MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
 
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

INWESTYCJE MPEC 2020

 

 

PLANY INWESTYCYJNE I KIERUNKI ROZWOJU
MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
W ROKU 2020
Uchwałą Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Nr 5/2020 z dnia 5 lutego 2020r. został zatwierdzony

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2020

zawierający zadania inwestycyjne i modernizacyjne, które zostały zaplanowane do realizacji w bieżącym roku.

Zgodnie z Planem, łączne wydatki przeznaczone na realizację inwestycji wyniosą niemal 15,6 mln. zł

z czego ok. 1,5 mln zł zostanie przeznaczone na rozbudowę systemu przesyłowo-dystrybucyjnego ciepła.

W ramach tego segmentu programu inwestycyjnego, MPEC planuje wybudowanie przyłączy ciepłowniczych o łącznej długości ok. 600 m.b. do 13 budynków, w tym do 6, które dopiero powstaną przy ul. Tatarskiej, Żołnierzy I Armii WP i Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego (Monte Cassino). Szczegółowy wykaz adresów budynków, których przyłączenie do sieci ciepłowniczej zostało ujęte w tegorocznym planie inwestycyjnym znajduje się poniżej.

Oprócz sieci i przyłączy ciepłowniczych w roku 2020 zostanie wybudowanych także 10 węzłów cieplnych.

Przyrost mocy z tytułu realizacji inwestycji rozwojowych szacujemy na ok. 1,5 MW.

Drugim segmentem zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2020 jest modernizacja (w tym wymiana) istniejących sieci i węzłów cieplnych. Przeprowadzenie wspomnianych prac jest niezbędne do uporządkowania gospodarki ciepłowniczej, poprawy technicznych i hydraulicznych warunków pracy sieci ciepłowniczej, poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło oraz budowy potencjału (mocy przyłączeniowej) umożliwiającego nowe podłączenia w przyszłych latach. Na ten cel zostanie przeznaczonych ok. 650 tys. zł.

Ok. 3 mln zł pochłoną planowane od wielu lat prace związane z budową sieci ciepłowniczej w moście drogowym Brama Przemyska i połączenie magistrali ciepłowniczej na wyjściu z ciepłowni z siecią ciepłowniczą w okolicach galerii „Sanowa”.

Realizacji tej kosztownej inwestycji jest niezbędna do poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło całej prawobrzeżnej części Przemyśla, jak również planowanej w najbliższych latach rozbudowy sieci ciepłowniczej w kierunku osiedla mieszkaniowego przy ul. Lwowskiej.

Najkosztowniejszym zadaniem inwestycyjnym ujętym w planie na rok 2020 jest natomiast „modernizacja układu wytwarzania ciepła” w zakresie kotła K-3, obejmująca część ciśnieniową i układ odpylania spalin. Dostosowanie parametrów pracy wspomnianego kotła do wymogów energetyczno-klimatycznych regulacji prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2023r. to koszt rzędu 9,2 mln zł.

Ponadto MPEC uczestniczy jako partner projektu w programie parasolowym, realizowanym przez Gminę Miejską Przemyśl - "Ekologiczny Przemyśl" który został wybrany do dofinansowania w ramach RPO. W ramach tego programu, który będzie realizowany w latach 2020-2021, MPEC zobowiązał się m.in. do sfinansowania kosztów budowy wszystkich przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych, co pozwoli na redukcję wysokości wkładu własnego, jaki będą musieli wnieść uczestnicy projektu.

Aby umożliwić Państwu zapoznanie się z planami inwestycyjnymi naszego przedsiębiorstwa, poniżej zamieszczamy wykaz obiektów przewidzianych do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2020 (z wyłączeniem nieruchomości biorących udział w programie "Ekologiczny Przemyśl").


ROK 2020


W roku 2020 (wg stanu na dzień 01.03.2020r.) MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. planuje przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej poniższych budynków:

PRAWOBRZEŻNA CZĘŚĆ MIASTA
•   Tatarska 4   (budynek byłego internatu)
•   Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego   (planowane osiedle mieszkaniowe)
•   Dworskiego 8
•   Franciszkańska 18
•   Franciszkańska 20
•   Franciszkańska 37
•   Puszkina 3
•   Tarnawskiego 8
•   Chopina 6
•   Mickiewicza 20A


LEWOBRZEŻNA CZĘŚĆ MIASTA
•   Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego   (planowane osiedle mieszkaniowe)

 

Ponadto istnieje możliwość "pozaplanowego" przyłączenia poszczególnych lokali w budynkach, do których MPEC już dostarcza ciepło, a także innych obiektów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie naszych instalacji.
Każdy wniosek dotyczący podłączenia takich obiektów będzie rozpatrywany indywidualnie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji dotyczących możliwości, warunków i ewentualnego terminu w którym będzie możliwe przyłączenie Państwa nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, prosimy o kontakt z Dziełem Rozwoju i Inwestycji:

telefoniczny
tel. 16 670-42-53 wew. 246 - 249 lub 16 670-57-79

e-mailowy
techniczny@mpec.przemysl.pl

lub osobisty
w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 - I piętro pok. nr 16-19
w dniach od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00Niektóre obiekty
przewidziane do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
w roku 2020


 • Chopina 6
  Chopina 6
 • Dworskiego 8
  Dworskiego 8
 • Franciszkańska 18 i 20
  Franciszkańska 18 i 20
 • Franciszkańska 37
  Franciszkańska 37
 • Mickiewicza 20A
  Mickiewicza 20A
 • Puszkina 3
  Puszkina 3
 • Tarnawskiego 8
  Tarnawskiego 8
 • Tatarska 4
  Tatarska 4
 • Tatarska 4 - wizualizacja
  Tatarska 4 - wizualizacja
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

43302851

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna:
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 3902
Od początku: 4393654
« powrót | drukuj
Do góry
Przypominamy wszystkim odbiorcom i użytkownikom Ciepła Systemowego   -   PRZERWA REMONTOWA OD 6 DO 12 LIPCA        Za wszelkie utrudnienia - przepraszamy!