Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

2 czerwca
2021

 
Wczoraj, tj. 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, uczniowie klasy 1 „c” ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu, w ramach zajęć pn. „Ciepło w naszych domach”, jak również klasowego projektu pn. „Zawody naszych rodziców”

ZWIEDZALI CIEPŁOWNIĘ ZASANIE

Zwiedzamy ciepłownię Zasanie

gdzie nie tylko obejrzeli poszczególne urządzenia i instalacje służące do produkcji ciepła, ale dowiedzieli się również jak wygląda cały proces, sterowanie i kontrola poszczególnych jego etapów, a także praca osób dbających o to, aby w naszych domach zawsze kiedy tego potrzebujemy były ciepłe grzejniki.

Tradycyjnie już, największe zainteresowanie wzbudziło laboratorium ochrony środowiska, w którym specjalnie dla zwiedzających Anna Bawoł, która wspomniane zajęcia przygotowała, przeprowadziła doświadczenie zwane „pastą słonia”.

Zwiedzanie ciepłowni odbywało się w reżimie sanitarnym i z zachowaniem wszelkich zasad BHP, pod czujnym okiem Jacka Łukasińskiego i Anny Bawoł – pracowników ciepłowni oraz 4 opiekunów.

Na zakończenie zwiedzania ciepłowni, każdy z 22 uczestników wycieczki otrzymał od naszej Spółki skromny upominek, my zaś otrzymaliśmy dyplomy z podziękowaniem.

Nie mogło także zabraknąć tradycyjnego pikniku na stawach, podczas którego zmęczeni zwiedzaniem wycieczkowicz mogli nieco zregenerować siły.
 

1 czerwca
2021

 
Dzisiaj już 1 czerwca, w co dosyć trudno uwierzyć widząc rano na termometrze zaledwie +6°C, jednak mając nadzieję, że po zimnym i deszczowym maju, czerwiec zacznie nas w końcu rozpieszczać letnią pogodą, możemy nareszcie ogłosić

KONIEC SEZONU GRZEWCZEGO 2020/2021

Podsumowanie sezonu grzewczego

który trwając 245 dni, był jednym z najdłuższych w historii przemyskiego MPEC-u.

Czas więc na małe podsumowanie, które dla lepszego zobrazowania najważniejszych parametrów przedstawiliśmy w formie graficznej. Na diagramie zamieściliśmy także analogiczne dane porównawcze z poprzedniego sezonu grzewczego 2019/2020.

Jest to o tyle istotne, że we wszystkich wydawanych przez naszą Spółkę raportach i podsumowaniach, zamieszczamy dane i informacje obejmujące rok kalendarzowy, co sprawia, że porównanie poszczególnych sezonów grzewczych, które jak wiadomo nie nakładają się na lata kalendarzowe, jest dosyć trudne.

Dla lepszego zobrazowania i porównania obydwu sezonów grzewczych przyjęliśmy pewne założenia, a mianowicie prezentowane dane dotyczą ilości wytworzonego i sprzedanego ciepła w okresie od 1 października do 31 maja, zaś wolumen sprzedanego ciepła obejmuje zarówno ciepło wykorzystane na cele grzewcze, jak i do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Dane dotyczące temperatur zewnętrznych, zarówno godzinowych, jak i średniodobowych przyjęliśmy na podstawie pomiarów rejestrowanych i gromadzonych przez system czujników pomiarowych airly. Dlatego też mogą się one nieznacznie różnić od pomiarów prowadzonych w ciepłowni Zasanie.

Więcej szczegółowych danych znajdziecie Państwo w Raporcie spółki za rok 2020, który ukaże się niebawem. Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z  porównaniem sezonów grzewczych 2019/2020 i 2020/2021.
 

31 maja
2021

 
Wielu osobom Centrum Badania Opinii Społecznej, czyli CBOS, kojarzy się raczej z badaniami poparcia dla poszczególnych formacji politycznych, niż ze sprawami związanymi z ekologią, czy też energetyką. Jednak obszary tematyczne pozostające w zainteresowaniu CBOS są zdecydowanie szersze. W kwietniu b.r.

CBOS OPUBLIKOWAŁ INTERESUJĄCE KOMUNIKATY Z BADAŃ

Komunikat CBOS z badania

„Termomodernizacja – potrzeby i plany” oraz „Smog i jak sobie z nim radzić”, które dotyczą dwóch różnych, jednak pokrewnych i powiązanych ze sobą obszarów tematycznych.

Co prawda pełne wersje raportów z badań są płatne, jednak nawet dostępne nieodpłatnie 20 stronicowe komunikaty zawierają bardzo wiele informacji, dotyczących zarówno społecznej percepcji poszczególnych zagadnień, zmian jakie nastąpiły w tym zakresie w ciągu ostatnich kilku lat, jak również "twardych" danych.

Analizując pierwszy ze wspomnianych komunikatów możemy się dowiedzieć m.in. w jaki sposób ankietowani ogrzewali swoje mieszkania i domy w zależności od miejsca zamieszkania (wieś oraz miasta o różniej wielkości, jak również makroregiony), jak zmieniła się struktura źródeł ciepła w ciągu zaledwie 3 lat, ilu użytkowników poszczególnych sposobów ogrzewania planuje zmianę lub modernizację źródeł ciepła w najbliższym czasie, czy też jak wygląda realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych i planów w tym zakresie, z uwzględnieniem instrumentów wsparcia termomodernizacji.

W dokumencie tym znajdziemy również dane dotyczące energetyki prosumenckiej opartej na OZE, planów i zamierzeń dotyczących montażu tego typu instalacji oraz celów na jakie badani zamierzają wykorzystywać wytwarzaną w prosumenckich instalacjach OZE energię.
 


Komunikat CBOS z badania

Nieco inny zakres zagadnień porusza komunikat z badań dotyczących smogu i sposobów radzenia sobie z tym problemem. Ze wspomnianego dokumentu dowiadujemy się m.in. że aż 46% Polaków postrzega problem smogu jako poważny i bardzo poważny, zaś najczęściej wskazywanym działaniem chroniącym przed smogiem jest zamykanie okien i ograniczanie wyjść, a także hodowla roślin antysmogowych. O wiele mniej popularne są maski antysmogowe czy też domowe oczyszczacze powietrza, jednak ich stosowanie deklaruje dwa razy więcej badanych osób, niż przed 3 laty (w 2021r. odpowiednio 5 i 7 %). Ponad połowa badanych stwierdziła jednak, że nie podejmuje żadnych działań chroniących ich przed oddziaływaniem smogu.

Równie interesujące są odpowiedzi dotyczące sposobów ogrzewania nieruchomości położonych w najbliższej okolicy. Wyraźnie zmniejszył się odsetek gospodarstw korzystających z własnych pieców i kotłów węglowych, z 65% w roku 2018 do 55% w roku 2021. Wyraźne różnice w sposobie ogrzewania widać, biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania. Im większe miasto, tym więcej gospodarstw korzystających z Ciepła Systemowego oraz indywidualnych źródeł ciepła opalanych jednak innymi paliwami niż węgiel, przy czym największy skok widać pomiędzy miastami liczącymi 20 – 100 tys. mieszkańców (33% gospodarstw korzystających z Ciepła Systemowego) a 100 – 500 tys. mieszkańców (48% gospodarstw korzystających z Ciepła Systemowego).

Nie mniej interesująco wygląda struktura systemów grzewczych w podziale na makroregiony oraz poparcie dla poszczególnych rozwiązań prawnych i ekonomicznych, które miałyby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza i smog.

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z obydwiema publikacjami.

 

28 maja
2021

 
Tegoroczny bardzo chłodny i deszczowy maj spowodował, że trwający wciąż sezon 2020/2021, będzie obok sezonu 2019/2020

NAJDŁUŻSZYM SEZONEM GRZEWCZYM W HISTORII MPEC

Koniec sezonu grzewczego

Wreszcie ciepło !!!

który rozpoczął się 29 września 2020r i potrwa do 31 maja 2021, czyli 245 dni – ⅔ roku kalendarzowego!

W ostatnich 20 latach, średnia długość sezonu grzewczego wynosiła 220 dni. Najkrócej sezon grzewczy trwał w roku 2006, zaledwie 199 dni.

W najbliższych dniach przedstawimy Państwu więcej szczegółowych informacji podsumowujących mijający sezon grzewczy 2020/2021.

1 czerwca b.r. na wniosek Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, MPEC wstrzyma dostarczanie ciepła na cele grzewcze do obiektów wspomnianych, największych odbiorców ciepła. Fakt ten oznacza faktyczny koniec sezonu grzewczego.
 

27 maja
2021

 
Informujemy wszystkich odbiorców oraz osoby korzystające z Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę, że z dniem 4 czerwca 2021r. MPEC Przemyśl Sp. z o.o. wprowadza

ZMIANĘ TARYFY DLA CIEPŁA

Taryfa dla ciepła 2021

obowiązującej od 1 marca 2021r.

Wspomniana Zmiana Taryfy dla ciepła została zatwierdzona decyzją nr OKR.4210.12.2021.RF Prezes Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 maja 2021r. i opublikowana w tym dniu w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło pod nr 148/2021.

Zmiana Taryfy wprowadza nowe ceny i stawki opłat za ciepło, których poziom liczony globalnie dla całego przedsiębiorstwa jest wyższy w stosunku do dotychczas obowiązujących o 8,38%.

Jedyną przyczyną wzrostu cen i stawek opłat za ciepło są całkowicie niezależne od naszego przedsiębiorstwa, lawinowo rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, które tylko w okresie od 1 marca do 20 maja 2021r. wzrosły o ponad 38%, ze 169 do 234 zł za 1 szt. EUA.

Jaki wpływ mają rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 na cenę ciepła, począwszy od roku 2019 oraz za co faktycznie płacimy w cenie ciepła - tego wszystkiego mogą się Państwo dowiedzieć z zamieszczonej poniżej ulotki informacyjnej.

Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której zamieściliśmy o wiele więcej szczegółowych informacji na temat przyczyn i skutków rosnących cen ciepła dla odbiorców zaklasyfikowanych do poszczególnych grup taryfowych. Strona dostępna jest pod zakładką "Strefa Odbiorcy Ciepła".

Przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych

przedstawia poniższa tabela

Rozwiń tabelę >>>


Uwzględniając wszystkie części składowe opłat za ciepło, przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych kształtują się następująco:


Grupa Taryfowa przeciętny wzrost cen i stawek opłat związanych z zaopatrzeniem w ciepło w %
O-p 9,53
I-w 8,10
G-w 8,36
G-z 7,95
O-n 0,00
średni wzrost
całkowitych opłat za ciepło
8,38

Oznaczenie symbolu grupy taryfowej do jakiej został zaklasyfikowany dany obiekt, znajduje się w umowie sprzedaży ciepła w części "Zamówienie mocy cieplnej". Kryteria klasyfikacji obiektów do poszczególnych grup taryfowych znajdziecie Państwo natomiast w pkt 3 taryfy dla ciepła.

<<< zwiń tabelę

Nowa taryfa dla ciepła zostanie doręczona wszystkim odbiorcom ciepła najpóźniej początkiem marca b.r. wraz z fakturami za ciepło za miesiąc luty b.r.

Aby ułatwić Państwu przeprowadzenie symulacji wzrostu lub spadku opłat za ciepło dla konkretnego obiektu, przygotowaliśmy kalkulator opłat - plik w formacie xlsx (do pobrania poniżej).

Taryfa dla Ciepła + Decyzje Prezesa URE o zatwierdzeniu taryfy i zmiany taryfy
Kalkulator opłat za ciepło (ceny i stawki opłat obowiązujące od 04.06.2021r.)
Ulotka informacyjna MPEC - Za co płacimy w cenie ciepła?
 

20 maja
2021

 
Pracownicy MPEC już od dawna wiedzą, że ułożenie ciepłociągu w Przemyślu, a już zwłaszcza na terenie Starego Miasta, to nie jest prosta sprawa i absolutnie nie może się obyć bez nadzoru archeologicznego.

Połtinnik z 1927

Z reguły udaje się odkopać fragmenty murów, fundamenty historycznych budowli, takich jak np. Brama Lwowska, kości itp. Czasami jednak udaje się przy tej okazji odnaleźć mniej lub bardziej interesujące drobniejsze artefakty, takie jak

POŁTINNIK Z 1927R.

czyli moneta o nominale 50 kopiejek wybita w ZSRR w 1927r., zawierająca, jak informuje umieszczony na jej obwodzie napis "9 gram czystego srebra". Zarówno na awersie, jak i rewersie monety możemy zobaczyć nieco już zapomnianą, typowo sowiecką symbolikę z nieodłącznymi atrybutami: młotkami, sierpami, snopami, pługami, itd.

Wspomniana moneta została odnaleziona przed kilkunastoma dniami, przy okazji prowadzenia prac ziemnych związanych z budową ciepłociągu przy ul. Tatarskiej, nieopodal odkrytej zimą b.r. wczesnośredniowiecznej studni.
 

20 maja
2021

 
Na kalendarzu już 20 maja, jednak słupki rtęci w termometrach uparcie oscylują w okolicach 10-15°C, co w połączeniu z dużą wilgotnością powietrza powoduje u wielu osób nieprzyjemne odczucie chłodu i termicznego dyskomfortu. Trudno się więc dziwić, że

SEZON GRZEWCZY TRWA NADAL

i praktycznie żaden z dużych odbiorców Ciepła Systemowego nie zdecydował się na wyłączenie ogrzewania.

Sezon grzewczy

Sezon grzewczy trwa

Co gorsze, w najbliższych dniach temperatura, szczególnie w godzinach nocnych, ma nadal spadać do ok 5-6°C, natomiast od środy 26 maja synoptycy prognozują ... ochłodzenie.

To, że sezon grzewczy trwa nadal, widać także po wskazaniach urządzeń pomiarowych zainstalowanych w zasańskiej ciepłowni, która pracuje z mocą ok. 8 MW, dostarczając do sieci ciepłowniczej ok. 600 GJ/dobę, z czego ok. 1/3 zużywana jest na cele grzewcze, zaś 2/3 na przygotowywanie ciepłej wody użytkowej.

Co prawda, wielokrotnie już o tym pisaliśmy, jednak dla porządku przypominamy, że węzły cieplne eksploatowane przez MPEC, odpowiedzialne za ogrzewanie Państwa mieszkań, wyposażone są w zaawansowane układy automatycznej regulacji ilości dostarczanego ciepła, w zależności od warunków atmosferycznych. Przy wzroście temperatury zewnętrznej następuje stopniowe obniżanie temperatury nośnika ciepła, aż do wyłączenia węzła i wstrzymania dostarczania ciepła do grzejników. Przy ponownym spadku temperatury węzeł zostanie automatycznie uruchomiony a grzejniki stopniowo będą się robiły coraz cieplejsze. Takie rozwiązanie pozwala na utrzymanie komfortu termicznego w mieszkaniu a równocześnie zapobiega poborowi ciepła, którego odbiorca nie potrzebuje i generowaniu związanych z tym kosztów.

Tym sposobem użytkownicy Ciepła Systemowego, stosunkowo niewielkim kosztem, mogą zapewnić sobie oraz swoim bliskim poczucie komfortu termicznego i przeciwdziałać dotkliwemu odczuciu chłodu we własnym mieszkaniu.
 

14 maja
2021

 
Co prawda sezon grzewczy wciąż trwa i do dni dzisiejszego niewielu odbiorców zdecydowało się na wyłączenie ciepła, jednak równolegle prowadzone są prace przy realizacji tegorocznych inwestycji rozwojowych MPEC, związanych z

ROZBUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Rozbudowa sieci ciepłowniczej

Obecnie trwają prace przy dwóch zadaniach inwestycyjnych:

Budowie sieci ciepłowniczej w kadłubie mostu drogowego Brama Przemyska - która po wykonaniu i włączeniu do systemu ciepłowniczego, stanowiła będzie drugie połączenie źródła ciepła – ciepłowni Zasanie z systemem przesyłowo-dystrybucyjnym doprowadzającym Ciepło Systemowe do budynków położonych w prawobrzeżnej części Przemyśla. Zaawansowanie prac wynosi ok. 30%.

Do piątku 14 maja b.r. ułożony został ok. 400 metrowy fragment ciepłociągu, od komory ciepłowniczej przy galerii Sanowa do filara mostu drogowego. W przyszłym tygodniu kontynuowane będą prace odtworzeniowe nawierzchni na tym odcinku. Ułożenie przez MPEC rur osłonowych pod drogą (ul. Bystrzyckich) w trakcie jej budowy, pozwoliło na obecną rozbudowę sieci, bez wprowadzania utrudnień w ruchu kołowym. Równolegle z pracami odtworzeniowymi, w przyszłym tygodniu wykonawca ciepłociągu (konsorcjum firm Termores Sp. z o.o. Sp. k. i Presystem Sp. z o.o. Sp. k.) planuje rozpocząć trudniejszą część zadania, czyli układanie rur pod mostem drogowym Brama Przemyska w przygotowanych na etapie projektowania i budowy mostu profilach. Następnie, podczas przerwy remontowej (5-14 lipca b.r.) przeprowadzone zostanie tzw. „wpalenie” wybudowanego odcinka sieci ciepłowniczej do magistrali ciepłowniczej w komorze przy ul. E. Plater.
Koszt realizacji tej inwestycji to ok. 2,7 mln zł.

Druga z realizowanych inwestycji, czyli rozbudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w rejonie ul. Tatarskiej, wykonywana jest zgodnie z planem. Stan jej zaawansowania szacujemy na ok. 70%. W bieżącym tygodniu przywrócona została normalna organizacja ruchu przy ul. Kapitulnej, natomiast zakończenie inwestycji planowane jest na połowę czerwca b.r.

Wspomniana inwestycja realizowana jest na zlecenie MPEC przez firmę Heatco Sp. z o.o., zaś jej koszt wyniesie ok. 630 tys. zł.
 

4 maja
2021

 
Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, tegoroczny kwiecień okazał się znacznie chłodniejszy od analogicznych miesięcy z ostatnich kilkunastu lat, co nie mogło pozostać bez wyraźnego wpływu na ilość zużytego ciepła. Po odczytaniu liczników i wystawieniu faktur okazało się, że

SPRZEDAŻ CIEPŁA W KWIETNIU 2021r.
BYŁA WYŻSZA OD PLANOWANEJ O 43%

Wykres porównawczy - kliknij!

i wyniosła 43.967 GJ, wobec planowanych 30.680 GJ.

W stosunku do kwietnia 2020r. sprzedaż ciepła była wyższa o 40%, przy niemal identycznej wielkości zamówionej mocy cieplnej, co niestety przełoży się na wysokość opłat ponoszonych przez odbiorców, które według naszych szacunków będą zbliżone kwot z faktur wystawionych za miesiąc listopad ub.r.

Szczegółowe dane porównawcze pojawią się po kliknięciu na zamieszczony obok wykres.

Równocześnie informujemy, że faktury za ciepło za miesiąc kwiecień zostały wysłane 4 maja b.r. Osoby korzystające z usługi e-faktura lub posiadające konto na portalu Internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK) otrzymały faktury elektroniczne w dniu dzisiejszym.

W przypadku, gdyby faktura nie została Państwu doręczona do poniedziałku 10 maja, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub drogą e-mailową na adres: mpec@mpec.przemysl.pl
 

22 kwietnia
2021

 
Co prawda, kalendarzowa wiosna zagościła do nas już ponad miesiąc temu, jednak słupki termometrów wciąż o wiele częściej możemy zobaczyć w okolicach 5 – 10°C, niż 20°C.

Tę zimną wiosnę widać także w analizach pracy ciepłowni Zasanie oraz wskaźnikach

ZNACZNIE WYŻSZEGO ZUŻYCIA CIEPŁA

Duże zużycie ciepła

przez jego odbiorców i użytkowników, zarówno w stosunku do kwietnia 2020 roku, jak i wcześniejszych lat.

W okresie 1-21 kwietnia b.r. układ wytwarzania ciepła pracował ze średnią mocą ok. 20 MW, wytwarzając w tym czasie ok. 36,3 tys. GJ ciepła. W roku 2020 było to zaledwie 15 MW, zaś ilość ciepła wytworzonego w całym miesiącu kwietniu 2020r. wyniosła 35,7 tys. GJ.

A do końca miesiąca pozostało jeszcze ok. 1,5 tygodnia i synoptycy nie prognozują na najbliższe dni radykalnego wzrostu temperatury.

Według naszych analiz, w kwietniu b.r. zużycie ciepła przez naszych odbiorców będzie wyższe w stosunku do kwietnia roku ubiegłego średnio nawet o 40 - 45%, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w otrzymanych za ten okres fakturach za ciepło.
 

22 kwietnia
2021

 
W ślad za podpisanym w ubiegły piątek (16 kwietnia) Porozumieniem, o czym informowaliśmy Państwa na naszej stronie internetowej, wczoraj, tj. w środę 21 kwietnia 2021r. została podpisana w Warszawie pomiędzy naszą Spółką a PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl

WIELOLETNIA UMOWA DZIERŻAWY CIEPŁOWNI ZASANIE

Umowa dzierżawy ciepłowni - podpisana

na okres najbliższych 30 lat.

Na podstawie wspomnianej umowy PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl przejmie najprawdopodobniej od 1 lipca b.r. w dzierżawę i eksploatację ciepłownię Zasanię, stając się tym samym jedynym dostawcą ciepła do przemyskiego systemu ciepłowniczego.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl eksploatowała będzie także drugie źródło ciepła - powstającą na terenie ciepłowni Zasanie, zasilaną gazem ziemnym elektrociepłownię, która już od najbliższego sezonu grzewczego pracowała będzie „w podstawie” przez cały rok, zaś obecnie funkcjonujący układ wytwarzania ciepła – 4 kotły węglowe, pracowały będą jako jednostki „dobilansowujące” aktualne zapotrzebowanie na ciepło. Zgodnie z deklaracjami składanymi przez spółkę PGNiG TERMIKA, w najbliższych latach zostanie wybudowane jeszcze co najmniej jedno gazowe źródło ciepła na terenie Przemyśla, zasilające sieć ciepłowniczą.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat zawarliśmy w artykule pt. „Elektrociepłownia w Przemyślu” zamieszczonym w 10 numerze Magazynu Ciepła Systemowego, który możecie Państwo pobrać w formacie pdf.

Dokończenie procesu przekazania w dzierżawę i eksploatację ciepłowni Zasanie spółce PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl wymaga jednak jeszcze uzgodnień wielu kwestii organizacyjnych, pracowniczych, komunikacyjnych, zawarcia stosownych umów regulujących zasady dostarczania ciepła do sieci ciepłowniczej i wzajemnych rozliczeń z tego tytułu, a także przeprowadzenie zarówno przez MPEC, jak i PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl postępowań koncesyjnych i taryfowych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.
 

20 kwietnia
2021

 
Przypominamy, że 1 kwietnia 2021r. rozpoczął się

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo.

Narodowy Spis PowszechnyPodstawową metodą NSP 2021 jest spis internetowy, czyli samospis. Przeprowadzimy go na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl. Można także, zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99 i spisać się przez telefon.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. o czym szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej.

Dla osób, które nie mogą się spisać samodzielnie w Urzędzie Miejskim w Przemyślu został przygotowany punkt spisowy.

Punkt znajduje się pod adresem: Rynek 1 (budynek główny Urzędu), pok. nr 32, czynny jest w godzinach pracy Urzędu. W punkcie dyżur pełnią pracownicy, którzy pomogą w wypełnieniu formularza spisowego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16 6752080, 16 6752040, 16 6752087.
 

16 kwietnia
2021

 
Dzisiaj, tj. w piątek 16 kwietnia b.r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu miało miejsce

UROCZYSTE PODPISANIE POROZUMIENIA

w zakresie produkcji i dystrybucji Ciepła Systemowego na terenie Miasta Przemyśla.

Podpisywanie PorozumieniaSygnatariuszami Porozumienia są: PGNiG TERMIKA, Miasto Przemyśl, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.

Wspomniane Porozumienie, podobnie jak wcześniejsze zawierane w tej sprawie w latach 2014 i 2019, ma charakter intencjonalny, zaś jego ideą jest zaangażowanie zasobów Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA w celu modernizacji systemu wytwarzania ciepła zasilającego miejski system ciepłowniczy, czego efektem będzie m.in. redukcja zanieczyszczeń powietrza i poprawa jego jakości, rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Miasta Przemyśl.

Kolejnym krokiem realizującym zapisy wspomnianego Porozumienia będzie zawarcie z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Wieloletniej Umowy Dzierżawy, na podstawie której w najbliższym czasie wspomniana spółka, nie tylko będzie mogła obsługiwać budowaną aktualnie elektrociepłownię, ale i przejmie eksploatację ciepłowni Zasanie.

Więcej informacji na temat uroczystości podpisania Porozumienia oraz jego treści a także transmisję wideo z tego wydarzenia, znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
 

16 kwietnia
2021

 
Już w najbliższy wtorek 20 kwietnia rozpoczyna się realizacja kolejnej tegorocznej inwestycji MPEC

BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH
PRZY UL. TATARSKIEJ - ETAP I

ul. Tatarska

w ramach której zostanie wybudowanych ok. 250 m.b. sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz dwa węzły cieplne w budynkach przy ul. Tatarskiej 4, adaptowanego na budynek mieszkalny oraz powstającego w jego sąsiedztwie wielolokalowego budynku mieszkalnego.

Prace prowadzone będą niemal w całości na terenie zaplecza Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 przy ul. Kapitulnej, dzięki czemu nie zostaną wprowadzone utrudnienia w ruchu kołowym lub pieszym. Wprowadzona zostanie natomiast niewielka zmiana organizacji ruchu, umożliwiająca zatrzymywanie się niektórych pojazdów na ul. Kapitulnej, wzdłuż budynku Ośrodka.

Prace przy budowie sieci mają się zakończyć zgodnie z planem do 28 maja b.r., natomiast dostarczanie ciepła do obydwu wspomnianych budynków ma się rozpocząć jesienią b.r.

Prace przy budowie sieci ciepłowniczej, na zlecenie naszego przedsiębiorstwa, realizuje firma Heatco Sp. z o.o. z Katowic.

Koszt realizacji tej inwestycji wyniesie ok. 630 tys. zł.
 

9 kwietnia
2021

 
W środę 7 kwietnia b.r. rozpoczęła się realizacja największej i najkosztowniejszej tegorocznej inwestycji prowadzonej przez MPEC, czyli

BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ
W MOŚCIE BRAMA PRZEMYSKA

która połączy sieć ciepłowniczą na wyjściu z ciepłowni Zasanie z systemem ciepłowniczym w prawobrzeżnej części Przemyśla, na wysokości galerii Sanowa..

Budowa sieci ul. Rodziny Bystrzyckich

Dotychczas wykonany został wzdłuż ul. Rodziny Bystrzyckich wykop pod rury ciepłownicze, które będą układane i spawane w przyszłym tygodniu. Kilka lat temu, podczas budowy ulicy Rodziny Bystrzyckich MPEC ułożył w poprzek drogi rury przepustowe, co pozwoli wykonać wspomnianą sieć ciepłowniczą bez konieczności wprowadzania utrudnień w ruchu kołowym na odcinku objętym robotami budowlanymi.

Układany odcinek sieci ciepłowniczej stanowił będzie drugie połączenie systemów funkcjonujących w lewo i prawobrzeżnych dzielnicach Przemyśla. Dotychczas wszystkie budynki ogrzewane Ciepłem Systemowym położone na prawym brzegu Sanu zasilane były z ciepłowni Zasanie ciepłociągiem ułożonym w kadłubie mostu drogowego im. R. Siwca. Takie rozwiązanie było nie tylko źródłem zagrożenia, ale i poważnie ograniczało możliwości dalszej rozbudowy systemu w tej części miasta.

W ramach realizacji inwestycji zostanie ułożonych 954 m.b. sieci ciepłowniczej DN 300, z czego 384 m.b. w kadłubie mostu drogowego Brama Przemyska.

Realizacja tej inwestycji pochłonie ok. 2,7 mln zł.
 

7 kwietnia
2021

 
Początkiem kwietnia MPEC przeprowadził rozliczenie zużycia ciepła przez jego odbiorców za poprzedni miesiąc. Stosunkowo niskie temperatury (+4°C) oraz zaliczenie do marcowego okresu rozliczeniowego dwóch dni lutego spowodowały, że

SPRZEDAŻ CIEPŁA W MARCU 2021R.
BYŁA WYŻSZA O 11% OD PLANU

Tabela danych

 

i aż o 33% wyższa niż w marcu 2020r.

Tak duże zużycie ciepła przełożyło się oczywiście na stosunkowo wysokie faktury za ciepło, niewiele niższe niż za miesiąc luty i zauważalnie wyższe niż rok wcześniej.

Łączna sprzedaż ciepła w miesiącu marcu b.r. wyniosła 65.280 GJ, przy sprzedaży planowanej na poziomie 58.690 GJ i sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego – 49.132 GJ.

Łącznie w okresie I – III 2021r. sprzedaży ciepła wyniosła 214.523 GJ, co stanowiło 50,3% sprzedaży zaplanowanej na cały rok 2021.

Równocześnie informujemy, że faktury za ciepło za miesiąc marzec zostały wysłane lub doręczone do skrzynek pocztowych w czwartek 1 kwietnia. W przypadku, gdyby faktura nie została Państwu doręczona do piątku 9 kwietnia, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu telefonicznie pod nr. tel. 16 670-42-53 wew. 237 lub drogą e-mailową na adres: mpec@mpec.przemysl.pl
 

1 kwietnia
2021

 
Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

DZIEŃ 2 KWIETNIA 2021R.
BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY

ogłoszenie

Ogłoszenie

W tym dniu nieczynne będą wszystkie działy przedsiębiorstwa za wyjątkiem Wydziału Sieci i Węzłów oraz Wydziału Ciepłownia.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw w naszym przedsiębiorstwie w innym terminie

Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 Kodeksu Pracy oraz Aneks nr 15 z dnia 21.10.2020r. do Zarządzenie Prezesa Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. z dnia 04.01.2010r. w sprawie czasu pracy obowiązującego w roku 2021, zgodnie z którym wyznacza się dla pracowników MPEC dzień 02.04.2021r. dodatkowym dniem wolnym od pracy za dzień 01.05.2021r.

Za wszelkie związane z tym utrudnienia - przepraszamy.
 

29 marca
2021

 
Po ubiegłorocznych zawirowaniach spowodowanych wiosennym lockdownem, w bieżącym roku wracamy do naszego tradycyjnego cyklu wydawniczego. Właśnie ukazał się nowy, 11 numer naszego bezpłatnego wydawnictwa

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO
- EDYCJA PRZEMYSKA

Magazyn Ciepła Systemowego Nr 11

w którym na 28 stronach możecie Państwo przeczytać m.in. o Europejskim Zielonym Ładzie, związanej z nim Polityce Energetycznej Polski do roku 2040 i skutkach jakie wdrożenie założeń zawartych m.in. w tych dokumentach będzie miało na życie gospodarcze, społeczne i ceny energii w najbliższych latach.

W ostatnich kilku latach coraz większą popularność zyskują urządzenia i instalacje służące do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, czyli fotowoltaika, czego widocznym na pierwszy rzut oka dowodem są coraz częściej montowane na dachach budynków panele fotowoltaiczne. O ich konstrukcji, zasadach działania, realizowanych obecnie programach wsparcia, ile można na tym zarobić a także czy taka inwestycja w ogóle się opłaca - te i wiele innych informacji związanych z fotowoltaiką znajdziecie Państwo w zamieszczonym w najnowszym numerze MCS-a interesującym artykule Pawła Maciejowskiego i Patryka Tokarza, tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu.

W cyklu przemyskie zabytki ogrzewane Ciepłem Systemowym – tym razem kamienica Giżowskich, nosząca obecnie adres Rynek 26.

Oprócz tego przedstawiamy najważniejsze inwestycje wykonane w roku 2020 i zaplanowane na rok 2021, podsumowanie akcji „20 stopni dla klimatu”, efekty wykonanej kosztem ponad 9 mln. zł modernizacji kotła K3 w zasańskiej ciepłowni oraz wiele innych informacji.

Magazyn Ciepła Systemowego dostępny będzie dla Państwa już od najbliższego wtorku 30 marca b.r. m.in. we wszystkich przemyskich sklepach sieci Piotruś Pan, w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 i Wodnej 7, w siedzibie MPEC oraz kilku innych lokalizacjach na terenie Przemyśla i okolic.

Zapraszamy do lektury.

Magazyn Ciepła Systemowego Nr 11 w formacie pdf
 

5 marca
2021

 
Jak z pewnością wielu z naszych odbiorców zauważyło, od 1 marca 2021r. na niektórych urządzeniach zużywających energię, takich jak pralki lodówki, suszarki, chłodziarki, zmywarki, telewizory, itd. pojawiły się

NOWE ETYKIETY ENERGETYCZNE

Nowe etykiety energetyczne

Nowe etykiety energetyczne

zawierające m.in. oznaczenie klasy efektywności energetycznej danego produktu, jak również szereg dodatkowych piktogramów i informacji, w zależności od produktu, którego dotyczą, m.in.: o rocznym zużyciu energii, poziomie hałasu (klasie głośności), identyfikatorze modelu danego wyrobu, zużyciu wody, itd.

Od 1 września b.r. nowymi etykietami zostaną opatrzone źródła światła, a w późniejszych terminach nowe oznakowania będą wprowadzane dla kolejnych grup produktów, w tym służących np. do ogrzewania czy podgrzewania wody.

Wprowadzone w 1994r. unijne etykiety energetyczne podają w jasny i prosty sposób informacje o efektywności energetycznej produktu, pomagają konsumentom porównywać pod tym kątem poszczególne produkty, a tym samym oszczędzać pieniądze na przyszłych rachunkach za energię w gospodarstwach domowych. W tym celu powinniśmy jednak dysponować przynajmniej podstawową wiedzą na ten temat.

Produkty już obecne na sklepowych półkach zostaną opatrzone nowymi etykietami energetycznymi do 19 marca b.r., za wyjątkiem tych, których produkcję zakończono przed 1 listopada 2020r. Dla tych produktów nowe etykiety nie zostaną przygotowane. Uważajmy więc przy porównywaniu produktów, z których jeden będzie opatrzony starą, drugi zaś nową etykietą energetyczną.

Porównanie klas energetycznych

Nowe etykiety energetyczne

Warto również wiedzieć, że na urządzeniach obecnych na rynku praktycznie nie znajdziemy oznaczenia klasy energetycznej A, która została stworzona „na zapas”. Najbardziej energooszczędne urządzenia, opatrywane dotychczas najwyższą klasą energetyczną A+++ otrzymają oznaczenie B a częściej C. Jest to związane z drugim istotnym faktem, a mianowicie że nie ma bezpośredniego, prostego przełożenia klas dotychczas stosowanych na te, widniejące na nowych etykietach. Sprzęt oznaczany dotychczas jako A+++ może się mieścić na nowej etykiecie w klasie B, ale częściej będzie oznaczony klasą C. Podobnie z dotychczasową, dosyć szeroką klasą A++, która została w nowym systemie kategoryzacji etykietowej pofragmentowana. Urządzenia oznaczone dotychczas klasą A++ otrzymają nowe oznaczenia: C, D a nawet E.

Obok zamieszczamy grafikę pozwalającą porównać dotychczasowe i nowe etykiety energetyczne, jak również dotychczas stosowane i nowe klasy energetyczne.

Więcej informacji na ten temat możecie Państwo znaleźć m.in. na poniższych stronach internetowych:

Pomimo, że wspomniana zmiana i przeskalowanie etykiet nie dotyczy bezpośrednio zakresu działalności naszej Spółki, to stanowi ona istotne narzędzie w promowanej przez MPEC od wielu lat poprawie efektywności energetycznej (nie tylko cieplnej), czego skutkiem będzie ograniczenie zużycia energii oraz wielkości emisji CO2. A na tym niewątpliwie wszystkim nam powinno przecież zależeć.
 

2 marca
2021

 
W poniedziałek 1 marca b.r.

MPEC ROZPOCZĄŁ OGRZEWANIE CIEPŁEM SYSTEMOWYM
KOLEJNEGO OBIEKTU

- zlokalizowanego na terenie Starego Miasta wielolokalowego budynku mieszkalnego przy ul. Franciszkańskiej 18.

paliwo silnikowe

Franciszkańska 18

Przyłącze do budynku oraz węzeł cieplny zostały co prawda wybudowane jeszcze w roku 2020, jednak właściciel nieruchomości dopiero pod koniec lutego b.r. zawarł stosowną umowę i zgłosił gotowość do odbioru ciepła na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Ciepło Systemowe będzie dostarczane łącznie do 14 lokali w budynku, w tym 9 mieszkalnych i 5 użytkowych.

Ta inwestycja jest dla nas szczególnie ważna, przede wszystkim ze względów ekologicznych. Dotychczas bowiem wspomniane lokale ogrzewane były głównie z wykorzystaniem niskoemisyjnych, węglowych źródeł ciepła, których stosunkowo duże zagęszczenie na niewielkim obszarze przemyskiej Starówki, wciąż stanowi poważny problem, przyczyniając się do złej jakości powietrza, którym wszyscy przecież oddychamy.

Mamy nadzieję, że tegoroczny program inwestycyjny MPEC, połączony z realizacją programu „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”, prowadzonego przez Gminę Miejską Przemyśl, pozwoli wyeliminować kolejne dziesiątki, a jeszcze lepiej setki dymiących kominów z pejzażu naszego Miasta.
 

2 marca
2021

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o udzielenie

zamówienia na zakup paliw płynnych
w okresie 01.04.2021 - 31.03.2022

tankowanie pojazdów służbowych będących na wyposażeniu przedsiębiorstwa.

paliwo silnikowe

PB 95 i ON

Oferty na formularzu ofertowym prosimy przesłać w terminie do dnia 19 marca 2021 roku do godz. 730 w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem:
„Oferta - postępowanie Nr 1/ZP/2021. Nie otwierać przed 19.03.2021r.”
na adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

Ofertę można też przesłać w ww terminie w formie elektronicznej na adres Zamawiającego: przetarg@mpec.przemysl.pl

Szczegółowe informacji dotyczące terminu realizacji, przewidywanej ilości poszczególnych rodzajów paliw oraz zasad świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia znajdują się na stronie BiP oraz zamieszczonym na niej formularzu ofertowym i propozycji umowy.

Bliższych informacji dotyczących postępowania udziela:
Andrzej Jurkowski - tel: 16 670 42 53 wew. 260 lub 513 087 845
w godzinach 800 – 1400.

e-mail: a-jurkowski@mpec.przemysl.pl

Ogłoszenie o przetargu w BiP MPEC Przemyśl
 

17 lutego
2021

 
Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo, że

W DNIACH 5 - 14 LIPCA 2021 R.
BĘDZIE MIAŁA MIEJSCE PRZERWA REMONTOWA

Przerwa remontowa 2020

czyli planowana przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym w rozumieniu § 25 ust 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 Nr 16 poz. 92) oraz Standardami Jakościowymi Obsługi Odbiorców obowiązującymi w naszej Spółce.

Wspomniana przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych infrastruktury technicznej służącej do wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.

W bieżącym roku przerwa remontowa została zaplanowana na okres nieco dłuższy niż w latach ubiegłych, głównie z uwagi na realizację skomplikowanej inwestycji - budowę sieci ciepłowniczej w kadłubie mostu drogowego Brama Przemyska oraz konieczność jej połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą na wyjściu z ciepłowni Zasanie z jednej i przy ul. Rodziny Bystrzyckich z drugiej strony Sanu.

Zdając sobie sprawę z uciążliwości skutków przerwy remontowej dla mieszkańców Przemyśla, dołożymy wszelkich starań, aby wspomniane prace przyłączeniowe zostały przeprowadzone z maksymalną sprawnością, a czas trwania przerwy w dostarczaniu ciepła (ciepłej wody użytkowej) uległ skróceniu.

Oprócz wspomnianej przerwy remontowej, w poszczególnych obiektach mogą wystąpić trwające od kilku do kilkunastu godzin przerwy i zakłócenia w dostawie ciepła (ciepłej wody użytkowej), związane z pracami konserwacyjno-remontowymi urządzeń węzłów cieplnych zasilających poszczególne obiekty. Pod zakładką pn. "PRZERWY REMONTOWE 2021" udostępniliśmy szczegółowy harmonogram prac wraz z wykazem obiektów zasilanych z poszczególnych węzłów cieplnych, w których mogą wystąpić wspomniane zakłócenia w dostawach ciepłej wody użytkowej.

Równocześnie przypominamy, że wszelkie prace związane z włączenia nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej należy wykonać w czasie trwania przerwy remontowej, tj w terminie 05 - 14.07.2021r. W innych terminach MPEC nie wyrazi zgody na prowadzenie prac wymagających przerw w dostawie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie ciepła można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie utrudnienia - przepraszamy.
 

17 lutego
2021

 
Uprzejmie informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę, że z dniem 1 marca 2021r. MPEC Przemyśl Sp. z o.o. wprowadza do stosowania

NOWĄ TARYFĘ DLA CIEPŁA

Taryfa dla ciepła 2021

zatwierdzoną przez Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OKR.4210.37.2020.RF z dnia 10 lutego 2021r.

Nowa taryfa będzie obowiązywała do 28 lutego 2022r.

Taryfa wraz z zatwierdzającą ją decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło z dnia 10 lutego 2021r. pod nr 30/2021

Przeciętny wskaźnik wzrostu cen i stawek opłat za ciepło ustalonych w nowej taryfie w porównaniu z taryfą obowiązującą do dnia 28.02.2021r. wynosi - 2,18 %, co oznacza spadek cen i stawek opłat liczonych globalnie dla całego przedsiębiorstwa o 2,18%.

Podstawową przyczyną spadku cen i stawek opłat za ciepło jest znacząca redukcja kosztów zakupu opału na obecny sezon grzewczy - z 353 do 265 zł/t. Na wynikową cenę ciepła mają jednak wpływ także inne, całkowicie niezależne od naszego przedsiębiorstwa składniki, a przede wszystkim koszty zakupu uprawnień do emisji CO2, których cena wzrosła w okresie obowiązywania poprzedniej taryfy dla ciepła( XI/2019 – II/2021) z ok. 25 do niemal 40 EUR/t.

Przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych

przedstawia poniższa tabela

Rozwiń tabelę >>>


Uwzględniając wszystkie części składowe opłat za ciepło, przeciętne zmiany cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych kształtują się następująco:


Grupa Taryfowa przeciętny wzrost cen i stawek opłat związanych z zaopatrzeniem w ciepło w %
O-p -3,03
I-w -1,70
G-w -2,37
G-z -1,51
O-n -1,35
średni wzrost/spadek
całkowitych opłat za ciepło
-2,18

Oznaczenie symbolu grupy taryfowej do jakiej został zaklasyfikowany dany obiekt, znajduje się w umowie sprzedaży ciepła w części "Zamówienie mocy cieplnej". Kryteria klasyfikacji obiektów do poszczególnych grup taryfowych znajdziecie Państwo natomiast w pkt 3 taryfy dla ciepła.

<<< zwiń tabelę

Nowa taryfa dla ciepła zostanie doręczona wszystkim odbiorcom ciepła najpóźniej początkiem marca b.r. wraz z fakturami za ciepło za miesiąc luty b.r.

Aby ułatwić Państwu przeprowadzenie symulacji wzrostu lub spadku opłat za ciepło dla konkretnego obiektu, przygotowaliśmy kalkulator opłat - plik w formacie xlsx (do pobrania poniżej).

Taryfa dla Ciepła + Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu taryfy
Kalkulator opłat za ciepło
 

17 lutego
2021

 
Uprzejmie informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że z dniem 1 marca 2021r. nastąpi

ZMIANA CENNIKA ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE
ŚWIADCZONE PRZEZ MPEC

Cennik 2021

Cennik nie zawiera opłat za ciepło, które są naliczane na podstawie aktualnie obowiązującej Taryfy dla ciepła.

Nominalne ceny większości usług ujętych w cenniku nie ulegną zmianie. Podwyższeniu o 3,4 % (wskaźnik inflacji w roku 2020 ogłoszony przez Prezesa GUS) uległa natomiast cena 4 usług związanych z eksploatacją instalacji w budynku i lokalu, rozliczania zimnej wody na potrzeby c.w.u. oraz regulacją parametrów dostarczanego ciepła na wniosek odbiorcy (opłaty wyszczególnione w cz. VIII, cz. IX pkt 1 oraz cz. X pkt 1 i 2 cennika).

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w cenniku oraz piśmie. Skany wspomnianych dokumentów zostały zamieszczone poniżej. Zostaną one również doręczone wszystkim odbiorcom ciepła na początku marca b.r. wraz z fakturami za ciepło za miesiąc luty.

Od dnia 1 marca b.r. waloryzacji o wskaźnik inflacji ulegają również opłaty naliczane na podstawie zawartych umów: na korzystanie z instalacji w budynku (wzrost opłaty z 10,49 do 10,85 zł/m-c netto) oraz na eksploatację i konserwację węzłów cieplnych i innych urządzeń energetycznych (opłata zgodna z indywidualną umową).

Cennik za usługi i czynności dodatkowe świadczone przez MPEC (od 01.03.2021r.)
Pismo informujące o wprowadzeniu nowej taryfy dla ciepła i o zmianach wprowadzonych w cenniku opłat
 

11 lutego
2021

 
Informujemy, że w związku z awarią sieci ciepłowniczej, dzisiaj tj. w czwartek 11 lutego b.r. od godz. 9.30 wystąpią

PRZERWY I ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH CIEPŁA

uwaga awaria

 

na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody.

Wspomniane przerwy i zakłócenia w dostawach ciepła obejmą wszystkie budynki ogrzewane z sieci ciepłowniczej położone w prawobrzeżnej części Przemyśla oraz z lewobrzeżnej części Przemyśla budynki przy ul.:
- Równej 1 i 2,
- Focha 1, 2 i 4,
- 22-go Stycznia 4, 6, 11, 13, 15, 17,
- Krasińskiego 26, 30
- Borelowskiego 1.


Więcej informacji dotyczących w szczególności czasu trwania przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła przedstawimy na naszej stronie internetowej dzisiaj ok. godz. 10.00 – 10.30, tj. po wykonaniu odkrywki sieci i przeprowadzeniu oględzin miejsca awarii.

Za wszelkie utrudnienia spowodowane zakłóceniami w dostarczaniu ciepła przepraszamy.
 

9 lutego
2021

 
W poniedziałek 8 lutego b.r. w godzinach 19.00 - 23.00 miały miejsce

PRZERWY I ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH CIEPŁA

na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody, do wszystkich obiektów korzystających z Ciepła Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę.

uwaga awaria

 

Ok. godz. 16.45 wystąpiły kilkukrotne, krótkotrwałe zaniki napięcia w sieci elektroenergetycznej zasilającej ciepłownię Zasanie, co było bezpośrednią przyczyną awarii układu zasilania kotłów i układu pompowego oraz spadku temperatury nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej.

Do godz. 18.00 służby techniczne MPEC przywróciły zasilanie ww układów i przystąpiły do stabilizacji parametrów, uruchamiania kotłów i stopniowego podnoszenia temperatury zładu.

Ok. godz. 22.00 zostały osiągnięto docelowe parametry pracy ciepłowni, jednak z powodu dużej bezwładności całego systemu ciepłowniczego ciepło na cele grzewcze i ciepła woda użytkowa o prawidłowych parametrach dostarczane były do obiektów naszych odbiorców dopiero w godz. 22.00 - 23.00

Dzisiaj od rana prowadzona jest w MPEC-u szczegółowa analiza przyczyn i przebiegu awarii, wywołanych nią skutków, możliwości wprowadzenia rozwiązań technicznych i technologicznych, które w przyszłości czyniłyby układ wytwarzania ciepła bardziej odpornym na podobne zdarzenia a także rozwiązań organizacyjnych, umożliwiających bezzwłoczne przekazywanie informacji o przerwach i zakłóceniach w dostawach ciepła naszym odbiorcom.

Za wszelkie utrudnienia spowodowane zakłóceniami w dostarczaniu ciepła przepraszamy. Możemy również Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko podobnych zdarzeń w przyszłości oraz spowodowane tym uciążliwości dla naszych odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego.
 

20 stycznia
2021

 
Wczoraj, tj we wtorek 19 stycznia b.r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się

Spotkanie Prezydenta Przemyśla i Zarządu MPEC
z Prezesem PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl

Spotkanie w Urzędzie Miejskim

W spotkaniu z prezesem nowopowstałej spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Krzysztofem Gigolem, oprócz Prezydenta Miasta Wojciecha Bakuna, członków Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Kazimierza Steca i Macieja Patoczki, wzięli udział także przedstawiciele PGNiG Termika: Anna Wieszczycka - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju, Tomasz Turek - Dyrektor Pionu Strategii, Obsługi Prawnej i Regulacji, Daniel Gęsikowski - p.o. Kierownika Wydziału Projektów Akwizycyjnych i Rozwojowych oraz Marek Mazur - członek Rady Nadzorczej nowej spółki i Sekretarz Miasta Dariusz Łapa.

Podczas spotkania omówiono harmonogram działań związanych z planowanym zawarciem Wieloletniej Umowy Dzierżawy Ciepłowni Zasanie. Rozmawiano także o statusie projektu budowy Elektrociepłowni Przemyśl oraz postępach robót budowlanych związanych z tą inwestycją. Po spotkaniu przedstawiciele PGNiG TERMIKA obejrzeli Ciepłownię Zasanie oraz budowaną na jej terenie przez PGNiG TERMIKA nową, zasilaną gazem elektrociepłownię.

W docelowej strukturze organizacyjnej systemu ciepłowniczego miasta Przemyśl, MPEC pozostanie bowiem zarządcą istniejącej sieci ciepłowniczej i dostawcą ciepła do mieszkańców, natomiast podmiotem odpowiedzialnym za wytwarzanie ciepła i dalszą modernizację Ciepłowni Zasanie będzie wspomniana już, utworzona w tym celu spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl.Wspomniana elektrociepłownia produkować będzie ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego i jednocześnie wytwarzać energię elektryczną. Moc jednostki wyniesie 12,19 MW energii cieplnej i 5,19 MW energii elektrycznej.

Ważną zaletą elektrociepłowni będzie spadek emisji gazów cieplarnianych 31 927 Mg CO2/rok. Dzięki temu przemyski system energetyczny będzie mógł sprostać coraz bardziej restrykcyjnym wymogom ochrony środowiska. Budowa elektrociepłowni to w przyszłości bezpieczeństwo energetyczne Miasta oraz poprawa jakości powietrza, zapewniająca większy komfort życia mieszkańców Przemyśla.

Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2021 roku.
 

19 stycznia
2021

 
Ostatnich kilka mroźniejszych dni z temperaturą średniodobową oscylującą wokół -10oC pozwoliło nam sprawdzić

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
W WARUNKACH ZIMOWYCH

Ciepły dom w mroźne dni

Ciepły dom w mroźne dni

i to zarówno jeśli chodzi o układ wytwarzania ciepła – ciepłownie Zasanie, jak i część przesyłowo-dystrybucyjną, czyli sieć ciepłowniczą i węzły cieplne.

Ciepłownia Zasanie, zasilająca przemyski system ciepłowniczy, pracuje ze sporą rezerwą mocową. Aktualnie pracują dwa kotły K3 i K4 o mocy nominalnej 29 MW każdy, których łączne maksymalne godzinowe obciążenie, przy temperaturze zewnętrznej -16oC wyniosło ok. 58 MW.

W gotowości pozostają natomiast dwa kolejne kotły o mocach 10 i 12 MW. Tak więc wydajność źródła ciepła wystarczy z naddatkiem na pokrycie zapotrzebowania na ciepło, nawet przy znacznie większych mrozach niż obecnie.

Warto jeszcze dodać, że dobowa produkcja ciepła zużywana przez mieszkańców Przemyśla, przy temperaturze średniodobowej wynoszącej ok. – 8oC wynosiła ok. 3,5 – 4 tys. GJ.

Patrząc jednak na inne polskie miasta i problemy z dostarczaniem ciepła widać wyraźnie, że słabym punktem pozostają nie źródła a system przesyłowo-dystrybucyjny, czyli głównie ciepłociągi, które narażone są na pracę w bardzo trudnych warunkach.

Dotychczas system przesyłowo-dystrybucyjny ciepła eksploatowany przez MPEC funkcjonuje praktycznie bezawaryjnie. Nieliczne zgłoszenia o nieprawidłowościach w dostawach ciepła są na bieżąco sprawdzane a ich przyczyny usuwane.

Na jednym z przemyskich osiedli mieszkaniowych wystąpił natomiast problem z niedogrzewaniem kilku budynków mieszkaniowych, którego przyczyną była awaria (nieszczelność) zewnętrznej instalacji odbiorczej pozostającej w eksploatacji zarządcy.

Większym problemem dla mieszkańców Przemyśla pozostaje natomiast poziom zanieczyszczeń powietrza pyłami MP10 i MP2,5, który jak wynika z godzinowych odczytów wskazań czujników pomiarowych zainstalowanych w kilku punktach naszego Miasta, znacznie - nawet 3-4 krotnie przekracza dopuszczalne normy. Najwyższe wartości, tradycyjnie już rejestrują czujniki zainstalowane przy ul. H. Sienkiewicza i A. Mickiewicza.

Tutaj znajdziecie Państwo plik z danymi pomiarowymi z okresu 16 – 19.01.2021r.
 

18 stycznia
2021

 
Tradycyjnie już początkiem stycznia przedstawiamy Państwu najważniejsze dane i wskaźniki, stanowiące

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI MPEC W ROKU 2020

Dane za rok 2020

Uwagę zwraca bardzo długi sezon grzewczy, który za sprawą chłodnego maja trwał aż 246 dni (01.01 – 31.05 i 29.09 – 31.12), czyli w sumie ponad 8 miesięcy. Był to najdłuższy sezon grzewczy w przeszło 36-letniej historii naszego przedsiębiorstwa. Równocześnie za sprawą bardzo ciepłej zimy (styczeń +2,5oC, i luty +4,8oC) było to sezon najcieplejszy, ze średnią temperaturą sezonu wynoszącą 7,1oC.

W roku 2020 w ciepłowni Zasanie zostało wytworzonych 491,9 tys. GJ ciepła, zaś sprzedaż wyniosła 413,7 tys. GJ., czyli na poziomie planowanym (plan - 412,8 tys. GJ). O wiele istotniejsza jest natomiast wielkość zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej, która na koniec grudnia 2020r. wyniosła 75,21 MW i była najwyższa od roku 1999. Pomimo, że ostatnie dwie dekady to czas prowadzenia przez odbiorców intensywnych prac termomodernizacyjnych oraz racjonalizacji zużycia ciepła.

Jak wynika z prowadzonych przez organizacje branżowe zestawień i analiz, przemyski MPEC jest jednym z niewielu przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce, które pomimo bardzo trudnego lokalnego rynku ciepła, od wielu lat odnotowuje sukcesywny wzrost zamówionej mocy cieplnej.

Najważniejsze dane za rok 2020 oraz analogiczne dane porównawcze z lat 2010 – 2019 znajdziecie Państwo w Tabeli, zaś szczegółowe informacje przedstawiające w sposób kompleksowy funkcjonowanie MPEC-u w roku 2020 znajdziecie Państwo w Raporcie z działalności Spółki za rok 2020, którego publikację planujemy podobnie jak w latach ubiegłych ok. połowy maja b.r.

Raporty z lat ubiegłych dostępne są dla Państwa w formacie pdf w zakładce „Nasze wydawnictwa”.
 


AKTUALNOŚCI 2021

Archiwum aktualności >>> 
2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009  


DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

43302851

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa nieczynna
do odwołania

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry