Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Aktualności MPEC

14 stycznia
2022

W czwartek 13 stycznia b.r. MPEC rozpoczął realizację pierwszego z "wiekszych" tegorocznych zadań inwestycyjnych, czyli

BUDOWĘ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO
DO DOMU STUDENTA PWSW

czyli budynku 1 F, położonego przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

Budowa przyłącza ciepłowniczego

Budowę tego krótkiego, bo zaledwie kilkunastometrowego odcinka sieci ciepłowniczej, który na zlecenie MPEC wykonuje katowicka firma Heatco Sp. z o.o. Sp. k. planujemy zakończyć w ciągu kilkunastu najbliższych dni. Po zainstalowaniu przez odbiorcę węzła cieplnego oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac dostosowawczych i przyłączeniowych instalacji odbiorczej (grzewczej), zgodnie z ustaleniami, na początku lutego b.r. będzie można rozpocząć ogrzewanie wspomnianego obiektu Ciepłem Systemowym.

Oprócz „większych” inwestycji, w miesiącach zimowych MPEC realizuje też szereg mniejszych przyłączeń, głównie w budynkach, w których instalacja odbiorcza została wybudowana w latach wcześniejszych, zaś obecnie przyłączane są do niej kolejne lokale mieszkalne i użytkowe. W grudniu 2021r. przyłączyliśmy do systemu ciepłowniczego 5 lokali (w budynkach przy ul. Bibliotecznej, Grodzkiej, Ratuszowej i Franciszkańskiej), zaś w styczniu i lutym b.r. planujemy przyłączenie co najmniej 10 kolejnych lokali.

Co istotne, są to lokale w budynkach położonych głównie w Śródmieściu i przyległych dzielnicach, ogrzewane dotychczas głównie piecami węglowymi. Tak więc każde kolejne mieszkanie ogrzewane Ciepłem Systemowym, to nie tylko gwarancja komfortu i bezpieczeństwa dla jego mieszkańców, ale i co najmniej jeden, a bywa że kilka dymiących kominów mniej.

11 stycznia
2022

Jak co roku, na początku stycznia b.r. przedstawiamy Państwu najważniejsze dane i wskaźniki techniczne podsumowujące

DZIAŁALNOŚĆ MPEC W ROKU 2021

Podobnie jak w roku 2020, największym zaskoczeniem w roku 2021 była długość sezonu grzewczego, trwającego aż 254 dni! (01.01 – 31.05 i 20.09 – 31.12), czyli najdłużej w dotychczasowej historii przedsiębiorstwa.

Dane z działalności MPEC za rok 2021

Oznacza to, że okres poza sezonem grzewczym trwał bardzo krótko, zaledwie 111 dni, tj. od 01.06 do 19.09.

Równocześnie wszystkie miesiące "klasycznego" sezonu grzewczego w roku 2021 były nie tylko chłodniejsze od analogicznych okresów roku 2020, ale i z reguły kształtowały się poniżej średnich temperatur z ostatnich 10, 15 i 20 lat. Średnia temperatura sezonu grzewczego wyniosła w roku 2021 +5,6oC.

Sytuacja taka spowodowała, że sprzedaż ciepła w roku 2021 wyniosła 476,4 tys. GJ i była najwyższa od wyjątkowo zimnego roku 2003 (średnia temperatura sezonu grzewczego +0,9oC), kiedy to wyniosła 482,1 tys. GJ.

Uwagę zwraca kolejny parametr charakteryzujący funkcjonowanie systemu ciepłowniczego, czyli wielkość zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej, która na koniec roku 2021 wynosiła 75,56 MW i była najwyższa od roku 1998, kiedy to wynosiła 77,20 MW.

Na wielkości te należy jednak spojrzeć przez pryzmat prowadzonych przez ostatnie dwie dekady intensywnych prac termomodernizacyjnych, skutkujących stałą redukcją mocy zamawianej przez odbiorców dla poszczególnych budynków. Prowadzone inwestycje rozwojowe z naddatkiem zbilansowały jednak spadki mocy i obniżania energochłonności dotychczas ogrzewanych nieruchomości. Chociaż nie jest to sytuacja typowa dla większości przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce

Najważniejsze dane za rok 2021 oraz analogiczne dane porównawcze z lat 2010 – 2020 znajdziecie Państwo w zamieszczonej poniżej tabeli, zaś szczegółowe informacje przedstawiające w sposób kompleksowy funkcjonowanie MPEC-u w roku 2021 znajdziecie Państwo w Raporcie z działalności Spółki za rok 2021, którego publikację planujemy na początku czerwca b.r.

Dane dotyczące funkcjonowania przemyskiego systemu ciepłowniczego
w roku 2021

10 stycznia
2022

Nawet podczas pobieżnego przeglądu lokalnych mediów możemy natrafić na smutne i niepokojące informacje pochodzące tylko z dwóch ostatnich dni:

Podtrucie czadem 5 mieszkańców budynku Rynek 26
Pożar mieszkania w budynku Smolki 13 A

fot. Łukasz Solski.

fot. Ł. Solski - Pożar Smolki 13A

Wspólnym mianownikiem obydwu zdarzeń było wykorzystywanie do ogrzewania mieszkań urządzeń grzewczych (węglowego pieca kaflowego oraz kominka olejowego), których eksploatacja, w połączeniu np. z niedrożnością przewodów kominowych i wentylacyjnych, jest nie tylko kłopotliwa, ale i niebezpieczna, zagrażająca zdrowiu i życiu domowników oraz innych mieszkańców budynków.

Tym razem, na szczęście, nie licząc strat materialnych, wszystko dobrze się skończyło. Ale było o krok od tragedii. I nie ma żadnej pewności, że następnym razem opatrzność uchroni uczestników podobnych zdarzeń od nieszczęścia.

A można temu przecież w prosty sposób zapobiec. O ile w przypadku Smolki 13A, ciepłociąg przebiega praktycznie „pod oknami” budynku, o tyle dla mieszkańców kamienicy Rynek 26 Ciepło Systemowe dostępne jest „za drzwiami mieszkania”. Budynek wyposażony jest bowiem w instalację odbiorczą, doprowadzającą ciepło na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody do 20 lokali. Kolejne lokale mogą zostać podłączone do wspomnianej instalacji praktycznie w każdej chwili.

Gorąco (nomen omen) zachęcamy więc wszystkich do przeanalizowania możliwości zmiany obecnego systemu ogrzewania na bezpieczniejszy a przy okazji bardziej ekologiczny: pompę ciepła, kocioł gazowy, rozwiązania hybrydowe oparte na OZE, czy też Ciepło Systemowe.

10 stycznia
2022

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego w Przemyślu, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 stycznia b.r. rozpoczęły się

Jednostka kogeneracyjna EC Zasanie

Prace rozruchowe
elektrociepłowni

które z powodu konieczności przeprowadzenia synchronizacji oraz regulacji i dostosowania parametrów pracy dwóch źródeł ciepła zasilających jeden system przesyłowo-dystrybucyjny (sieć ciepłowniczą), mogą w najbliższych dniach powodować niewielkie zakłócenia w dostawach ciepła do obiektów.

Za wszelkie utrudnienia - przepraszamy.

10 stycznia
2022

Wyniki pomiarów

Wystarczył jeden dzień, a właściwie kilka godzin z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (niska temperatura, brak wiatru i duża wilgotność powietrza), aby zainstalowane w kilku punktach naszego miasta czujniki pomiarowe zaczęły alarmować mieszkańców Przemyśla o

BARDZO DUŻYM
ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

pyłami PM10 i PM2,5, których stężenia godzinowe przekraczały o 300, 400 a nawet 500 procent dopuszczalne normy.

Oczywiście stężenia dobowe nie wyglądały już aż tak przerażająco, jednak trudno uznać za zadowalający stan, gdy wspomniane normy są przekraczane „zaledwie” o kilkadziesiąt zamiast kilkuset procent, co ma miejsce niestety dosyć często.

Na naszym profilu facebookowym zamieściliśmy kilka screenów z wynikami pomiarów jakości powietrza z pozostałych punktów pomiarowych.

Aby ułatwić Państwu zapoznanie się z wynikami pomiarów, poniżej zamieściliśmy plik w formacie xlsx, zawierający dobowe (od 01.12.2021 do 10.01.2022) oraz godzinowe (6-10.01.2022) wyniki pomiarów stężeń pyłów PM10 i PM2,5 oraz temperatury.

Równocześnie przypominamy, że zgodnie z rekomendacjami WHO, maksymalne dobowe stężenie zanieczyszczeń w powietrzu pyłami PM10 wynosi 50 µg/m³ natomiast pyłami PM2,5 - 25 µg/m³

Wyniki pomiarów jakości powietrza z 5 punktów pomiarowych na terenie Przemyśla

5 stycznia
2022

Przypominamy, że przez cały czas trwa zapoczątkowana 8 grudnia ub.r. akcja informacyjna prowadzona wspólnie przez kilka instytucji i spółek komunalnych, pn.

NIE PAL ŚMIECI I ODPADÓW,
BO TRUJESZ SIEBIE I SĄSIADÓW

Ulotka akcji

mająca na celu skłonienie do refleksji i większej odpowiedzialności osoby traktujące domowe kotły i piece jako śmietniki i utylizatory, czym, jak informuje już samo hasło akcji, szkodzą sobie i swoim bliskim.

Aby ułatwić mieszkańcom naszego miasta, którzy używają do ogrzewania swoich domów i mieszkań niskoemisyjnych źródeł ciepła zorientowanie się, co wolno a czego nie wolno spalać w domowych instalacjach grzewczych, przygotowaliśmy dla Państwa krótką ulotkę informacyjną, którą można pobrać w formacie pdf.

Warto się zapoznać z jej treścią, gdyż spalanie w domowych warunkach niedozwolonych paliw, grozi nie tylko skutkami ekologicznymi i zdrowotnymi, ale i naraża taką osobę na konsekwencje prawne i kary finansowe.

Zapraszamy do lektury.

Ulotka informacyjna Akcji ekologicznej w formacie pdf

5 stycznia
2022

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że już od 17 stycznia b.r. służby eksploatacyjno-remontowe MPEC rozpoczynają

PRACE KONSERWACYJNO-REMONTOWE
WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Przerwy remontowe

Prace konserwacyjno-remontowe

które prowadzone będą zgodnie z opracowanym i udostępnionym Państwu harmonogramem. Prowadzenie wspomnianych prac może spowodować krótkotrwałe przerwy i zakłócenia w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej oraz zakłócenia w dostarczaniu ciepła na cele grzewcze.

Pod zakładką pn. "PRZERWY REMONTOWE 2022" udostępniliśmy szczegółowy harmonogram prac (w chwili obecnej obejmujący styczeń i luty b.r.) wraz z wykazem obiektów zasilanych z poszczególnych węzłów cieplnych, w których mogą wystąpić wspomniane zakłócenia w dostawach ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie utrudnienia - przepraszamy.

3 stycznia
2022

W niedzielę 2 stycznia 2022r. Przemyskie Towarzystwo Cyklistów zorganizowało pierwszą w bieżącym roku sportową imprezę plenerową pn.

PRZEŁAJE NAD SANEM

czyli wyścig kolarski i bieg przełajowy pamięci J. Kłymińskiego, A. Cieszyńskiego i Z. Michalskiego - trenerom i działaczom przemyskiej lekkoatletyki.

Przełaje nad Sanem

Całą imprezę Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, nie tylko objął honorowym patronatem, ale i na miejscu czynnie kibicował startującym zawodnikom.

W zawodach wzięło udział łącznie ok. 100 zawodników, startujących w różnych kategoriach wiekowych, i co za tym idzie, na różnych dystansach. Najdłuższą trasę, liczącą 5,6 km najszybciej pokonali Wacław Mucha, a wśród kobiet – Katarzyna Winiarska.

Swoją symboliczna obecność na wspomnianej imprezie sportowej, na zaproszenie jej organizatorów, zaznaczyła również nasza Spółka, która w miarę posiadanych możliwości wspiera przemyskie kluby i stowarzyszenia sportowe.

Więcej informacji i zdjęć ze wspomnianego wydarzenia znajdziecie Państwo m.in. na profilu facebookowym organizatorów.


AKTUALNOŚCI 2022

Archiwum aktualności >>> 
2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009  


DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

43302851

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa nieczynna
do odwołania

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry