszkaniu stanowić będzie jedynie źródło dyskomfortu a nie śmiertelne zagrożenie;
  • Zyskujemy duży komfort i święty spokój.


  JAK PODŁĄCZYĆ CIEPŁĄ WODĘ Z MPEC i nie zrujnować przy tym łazienki?

  Wielu mieszkańcom towarzyszą obawy, że prace montażowe związane ze zmianą sposobu przygotowania ciepłej wody (najczęściej z podgrzewacza gazowego na ciepłą wodę z MPEC-u), spowodują „zdemolowanie” łazienki, zniszczenie glazury i ścian oraz naruszą estetykę pomieszczeń, poprzez montaż nadmiernej ilości rur. Dodatkowym zmartwieniem mieszkańców jest to, że prowadzone prace przez dłuższy czas będą utrudniały im codzienne życie. Nic bardziej mylnego!

  Instalacja ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych zbudowana jest z dwóch równoległych przewodów rurowych - tzw. pionów instalacyjnych, z których jeden służy do przesyłu ciepłej wody z węzła cieplnego do punktów poboru wody a drugi zapewnia cyrkulację ciepłej wody w instalacji, aby można było z niej korzystać bezpośrednio po odkręceniu kranu.

  W budynkach, których mieszkańcy zmieniają sposób przygotowania ciepłej wody z indywidualnych podgrzewaczy gazowych na ciepłą wodę z MPEC-u, do poprowadzenia wspomnianych pionów instalacyjnych można wykorzystać nieużywane już kanały spalinowe, przylegające z reguły bezpośrednio do ściany łazienki.

  W ciągu 2-3 godzin, podczas których ekipa instalacyjna zajmuje łazienkę, zdemontowany zostaje gazowy podgrzewacz, instalacja w mieszkaniu zostaje podłączona do pionów instalacyjnych oraz zainstalowany zostaje wodomierz lub mieszkaniowa stacja cieplna (w zależności od rodzaju instalacji). Cała „demolka” łazienki ogranicza się do max 1-2 skutych płytek a często przeprowadzane prace są jeszcze mniej „inwazyjne”.

  Cały proces zamiany indywidualnego podgrzewacza gazowego na ciepłą wodę dostarczaną przez MPEC, wraz z orientacyjnym czasem potrzebnym na wykonanie poszczególnych prac ilustrują poniższe fotografie:

  Stan przed zmianą

  Demontaż piecyka - 30 min.

  Likwidacja przewodów
  i przebicie do przewodów kominowych
  30 min.

  Wprowadzenie instalacji
  przez przewody kominowe
  30 min.

  Montaż wodomierza i zaworu
  30 minut

  Montaż szafki
  i prace wykończeniowe
  2 godziny


  Powyższe fotografie i opisy pochodzą ze strony http://cieplawodabezpiecyka.pl Dziękujemy autorom zdjęć za udzielenie zgody na ich wykorzystanie.

  Szacht z pionami instalacyjnymi
  i zespołem
  mieszkaniowych stacji cieplnych

  W przypadku, gdy piony instalacyjne prowadzone są w ciągach komunikacyjnych (korytarzach, klatkach schodowych), zostają one zabudowane w specjalnie do tego celu przygotowywanych szachtach technicznych. Wówczas szafka wodomierzowa wraz z wodomierzem i zaworami zostaje zamontowana w ścianie korytarza, zaś z korytarza do mieszkania zostaje doprowadzony jeden estetyczny przewód rurowy z ciepłą wodą o grubości max ½‘’ wykonany z tworzywa sztucznego (pex) lub miedzi.

  Przewód ten zostaje podłączony do istniejącej instalacji ciepłej wody w mieszkaniu w miejscu, gdzie włączony był podgrzewacz wody lub pod umywalką czy zlewozmywakiem.

  Warto podkreślić, że wszelkie decyzje, w jaki sposób zostanie wykonana instalacja, z jakich materiałów, którędy poprowadzona, itd. nie podejmuje MPEC ale Państwo jako użytkownicy lokali wraz z administratorem lub zarządcą budynku.

  JAKIE SĄ KOSZTY wykonania instalacji c.w.u.?

  Oczywiście koszty te mogą się różnić i to znacznie, w zależności od wielu czynników: materiałów wykorzystywanych przy budowie instalacji, rodzaju wykorzystanej armatury, rozległości instalacji, itd. Korzystając z wyliczeń innych przedsiębiorstw ciepłowniczych, sporządzonych w oparciu o rzeczywiste koszty wykonania instalacji w kilkuset budynkach (wg. różnych projektów, o różnej charakterystyce, z różnych materiałów) można założyć, że całkowity orientacyjny koszt wykonania instalacji, łącznie z przygotowaniem projektu itd., wynosi od ok. 1500 – 1800 zł (przy systemie centralnym) do 4000 zł (przy systemie decentralnym, z wykorzystaniem mieszkaniowej stacji cieplnej) na mieszkanie. Środki te najczęściej są wcześniej gromadzone na ten cel na funduszu remontowym danego budynku.

  ILE KOSZTUJE ciepła woda z MPEC-u?

  Teoretycznie odpowiedź na tak postawione pytanie jest bardzo prosta i sprowadza się do obliczenia ilości i kosztów energii potrzebnej do podgrzania 1 m3 wody wodociągowej o średniej temperaturze 10oC do temperatury ok. 57oC, czyli o 47oC.

  Q = V *ρ*c*∆t


  V - objętość podgrzewanej wody = 1m3;
  ρ - gęstość wody = 993,74 kg/m3;
  c - ciepło właściwe wody = 4189 J/kg K;
  ∆t - różnica temperatur = 47 ºC = 47 K;

  Q = 1 * 993,74 * 4189 * 47 = 195 650 512 J ≈ 0,2 GJ


  Cena ciepła jednoczłonowa (zawierające wszystkie opłaty stałe i zmienne ujmowane w fakturach za ciepło) w roku 2018 wyniosła ok. 76 zł (brutto) za 1 GJ.

  Tak więc całkowity koszt podgrzania wspomnianego 1 m3 wody Ciepłem Systemowym wyniósł:

  0,2 GJ * 76 zł/GJ = 15,2 zł brutto


  Instalacja ciepłej wody w budynku
  często niestety wygląda tak!
  Bez śladów izolacji, zawór podpionowy "na sztukę".

  chociaż powinna wyglądać tak

  Powyższe wyliczenie jest wyliczeniem teoretycznym. Tyle kosztuje podgrzanie 1 m3 bez uwzględniania strat ciepła, które występują na poszczególnych urządzeniach i instalacjach od licznika ciepła do kranu odbiorcy.

  W rzeczywistości na straty ciepła a w efekcie finalny koszt przygotowania ciepłej wody (ponoszony przez mieszkańców) mają wpływ poniższe czynniki:
  • stan techniczny urządzeń węzła cieplnego
  • izolacja zasobnika c.w.u
  • stan techniczny instalacji ciepłej wody
  • izolacja przewodów
  • długość cyrkulacji
  • regulacja hydrauliczna instalacji
  • równomierność rozbioru wody
  • obciążenie instalacji

  Z przeprowadzanych przez nasze przedsiębiorstwo analiz wynika, że przy dobrze zaizolowanej i wyregulowanej instalacji c.w.u. w budynku, faktyczne koszty przygotowania przez MPEC 1 m3 ciepłej wody ponoszone przez mieszkańców wynoszą 17 - 20 zł brutto (bez kosztów zimnej wody). W systemach z mieszkaniowymi stacjami cieplnymi, w okresie letnim, koszty te mogą być jeszcze o kilka procent niższe.

  Warto mieć świadomość, że różnica pomiędzy tą kwotą a ceną płaconą przez użytkowników lokali za ciepłą wodę, wyższa nawet o kilkanaście zł/1m3, to w rzeczywistości koszty strat ciepła wynikających ze źle funkcjonującej instalacji doprowadzającej ciepłą wodę do poszczególnych mieszkań. Dodajmy, koszty ponoszone zupełnie niepotrzebnie, obciążające nie tylko portfele mieszkańców ale i system ciepłowniczy, środowisko naturalne, itd.

  OPOMIAROWANIE I ROZLICZANIE kosztów i zużycia ciepłej wody użytkowej

  W przypadku układu centralnego, administratorzy lub zarządcy budynków rozliczający koszty przygotowania c.w.u. dla poszczególnych lokali najczęściej stosują

  SYSTEM ROZLICZENIOWY WODOMIERZOWY

  W skrócie polega on na tym, że sumuje się całkowite koszty przygotowania (podgrzania) ciepłej wody z rozliczanego okresu (z reguły 6 lub 12 m-cy) oraz oblicza się ilość zużytej ciepłej wody użytkowej w analogicznym okresie, sumując wskazania zainstalowanych dla wszystkich mieszkań wodomierzy ciepłej wody. Dzieląc tak obliczone koszty przez ilość zużytych m3 ciepłej wody użytkowej oraz dodając do tego koszty takiej samej ilości zimnej wody (zużytej do podgrzania), otrzymujemy przyjęty do rozliczeń z użytkownikami lokali w danym budynku koszt 1m3 ciepłej wody.

  Km = Czw + (Kfc : Sw)


  Km – koszt jednego metra sześciennego zużytej w danym okresie rozliczeniowym ciepłej wody użytkowej;
  Czw – koszt 1m3 zimnej wody (np. z faktur wystawionych przez PWiK);
  Kfc – całkowity koszt przygotowania ciepłej wody w danym okresie rozliczeniowym (np. z faktur wystawionych przez MPEC);
  Sw – suma wskazań wodomierzy z danego okresu rozliczeniowego ze wszystkich lokali do których dostarczana jest ciepła woda;

  Ten sposób rozliczania jest stosunkowo prosty i wygodny dla rozliczających i zrozumiały dla rozliczanych. Każdy potrafi sobie wyobrazić ile to jest 1m3 wody, w przeciwieństwie np. do 0,3 GJ ciepła zużywanego do podgrzania takiej ilości wody.

  Kryje on w sobie jednak czynnik w istotny sposób zafałszowujący rzeczywiste koszty podgrzania wody i kamuflujący niejednokrotnie katastrofalny stan instalacji ciepłej wody w budynku, nieprawidłowo (jeśli w ogóle) zaizolowanej i generującej przez to zupełnie niepotrzebnie ogromne straty ciepła i wynikające z tego koszty.

  Koszt oznaczony w powyższym wzorze symbolem Kfc i jego wysokość wynika przede wszystkim z ilości ciepła zużytego na cele przygotowania c.w.u. w danym okresie rozliczeniowym. Jednak to „przygotowanie” obejmuje nie tylko podgrzanie zimnej wody do temperatury 55oC, ale i stałego „dogrzewania” wody krążącej w instalacji c.w.u. danego budynku, czyli „uzupełniania” powstających na tej instalacji strat ciepła.

  Z przeprowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo szczegółowych analiz kilkudziesięciu przemyskich budynków wynika, że ok połowy ilości ciepła zużywanego teoretycznie na przygotowywanie ciepłej wody użytkowej jest w rzeczywistości tracona na instalacjach odbiorczych w budynkach, co jest bezpośrednim skutkiem ich złego stanu technicznego (braku izolacji termicznej) i nieprawidłowej regulacji. W większym budynku, straty ciepła na instalacjach c.w.u. to dla jego mieszkańców koszt rzędu nawet kilkunastu tysięcy zł w skali roku!!!

  SYSTEM ROZLICZENIOWY LICZNIKOWY

  W tym systemie licznik ciepła mierzy faktyczną ilość ciepła w gigadżulach (najczęściej łącznie na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej) zużytego w danym lokalu, a odbiorca co miesiąc otrzymuje wystawioną przez MPEC fakturę, na której widnieje wspomniane zużycie ciepła i wynikająca z niego kwota do zapłaty.
  Jak widać, w systemie tym odbiorca rozliczany jest tylko za faktycznie zużyte w swoim lokalu ciepło, zaś okresy rozliczeniowe są znacznie krótsze (1 miesiąc), co pozwala nie tylko uniknąć dopłat po okresie rozliczeniowym, ale i szybko reagować na wszelkie zakłócenia i nieprawidłowości.


  Techniczne ograniczenia sprawiają, że system rozliczania kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej oparty na wskazaniach licznika ciepła, może być stosowany jedynie w systemach decentralnych z mieszkaniowymi stacjami cieplnymi lub w przypadku małych, kompaktowych węzłów cieplnych, ogrzewających np. dom jednorodzinny.

  W JAKI SPOSÓB MOŻNA OSZCZĘDZAĆ CIEPŁĄ WODĘ?

  Warto pamiętać, że mówiąc o oszczędzaniu wody, nie chodzi wcale o to, aby rzadziej się myć, rzadziej robić pranie czy zmywać naczynia. Oszczędzanie to przede wszystkim racjonalizacja zużycia wody, poprzez ograniczenie niepotrzebnych strat i wprowadzenie usprawnień. Wówczas korzystając z ciepłej wody tak jak dotychczas, można ograniczyć związane z tym koszty nawet o kilkadziesiąt procent.

  Jakie rozwiązania umożliwią oszczędność ciepłej wody?
  • perlator (mieszanka wodno-powietrzna)
  • bateria jednouchwytowa
  • bateria termostatyczna
  • bateria bezdotykowa

  Dodatkowo:
  • regulacja hydrauliczna instalacji cyrkulacji
  • ograniczenia nocne (zegar pompy cyrk.)
  • zawory podpionowe termostatyczne cwu
  • izolacja przewodów cwu

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

  Sławomir Płoszaj
  Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji

  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zmianą sposobu przygotowywania ciepłej wody i chcecie, żeby ekspert MPEC-u przyjechał na spotkanie z mieszkańcami i wyjaśnił wszystkie wątpliwości związane z wymianą piecyków gazowych na ciepłą wodę z MPEC-u? Wystarczy się z nami skontaktować telefonicznie lub drogą emailową:


  Sławomir Płoszaj
  tel. 16 670 42 53 wew. 246 lub tel. mob.: 519 116 391
  e-mail: s-ploszaj@mpec.przemysl.pl

  Nasza Spółka jest gotowa, zarówno od strony technicznej, projektowej jak i wykonawczej do przeprowadzenia tego typu operacji, szczególnie w budynkach ogrzewanych aktualnie Ciepłem Systemowym.

  Ponadto oferujemy spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, zmieniającym sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej, doradztwo i współpracę w najszerszym możliwym zakresie.

  Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!
  DANE TELEADRESOWE
  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
  ENERGETYKI CIEPLNEJ
  w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
  37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
  Tel.: 16 670 74 02
  Fax: 16 670 53 84

  e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
  web: mpec.przemysl.pl
  BIP: bip.mpec.przemysl.pl
  ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

  NIP: 795-020-07-28
  REGON: 650024129
  KRS: 0000127415
  Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego
  Nr rejestrowy BDO: 000076432
  Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

  Godziny otwarcia:
  pon. - pt.: 7:00 - 15:00
  sob. i niedz.: nieczynne

  Kasa czynna
  pon. - pt.: 11:00 - 14:00

  Pogotowie Ciepłownicze
  tel. 993
  czynne całodobowo

  « powrót | drukuj
  Do góry