Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

STREFA ODBIORCY CIEPŁA » WNIOSKI, SKARGI, REKLAMACJE

WNIOSKI, SKARGI, REKLAMACJE

Ciepła woda z Ciepła Systemowego

REKLAMACJE, UWAGI, ZASTRZEŻENIA, ZGŁOSZENIA.W przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości lub zastrzeżenia dotyczące:

  1. ilości zużytego ciepła wykazanego w fakturze za ciepło
  2. prawidłowości wystawionej faktury za ciepło lub inne usługi świadczone przez nasze przedsiębiorstwo,
  3. dotrzymania przez nasze przedsiębiorstwo terminów udzielenia odpowiedzi na Państwa pismo,
  4. dotrzymania warunków oraz terminów określonych w Standardach jakościowych obsługi Odbiorców, dotyczących m.in. terminów związanych z włączeniem/wyłączeniem dostaw ciepła (rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego),
  5. lub też sposobu czy terminu załatwienia jakiejkolwiek sprawy przez pracownika Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

 

Prosimy o telefoniczne, pisemne lub osobiste zgłoszenie tego faktu w siedzibie naszego przedsiębiorstwa przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu.
Jeżeli będzie to możliwe, to nasi pracownicy od razu udzielą Państwu kompleksowej i wyczerpującej odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa pytania i wątpliwości. W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi wymagało będzie uprzedniego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji lub zgłaszanego problemu, każde tego typu zgłoszenie zostanie potraktowane jako reklamacja dotycząca świadczonych przez nasze przedsiębiorstwo usług, na którą zostanie Państwu udzielona pisemna odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie.


Reklamacje i uwagi możecie Państwo również zgłaszać do naszego przedsiębiorstwa drogą elektroniczną pod adresem: mpec@mpec.przemysl.pl

 

 

KONTROLA LICZNIKÓW CIEPŁA

 

 

 

Jeżeli macie Państwo wątpliwości dotyczące prawidłowości wskazań licznika ciepła lub też innego urządzenia wchodzącego w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego, którego wskazania stanowią podstawę do rozliczeń za dostarczone ciepło, zgodnie z paragrafem 37 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017r. "w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło" (Dz.U. z 2017 r. poz. 1988) przysługuje Państwu prawo żądania w dowolnym momencie sprawdzenia przez nasze przedsiębiorstwo prawidłowości jego wskazań, zgodnie z warunkami określonymi w Standardach jakościowych obsługi Odbiorców oraz przedstawienia Państwu protokołu sprawdzenia układu.

Sprawdzenie takie odbywa się na pisemny wniosek Odbiorcy (wzór wniosku do pobrania poniżej) złożony w sekretariacie siedziby naszego przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdy Państwa zarzuty okażą się zasadne, MPEC dokona uzgodnionej z Państwem korekty faktur za ciepło. Jeżeli zarzuty Odbiorcy odnośnie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego okażą się bezpodstawne, opłatę za sprawdzenie prawidłowości ich działania, oraz inne koszty z tym związane poniesie Odbiorca składający wniosek (zgodnie z paragrafem 37 ust. 6 ww Rozporządzenia) w kwocie określonej zgodnie z obowiązującym Cennikiem za usługi i czynności dodatkowe realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o..

  • icopobierz   | Wniosek o sprawdzenie prawidlowosci dzialania układu pomiarowo-rozliczeniowego
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry