Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » PLANY INWESTYCYJNE MPEC - ARCHIWUM » INWESTYCJE MPEC W ROKU 2011

INWESTYCJE MPEC W ROKU 2011

 • Czarnieckiego 39
  Czarnieckiego 39
 • Sieć - Dworskiego
  Sieć - Dworskiego
 • Sieć - Mickiewicza SG
  Sieć - Mickiewicza SG
 • Sieć - Kilińskiego
  Sieć - Kilińskiego
 • Sieć - Dworskiego
  Sieć - Dworskiego
 • Sieć - dworzec PKP
  Sieć - dworzec PKP
 • Sieć - Bursa Szkolna
  Sieć - Bursa Szkolna

Coraz bardziej „zimowe” temperatury oraz koniec roku kalendarzowego, to czas podsumowania kolejnego etapu, rozpoczętego w 2004 r. długofalowego

 

 

PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

 

 

realizowanego w minionym, 2011 roku przez nasze przedsiębiorstwo.

Jeszcze w styczniu i lutym ubiegłego roku, rozpoczęliśmy dostarczanie ciepła do budynków:
 

 • Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Monte Cassino 18
 • Kopernika 10
 • Czarnieckiego 39

co było konsekwencją realizacji zadań inwestycyjnych przeprowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo pod koniec 2010 r.

Realizację programu inwestycyjnego na rok 2011r. rozpoczęliśmy w kwietniu ub. r. od budowy przyłączy ciepłowniczych w obrębie ulic Dworskiego, Leszczyńskiego, Głowackiego.

Budowa wspomnianego odcinka sieci pozwoliła na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów o łącznej zamówionej mocy cieplnej ok. 1,5 MW oraz likwidację jednej dużej, całkowicie przestarzałej kotłowni węglowej oraz 3 kotłowni opalanych innymi paliwami.

Warto zauważyć, że wspomniana inwestycja ma duży potencjał rozwojowy i dalsza rozbudowa sieci ciepłowniczej w tym rejonie miasta, pozwoli w przyszłości na doprowadzenie ciepła systemowego do budynków przy ulicy Siemiradzkiego i ulic przyległych, kompleksu szkolnego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej oraz położonych nieopodal przy ul. I Armii Wojska Polskiego wieżowców mieszkalnych.

Od początku sezonu grzewczego 2011/2012 (obecnie pojęcie „sezon grzewczy” ma charakter czysto umowny, gdyż o jego rozpoczęciu i zakończeniu decydują każdorazowo i indywidualnie poszczególni odbiorcy ciepła) ciepłem systemowym ogrzewane są również budynki szkolne położone przy ul.:
 

 • Kilińskiego 10 - Zespół Szkół Elektronicznych
 • Konarskiego 7 - Szkoła Podstawowa Nr 5
 • Sienkiewicza 3 i 8 - Szkoła Podstawowa Nr 1

Przy realizacji ostatniej z wymienionych inwestycji, zastosowaliśmy nowatorską metodę tzw. horyzontalnego przewiertu sterowanego, umożliwiającą budowę przyłącza ciepłowniczego pod ulicą Waygarta, bez konieczności „rozkopywania” nawierzchni i wprowadzania utrudnień w ruchu.

W pierwszych dniach listopada minionego roku, zakończyliśmy kolejną dużą inwestycję - budowę przyłącza ciepłowniczego przy ul. Mickiewicza i przyłączenie do sieci ciepłowniczej części kompleksu budynków Straży Granicznej, położonego pomiędzy ul. Mickiewicza i Dworskiego.
W międzyczasie, do miejskiej sieci ciepłowniczej zostało przyłączonych szereg mniejszych i większych budynków, głównie o charakterze mieszkalnym. W październiku ub. r. ciepło systemowe popłynęło do budynków położonych przy ul.
 

 • Reymonta 9
 • Hoffmanowej 1
 • Czarnieckiego 21
 • Poniatowskiego 27a

zaś w listopadzie i grudniu do kolejnych budynków przy ul.:
 

 • Kopernika 2
 • Kopernika 4
 • Kopernika 6
 • Poniatowskiego 27
 • Wybrzeże Piłsudskiego 3
 • Śnigurskiego 5
 • Franciszkańska 21
 • Wodna 11
 • Dworskiego 10
 • Łukasińskiego 9 - market "Biedronka"

W listopadzie 2011r., w wyniku przebudowy dotychczasowego systemu ogrzewania, uruchomiony został nowy węzeł cieplny, zasilający system grzewczy (m.in. ogrzewanie podłogowe holu kasowego, poczekalni i restauracji) budynku dworca głównego PKP w Przemyślu przy Pl. Legionów.

Niezwykle istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa, pewności i niezawodności dostawy ciepła do wszystkich budynków zasilanych ciepłem systemowym, położonych w rejonie wschodnich dzielnic Przemyśla, ograniczonym przebiegiem ulic Mickiewicza i Słowackiego, była budowa przyłącza ciepłowniczego ø 200 pod torami PKP na wysokości dworca kolejowego, łączącego sieć ciepłowniczą ułożoną wzdłuż ul. Czarnieckiego ze "śródmiejską" częścią sieci, zasilającej budynek dworca PKP oraz budynki położone w obrębie wspomnianego rejonu miasta.

W wyniku realizacji ubiegłorocznego programu inwestycyjnego, wg danych na koniec grudnia 2011r. wykonaliśmy w sumie:

- 25 węzłów cieplnych
- ok. 2 km sieci ciepłowniczej


w wyniku czego, do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączyliśmy 74 mieszkania wyposażone w indywidualne układy pomiarowo-rozliczeniowe oraz ok. 20 pozostałych budynków (głównie pełniących funkcje edukacyjne, handlowo-usługowe i administracyjne) o łącznej zamówionej mocy cieplnej ok. 3,71 MW

Wg wstępnych szacunków, nakłady na inwestycje poczynione przez nasze przedsiębiorstwo w roku 2011 wyniosły ponad 6,6 mln zł


Analizując realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. w 2011r. program inwestycyjny, warto jeszcze zwrócić uwagę na trzy bardzo ważne aspekty:

- perspektywiczność
- wymiar ekologiczny
- kooperacja


Projektowane i wykonywane w ramach wspomnianych inwestycji (szczególnie w budynkach mieszkalnych) przyłącza, węzły cieplne oraz instalacje odbiorcze, posiadają stosowny „zapas”, pozwalający na przyłączenie do sieci ciepłowniczej „z marszu” oraz przy minimalnych nakładach finansowych, co najmniej kilkudziesięciu kolejnych mieszkań i lokali użytkowych.

Równie ważny jest ekologiczny aspekt realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo inwestycji, który w odróżnieniu od podniesienia komfortu użytkowania przyłączanych do sieci ciepłowniczej obiektów, ma istotne znaczenie dla wszystkich mieszkańców Przemyśla oraz pośrednio dla jednej z najważniejszych gałęzi gospodarki naszego miasta – turystyki.
Dzięki sukcesywnej rozbudowie miejskiej sieci ciepłowniczej, w 2011r. likwidacji uległo kilkadziesiąt palenisk domowych w budynkach położonych w centrum miasta, kilka lokalnych kotłowni węglowych a także 12 kotłowni olejowych i gazowych.

W ciągu kilku ostatnich lat, w wyniku intensywnej rozbudowy sieci ciepłowniczej (głównie w rejonie Starówki i dzielnic przyległych) i przyłączania do niej kolejnych ogrzewanych dotychczas piecami węglowymi mieszkań, z pejzażu Przemyśla (głównie Śródmieścia) zniknęło kilkaset dymiących kominów, kilkanaście większych i mniejszych, z reguły przestarzałych lokalnych kotłowni węglowych oraz kilkadziesiąt kotłowni olejowych i gazowych.

Jest to z pewnością kolejny, niezbędny krok poczyniony w kierunku poprawy czystości powietrza w naszym mieście, aby komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące przekraczania poziomu zanieczyszczeń przestały budzić strach wśród mieszkańców i nie odstraszały turystów, zaś wyremontowane znacznym nakładem sił i środków zabytkowe budowle, nie pokrywały się błyskawicznie grubą warstwą sadzy.

Warto zauważyć jeszcze jeden istotny aspekt realizacji naszego programu inwestycyjnego, niemal niewidoczny dla postronnych obserwatorów ale niezwykle ważny i budujący, mający ogromny wpływ na jego ostateczny kształt i warunki realizacji a mianowicie rosnącą świadomość ekologiczną oraz wybór dostawcy ciepła w oparciu o analizę ekonomiczną (świadczącą o konkurencyjności cenowej usług w zakresie dostawy ciepła i kompleksowej obsługi odbiorców przez nasze przedsiębiorstwo).

Wszystkie te czynniki skutkują coraz lepszą współpracą pomiędzy naszym przedsiębiorstwem, zarządami wspólnot mieszkaniowych, właścicielami nieruchomości przez które przebiegają budowane przyłącza ciepłownicze, jak również Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu, zarządzającym zarówno gminnym zasobem mieszkaniowym jak i wieloma wspólnotami mieszkaniowymi. Tylko dzięki ścisłej, współpracy możliwa była realizacja naszego programu inwestycyjnego, prowadzonego już kolejny rok na tak dużą skalę.

 


Niektóre obiekty przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2011

 • Dworskiego 10
  Dworskiego 10
 • Dworskiego 68
  Dworskiego 68
 • Dworskiego 94
  Dworskiego 94
 • Dworskiego 97
  Dworskiego 97
 • Dworskiego 97A
  Dworskiego 97A
 • Dworskiego 98
  Dworskiego 98
 • Dworskiego 99
  Dworskiego 99
 • Dworskiego 100
  Dworskiego 100
 • SP Nr 5 - Konarskiego 7
  SP Nr 5 - Konarskiego 7
 • SG Mickiewicza 34
  SG Mickiewicza 34
 • Dworzec PKP
  Dworzec PKP
 • ZSEiO - Kilińskiego 10
  ZSEiO - Kilińskiego 10
 • Wodna 7
  Wodna 7
 • Wodna 11
  Wodna 11
 • Ratuszowa 10
  Ratuszowa 10
 • SP Nr 1 - Sienkiewicza 3
  SP Nr 1 - Sienkiewicza 3
 • SP Nr 1 - Sienkiewicza 8
  SP Nr 1 - Sienkiewicza 8
 • Wybrzeże Piłsudskiego 3
  Wybrzeże Piłsudskiego 3
 • Kopernika 2, 4, 6
  Kopernika 2, 4, 6
 • Czarnieckiego 21
  Czarnieckiego 21
 • Czarnieckiego 25
  Czarnieckiego 25
 • Reymonta 9
  Reymonta 9
 • Poniatowskiego 27
  Poniatowskiego 27
 • Hoffmanowej 1
  Hoffmanowej 1
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry