MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
 
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

REGULACJE PRAWNE

 • PRAWO ENERGETYCZNE

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.

  Prawo energetyczne
  (tekst jedn. - Dz.U. 2019  poz.755 z późn. zm.)
  stan prawny na dzień 27.06.2019 r.

  (plik w formacie pdf ok. 1,1 MB)

 • ROZPORZĄDZENIE TARYFOWE

  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r.
  w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
  oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

  (Dz. U. 2020 poz.718)
  (plik w formacie pdf ok. 400 kB)

 • FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
  w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
  (Dz. U. 07 Nr 16 poz.92)
  (plik w formacie pdf ok. 830 kB)

 • PRZEPROWADZANIE KONTROLI

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r.
  w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne
  (Dz.U. 2016 poz. 2166)
  (plik w formacie pdf ok. 400 kB)

 • KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
  przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

  (Dz. U. 03 Nr 89 poz.828)
  stan prawny na dzień 01.07.2016 r.
  (plik w formacie pdf ok. 100 kB)

 • PRAWNA KONTROLA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r.
  w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

  (Dz. U. 2019 poz.759)
  (plik w formacie pdf ok. 250 kB)

 • BHP

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maraca 2013r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

  (Dz. U. z 2013r.  poz.492)
  (plik w formacie pdf ok. 220 kB)

 • OGRANICZENIE SPRZEDAŻY I POBORU CIEPŁA

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r.
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych
  oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła

  (Dz. U. 07 Nr 133 poz.924)

  stan prawny na dzień 01.07.2016 r.

  (plik w formacie pdf ok. 32 kB)

 • ZAPASY PALIW

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r.
  w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych
  (Dz. U. 03 Nr 39 poz.338)

  stan prawny na dzień 01.07.2016 r.

  (plik w formacie pdf ok. 70 kB)

 • WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (tekst jedn. Dz.U. 2015  poz.1422 z późn. zm.)

  stan prawny na dzień 02.11.2017r.

  (plik w formacie pdf ok. 1,3 MB)

 • CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r.

  o charakterystyce energetycznej budynków
  (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz.1984)
  stan prawny na dzień 03.10.2018 r.

  (plik w formacie pdf ok. 180 kB)

 • METODOLOGIA WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.

  w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
  (Dz.U. 2015 poz.376)

  stan prawny na dzień 02.11.2017r.

  (plik w formacie pdf ok. 1,3 MB)

 • CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW (UE)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r. 

  w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

  (Dz.U.UE L153/13)
  stan prawny na dzień 01.07.2016r.

  (plik w formacie pdf ok. 1 MB)

 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

  Ustawa z dnia 20 maja 2016r.

  o efektywności energetycznej
  (Dz.U. 2016  poz.831)
  stan prawny na dzień 02.11.2017 r.

  (plik w formacie pdf ok. 400 kB)

 • GOSPODARKA KOMUNALNA

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r.

  o gospodarce komunalnej
  (tekst jedn. - Dz.U. 2017  poz.827 )
  stan prawny na dzień 19.10.2018 r.

  (plik w formacie pdf ok. 250 kB)

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

43302851

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna:
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 5039
Od początku: 4394791
« powrót | drukuj
Do góry
Przypominamy wszystkim odbiorcom i użytkownikom Ciepła Systemowego   -   PRZERWA REMONTOWA OD 6 DO 12 LIPCA        Za wszelkie utrudnienia - przepraszamy!